Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GYLDENDAL og LFF Lillehammer 26. oktober 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GYLDENDAL og LFF Lillehammer 26. oktober 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 GYLDENDAL og LFF Lillehammer 26. oktober 2011
Harald Skoglund

2 Du kan være den ene for noen. Kanskje er du det.
Harald Skoglund

3 Erfaring kan være viktig.
Du trenger ikke å ha vært hest for å bli en god jockey, men det hjelper! Harald Skoglund

4 Utgangspunktet Jeg har gjort meg noen erfaringer som jeg skal dele med dere Jeg tror ikke på alle oppleste og vedtatt teser. Som: Topp skaper bredde og bredde skaper topp. Det er organisasjonen som skaper topp eller bredde! Da trenger organisasjonen kompetanse! Harald Skoglund

5 Det er ikke de gode svarene jeg gir som teller, men de gode spørsmålene!
Harald Skoglund

6 Men først skal jeg snakke litt om kampanjen DEN ENE
Men først skal jeg snakke litt om kampanjen DEN ENE. Det handler om at vi alle kan være DEN ENE for noen! Du kan være DEN ENE som jeg forsøker å være det for noen. Harald Skoglund

7 I mitt tilfelle var jeg så heldig at jeg møtte DEN ENE, eller var det slik at denne DEN ENE møtte meg. Jeg var ikke på jakt etter ”noen”, men en voksen person valgte å gi meg positiv tilbakemelding og brukte energi på å se og finne ”punktet”. Harald Skoglund

8 Hvem kan trenge DEN ENE? Den utagerende og ufordragelige nabogutten
De stille og ensomme barna du aldri ser sammen med andre barn Mobberen som alle frykter og dine egne barn snakker negativt om ved middagsbordet Barnet som aldri har med seg alt nødvendig utstyr på trening og kamp, og som kanskje etter hvert, uten at noen egentlig merker det, slutter å komme på trening Barna som aldri blir nevnt av dine egne eller andres barn, og som sjelden eller aldri kommer i bursdager eller vennegrupper Barnet i nabooppgangen som streifer rundt i nabolaget til underlige tider Barn du vet lever med rus eller sykdom tett på livet Barn som lever i en anspent samværskonflikt eller som har mistet nære familiemedlemmer Harald Skoglund

9 Det er ikke vanskelig å skape en rå person
Det er ikke vanskelig å skape en rå person. Start med å ta fra vedkommende selvbildet så får du nok resultater. Den største forbrytelse du kan gjøre mot et menneske er å ta fra det motet. Harald Skoglund

10 Gunnar Hansen Den ene for meg
Gunnar hadde teft. Han hadde en utrolig ro, humor og tillit. Gunnar hadde hatt de beste trenere og han satte sammen alle disse erfaringene til en ”sammenhengende” trenerrolle som gav mening. Gunnar var utøvende kunstner som trener. Det er kunst når du med myk hånd sliper rå granitt inn i runde former og snur en unggutts selvbilde fra å ligge et sted mellom kneskålene og kjellerdøra til å stige til normalt nivå i høyde med hjertet Harald Skoglund

11 Barnehjemsgutten Harald ”Teddy” Skoglund.
Han vokste opp under ”De harde never’s lov ” og trengte å bli ” frisert. Det ble han i boksesporten hos Gunnar Hansen. Gunnar var Den ene som brydde seg om og som kunne det som var nødvendig for å oppnå resultater. Harald Skoglund

12 Gartner i Vårherres hage
MESTRE ELLER PRESTERE? Gartner i Vårherres hage Harald Skoglund

13 En lærer/trener skal ha maksimal autoritet og minimal makt.
Harald Skoglund

14 GARTNERPRINSIPPET Noen blir best av å utvikles i gruppe
Noen vil vokse for seg selv Noen vokser meget tidlig Noen vokser sent Noen behøver mye sol Noen trives best i skyggen Utfordringen er; å gi riktig mengde næring og vann Harald Skoglund

15 Gartnerprinsippet kommer fra:
Den idrettsorganisasjon i verden som har størst suksess Sammenlagt (resultater) Økonomisk Breddemessig (spesielt med barn) På kortest tid Det svenske golfforbundet! Harald Skoglund

16 Barn; skal behandles rettferdig er ulike skal oppleve verdighet
er utviklingsmessig UFORUTSIGBARE er sårbare ønsker å ha modeller ønsker å bli selvstendige/voksne Harald Skoglund

17 Vi må se på hvilket utviklingstrinn barnet er!
Harald Skoglund

18 Barn er født med ferdigheter
Voksne må legge til rette for å få frem disse ferdighetene Voksne må vise det mot og den trygghet det kreves å la barn prøve Det er forskjell på å styre og å legge til rette Bruk mest energi på å forsterke det positive Når du gir ros, vær ærlig. Ikke skap urealisme Vær klar på hvor grensene går Harald Skoglund

19 Læring skjer i flere faser;
Presentasjonsfasen Grovkoordineringsfasen Finkoordineringsfasen Automatiseringsfasen (5000 repetisjoner!) Harald Skoglund

20 Praktisk gjennomføring som instruktør
Sørg for å bli sett Sørg for å bli hørt Sørg for å bli forstått Let etter det positive og forsterk det Husk – ingen blir bedre av kritikk! Harald Skoglund

21 Barn trenger mest kjærlighet, når de minst fortjener det.
Harald Skoglund

22 Omsorg er ikke oppdragelse. Still krav til ungdom og gi dem ansvar
Spesialist i klinisk psykologi Turid Suzanne Berg-Nilsen mener det er tankevekkende at man har negative assosiasjoner til ord som kontroll og disiplin. Hun mener man stiller for lite krav til barn og ungdom og dermed også gir dem for lite ansvar. Hun skisserer opp følgende oppdragelses-stiler og konsekvenser av dem. Harald Skoglund

23 Vi har følgende oppdragelses-stiler:
Autoritative Autoritære Ettergivende Neglisjerende Harald Skoglund

24 Autoritative Autoritative foreldre har mye varme og mye kontroll. De er myndige og konsekvente, samtidig som de er innlevende, vennlige, bekreftende og oppmuntrende. Undersøkelser viser at stabile, autoritative foreldre har de mest veltilpassede barna. Ungdommer som ut fra egen vurdering har autoritative foreldre, har de beste skoleprestasjonene, er mest likt blant jevnaldrende og har minst utprøving av alkohol og narkotika. Harald Skoglund

25 Autoritære Autoritære foreldre er lite bekreftende og støttende overfor sine barn, men har mye kontroll og forsøker å ha godt tilsyn med dem. Karakteristisk for barn av autoritære foreldre er at de ofte har lav selvfølelse. Barna gjør det også dårligere på skolen enn barn av autoritative foreldre. Vestlig autoritære foreldre betegnes som foreldre som gir kommandoer og direktiver uten begrunnelse. Harald Skoglund

26 Ettergivende Ettergivende foreldre er bekreftende, varme og innlevende i forhold til barna, men gir dem få grenser. Barn av ettergivende foreldre gjør det også dårligere på skolen enn barn av autoritative foreldre. Barn som har ettergivende foreldre er dessuten langt mer utprøvende i tidlig aldre i forhold til alkohol og narkotika. Men på et område skårer de høyere enn barn av autoritative foreldre; de har høyere selvfølelse. Berg-Nilsen mener det utvilsomt er en fordel å ha en god selvfølelse, men blir den for høy, kan man bli ukritisk og selvinnsikten blir dårlig. Harald Skoglund

27 Neglisjerende Neglisjerende foreldre har lite både av varme og kontroll. Karakteristisk for disse foreldre er manglende tilsyn som følge av liten interesse for barna. Barn av neglisjerende foreldre kommer dårligst ut på alle områdene, sier Berg-Nilsen. Harald Skoglund

28 VOKSNE (trenere/ledere)
Er modeller Skal ta ansvar for det de gjør Skal løse oppgaver de har tatt på seg Skaffer seg kompetanse Skal være inkluderende Skal se ulikheter Harald Skoglund

29 Å snakke med ungene ”Barna får ikke tilstrekkelig innsikt av voksne om hvordan man forholder seg til andre. Det får du til ved å snakke med ungene dine” Psykolog Jan G. Mossige Harald Skoglund

30 Den voksne må ta utfordringen
Ingen trenger å forandre seg, men alle kan forbedre seg En endring er berettiget når ingen kommer dårligere ut og minst en kommer bedre ut. Pareto 1906 Harald Skoglund

31 Hvordan lærer andre skapninger, enn mennesket, å bli voksne?
De etterligner de voksne De hermer etter modellene Og de leker med sine artsfrender Løvemor slikker ungen når hun gir positiv respons Ulvungene hyler fordi de voksne gjør det Når barn hermer etter voksne gjør de det på godt og ondt. De ser det hele SÅ PASS DEG! Å si gjør som jeg sier, men ikke som jeg gjør holder ikke. Barn er ikke dumme. Harald Skoglund

32 Det er viktig å slå fast;
At mennesker ikke er dyr, men det er ikke langt unna! At mennesker har beholdt sine instinkter At mye av vår atferd styres av instinkt/impulser som vi ikke alltid er bevisst At vi må bruke det som skiller oss fra dyrene; intelligens og kultur Harald Skoglund

33 Maslow Abraham Harold Maslow Født Brooklyn 1. 4. 1908 død New York. 8
De lavere behov blir ubevisste for oss, etter at de er ivaretatt (i denne rekkefølgen) Luft Vann Mat Kroppstemperatur/helse Sikkerhet Trygghet Grenser Forutsigbarhet Tilhørighet Nærhet Kjærlighet Selvaktelse Harald Skoglund

34 Hva er det som skaper størst framgang?
Harald Skoglund

35 Anerkjenning og oppmuntring
”dette kan sjåast som grunnleggende kvalitetsindikatorer for pedagogisk praksis”. Professor i spesialpedagogikk Edvard Befring Harald Skoglund

36 Ingen blir bedre av kritikk.
Hvis du ikke kan oppnå resultater uten å kritisere folk, spesielt barn, har du ikke forstått oppgaven. Du skal jo ikke bare lære barnet eller ungdommen idrett, men først og fremst utvikle det som menneske. Idrettsutøveren er først og fremst menneske Mangel på positiv respons/tilbakemelding gir lav motivasjon hos barnet/ungdommen La oss se på hva verdens kanskje beste idrettsutvikler mener om barneidrett. Harald Skoglund

37 tre ganger kåret til Sovjetunionens beste trener, UANSETT IDRETT!
Viktor Ogurenkow tre ganger kåret til Sovjetunionens beste trener, UANSETT IDRETT! Sier følgende, om å gi barn variert idrettsopplæring/ bevegelseserfaring fram til fylte fjorten år. Harald Skoglund

38 Senere topp, men den blir mye, mye høyere !
Allsidig barneidrett gir: i følge Ogurenkow (bekreftet av Professor Filiminov mai 2006) Færre skader Senere frafall Senere topp, men den blir mye, mye høyere ! Harald Skoglund

39 Hva har dette med mestring å gjøre?
Ingen verdens ting Det har med resultater å gjøre Jeg vil bare ”selge inn”, hos deg, vissheten om at gode resultater ikke ligger i antall ukvemsord eller straff! Harald Skoglund

40 Mestring er: Følelsen av å lykkes
Voksne med empati har evne til å se dette og å forsterke følelsen av mestring Mestringsfølelse er motiverende og motvirker frafall Delaktighet i seg selv gir følelse av mestring Å sitte på benken er ikke delaktighet Harald Skoglund

41 Hvordan skal vi få en mestringskultur i DIN ORGANISASJON?
Fellesskapet må ta ansvar og bygge videre på dere og alle nye som kommer etter Denne utviklingen er et ”Evighetshjul” Ved å akseptere dette, innad i din organisasjon, vil dere etter noen år ha bygget en vinnerkultur som bygger på menneskets egenverdi og de vil ha en utviklingskapasitet som kapital Din organisasjon vil da stå fram med gode resultater og mange deltakere Harald Skoglund

42 Dette krever flere tillitsvalgte
Da må vi knuse noen myter! Harald Skoglund

43 ”Folk stiller ikke opp til dugnad”
Den tiden er forbi Samfunnet har forandret seg Nå vil alle ha betalt Folk har rett og slett ikke tid Foreldre er bare opptatt av å kjøre ungene til treningen og la andre ta ansvaret Er dette sant? Harald Skoglund

44 Aftenposten 5. november 2007 Institutt for samfunnsforskning har sammenlignet tall for frivillig arbeid fra 1997 til 2004 I 2004 hadde 58 % av befolkningen i snitt deltatt i frivillig arbeid i løpet av siste år – mot 51 % i 1997 Harald Skoglund

45 Innsatsen til folk i alderen 25 til 49 år har økt mest
Innsatsen til folk i alderen 25 til 49 år har økt mest. I 2004 deltok 64% av dem i frivillig arbeid – mot 55% i Antall timer aldersgruppen i snitt legger ned i frivillig arbeid, har også økt. Harald Skoglund

46 Unge i alderen 16 til 24 år deltar med færre timer frivillig arbeid enn før.
Harald Skoglund

47 Kan noen av dere gi meg en god grunn til at voksne foreldre, i aldersgruppen 25 til 49 år, ikke skal kunne motiveres til dugnadsinnsats i form av tillitsmannsarbeid, hvis vi bruker metoden med positiv forsterkning? Harald Skoglund

48 Historien om Per Harald Skoglund

49 Pers familie bodde i skogen hvor det var en dam på tunet
Pers familie bodde i skogen hvor det var en dam på tunet. I den dammen holdt pappa barna sine under vann til de lovet ”å bli snille”. Han hogg hull i isen om vinteren. Det var veldig kaldt sa Per. Harald Skoglund

50 Winston Churcill sa: ”The impossible only takes a bit more time”
Pers pappa brukte ikke lang tid på å ta fra Per motet. Den som ikke har mot blir lett rå. Råskapen blir et resultat av den læring dine modeller/plageånder gir deg. Harald Skoglund

51 ”Alle” lærer å hoppe tau i løpet av en treningskveld.
Per brukte tre år på å lære å hoppe tau! Han var stiv som en pinne Per ble Norsk Mester i seniorboksing 3 ganger Harald Skoglund

52 ”The impossible only takes a bit more time”
Harald Skoglund

53 Kolbotn Bokseklubb Eksempler fra egen klubb (KBK) Det første spørsmål og induktiv og deduktiv metode + Hilseplikt/bli sett Modellatferd – å våge å lede Behovsanalyse/fingeren i jorden Holde tungen i riktig munn Bruke speilet – hvem ser du der? Harald Skoglund

54 Kolbotn Bokseklubb Vi har vårt eget bibliotek
Vi har et program som heter ”Møt et menneske” Alle har en fadder og alle er faddere Plakatlesing (Gode ord) som en del av bevisstgjøringen Harald Skoglund

55 Kolbotn Bokseklubb Alle stiller opp for kampbokserne med sitt beste når det nærmer seg kamp Fordi alle må forbedre seg for å hjelpe kampbokserne blir alle bedre kampboksere. Alle kan ikke bli kampboksere, men alle kan føre kampen for en bedre klubb Vi har Sambatrommer Vi driver KRF (Kontinuerlig Resultat Forbedring) Harald Skoglund

56 Vi Harald Skoglund

57 Vi tenner lagånden ved å lage en basis for felles virkelighetforståelse
Harald Skoglund

58 Lagfølelse/Teamidentitet
Hvem er vi? er vi til for? Hva skal vi gjøre sammen? skal vi kjennetegnes ved? Hvor kommer vi fra? er vi i dag? skal vi hen? Harald Skoglund

59 Samhandling & selvbærende prosesser
Hvordan skal vi kommunisere og jobbe sammen? skal vi forholde oss til hverandre (Retningslinjer og NIFs lov) skal vi forholde oss til andre skal vi måle og belønne skal vi rekruttere skal vi utvikle oss individuelt og som gruppe vet vi at vi er på rett vei? Harald Skoglund

60 Mål Hvilke mål skal vi strekke oss etter? Harald Skoglund

61 En vekt i balanse Prestasjonsnivå Aspirasjonsnivå 03.04.2017
Harald Skoglund

62 Hvor godt kjenner du NIFs lov?
De fleste ”tragedier” innen idretten skriver seg til manglende lovkunnskap/forståelse! Kan du barneidrettsbestemmelsene? Hva sier loven om økonomi? Hvem er det som ”tegner” for laget? Hvem er du til for - medlemmene eller deg selv? Hvem sitt mål er det du skal nå? Harald Skoglund

63 Janne Carlssons lov Den som ikke er informert kan ikke ta ansvar
Den som er informert kan ikke unnlate å ta ansvar Harald Skoglund

64 Fordi vi mennesker er sosiale vesener, trenger vi oppmerksomhet, og vi har behov for tilbakemeldinger på det vi gjør – vel og merke positive reaksjoner og oppmuntring. Harald Skoglund

65 Likegyldighet er like lite givende som negative reaksjoner
Likegyldighet er like lite givende som negative reaksjoner. Dette gjelder i foreningslivet som i arbeidslivet: For å få til større effektivitet og økt produktivitet, må det satses på en positiv innstilling til den enkelte kollega, bruk av oppmuntring, ikke straff og likegyldighet. Harald Skoglund

66 TA FOLK PÅ FERSKEN, GJERNE I Å GJØRE NOE RIKTIG
TA FOLK PÅ FERSKEN, GJERNE I Å GJØRE NOE RIKTIG. Professor Fred Luthans ved Nebraska-Lincoln University. Harald Skoglund

67 En lov for deg som vil prestere maksimalt.
Harald Skoglund

68 Dette kalles ”BESTEMORS LOV” Harald Skoglund

69 Bestemor, slik vi kjenner henne, fremstår slik:
Hun ser det beste i oss og våre handlinger og gir oppmuntring. Hun verken overspiller eller dramatiserer når vi gjør feil. Derfor blir bestemor prototypen på en god menneskeutvikler som vi alle kan lære noe av Harald Skoglund

70 Litt sydlandsk livsfilosofi til slutt
Jeg fyller dette Norgesglasset med relativt store steiner. Si ifra når det er fullt Mindre steiner. Si i fra når det er fullt Sand. Si i fra når det er fullt Harald Skoglund

71 Jeg vil at dere skal forestille dere at dette glasset er deres liv!
Harald Skoglund

72 De store steinene er de betydningsfulle tingene i deres liv
Familien, kjæresten eller ektefellen, barna dine, din helse, dine nære venner Altså ting som, hvis dere mister alt annet, gjør at deres liv fortsatt er meningsfullt. Harald Skoglund

73 Småsteinene symboliserer andre, mindre viktige ting i deres liv
Jobben Huset Bilen og sanden ; er alt det andre!!! Harald Skoglund

74 Hvis dere fyller glasset med sand, så er det ikke plass til små og store steiner.
Harald Skoglund

75 Det samme gjelder for deres liv
Hvis dere bruker all deres tid og energi på små og ubetydelige ting, så blir det ikke plass til de store og betydningsfulle Ha alltid fokus på det som er viktig for deg: lek med barna, vær sammen med venner og ta vare på helsen din! Bruk tid sammen med din partner Det vil allikevel være tid til arbeid, gjøre rent i huset og alt som bare er småstein og sand! Harald Skoglund

76 Fyll livet med store steiner
-ting som virkelig betyr noe! Hold derfor orden på hva som skal prioriteres som store steiner. Resten er, og blir, bare sand” Harald Skoglund

77 ”Samme hva som skjer deg ellers i livet, så vil det alltid være plass
Moralen er; ”Samme hva som skjer deg ellers i livet, så vil det alltid være plass til en flaske god vin!” Harald Skoglund


Laste ned ppt "GYLDENDAL og LFF Lillehammer 26. oktober 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google