Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakommunikasjon høsten 2001 Forelesning 1. Generell introduksjon zOm foreleser: yBjørn-Arild Kydland, sivilingeniør fra NTH 1984 yAnsatt hos Scandpower.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakommunikasjon høsten 2001 Forelesning 1. Generell introduksjon zOm foreleser: yBjørn-Arild Kydland, sivilingeniør fra NTH 1984 yAnsatt hos Scandpower."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakommunikasjon høsten 2001 Forelesning 1

2 Generell introduksjon zOm foreleser: yBjørn-Arild Kydland, sivilingeniør fra NTH 1984 yAnsatt hos Scandpower som assisterende direktør. yTidligere Telenor og IBM. yArbeider 50% teknisk og 50 % administrativt. Teknisk primært med sikkerhet i tilknytning til telekommunikasjonssystemer. zOm kurset y12 forelesninger á 3 timer. Siste forelesning 19.11. Ingen forelesninger 20.08 og 08.10) y2 obligatoriske oppgaver yEn del notater vil stilles til rådighet yHjelpelærer: Ikke bestemt ennå. zPensum yData & Computer Communications (Sixth Edition), William Stallings, ISBN 0-13- 086388-2 yDeler av boka + forelesning om DNS. yForelesningsnotater

3 Generell intro forts. zInformasjonsutveksling yepostbak@scandpower.com ywwwref hjemmeside ynewsref hjemmeside zKrav til studentene yHold mobiltelefoner avslått yStill spørsmål - gode spørsmål og dumme spørsmål y3 vekttall er mer enn en full arbeidsdag per uke. zMålsetning yBygge opp et begrepsapparat rundt datakommunikasjon. yVekt på praktiske eksempler yGenerell introduksjon - med harelabb....

4 Foreløpig pensumliste zChapter 1 Introduction zChapter 2 Protocols and Architecture zChapter 6 The Data Communication Interface zChapter 7 Data Link Control zChapter 8 Multiplexing zChapter 10 Packet Switching zChapter 11 ATM and Frame Relay zChapter 13/14 LAN Technology/Systems zChapter 15 Internet Protocols zChapter 17 Transport Protocols zChapter 18 Network Security zChapter 19 Distributed Systems z+ Domain Name System (DNS)

5 Hva skal dere lære? zNettverkskort zProtokoller zAdressering zApplikasjoner zISDN zLAN zWAN zISP zASP zEthernet zARP zTCP/IP zBro zSvitsj zRuter zFW zDNS

6 A Communications Model zSource yGenerates data to be transmitted zTransmitter yConverts data into transmittable signals zTransmission System yCarries data zReceiver yConverts received signal into data zDestination yTakes incoming data

7 Simplified Communications Model - Diagram

8 Key Communications Tasks zUtnyttelse av transmisjonsmedium zInterface (V.24, RJ 45, V.35 osv) zSignalgenerering zSynkronisering (mellom avsender og mottaker) zFeil deteksjon og korreksjon (av mottaker) zAdressering og ruting zRecovery zMeldingsformatering zSikkerhet (Konfidensialitet, Integritet og Tilgjengelighet) zDrift og vedlikehold (konfigurering, monitorering)

9 Simplified Data Communications Model

10 Networking zPoint to point communication not usually practical yDevices are too far apart yLarge set of devices would need impractical number of connections zSolution is a communications network

11 Simplified Network Model

12 WAN - Wide Area Networks zStore geografiske områder zBestår av en rekke noder zAlternative teknologier yLinesvitsjing (Circuit switching) yPakkesvitsjing (Packet switching) yFrame relay yAsynchronous Transfer Mode (ATM)

13 Circuit Switching zDedikert kommunikasjonsvei mellom partene så lenge kommunikasjonen pågår. zEksempel: Telefonnettet

14 Packet Switching zDatapakker sendes enkeltvis zDatapakkene behøver ikke ta samme vei gjennom nettet zDatapakkene sendes fra node til node mellom avsender og mottaker zBrukes mellom datamaskiner zEksempel: Datapak basert på X.25

15 Frame Relay zPakksvitsjing systemer har stor overhead for å kompensere for feil zModerne systemer er mer pålitlige zFeil kan håndteres i endesysteme zDet meste av overhead for feilkontroll er tatt vekk zHastigheter fra 64 kbit/s til 2 Mbit/s

16 Asynchronous Transfer Mode zATM zVidereutvikling av Frame relay zLittle overhead for error control zFixed packet (called cell) length zAnything from 10Mbps to Gbps zConstant data rate using packet switching technique

17 Integrated Services Digital Network zISDN zLaget for å erstatte PSTN, dvs analog telefoni zPrøveprosjekt i Norge høsten 1989 zBle først populært når det kunne benyttes for å koble seg mot Internett zUtvidet aksess y30 tale/datakanaler, hver på 64 kbit/s y1 signaleringskanal på 64 kbit/s zGrunnaksess y2 tale/datakanaler, hver på 64 kbit/s y1 signaleringskanal på 16 kbit/s

18 ADSL – Assymetric Digital Subscriber Line  Telenor tilbyr (h astighet inn/ut): y384 / 128 Kb/s laste ned lyd og bilde, samt gjøre flere ting på en gang (kostnad pr. måned 450,- kr) y 704 / 128 Kb/s laste ned filmklipp, programvare og andre store filer (kostnad pr. måned 550,- kr) y 1024 / 256 Kb/s laste ned og sende ut store filer raskt og effektivt (kostnad pr. måned 750,- kr)

19 LAN - Local Area Networks zEn eller fler bygninger zEies vanligvis av den som henger utstyr på lokalnettet zHøyere datahastigheter enn WAN yEthernet 10 eller 100 Mbit/s zTidligere kun kringasting, dvs alle kan lytte på nettet zNå mer og mer svitsjede systemer + noe bruk av ATM

20 Protocols zUsed for communications between entities in a system zMust speak the same language zEntities yUser applications ye-mail facilities yterminals zSystems yComputer yTerminal yRemote sensor

21 Key Elements of a Protocol zSyntax yData formats ySignal levels zSemantics yControl information yError handling zTiming ySpeed matching ySequencing

22 Protocol Architecture zTask of communication broken up into modules zFor example file transfer could use three modules yFile transfer application yCommunication service module yNetwork access module

23 Simplified File Transfer Architecture

24 A Three Layer Model zNetwork Access Layer zTransport Layer zApplication Layer

25 Network Access Layer zExchange of data between the computer and the network zSending computer provides address of destination zMay invoke levels of service zDependent on type of network used (LAN, packet switched etc.)

26 Transport Layer zReliable data exchange zIndependent of network being used zIndependent of application

27 Application Layer zSupport for different user applications ze.g. e-mail, file transfer

28 Addressing Requirements zTwo levels of addressing required zEach computer needs unique network address yIP-address zEach application on a (multi-tasking) computer needs a unique address within the computer yThe service access point or SAP yTCP/UDP port nummer: xSNMP port 25 xDNS port 53 xTelnet port 23

29 Protocol Architectures and Networks

30 Protocols in Simplified Architecture

31 Operation of a Protocol Architecture

32 TCP/IP Protocol Architecture zDeveloped by the US Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) for its packet switched network (ARPANET) zUsed by the global Internet zNo official model but a working one. yApplication layer yTransport layer (host to host) yInternet layer yNetwork access layer yPhysical layer

33 Physical Layer zPhysical interface between data transmission device (e.g. computer) and transmission medium or network zCharacteristics of transmission medium zSignal levels zData rates zetc.

34 Network Access Layer zExchange of data between end system and network zDestination address provision yIP-address (193.69.136.8) yhttp address (www.vg.no) zInvoking services like priority yReal time application

35 Internet Layer (IP) zSystems may be attached to different networks zRouting functions across multiple networks zImplemented in end systems and routers

36 Transport Layer zReliable delivery of data zOrdering of delivery zTCP or UDP zTCP is connection oriented zUDP is connectionless

37 Application Layer zSupport for user applications ze.g. http, SMPT, FTP, SNMP

38 Internetworking Protocols

39 TCP/IP Protocol Architecture Model

40 OSI Model zOpen Systems Interconnection zDeveloped by the International Organization for Standardization (ISO) zSeven layers zA theoretical system delivered too late! zTCP/IP is the de facto standard

41 OSI Layers zApplication zPresentation zSession zTransport zNetwork zData Link zPhysical

42 OSI Layers (1) zPhysical yPhysical interface between devices xMechanical xElectrical xFunctional xProcedural zData Link yMeans of activating, maintaining and deactivating a reliable link yError detection and control yHigher layers may assume error free transmission

43 OSI Layers (2) zNetwork yTransport of information yHigher layers do not need to know about underlying technology yNot needed on direct links zTransport yExchange of data between end systems yError free yIn sequence yNo losses yNo duplicates yQuality of service

44 OSI Layers (3) zSession yControl of dialogues between applications yDialogue discipline yGrouping yRecovery zPresentation yData formats and coding yData compression yEncryption zApplication yMeans for applications to access OSI environment

45 OSI v TCP/IP

46 Standards zRequired to allow for interoperability between equipment zAdvantages yEnsures a large market for equipment and software yAllows products from different vendors to communicate zDisadvantages yFreeze technology yMay be multiple standards for the same thing

47 Standards Organizations zInternet Society yInternet Architecture Board (IAB) yInternet Engineering Task Force (IETF) yInternet Engineering Steering Group (IESG) zISO - International Standard for Organization yJTC – Joint Technical Committee zITU-T (tidligere CCITT) yITU- International Telecommunication Union y14 study groups zATM forum

48 Further Reading zStallings, W. Data and Computer Communications (6th edition), Prentice Hall 1999 chapter 1 zWeb site for Stallings book ywww.shore.net/~ws/DCC6e.html zWeb sites for IETF, IEEE, ITU-T, ISO zInternet Requests for Comment (RFCs) zUsenet News groups ycomp.dcom.* ycomp.protocols.tcp-ip

49 Informasjon om IP på maskin ipconfig -all Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : halden.scandpower.no Description........... : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI or Complete PC Management NIC (3C905C-TX) Physical Address......... : 00-50-DA-DD-2E-5E DHCP Enabled........... : No IP Address............ : 193.69.136.78 Subnet Mask........... : 255.255.255.0 Default Gateway......... : 193.69.136.54 DNS Servers........... : 193.69.136.53

50 ARP - Address Resolution Protocol arp -a Interface: 193.69.136.78 on Interface 0x2 Internet Address Physical Address Type 193.69.136.34 00-60-b0-3d-82-74 dynamic 193.69.136.54 00-10-5a-66-21-78 dynamic 193.69.136.60 00-50-da-4f-31-8c dynamic 193.69.136.61 00-60-97-17-2a-48 dynamic 193.69.136.91 00-60-08-49-2a-fe dynamic 193.69.136.115 08-00-09-70-2c-8e dynamic 193.69.136.133 08-00-09-87-fe-29 dynamic


Laste ned ppt "Datakommunikasjon høsten 2001 Forelesning 1. Generell introduksjon zOm foreleser: yBjørn-Arild Kydland, sivilingeniør fra NTH 1984 yAnsatt hos Scandpower."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google