Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOLUG foredrag - Emneportaler1 Evaluering av emneportaler Even Flood, Norsk DIANE Senter/RBT Foredrag 20/11 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOLUG foredrag - Emneportaler1 Evaluering av emneportaler Even Flood, Norsk DIANE Senter/RBT Foredrag 20/11 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOLUG foredrag - Emneportaler1 Evaluering av emneportaler Even Flood, Norsk DIANE Senter/RBT Foredrag 20/11 2000

2 NOLUG foredrag - Emneportaler2 Hva er emneportal? •Personlig definisjon: •Katalog over websteder - utvalgt og indeksert av personer som også har ansvar for oppdateringer og vedlikehold.

3 NOLUG foredrag - Emneportaler3 Hva er emneportal? •Subject gateways are Internet based discovery services, addressing theshortcomings of the large search engines (quality selection, precision,subject focus). They evolved from esoteric link-lists to professional quality-controlled subject gateways •Subject gateways draw on library and information science expertise •They can be developed cheaply and are well suited to co- operation Traugott Koch: Quality-controlled subject gateways on the Internet http://www.lub.lu.se/tk/demos/SGbasic.html

4 NOLUG foredrag - Emneportaler4 Bruk av portaler Hva vil man med en emneportal? •Finne gode, evaluerte kilder og spesialkataloger •Sjekke tvilsomme opplysninger •Selvstudium •Blaing.

5 NOLUG foredrag - Emneportaler5 Bruk av portaler 1) Bla i menyer - følge emne nedover. Man kan jobbe systematisk og få oversikt over emne og hvordan det er behandlet. 2) Søking etter emneord fra et emneordregister. For enkelte emner er det ikke opplagt hvor man skal begynne å lete. Er ”energi” under fysikk, samfunnsfag eller teknologi? 3) Søking i fritekst forutsatt at det er lagt inn en god beskrivelse eller sammendrag. Spesielt for svært snevre emner som kan passe inn i mange kategorier. Er "Likledet i Torino" arkeologi, teologi, kunsthistorie - hva?

6 NOLUG foredrag - Emneportaler6 Hva kreves av en god emneportal? En god emneportal forutsetter kvalifisert fagpersonal som jobber kontinuerlig de klassiske bibliotekoppgavene: •1) Finne og velge ut vevsteder •2) Klassifiserer disse Men i tillegg kommer like viktig: •3) Vedlikeholder den - sjekker for døde lenker, forandring i vevstedene, forandring i innhold (også en klassisk bibliotekoppgave, men på internett skjer alt mye fortere.)

7 NOLUG foredrag - Emneportaler7 Hvem lager portalene? •Emneportalene er ikke bedre enn dem som står bak - velger ut sider og klassifiserer dem. •1) Iherdige enkeltindivider. •2) Grupper av indivder, selvorganiserte. •3) Kommersielle organisasjoner (som vil tjene penger og reklame på portalene). •4) Akademiske og andre ikke kommersielle organisasjoner. •5) Bibliotekarer.

8 NOLUG foredrag - Emneportaler8 Hvem lager portalene? Hva er politikken til dem som er bak emneportalen Hvordan velges sider ut? Hvem klassifiserer dem? Er det kontroll som sikrer kvalitet og enhet over indekseringen? Det store spørsmål er: ”Quis custodiet custodes?” ”Hvem vokter vokterne?” Hvordan velges redaktørene?

9 NOLUG foredrag - Emneportaler9 Hva kan gå galt med en emneportal? •1) Portalen blir ikke vedlikeholdt - sider forandres eller dør, lenkeråte setter inn. •2) Redaktøren kjenner ikke faget godt nok, kan ikke gi rett klassifisering eller vurdere om innholdet er på faglig godt nivå. •3) Redaktøren kjenner faget godt, men har meget spesielle meninger om hva som er godt og dårlig.

10 NOLUG foredrag - Emneportaler10 Interessante portaler Generelle: Søkbare Open Directory project, http://dmoz.org/ Looksmart, http://www.looksmart.com Yahoo!,http://www.yahoo.com Encylopædia Britannicas vevkatalog NetFirst (OCLC) i Firstsearch About, http://www.about.com

11 NOLUG foredrag - Emneportaler11 Interessante portaler Generelle: Bare gjennom menyer (søking fungerer dårlig, enten på grunn av at det er liten database eller fordi det er dårlige søkemuligheter) Argus Clearinghouse, http://www.clearinghouse.net BUBL, http://bubl.ac.uk WWWVL, http://vlib.org NISS, http://www.niss.ac.uk/subject/index.html Librarians' Index to the Internet, http://lii.org/

12 NOLUG foredrag - Emneportaler12 Interessante portaler Faglige: EEVL, http://eevl.ac.uk/Ingeniørfag OMNI, http://omni.ac.uk/Medisin SOSIG, http://sosig.ac.uk/Samfunnsfag ADAM, http://adam.ac.uk/Kunst, media Not Just Cows, Jordbruk http://www.morrisville.edu/~drewwe/njc/

13 NOLUG foredrag - Emneportaler13 ODP - Open Directory Project •ODP, Open Directory Project, http://www.dmoz.org/ •Minner om Yahoo! I struktur. Utvikles av frivillige redaktører som samler og indekserer vevsidene: Over 2 100 000 indekserte vevsider, ca 30 000 redaktører og over 320 000 kategorier. •Fordelene med måten ODP er organisert på er at det blir en stor mengde vevsider som er indeksert av folk som kan faget og er entusiastiske. •Ulempen er at en redaktør kan ha sine egne synspunkter på hva som er godt og dårlig.

14 NOLUG foredrag - Emneportaler14 ODP - Open Directory Project •Redaktørene er ikke anonyme. På siden de redigerer står epostadressen - den kan man bruke til å undersøke dem - for eksempel hva annet har de gjort?. •ODP lar andre tjenester bruke katalogen som grunnlag for sine egne emneportaler. Blant disse er Netscape, Lycos, og HotBot. •Oppdateringen er forskjellig. I skrivende stund (oktober) hadde Lycos ennå ikke fått med endringer som ODP hadde ca 1 mai, mens Netscape har fått med endringer som kom samme sommer. •Bruk ODP på den originale hjemmesiden for å få med de seneste oppdateringene.

15 NOLUG foredrag - Emneportaler15 Looksmart Looksmart er en kommersiell portal, de prøver å dekke hele kunnskapsuniverset, men satser primært på kommersielle tjenester. Ca 1.2 mill vevsider. Er grunnlaget for vevkatalogen til AltaVista. De tar betalt for å inkludere steder - kommersielle kan betale 199 USD og komme inn i basen innen 48 timer; 79 USD og komme inn innen 8 uker. Ikke kommersielle kan også komme inn i basen gratis, men det kan ta ca 8 uker. Man må regne med en kommersiell profil på svarene.

16 NOLUG foredrag - Emneportaler16 Yahoo! Yahoo! er en av de eldste store emneportalene. Ble startet av David Filo og Jerry Yang i 1994 for å holde orden på deres egne vevsider. Klassifiseringen ble (ifølge ubekreftede opplysninger) laget av konen til en av dem som var bibliotekar. Vokser ved at redaktørene velger ut steder, men også ved at brukere selv foreslår steder. Det siste gir en risiko for at kvaliteten på stedene ikke er så god som ønsket. Størrelse: Ukjent, men ca 1.5 mill vevsteder

17 NOLUG foredrag - Emneportaler17 Encyclopædia Britannicas emnekatalog EB, http://www.britannica.com/ har en liten men god emnekatalog som en del av sitt vevtilbud. Den er blant annet som et tilbud til online brukerne av EB som får direkte pekere til vevsteder fra en artikkel i selve EB. Emneportalen er også lagt ut som en separat database som en del av tilbudene på Britannicas søkeside. Det er en mindre database enn de foregående - ca 200 000 sider.

18 NOLUG foredrag - Emneportaler18 ABOUT •ABOUT, http://www.about.com/ faller litt utenfor den klassiske definisjonen av emneportal, siden det er en blanding av pekere, artikler, nyhetsbrev og annet, og de forskjellige sidene av tjenesten går over i hverandre. •Det betyr ikke at tjenesten er dårlig, tvert imot er mange av delportalene av meget høy kvalitet og hvis man vil kontrollere tvilsom informasjon er dette et av de beste stedene. •Er en av de store tjenestene, det virker som det er ca 1 mill vevsteder

19 NOLUG foredrag - Emneportaler19 BUBL •Egentlig BUBL LINK. BUBL sto for Bulletin Boards for Libraries, nå står det ikke for noe spesielt. LINK står for Libraries of Networked Knowledge. •Liten base, ca 11 000 webressurser, organisert etter emneord og Dewey klassifikasjon. Ofte sitert som modell for emneportalen BIBSYS arbeider med. •Søkes primært ved å bla i emneordene eller gjennom Dewey.

20 NOLUG foredrag - Emneportaler20 The WWW Virtual Library •The WWW Virtual Library, http://vlib.org/ er en gammel tjeneste. Tanken bak det var å organisere internettjenester i et stort virtuelt bibliotek. Forskjellige institusjoner fikk ansvar for hvert sitt emne, emnekatalogen i adressen er bare en sentral tjeneste. •Kan søke direkte, men det kan gi merkelige resultater. Bruke systematisk. •Siden dette er et desentralisert prosjekt kan kvaliteten på hvordan de forskjellige emnene er behandlet variere meget.

21 NOLUG foredrag - Emneportaler21 The WWW Virtual Library VLIB - emneinngang for fysikk etter systematisk søking.

22 NOLUG foredrag - Emneportaler22 The WWW Virtual Library VLIB - emneinngang for fysikk etter direkte søking

23 NOLUG foredrag - Emneportaler23 Test av noen portaler Testing av søkeportalene for å se hvordan vevsider med slagside om kontroverser og med tvilsom informasjon er behandlet: •Er vevsiden inkludert? •Er den merket som kontroversiell? •Er alle sider av saken inkludert med henvisninger til andre sider, og er uenigheten markert på noen måte i bekrivelsen av sidene?

24 NOLUG foredrag - Emneportaler24 Testeksempler 1 Søtningsmidlet Nutrasweet eller aspartam 2) Likkledet i Torino 3) Energinformasjon

25 NOLUG foredrag - Emneportaler25 Testeksempel: Aspartame •Aspartame (= Nutrasweet) er et kunstig søtningsmiddel som brukes i bl. a alle lettbruser •Grunn til testing: Det er intens kampanje på nettet mot dette søtningsmidellet. Massive fordømmelser på nettsteder som beskylder det for alt - kreft, multiple sclerose, diabetes og døden - for å nevne noe. Alt dette er ganske effektivt tilbakevist i vitenskaplige undersøklelser. •Har vevstedene for denne kampanjen kommet inn i emneportalene, og evt. hvilke og hvordan indeksert?

26 NOLUG foredrag - Emneportaler26 Yahoo! - Aspartame

27 NOLUG foredrag - Emneportaler27 Britannica - Aspartame juni 2000

28 NOLUG foredrag - Emneportaler28 Britannica - Aspartame september 2000

29 NOLUG foredrag - Emneportaler29 Looksmart - Aspartame

30 NOLUG foredrag - Emneportaler30 ODP - Aspartame

31 NOLUG foredrag - Emneportaler31 OCLC Nettfirst - Aspartame

32 NOLUG foredrag - Emneportaler32 ABOUT - Aspartame

33 NOLUG foredrag - Emneportaler33 VLIB - Aspartame

34 NOLUG foredrag - Emneportaler34 Testeksempel: Likkledet i Torino •Kledet som ifølge enkelte skal være Jesu ekte likklede. •Er vevstedene for dette i emneportalene? Hvilke steder er med - bare postive (som er de fleste) eller også skeptiske? •I alle fall bør dette være med: http://humanist.net/skeptical/shroud.html

35 NOLUG foredrag - Emneportaler35 Britannica - Turin shroud

36 NOLUG foredrag - Emneportaler36 ODP - Turinokledet

37 NOLUG foredrag - Emneportaler37 Looksmart - Turinokledet

38 NOLUG foredrag - Emneportaler38 Looksmart - Turinokledet

39 NOLUG foredrag - Emneportaler39 Yahoo! - Turinokledet

40 NOLUG foredrag - Emneportaler40 ABOUT - Turinokledet

41 NOLUG foredrag - Emneportaler41 Testeksempel: Energi •Energi er meget viktig - nye energikilder, energisparing, for å ta noen eksempler. Mye som folk vil fortelle om. Det er også masse spekulativt - gratis energi, ”Uortodokse” energikilder, •Her er det masse på nettet, både av seriøs informasjon og av "crackpots" - meget tvilsomme kilder og meget tvilsom informasjon. •Hvordan er denne informasjonen representert i emneportalene, og hvordan indeksert?

42 NOLUG foredrag - Emneportaler42 ODP - Energi

43 NOLUG foredrag - Emneportaler43 ODP - ”Alternativ” vitenskap

44 NOLUG foredrag - Emneportaler44 Looksmart - Energy

45 NOLUG foredrag - Emneportaler45 Looksmart - kategoriene i fysikk

46 NOLUG foredrag - Emneportaler46 Yahoo! - Energi

47 NOLUG foredrag - Emneportaler47 Yahoo! - Energi

48 NOLUG foredrag - Emneportaler48 The WWW Virtual Library VLIB - emneinngang for energi etter systematisk søking.

49 NOLUG foredrag - Emneportaler49 The WWW Virtual Library VLIB - resultat for energi etter emnesøk.

50 NOLUG foredrag - Emneportaler50 Oppsummering ?


Laste ned ppt "NOLUG foredrag - Emneportaler1 Evaluering av emneportaler Even Flood, Norsk DIANE Senter/RBT Foredrag 20/11 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google