Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRICTLY CONFIDENTIAL February 1, 2013Adm.dir. Tron Kjønnø Head office Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting Algea og makroalger – åpent møte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRICTLY CONFIDENTIAL February 1, 2013Adm.dir. Tron Kjønnø Head office Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting Algea og makroalger – åpent møte."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRICTLY CONFIDENTIAL February 1, 2013Adm.dir. Tron Kjønnø Head office Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting

2 June 29, 2014 2 Litt bakgrunnsinfo Etablert 1937 i Kristiansund. Hovedkontor. • Møre & Romsdal, Kristiansund. Fabrikk for videreforedling av ulike produkter fra øvrige fabrikker for bruk innen landbruk • Nordland, Brønnøysund, mottak og produksjon ingredienser for dyrefor, næringsmiddel og kosmetikk • Nordland/Troms, Lødingen – mottak og produksjon • Trøndelag, Frøya – beredskap inntil klart • Økning i volum etter hvert som nye P/M blir tilgjengelige • Etablert logistikk • Våre fabrikker/mottak dekker kysten fra Møre & Romsdal – Troms • Eksport siden 1930 tallet = langsiktige kunder

3 June 29, 2014 3 "I have a dream" - Visjonen  We are passionatly dedicated to promoting healthier lifestyles and more wholesome environments  Vi er lidenskaplig opptatt av å fremme en sunnere livsstil og et naturlig miljø

4 June 29, 2014 4 Vi lever av å ”klippe håret på mor Norge” •Bærekraftig bruk av Tang/tare planter - klippes i 4 års syklus •Miljøvennlige produkter som bidrar til å holde folk, dyr og planter sunne og friske = bidrag til miljørett & bærekraftig mat •99% eksport. Varemerker globalt

5 June 29, 2014 5 Sonation of seaweeds on the west coast of Norway Courtesy of Prof. Jan Rueness, UiO Low tide mark

6 June 29, 2014 6 Makroalger – stipulerte muligheter •Verdiskapning basert på produktive hav i 2050 •Kilde Rapport arbeidsgruppe Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS) •og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

7 June 29, 2014 7 Hvor skal denne veksten komme? •Villfangst? •Avgrenset potensiale volum. = ikke mulig på sikt •Lavere råvarepris nå •Akvakultur – dyrking av sjøplanter? •Stort potensiale volum •Høyere pris nå, men lavere med volum •Mange flere utnyttbare arter •Vinn/vinn situasjon

8 June 29, 2014 8 I hvilke Produkter/Markeder kan vi lykkes? •Hvilke behov skal dekkes? •Hvilken alge? •Mange P/M-muligheter, kun få lønnsomme og tilgjengelige Vi Strategi: små volumer i godt betalende markeder inntil dyrkingsteknologien er mer avklart

9 June 29, 2014 9 Makroalger = Markedsmuligheter An African proverb: ”if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Algea har tanker om utviklingsretninger alene eller sammen med andre for deler av verdikjeden for nye arter I markeder der vi allerede er mer eller mindre etablert –Næringsmiddel, helsekost –Kosmetikk –Dyrefór –Nisjer landbruk –Farmasi, legemidler nye næringer –Energi. Kraftverk? –Biodiesel? •En ny mulighet etter oljen? - alle oljebaserte produkter kan erstattes av bærekraftige makroalgeprodukter – plast, tekstiler, drivstoff med mer

10 June 29, 2014 10 Makroalger = nye mulighetsområder •Langs norskekysten finnes: •Ca 100 arter grønnalger •Ca 200 arter brunalger •Ca 210 arter rødalger •Hver art representerer et mulig utviklingspotensiale •I Norge i dag nyttes stort sett bare 2 brunalger, •Stortare (laminaria hyperborea) og grisetang (ascophyllum nodosum) •Akvakultur forsøk drives på sukkertare og fra i år butare samt en rødalgeart (Algea)

11 June 29, 2014 11 A niche product example •Algea Food Powder is useful both as an ingreedient in functional foods and as a taste enhancer.

12 June 29, 2014 12 Niche: Sport - athletes •Based on our experience and literature, an intake of 50mcg of iodine per day, in a healhy subject, may help to reduce an iodine deficiency which is due to a low-iodine diet or losses of iodine during physical activity.

13 June 29, 2014 13 AlgeaEsthe Powder against cellulite Special key ingredients made of pure Ascophyllum nodosum. Ecocert validated, AlgeaEsthe Powder is suitable for mud, scrub and soap. Its active compounds are iodine, polyphenols, phlorotannins and sea oligoelements that can help the skin to modulate cellulite flaws and dryness.

14 June 29, 2014 14 Sensory Test

15 June 29, 2014 15 Where will the food come from?

16 June 29, 2014 16 Bærekraftig kosthold •Slike kosthold som medfører liten påvirkning på miljøet og som bidrar til matsikkerhet og riktig næringsinnhold, samt til god helse for nåværende og fremtidige generasjoner. •”Bærekraftige måltider” bidrar til å ivareta naturlig mangfold og økosystemer, er kulturelt akseptable og tilgjengelige, er rimelige og overkommelig prismessig for alle, er næringsmessig tilstrekkelige - trygge og sunne, samtidig som de optimaliserer bruk av naturlige og menneskelige ressurser. (FAO, 2010)

17 June 29, 2014 17 How do we achieve sustainable food? •Macroalgae is part of the answer •Healthy food and feed with a big potential. •No damaging pollution from CO2. The plants in the sea lives from what naturally is there. Seaweed is binding up CO2!

18 June 29, 2014 18 Behovets utviklingsretning gir muligheter Produksjon fra dyrkede makroalger: • Økende behov, ønskelig med bærekraftig mat. Etter hvert mulighet til å eksportere rimelig kulturelt akseptabel mat • Beredskap: et stort matvarelager lokalisert nær folk i Norge • Råvare til nye industrier, også lønnsomme arbeidsintensive. Oljebaserte produkter erstattes med bærekraftige makroalgeprodukter, plast-tekstiler-drivstoff med mer • Gjødsel: Fosforgruvene snart tomme? Kunstgjødsel består av NPK, Nitrogen, Phosphor og Kalium. Fortsatt mulig med intensivt landbruk? •STRATEGI •Nisjeproduksjon først •Deretter økning i volum etter hvert som nye P/M blir tilgjengelige

19 June 29, 2014 19 Konklusjon •Vi tror at fremtiden for øket råvaretilgang og produksjon basert på Tang og Tare ligger innen dyrking og ikke innen en vesentlig større økning i fangst av råvarer. Produksjonskostnaden vil gå ned parallelt med volumøkning •Vi har allerede begynt å forholde oss til dette, og har investert betydelige beløp ved 2 av våre fabrikker i 2012 og 2013.

20 June 29, 2014 20 ”Pippi Langstømpe  ” •Ni år gamle Pippi Langstrømpe er ukonvensjonell, selvsikker og har overmenneskelig styrke, i stand til å løfte en hest med ei hand uten problem. •Et av hennes berømte utsagn litt omskrevet: •”Vi har aldri gjort det før, så selvfølgelig får vi det til!” •Takk for oppmerksomheten! www.algea.comwww.algea.com

21 STRICTLY CONFIDENTIAL February 1, 2013 Thanks for your attention! www.algea.com


Laste ned ppt "STRICTLY CONFIDENTIAL February 1, 2013Adm.dir. Tron Kjønnø Head office Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting Algea og makroalger – åpent møte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google