Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian Bogen BI Vestfold: Veien videre - hvordan bidra til vekst og utvikling? 12k strategiseminar 21. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian Bogen BI Vestfold: Veien videre - hvordan bidra til vekst og utvikling? 12k strategiseminar 21. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian Bogen BI Vestfold: Veien videre - hvordan bidra til vekst og utvikling? 12k strategiseminar 21. mars 2007

2 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold Hva gjør BI Vestfold i dag? I prinsippet står alle BIs ressurser til disposisjon for Vestfolds næringsliv og offentlige sektor • Tilbyr bachelorstudier innenfor økonomi og (internasjonal) markedsføring (avvikles i 2008), og har utdannet et tusentalls kandidater i løpet av de siste 20 årene • Er en samarbeidspartner med Vestfolds næringsliv og offentlige sektor når det gjelder annet kompetansetilførsel • Dette skal aktivt videreutvikles og bli BIs fremtidige fundament i Vestfold og Telemark • Etablerer møteplasser mellom studenter og samfunnet forøvrig gjennom konferanser, foredrag, etc. • Vertskap for stedlige konferanser initiert av andre

3 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold Mange utfordringer, men to store utfordringer Vestfold (og alle andre fylker) har: • Tiltrekke seg fremtidsrettet kunnskapsbasert nytt næringsliv & videreutvikle eksisterende • Tiltrekke seg attraktiv, velutdannet, norsk eller utenlandsk, arbeidskraft som ønsker å arbeide i slikt næringsliv Vestfold ”lekker” ungdom til de store byene, i særdeleshet Oslo: 2000:100% flere BI-studenter fra Vestfold ved BI Vestfold enn ved BI Oslo 2006: 250% flere BI-studenter fra Vestfold ved BI Oslo enn ved BI Vestfold Samlet antall BI-studenter fra Vestfold i samme periode økte +20% Behøver ikke være negativt, bare de (eller andre) kommer tilbake!

4 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold Utfordringer knyttet til å bli en viktig kompetansepartner for Vestfolds næringsliv og offentlige sektor: • Fremstå tydeligere som en relevant og kvalitativt god samarbeidspartner for dem som søker kompetansetilførsel på BIs fagområder. På noen områder skal vi fremstå som best • Øke synlighet og tydelighet i regionen • Utfordre HIVEs posisjon på noen av de områder de tilbyr etter- og videreutdanning og FoU-tjenester, samtidig som vi også burde samarbeide på noen. Tydeliggjøre egne fortrinn. • Bygge ”sten på sten”

5 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold Hvilke mål har BI i Vestfold? Det må først og fremst være å lykkes med de nettopp nevnte utfordringer! Offentlig sektor • Innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor å kunne samarbeide på områder som ledelse, prosjektledelse, økonomistyring, omstilling og andre type prosesser • Å kunne være en samarbeidspartner på mange fagområder innenfor Kunnskapsløftet i grunn- og videregående skole Å benytte tilbud om kompetanseutvikling som et aktivt strategisk virkemiddel i offentlig sektor for å rekruttere dyktige medarbeidere er en mulighet!

6 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold

7 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold Privat sektor Å kunne tilby innbyggerne i Vestfold et bredt og relevant tilbud av formelt kompetansegivende etter- og videreutdanning på bachelor- og masternivå. Å kunne være en samarbeidspartner med næringslivet i Vestfold, de store, så vel som de små, bedriftene, i bedriftsinterne prosjekter. BI har definert to områder som aktivt skal videreutvikles: 1) BI Corporate (bedriftsinterne skreddersydde programmer i privat og offentlig sektor) 2) Internasjonalisering

8 Kristian Bogen Dagens Næringsliv

9 Kristian Bogen International executive BI programs 3 examples BI in China BI in Silicon Valley Executive program for Wilh.Wilhelmsen Group

10 Kristian Bogen BI in China – a quick history • 1995: Nordic Centre established and the BI project started • 1996: First degree program. Master of Change Management 1 (supported by Norwegian government, NORAD) • 1997: Company programs with Ericsson and Alcatel started • 2003: Investment in new classroom and offices at Fudan School of Management. MBA programs introduced • 2004: Tailor made Bachelor program and several other courses for businesses and students

11 Kristian Bogen BI’s projects in China • Two year part-time MBA (Master of Business Administration), open program: • 15 modules of 4 days, taught in English (6 taught by Fudan, 9 by BI) • Two start ups per year • 60 participants in each class, 4 classes ongoing • Minimum requirement: bachelor degree and 5 years working experience, fluency in English. Average age: 32 years • Company MBA with Ericsson in Beijing: • MBA focusing on telecom industry • Same structure and requirements as open program • 10 modules by Fudan, 5 by BI • MBA for the COC (China Olympic Committee) in Beijing. • Focusing on Sports Marketing and financing of sporting events • Same structure and requirements as the open program. • 10 modules by Fudan, 5 by BI Today: • 1200 alumni • 350 Chinese participants currently studying in our MBA programs • More than 90% financed by their company

12 Kristian Bogen Entrepreneurship and Innovation in Silicon Valley: Paths to Commercialization • 7th Annual Innovation Seminar in San Francisco, Berkeley, and Silicon Valley, CA,March 19-23, 2007 • This year ’ s program focuses on entrepreneurship and innovation and explores paths to commercialization. Fostering innovation and avoiding its potentially disruptive or challenging effects requires a new understanding of business models. This is true for companies whether or not they extend their business to the Internet. • Number of participants this year : 70 persons • Website: www.bi.no/sf07

13 Kristian Bogen Innovation Management in the Global Knowledge Economy A New Management Development Program for WW Group

14 Kristian Bogen Innovation Management in the Global Knowledge Economy Program focus: Increase business opportunities across business units in the WW Group and through new combinations of products and services A common approach to innovation that leads to better and smarter solutions and reduced time to market Attract talents within and outside the WW Group

15 Kristian Bogen Innovation Management in the Global Knowledge Economy Contents and Structure: An international part time master level program for WW-Group •Covers a total of 30 ECTS-credits (master degree equals 120 ECTS) Time frame : •9 months program •Approx. 150 hours •4 modules each 5 days Location : Oslo – Singapore - San Francisco - Oslo Number of participants between 25 and 35 persons

16 Kristian Bogen Overview of program content Introduction & WW Strategy Innovation Project Presentations Innovation in Silicon Valley Exam M-1 Oslo Strategy and innovation M-2 Singapore The global shipping industry M-3 San Francisco Entrepreneurship and Fast Growth Processes M-4 Oslo Exam, Final Project presentations, summary Competitive Positioning and Innovation Projects Project Selection and Singapore Maritime Cluster Innovation Models and Innovation Management Leadership Development Competing through Innovation Competing from Singapore Hub Innovation in large org’s Visit to Stanford and Silicon Valley Presentations of Innovation Projects Innovation Theory and Models Innovation Management An Asian Perspective Extracting Global Best Practice Presentations of Innovation Projects Project work and Scandinavian Innovation Management Benchmarking towards a Global Competitor Visit Sea Launch, LA Summary and selection of winners Project and team work Literature readings and lectures Company visits and networking

17 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold Vi tror at fremtidens næringsliv ønsker kompetansepartnere som kan • Gå inn i en bedrift med forskningsbasert kunnskap og hjelpe den aktivt i prosesser knyttet til innovasjon, globalisering, omstilling og konkurransestrategi • Tilby ansatte en ferdighetsorientert kompetanse • Gå inn i mer langsiktige og forpliktende samarbeidsrelasjoner som over tid vil gi bedriften konkurransefortrinn Vi tror at fremtidens offentlige sektor ønsker kompetansepartnere som • forstår offentlig sektors spesielle utfordringer og dillemmaer og samtidig kan introdusere viktige deler av privat sektors logikk og virkemidler • kan gå inn og delta i omstillingsprosesser og kompetanseutviklings- prosjekter av stort og lite omfang • har tilhørighet i Vestfold

18 Kristian Bogen Vekst og utvikling – BIs bidrag i fremtidens Vestfold BI kan være en slik fremtidig samarbeidspartner for offentlig og privat sektor. Derfor • tror vi det BI representerer er verdier det fremtidige næringsliv vil se etter når det skal vurdere alternativer for lokalisering • er BIs videre tilstedeværelse i Vestfold viktig • er det viktig at BI blir brukt av næringsliv og offentlige sektor i fylket slik at vi kan bidra til ønsket vekst og utvikling


Laste ned ppt "Kristian Bogen BI Vestfold: Veien videre - hvordan bidra til vekst og utvikling? 12k strategiseminar 21. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google