Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Hansteen NorStella,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Hansteen NorStella,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Hansteen NorStella, 5. 9.2013
EU-kommisjonens forslag til felleseuropeisk rettsakt for eID, eSignatur og andre tillitstjenester Kjell Hansteen NorStella,

2 EU 2013 … Gjeldskrise Svak vekst Arbeidsledighet Mottiltak
Digital Agenda Europe 2020 Digitalt fellesmarked Funker ikke … eSignature Nasjonale implementeringer Europeiske standarder e-ID Utbredt, men lite anvendt Nasjonale løsninger Hansteen CONSULTING

3 Scope of the proposed regulation
Ambition To strengthen EU Single Market by boosting trust and convenience in cross-border and cross-sector electronic transactions How? By ensuring that people and businesses can use their national eIDs to access online services in other EU coutries By removing the barriers to seamless eSignatures and related trust services across borders G. Galler

4 Et «troll» med mange hoder ..
EUs institusjoner Kommisjonen Rådet Det europeiske råd (European Council) Ministerrådet Council of EU Parlamentet Domstolen Sentralbanken Revisjonsrette RETTSAKT Forodning Direktiv Beslutning Rekommandasjon Retningslinjer EUs lovgivende myndighet

5 COD: Ordinary Legislative Procedure
European Parliament Legislative Observatory

6 eSignature Dagens situasjon Siktemål Directive 1999/93/EC
CEN standarder ETSI standarder Trusted lists Qualified Certificate Providers Points of Single Contacts med ETSI funksjonalitet Builds on existing eSignature infrastructure and clarifies concepts (natural persons) Introduces eSeals (legal persons) Allows for full reference to standards Clarifies validation of qualified eSignatures Allows «server/remote» and «mobile» signing

7 Trust services (Chapter III)
Other trust services Common Principles Cross border dimension of Time stamping Electronic documents delivery Electronic documents admissibility Website authentication Single legislation across EU Liability Third coutry Mutual recognition of qualified trust services Trusted lists (all MS) Ensure long term preservation Use delegated and implementing acts as mechanism to ensure flexibility vis-à-vis technological development

8 Organisering og tilsyn
Ambition Altså… Strengthen and harmonise national supervision of qualified trust service providers and trust services Establish common essential supervision requirements Explicit obligation for security due diligence and breach notification Nasjonalt nivå Krav om nasjonal tilsynsmyndighet Trust service providers implement appropriate technical and organisational measures for the security of their activities. Inform of any security breaches

9 COM (2012) 238; hovedstruktur e-ID er behandlet for seg…
Innhold General Provision e-ID Trust services Trust service providers Supervision E-Signatures Electronic seals Electronic time stamps Electronic documents Qualified electronic delivery Website authentication Delegated Acts Implementing Acts Final Provision e-ID er behandlet for seg… EUs komptanseområder Suveren kompetanse feks. konkurranspolitikken Delt kompetanse Tildelte områder f.eks. indre marked Overlappende områder f.eks. forskning Oppdekkende utenrikspoitikk Støttende kompetanse f.eks helse, adm. cooperation

10 Electronic identity Ambition .., men
Forordningen tar ikke sikte på en felleseuropeisk e-ID Art. 5 Mutual recognition and acceptance Dersom et land ved lov eller administrativ praksis krever e-ID som tilgangskontroll i forbindelse med en nettbasert offentlig tjeneste, … må enhver EU-notifisert e-ID aksepteres for tilgang til denne tjenesten Art. 6: Conditions of notification e-ID utgitt av eller underlagt et statlig regelverk e-IDen kan benyttes mot en eller flere offentlig tjenester at landet er ansvarlig for at person-identen er entydig knyttet til en fysisk eller juridisk person at utstederlandet tilbyr en gratis online validerings-tjeneste Viktige avklaringer skyves inn i framtiden Landenes ansvarsforhold (liablity) Forvaltningsregimet for notifiseringen Ufrivillig «circle of trust» Mangler definisjon av sikkerhetsnivåer Uavklart kopling til og ansvar for attributter

11 Hva vil skje i markedet? Ikke nok å forså intensjonene …
Aksept i landene Aksept i næringslivet Aksept i befolkningen Får vi et kaos av tilbud og løsninger? […] There is a risk that the number of notifies eID schemes will be far too large, leading to huge cost for implementing support for different schemes. (EFPE 2013) Får vi et «lemmon market»? Et marked hvor de dårlige varene fortrenger de gode Vi kan forvente store struktur endringer … Fra 20 til 2 skofabrikker i Halden i perioden til 1975 Ett dominerende design? Winner takes all? På den annen side … e-ID og eSignatur er infrastrukturtjenester . Kanskje mer likt jernbane enn konsummarkedet?

12 Hva vil skje med forordningen?
Jus (rettsaker) Aktørene Kommisjonen er veldig målrettet, men Mange snublestener; Dette er en politisk prosess Sluttproduktet Vil bli forskjellig fra forordningsutkastet Hva blir strøket/utelatt/ endret? Gjennomføringen Aksept Oppfølging Teknologi (standarder Organisering


Laste ned ppt "Kjell Hansteen NorStella,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google