Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – Kakerlakker – allergi og smittespredning Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – Kakerlakker – allergi og smittespredning Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Kakerlakker – allergi og smittespredning Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2009

2 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Kakerlakker •Lette å kjenne igjen –Lange antenner –Lange bein – løper fort –Med og uten vinger •Over 4000 arter –Kun noen få av disse er regnet som skadedyr •Alle kakerlakker er opprinnelig frittlevende ute –Vi har ”invitert” noen av dem inn

3 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Hvilke arter er i Norge? • En frittlevende art: – Markkakerlakken – Gjør ingen skade • Tropiske innførte arter: – Tysk kakerlakk – Brunbeltet kakerlakk – Amerikansk kakerlakk – Australsk kakerlakk – Orientalsk kakerlakk – (Veksthuskakerlakk) – (Banankakerlakker)

4 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Livssyklus generelt •Egg/eggkapsel –Antall egg og klekketid varierer fra art til art •Nymfer –Antall nymfestadier og hvor raskt de gjennomføres varierer fra art til art •Voksen •De ulike artene har forskjellige krav til temperatur og luftfuktighet

5 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Utbredelse og spredning • Stort skadedyrproblem – private hus og leiligheter – restauranter – næringsmiddelbedrifter – overnattingssteder – skip • Utbredelse og spredning – utbredt over hele Norge – spredning ved import av varer – stor spredning lokalt innen Norge – ferieturer og turister

6 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Materielt skadeverk •Spiser på matvarer, fôr, bøker, bilder, tapet, pels, planter, klær osv. –Kan kortslutte elektriske apparater! •Legger fra seg avføring og et illeluktende sekret som ødelegger mat/fôr og gjenstander

7 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Helseeffekter på mennesker •Psykisk stress •Bitt –Alle kakerlakker kan bite –Vanligvis små konsekvenser, men kan gi betennelser, degenerering av epitelceller og nekrose •Meget allergifremkallende •Potensielle smittespredere •Negative effekter av selve bekjempelsen –bruk av ulike biocider som kan være helseskadelige

8 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Kakerlakker og allergi •1960/1970-tallet –Hudtester viser reaksjon på kakerlakker –Påviser at kakerlakker er en viktig kilde til allergener innendørs –Finner sammenheng mellom kakerlakkallergi og astma

9 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Hvor kommer allergenene fra? •Døde kakerlakker •Hudrester •Eggkapsler •Spytt •Sekreter •Avføring •Man eksponeres ved: –Inhalasjon –Spising –Hudkontakt –Stikk

10 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Symptomer på kakerlakkallergi •Kløende utslett på huden •Kløe i nese/hals •Rennende øyne •Astmaanfall –Pusteproblemer, lavt blodtrykk, anafylaktisk sjokk som kan være livstruende

11 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Utbredelse av kakerlakkallergi •USA –17 til 40 % av befolkningen viser kakerlakkallergi –Høy grad av eksponering for allergener •Sterkt knyttet til sosioøkonomiske faktorer –Stor betydning for sykdomsutvikling og dødelighet for astmatikere •Allergener fra kakerlakker har større sykdomsfremkallende effekt på astma enn allergener fra husstøvmidd, katt og hund

12 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Utbredelse av kakerlakkallergi •Hva med andre land? –38-80 % i Sør-Amerika, Afrika, Asia –4-25 % i en del land i Europa •Hva med Norge? –7,5 % (kun én enkelt studie) –Usikker betydning –Kakerlakkallergi bør inkluderes i allergitester i Norge

13 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Tiltak mot allergener •Grundig vask og støvsuging før bekjempelsen settes i gang –Fjerner matkilder med påfølgende økt effekt av forgiftet åte –Øker effekten av sprøytemidler •Utryddelse av alle kakerlakker med gift, feller og støvsuger •Grundig vask og renhold etter bekjempelsen •Bekjemp infestasjoner så tidlig som mulig –Jo færre kakerlakker til stede - jo færre allergener er tilgjengelig •Skadedyrbekjempere bør beskytte seg mot allergener –Ikke bare pesticidene som kan utgjøre en helserisiko

14 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Kakerlakker som smittespredere •Kakerlakker kan være vektorer –Overfører sykdom fra vert til vert eller fra et område til et annet •Overføringen kan være mekanisk –Forurensning av sykdomsfremkallende organismer på vektoren •Overføringen kan være biologisk –De sykdomsfremkallende organismene opptas i vektoren hvor de kan overleve, eventuelt formere seg eller gjennomgå en utvikling til et stadium som kan smitte neste vert •De sykdomsfremkallende organismene kan være virus, bakterier, sopp og parasitter

15 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Atferd hos kakerlakker som fremmer smitte •Er altetende (spiser også avføring) •Spytter ut fordøyelsesvæske og legger fra seg ekskrementer når de spiser •Kakerlakker oppholder seg ofte i skitne områder (for eksempel sluk, søppelkasser, kloakknett, toaletter osv) •Vandrer om natten, og kan klatre opp loddrette glatte flater •Er små og kommer til nesten over alt •Har nær kontakt med mennesker

16 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Eksempler på sykdommer (1) •Poliomyelittvirus er funnet i kakerlakker •Påstått sammenheng mellom kakerlakker i kloakken og infeksiøs hepatitt hos pasienter i California •Helicobacter pylori •Shigella dysenteriae –15 tilfeller i Nord-Irland i starten på 1980-tallet –Vanlig med tysk kakerlakk i butikkene og på tilhørende kjøkken og spiserom –Bakterien påvist i én av 10 undersøkte kakerlakker •Multiresistente bakterier –Kakerlakker samlet inn fra sykehus og privathus i Tripoli (Libya) –Over 95% hadde med seg patogene bakterier –Enterobacter, Streptococcus, Aeromonas, Klebsiella, Citrobacter, Serratia –Kakerlakker kan spille en viktig rolle i spredningen av resistente bakterier både på sykehus og i private boliger

17 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Eksempler på sykdommer (2) •Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli –Blir tatt opp av kakerlakker og kan overleve lenge i tarmkanalen og spres med kakerlakkene –Lave smittedoser med Campylobacter og svært lave med E. coli –Eksempel fra et belgisk sykehus med diaréepidemi med S. typhimurium •Funn av samme bakterie i tysk kakerlakk i sykehuset

18 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Eksempler på sykdommer (3) •Cryptosporidium sp. –Forårsaker diaré i dyr og mennesker –Eksempel på 20 mnd gammel gutt med diaré forårsaket av denne parasitten •Samme parasitt funnet i amerikansk kakerlakk i huset •Sannsynlig smittemåte var gjennom jord kontaminert med ekskrementer fra infisert kakerlakk •Kakerlakker er mellomverter for ulike rundmark (nematoder) og bendelmark (cestoder) som kan infisere mennesker

19 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Eksempler på sykdommer (4) •Krasseren Moniliformis moniliformis –Trenger minst to verter i livssyklusen –Mellomverter er biller eller kakerlakker –Parasitten endrer mellomvertens atferd –Eksempel med 2 år gammel jente i Iran som var infisert •Lekte ute, og hadde for vane å spise jord •Moren fant en kakerlakk i munnen hennes •Mulig smitte fra kakerlakk

20 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Smitteoverføring i Norge? •Mest sannsynlig med bakterier som kan forårsake diaré •Mange av de andre sykdommene er ikke vanlig i Norge –Men kanskje noe å tenke på ved utenlandsreiser…? •Vi vet ikke hvor kakerlakkene i Norge kommer fra! –Er de nylig kommet til Norge? –Hva har de med seg av ”ulumskheter” på kroppen og inni magen?

21 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Konklusjon •Allergi –Utbredt med allergi mot kakerlakker –En hovedkilde til astma på verdensbasis –Betydningen av kakerlakkallergi i Norge vites ikke –Uansett så er det meget viktig med tiltak for å redusere mengden av allergener i infesterte bygninger •Smittespredning –Kan fungere som mekanisk vektor og biologisk vektor –Mellomvert for mange sykdomsfremkallende organsimer –Atferd som fremmer smitteoverføring –Kakerlakker har potensial til å spre sykdom til mennesker


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – Kakerlakker – allergi og smittespredning Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google