Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting
Adm.dir. Tron Kjønnø Head office

2 Litt bakgrunnsinfo Etablert 1937 i Kristiansund. Hovedkontor. Møre & Romsdal, Kristiansund. Fabrikk for videreforedling av ulike produkter fra øvrige fabrikker for bruk innen landbruk Nordland, Brønnøysund, mottak og produksjon ingredienser for dyrefor, næringsmiddel og kosmetikk Nordland/Troms, Lødingen – mottak og produksjon Trøndelag, Frøya – beredskap inntil klart Økning i volum etter hvert som nye P/M blir tilgjengelige Etablert logistikk Våre fabrikker/mottak dekker kysten fra Møre & Romsdal – Troms Eksport siden 1930 tallet = langsiktige kunder

3 "I have a dream" - Visjonen
We are passionatly dedicated to promoting healthier lifestyles and more wholesome environments Vi er lidenskaplig opptatt av å fremme en sunnere livsstil og et naturlig miljø

4 Vi lever av å ”klippe håret på mor Norge”
Bærekraftig bruk av Tang/tare planter - klippes i 4 års syklus Miljøvennlige produkter som bidrar til å holde folk, dyr og planter sunne og friske = bidrag til miljørett & bærekraftig mat 99% eksport. Varemerker globalt

5 Sonation of seaweeds on the west coast of Norway
Low tide mark Courtesy of Prof. Jan Rueness, UiO

6 Makroalger – stipulerte muligheter
Verdiskapning basert på produktive hav i 2050 Kilde Rapport arbeidsgruppe Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

7 Hvor skal denne veksten komme?
Villfangst? Avgrenset potensiale volum. = ikke mulig på sikt Lavere råvarepris nå Akvakultur – dyrking av sjøplanter? Stort potensiale volum Høyere pris nå, men lavere med volum Mange flere utnyttbare arter Vinn/vinn situasjon

8 I hvilke Produkter/Markeder kan vi lykkes?
Hvilke behov skal dekkes? Hvilken alge? Mange P/M-muligheter, kun få lønnsomme og tilgjengelige Vi Strategi: små volumer i godt betalende markeder inntil dyrkingsteknologien er mer avklart

9 Makroalger = Markedsmuligheter
An African proverb: ”if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Algea har tanker om utviklingsretninger alene eller sammen med andre for deler av verdikjeden for nye arter I markeder der vi allerede er mer eller mindre etablert Næringsmiddel, helsekost Kosmetikk Dyrefór Nisjer landbruk Farmasi, legemidler nye næringer Energi. Kraftverk? Biodiesel? En ny mulighet etter oljen? - alle oljebaserte produkter kan erstattes av bærekraftige makroalgeprodukter – plast, tekstiler, drivstoff med mer

10 Makroalger = nye mulighetsområder
Langs norskekysten finnes: Ca 100 arter grønnalger Ca 200 arter brunalger Ca 210 arter rødalger Hver art representerer et mulig utviklingspotensiale I Norge i dag nyttes stort sett bare 2 brunalger, Stortare (laminaria hyperborea) og grisetang (ascophyllum nodosum) Akvakultur forsøk drives på sukkertare og fra i år butare samt en rødalgeart (Algea)

11 A niche product example
Algea Food Powder is useful both as an ingreedient in functional foods and as a taste enhancer.

12 Niche: Sport - athletes
Based on our experience and literature, an intake of 50mcg of iodine per day, in a healhy subject, may help to reduce an iodine deficiency which is due to a low-iodine diet or losses of iodine during physical activity.

13 AlgeaEsthe Powder against cellulite
Special key ingredients made of pure Ascophyllum nodosum. Ecocert validated, AlgeaEsthe Powder is suitable for mud, scrub and soap. Its active compounds are iodine, polyphenols, phlorotannins and sea oligoelements that can help the skin to modulate cellulite flaws and dryness.

14 Sensory Test

15 Where will the food come from?

16 Bærekraftig kosthold Slike kosthold som medfører liten påvirkning på miljøet og som bidrar til matsikkerhet og riktig næringsinnhold, samt til god helse for nåværende og fremtidige generasjoner. ”Bærekraftige måltider” bidrar til å ivareta naturlig mangfold og økosystemer, er kulturelt akseptable og tilgjengelige, er rimelige og overkommelig prismessig for alle, er næringsmessig tilstrekkelige - trygge og sunne, samtidig som de optimaliserer bruk av naturlige og menneskelige ressurser. (FAO, 2010)

17 How do we achieve sustainable food?
Macroalgae is part of the answer Healthy food and feed with a big potential. No damaging pollution from CO2. The plants in the sea lives from what naturally is there. Seaweed is binding up CO2!

18 Behovets utviklingsretning gir muligheter
Produksjon fra dyrkede makroalger: Økende behov, ønskelig med bærekraftig mat. Etter hvert mulighet til å eksportere rimelig kulturelt akseptabel mat Beredskap: et stort matvarelager lokalisert nær folk i Norge Råvare til nye industrier, også lønnsomme arbeidsintensive. Oljebaserte produkter erstattes med bærekraftige makroalgeprodukter, plast-tekstiler-drivstoff med mer Gjødsel: Fosforgruvene snart tomme? Kunstgjødsel består av NPK, Nitrogen, Phosphor og Kalium. Fortsatt mulig med intensivt landbruk? STRATEGI Nisjeproduksjon først Deretter økning i volum etter hvert som nye P/M blir tilgjengelige

19 Konklusjon Vi tror at fremtiden for øket råvaretilgang og produksjon basert på Tang og Tare ligger innen dyrking og ikke innen en vesentlig større økning i fangst av råvarer. Produksjonskostnaden vil gå ned parallelt med volumøkning Vi har allerede begynt å forholde oss til dette, og har investert betydelige beløp ved 2 av våre fabrikker i 2012 og 2013.

20 ”Vi har aldri gjort det før, så selvfølgelig får vi det til!”
”Pippi Langstømpe  ” Ni år gamle Pippi Langstrømpe er ukonvensjonell, selvsikker og har overmenneskelig styrke, i stand til å løfte en hest med ei hand uten problem. Et av hennes berømte utsagn litt omskrevet: ”Vi har aldri gjort det før, så selvfølgelig får vi det til!” Takk for oppmerksomheten!

21 Thanks for your attention!


Laste ned ppt "Algea og makroalger – åpent møte om tarehøsting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google