Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sats på torsk 2005-2008 - hva skjer i torskenæringen ??? Orientering FHLs høstmøte Møre og Romsdal november 2006 Jørgen Borthen Norsk Sjømatsenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sats på torsk 2005-2008 - hva skjer i torskenæringen ??? Orientering FHLs høstmøte Møre og Romsdal november 2006 Jørgen Borthen Norsk Sjømatsenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sats på torsk hva skjer i torskenæringen ??? Orientering FHLs høstmøte Møre og Romsdal november 2006 Jørgen Borthen Norsk Sjømatsenter.

2 SNS Sats på torsk Marked Lys Rømming Biprod Sykdom Næring hva skjer i torskenæringen ???

3 Stiftelsen Norsk Sjømatsenter

4

5

6

7

8 FOU NÆRING UNDER- VISNING SNS FOR- VALTNING

9 VISJON SNS skal være en uavhengig nyskaper i å utvikle, ta i bruk og formidle kunnskap om sjømat.

10 Sats på torsk

11 From 1998

12 •Derfor gikk det dårlig sist: •For lav pris på slaktefisken ’ •Vanskeligheter med oppskalering av yngelproduksjonen •Varierende kvalitet •Fisken kjønnsmodnet tidlig •Lavt profesjonalitetsnivå på produksjonen •Feil markedsinnretning - alle styrte mot julemarkedet - overproduksjon

13 ” Go for Cod ” MarketsProcessingCodProdJuveniles Development goal: Cod Farming increasing to be a major marine farmed species in Norway Result objective: Yearly production 1000 tons in Norway Activities: • Workpackage juveniles • Workpackage growth and maturation • Workpackage health • Workpackage feed, quality • Workpackage markets, products and ”timing”

14 ”Sats på torsk ” ” Go for Cod ” MarketsProcessingCodProdJuveniles Development goal: Cod Farming increasing to be a major marine farmed species in Norway Result objective: Yearly production tons in Norway Activities: • Workpackage juveniles • Workpackage growth and maturation • Workpackage health • Workpackage feed, quality • Workpackage markets, products and ”timing”

15 Marked

16

17

18

19

20 De 5 største mottakerland av torskeeksport, oppdrettet inkl oppfôret. Rekkefølge er basert på verdi per Frankrike 2 Danmark Spania 3 BelgiaSpaniaNederland 4 SpaniaNederlandDanmark 5 NederlandBelgia Kommentar: Oppdrettet torsk inkl oppfôret villtorsk

21 Biprodukter

22

23

24 Biprodukter- samarbeid med FoU- partner Møreforskning

25

26 Lys

27

28

29

30 Økonomimodell LYSTORSK Utgangspunkt i •Nærøysund Matfisk •Data innhenta fra anleggene i Lystorsk •Data fra Tveit Oppdrett fra 90-tallet

31 Økonomimodell LYSTORSK Resultater: EnhetMed lysUten lysForskjell Produksjonsverdi1000 kr Sum variable kostnader1000 kr Sum faste kostnader1000 kr Resultat sum over 6 år1000 kr Produsert tonn Tonn Samlet kostnad lys1000 kr26560 Kostnad fôr1000 kr Restverdi biomasse utgang siste år1000 kr

32 Hva skjer hvis…

33 Sykdom

34 Frisk Torsk-Forprosjekt Forprosjekt finansiert av Hordaland Fylkeskommune Utdrag fra rapporten gitt av styringsgruppen oktober 2006

35 Mål med prosjektet Effektmål: •Oppnå samarbeid og koordinering av FoU-innsats og informasjonsflyt om torskehelse til beste for næringsaktørene Produktmål: •Kompetanse og informasjonsflyt må sikres •Foreslå konkrete samarbeids- og FoU-tiltak som vil fremme bedre torskehelse og hindre utbrudd av sykdommer på kort og lang sikt og med et særlig fokus på utfordringer i Hordaland •Foreslå innhold i og organisering og finansiering av et "Frisk Torsk-program"

36 Smittespredning mellom oppdrettet og villfanget torsk •Sykdomsfremkallende organismer kan oppformeres hos oppdrettstorsk eller spres til ville bestander •Det er behov for økt kunnskap om mulig spredning av sykdomsfremkallende organismer fra art til art

37 Organisasjonsstruktur Styringsgruppe (lede arbeidet, innspill mv): •Jørgen Borthen, Norsk Sjømatsenter, ansvarlig •Trude H. Nordli, FHL Havbruk •Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet •Jarl Giske, Universitetet i Bergen •Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet •Martin Binde, Mattilsynet (observatør) •Geir Haugum, Innovasjon Norge (observatør) •Siri Hanson, Hordaland Fylkeskommune (observatør) •Rolf Giskeødegård, Norges forskningsråd (observatør) Prosjektgruppe (utrede og formulere): •Per Gunnar Kvenseth, Norsk Sjømatsenter. Prosjektleder til medio august •Lise Torkildsen, Norsk Sjømatsenter, Prosjektleder fra medio august •Paul Birger Torgnes, Fjord Marin •Thor Magne Jonassen, Marine Harvest •Sigurd Handeland, Sagafjord Referansegruppe (fag- og kontaktpersoner, innspill og forslag) : •Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet •Trond Jørgensen, Norges Fiskerihøyskole •Camilla Røsjø, Norges Veterinærhøyskole •Representanter for yngel, matfisk og settefisk konsulteres etter behov gjennom Sats på torsk

38 Status Figuren viser forbruket av antibakterielle midler i torskeoppdrett og økning i produksjon av torskeoppdrett fra år 2000 til 2005

39 Utviklingen av torskeoppdrett Sammenlikning over utviklingen i lakseproduksjonen ( ) med forventet utvikling i torskeproduksjonen ( ). Tallene for produksjon av torsk i 2006 og 2007 er estimerte.

40 Erfaringer fra laksenæringen Utvikling av vibriosevaksine Utvikling av furunkulosevaksine Forbruket av antibakterielle midler i lakseoppdrett og økning i produksjon av laks

41 Strategi for kompetanseheving

42 Strategi for helsearbeidet

43 Mål for et 5-årig Frisk torsk program Bedre kunnskap, rutiner og behandling for å redusere sykdomsproblemet og medisinbruken hos torsk i oppdrett og oppfôring, med nasjonalt fokus.

44 Næring nå og framover

45 Antall matfisk-konsesjoner totalt og per fylke for torskeoppdrett. April 2004 og oktober Matfiskkonsejoner per april 2004, antall Matfiskkonsejoner per oktober 2006, antall Antall nye gitt (per oktober) Antall slettet (per oktober) Finnmark Troms Nordland STNT Møre - Rom Sogn –Fj Hord Rog VA-AA 5302 Sum Kilde: Bearbeidet fra tall fra Fiskeridirektoratet.

46 Eierstruktur: antall konsesjoner per selskap. September Eierstruktur Antall selskap med 1 konsesjon 142 Antall selskap med 2 konsesjoner 39 Antall selskap med 3 konsesjoner 17 Antall selskap med 4 konsesjoner 7 Antall selskap med 5 konsesjoner 4 Antall selskap med 6 konsesjoner 6 Antall selskap med 7 konsesjoner 2 Antall selskap med 8 konsesjoner 0 Antall selskap med 9 konsesjoner 5 Antall selskap med 11 konsesjoner 1 Antall selskap med 12 konsesjoner 1 Antall selskap med 13 konsesjoner 1 Antall selskap med 15 konsesjoner2 Antall selskap med 19 konsesjoner1 Antall selskap med 22 konsesjoner1 Antall selskap samlet i Norge229

47 Number of Cod ongrowing licenses per 15/3-2006: Total 507, capacity tons S N ” Go for Cod ”

48 MarketProcessOngrowing Juvenile Production cod and juveniles (2 grams up): Juveniles (1000): Number of sites juv Estimated prod (tons): Wild to farmed is included

49 •Salg av torsk i Mengde i tonn. •Fylke Fra klekket yngel VillfangetSum torsk •TonnTonnTonn •Finnmark •Troms •Nordland •Nord-Trøndelag •Sør-Trøndelag •Møre og Rom •Sogn og Fjord •Hordaland •Rogaland •Agder/Østlandet • • • •

50 2010: tons in Norway? 2005: 7400 tons in Norway

51 Rømming


Laste ned ppt "Sats på torsk 2005-2008 - hva skjer i torskenæringen ??? Orientering FHLs høstmøte Møre og Romsdal november 2006 Jørgen Borthen Norsk Sjømatsenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google