Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjeseminar om grunnfondsbevis DnB NOR – et konkurransefremmende tiltak Haakon Bønes +47 2200 5080 8 September 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjeseminar om grunnfondsbevis DnB NOR – et konkurransefremmende tiltak Haakon Bønes +47 2200 5080 8 September 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjeseminar om grunnfondsbevis DnB NOR – et konkurransefremmende tiltak Haakon Bønes +47 2200 5080 haakon.boenes@alfredberg.no 8 September 2004

2 22 Agenda  Analytisk ståsted og relevans  Analyse av de lett målbare parametrene  Nyetableringer  Markedsandeler  Driftsmarginer  Fokus på bankmarkedets dynamikk  Sparebankenes fremtid i forhold til konkurransen

3 33 Konkurranse – aksjeanalytikere fokuserer på endringene  Målet med vår analyse er å forutse endringer i aksjekursen  Avkastning og vekst i forhold til verdi  Muligheten for endringer i ovennevnte parametre (risiko)  I et nesten effisient marked kan endringene skape muligheter  Konkurranse kan påvirke variablene i positiv og negativ retning  Marginer (prising og innsatsfaktorer)  Mulighet for vekst i eksisterende og nye markeder  Stabiliteten i variablene  Forståelse av nivået på konkurransen er en forutsetning for å fange opp faktiske og potensielle endringer  Presis måling er en utfordring  Tidsaspekt ved endringene er viktig  Alle “prater sin egen bok”  DnB NOR er en potensiell katalysator for endringer

4 44 Måling av konkurranse  Nyetableringer i næringen  Markedsandeler over tid  Nyttig indikator på hvem som gjør tingene riktig  Regionale forskjeller i økonomisk vekst kan drive endringene  Bransjemessig fokus kan skape forskjeller – også sykliske  Driftsmarginer (men hvor på resultatkontoen skal man fokusere?)  Rentemarginer? – Hva med kryss-salg?  Totale inntekter? – Hva med servicenivået og skjulte goder?  Resultat før tap? – Hva med risikovilje?  Driftsresultat etter tap synes rimelig, men kapitalbruk må også tas med i beregningen

5 55 Bedre balanse mellom oppstart og nedleggelse siden 80-tallet  Tilfanget av nye banker har vært jevnt siden midten av 80- tallet  De bankene som har forsvunnet er stort sett fusjonert med andre banker Source: FNH Tilfang/avgang av forretningsbanker i Norge

6 66 Markedsandeler i Norge, innskudd  De største har mistet og de mindre har tatt  Vanskelig å konkludere at nasjonalitet betyr noe  Stabilitet viser at det er forskjell på ”bank og moteklær”

7 77 Markedandeler i Norge, utlån  Mer stabilt enn for innskudd, men tilsvarende trend  Det kan være lettere å ta markedsandeler når leverandør tar risiko på kunden i motsetning til når kunden tar risiko på leverandør  Markedsandelsendringer reflekterer vèl så mye eksisterende kunders aktivitet enn flytting mellom banker

8 88 Nordiske erfaringer bør også inspirere mindre banker  Andre nordiske land har ligget foran i konsolideringen av banksektoren  Det er ingenting som tyder på at de mindre bankene har blitt skadelidende  Mindre danske banker ser ut til å ha tatt markedsandeler på innskudd – sannsynligvis fra Danske Bank og Nordea  De fire største svenske bankene har tapt markedsandeler både på innskudd og utlån Mindre danske bankers* kombinerte markedsandeler * Jyske Bank, Sydbank, Fionia Bank, Foestædernes Bank, Ringkjøbing Bank, Ringkjøbing Landbobank, Roskilde Bank, Sparbank Vest og Vestjysk Bank Fire største svenske bankers* kombinerte markedsandeler * Swedbank, SEB, Nordea og Svenska Handelsbanken Source: Company data, Nationalbanken, Alfred Berg ABN Amro Source: Company data, SCB, Alfred Berg ABN Amro

9 99 Netto rentemargin* (RVB), 1H04A * Netto renteinntekter (som rapportert) i % av gjennomsnittlig risikovektet balanse Source: Company data, Alfred Berg ABN Amro research %

10 10 Total inntektsmargin (RVB), 1H04A * Totale inntekter, eksklusiv forsikring, i % av risikovektet balanse Source: Company data, Alfred Berg ABN Amro research %

11 11 “Cash” driftsmargin* før tap på utlån (RVB), 1H04A * Resultat før tap, eksklusiv avskrivning og amortisering, i % av gjennomsnittlig risikovektet balanse Source: Company data, Alfred Berg ABN Amro research %

12 12 “Cash” driftsmargin etter tap på utlån (RVB), 1H04A Source: Company data, Alfred Berg ABN Amro research * Resultat etter tap på utlån, eksklusiv avskrivning og amortisering, i % av gjennomsnittlig risikovektet balanse %

13 13 Danske Bank case study – 2000A – 1H04A Netto rentemargin (%, RVB)Total inntektsmargin eksklusiv forsikring (%, RVB) Driftsmargin før tap (%, RVB)”Cash” driftsmargin før tap (%, RVB) Source: Company data, Alfred Berg ABN Amro research

14 14 Banksektoren karakteriseres av tæring etter næring Standardavvik for bankenes marginer, prosentpoeng Source: Company data, Alfred Berg ABN Amro research

15 15 Utsiktene for norske kunder ser ikke så mørke ut  Norske bankers driftsmarginer er ikke spesielt høye i internasjonal sammenheng  De mindre bankene ser ut til å klarer seg godt i konkurranse med de store  Tilfanget av nye banker er med på å opprettholde spenningen

16 16 Bank dreier seg om relasjoner, ikke enkelttransaksjoner  Tenk på bank som outsourcing  Kostnaden forbundet med banktjenester er viktig, men først og fremst i forhold til det å gjøre det selv  Man outsourcer tjenester fordi man ønsker ikke å bruke tid på slike aktiviteter selv  Konsekvensanalysen er viktig  Hva er konsekvensen dersom leverandøren gjør en feil?  Konsekvensanalysen er høyst subjektiv  De fleste kunder ønsker langsiktige relasjoner med sine banker  Det er ikke bare bankene som kan klandres for begrenset kunderotasjon  Debatten om konkurranse kan ikke bare fokuserer på faktorer som lar seg lett måle  Marginer  Markedsandeler  Bærekraftige relasjoner betyr gi og ta  Profitable banker har råd til å være modige banker

17 17 Bekvemmelighet og ikke pris  En undersøkelse foretatt av SNF* in 1998, viste at pris ikke var sentralt for valget av distribusjonskanal for kunder som benyttet seg av banktjenester på internett  Pionerer i produktsyklusen er sjelden de mest prissensitive, men utslaget er likevel overraskende  Undersøkelsen underbygger derimot hypotesen om at bekvemmelighet og trygghet er de viktigste aspektene av banktjenestene for kunden *Samfunns- og Næringslivsforskning AS (NHH miljøet)

18 18 Sparebankenes fremtid bør se lys ut  Viktigheten av service reduserer stordriftsfordelene i banknæringen  Kunden er langsiktig og dette gir bankene tid til omstilling  Samarbeid og outsourcing  Store fusjoner skaper bevegelse i kundemassen og gir mulighet for vekst  Om pris ikke er et tema til daglig, kan den bli en katalysator når det er uro i rekkene av kunder  Store konkurrenter kan bidra til en generell kompetanseoppbygging for banknæringen  En banknæring tilpasset landets industristruktur er en forutsetning for sunn drift for alle

19 19 Disclaimer © Copyright 2003 ABN AMRO Bank N.V and affiliated companies (“ABN AMRO”). All rights reserved. This material 1 was prepared by the ABN AMRO affiliate named on the cover or inside cover page. It is provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy any security or other financial instrument. While based on information believed to be reliable, no guarantee is given that it is accurate or complete. While we endeavour to update on a reasonable basis the information and opinions contained herein, there may be regulatory, compliance or other reasons that prevent us from doing so. The opinions, forecasts, assumptions, estimates, derived valuations, and target price(s) contained in this material are as of the date indicated and are subject to change at any time without prior notice. The investments referred to may not be suitable for the specific investment objectives, financial situation or individual needs of recipients and should not be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. ABN AMRO may from time to time act as market maker, where permissible under applicable laws, buy or sell as agent or principal securities, warrants, futures, options, derivatives or other financial instruments referred to herein. ABN AMRO, officers, directors, employee benefit programmes or employees, including persons involved in the preparation or issuance of this material may from time to time have long or short positions in securities, warrants, futures, options, derivatives or other financial instruments referred to in this material. ABN AMRO may at any time solicit or provide investment banking, commercial banking, credit, advisory or other services to the issuer of any security referred to herein. Accordingly, information may be available to ABN AMRO, which is not reflected in this material, and ABN AMRO may have acted upon or used the information prior to, or immediately following its publication. ABN AMRO may also within the last three years have acted as manager or co-manager for a public offering of securities of issuers referred to herein. The stated price of any securities mentioned herein is as of the date indicated and is not a representation that any transaction can be effected at this price. Neither ABN AMRO or other person shall be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, including lost profits arising in any way from the information contained in this material. This material is for the use of intended recipients only and the contents may not be reproduced, redistributed, or copied in whole or in part for any purpose without ABN AMRO’s prior express consent. In any jurisdiction in which distribution to private/retail customers would require registration or licensing of the distributor which the distributor does not have currently, this document is intended solely for distribution to professional and institutional investors. Should you require additional information please contact your local ABN AMRO account representative, unless governing laws dictate otherwise. Australia: This document is distributed in Australia by ABN AMRO Equities Australia Ltd (ABN 84 002 768 701), a participating organisation of the Australian Stock Exchange Ltd. Australian investors should note that this document was prepared for wholesale investors only. Canada: The securities mentioned in this material are available only in accordance with applicable securities laws and may not be eligible for sale in all jurisdictions. Persons in Canada requiring further information should contact ABN AMRO Incorporated. Hong Kong: This document is being distributed in Hong Kong by ABN AMRO Asia Limited to persons whose business involves the acquisition, disposal or holding of securities. India: Shares traded on stock exchanges within the Republic of India may only be purchased by different categories of resident Indian investors, Foreign Institutional Investors registered with The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") or individuals of Indian national origin resident outside India called Non Resident Indians ("NRIs") and overseas corporate bodies ("OCBs"), predominantly owned by such persons or Persons of Indian Origin (PIO). Any recipient of this document wanting additional information or to effect any transaction in Indian securities or financial instrument mentioned herein must do so by contacting a representative of ABN AMRO Asia Equities (India) limited. Italy: Persons in Italy requiring further information should contact ABN AMRO Bank N.V. Milan Branch. New Zealand: This document is distributed in New Zealand by ABN AMRO Equities New Zealand Limited, a member firm of the New Zealand Stock Exchange. Russia: The Russian securities market is associated with several substantial risks: legal, economic and political ; and, high volatility. There is a relatively high measure of legal uncertainty concerning rights, duties and legal remedies in the Russian Federation. Russian laws and regulations governing investments in securities markets may not be sufficiently developed or may be subject to inconsistent or arbitrary interpretation or application. Russian securities are often not issued in physical form and registration of ownership may not be subject to a centralized system. Registration of ownership of certain types of securities may not be subject to standardized procedures and may even be effected on an ad hoc basis. The value of investments in Russian securities may be affected by fluctuations in available currency rates and exchange control regulations. Singapore: This document is distributed in Singapore by ABN AMRO Asia Securities (Singapore) Private Limited to clients who fall within the description of persons in Regulation 44(i) to (iii) of the Securities Industry Regulations. Investors should note that this material was prepared for professional investors only. United Kingdom: This document has been issued in the United Kingdom by ABN AMRO Equities UK Limited, which is registered in England No 2475694 and is regulated by the Financial Services Authority. The investment and services contained herein are not available to private customers in the UK. United States: Distribution of this document in the United States or to U.S. persons is intended to be solely to major institutional investors as defined in Rule 15a-6 under the U.S. Securities Act of 1934. All U.S. persons that receive this document by their acceptance thereof represent and agree that they are a major institutional investor and understand the risks involved in executing transactions in securities. Any U.S. recipient of this document wanting additional information or to effect any transaction in any security or financial instrument mentioned herein, must do so by contacting a registered representative of ABN AMRO Incorporated, Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, N.Y. 10055, U.S., tel + 1212 409 1000, fax +1212 409 5222. Alfred Berg Bank A/S 1 Material means all research information contained in any form including but not limited to hard copy, electronic form, presentations, e-mail, SMS or WAP Alfred Berg Norge ASA Olav v’s Gate 5 Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo Norway Tel +47 22 00 5000 ABN AMRO Inc. Park Avenue Plaza 55 East 52nd St. New York, NY 10055 USA Tel: +1 212 409 1000 Alfred Berg Finland OYJ APB Kluuvikatu 3 FI-00100 Helsinki Finland Tel +358 9 228 321 Alfred Berg Bank A/S Amaliegade 35 Dk-1017 Copenhagen K Denmark Tel +45 33 96 1000 Alfred Berg A trading division of ABN AMRO Equities UK LTD 250 Bishopsgate London EC2M 4AA, UK Tel +44 207 678 2700 Alfred Berg Fondkommission AB Birger Jarlsgatan 7 Box 70447 SE-107 25 Stockholm Sweden Tel +46 8 723 5800 Alfred Berg ABN AMRO


Laste ned ppt "Bransjeseminar om grunnfondsbevis DnB NOR – et konkurransefremmende tiltak Haakon Bønes +47 2200 5080 8 September 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google