Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alltid i forkant Espen Ellingsen FUTURUM KONFERANSE 2009 Dag Unhjem, direktør Forretningsutvikling og IT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alltid i forkant Espen Ellingsen FUTURUM KONFERANSE 2009 Dag Unhjem, direktør Forretningsutvikling og IT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alltid i forkant Espen Ellingsen FUTURUM KONFERANSE 2009 Dag Unhjem, direktør Forretningsutvikling og IT

2 Alltid i forkant • IT funksjonen i Tollpost Globe • Strategi og forretningsplan • Forankring og organisering • IT ledelse og IT strategiarbeide • Suksesskriterier Strategisk bruk av IT ”Realisere fra det vi sier til det vi gjør” Agenda

3 Alltid i forkant Forretningsutvikling og IT På Åndalsnes har Tollpost Globe en sentral enhet for Forretningsutvikling og IT •IT utviklingsmiljø forankret i Java og Open Source (fri programvare) •IT Drift / overvåking og Helpdesk •Forretningsutviklere / IT arkitekter Deler av funksjonen er også lokalisert på hovedkontoret i Oslo •Forretningsutviklere / prosjektledelse •Lokal IT Drift I stor grad egenutvikling av kjernesystemer og forretningskritiske systemer En funksjon som rapporterer til toppledelsen, 20-25 personer. Totalt It / utviklingsbudsjett ca. NOK 50 mill. Åndalsnes

4 Alltid i forkant •Skape varige konkurransefortrinn gjennom unike kunde- og produksjonsløsninger •IT-løsningene skal understøtte våre selskapsmål som er basert på kvalitet, vekst og produktivitet •IT prosjekter (systemutvikling) er forankret i og utledes av selskapets Forretningsplan –Kunderelasjoner –HR / Ledelse –Produktutvikling –Produksjon IT-strategi (utdrag)

5 Alltid i forkant –Bevisst sourcing strategi (støttesystemer / kjernesystemer) –Strategisk partnersamarbeide –Egen integrasjonsstrategi –Systemutvikling basert på åpne standarder – J2EE/Java og Fri programvare. Lagdelt utvikling for økt gjenbruk, endringer og skalerbarhet Systemutvikling

6 Alltid i forkant •Landsdekkende / integrert datanettverk •Oppetider / SLA-er –Redundans i nettverket –Høy tilgjengelighets løsninger –2 fysisk adskilte datarom (100m avstand) –Døgnkontinuerlig vaktordning –Automatisert driftsovervåking –Proaktive serviceavtaler for forretningskritiske løsninger –UPS / Nødstrøm •Total Cost of Ownership - TCO –Utstyr, drift, forvaltning samt løsninger som over en total livssyklus (produkt levetid) gir lavest mulige kostnader –Mest mulig av It budsjettet til utvikling •Sentralisering –Sterk sentralisering av servere og lagring, samt kompetanse –Datasikkerhet –Desktop aksess via tynne clienter og bærbar PC •Skalerbarhet –Takle forventet organisk vekst over 3-5 år IT Drift / infrastruktur

7 Alltid i forkant Prosessen tilknyttet Strategi og Forretningsplanen Strategi og Forretningsplanen revideres årlig. Organisert prosess der alle i ledergruppen samt andre sentrale personer skal involveres / må involvere seg. Danner grunnlaget for budsjettarbeidet Strategi- og Forretningsplanen er forankret i tradisjonell strategitenkning. Dette gir det hele en struktur og en forutsigbarhet som er lett å introdusere for nye medarbeidere og aktører (M Porter) Samtidig forsøker vi å ta inn over oss implementering og gjennomføring av strategier mer slik den moderne økonomien fordrer •Raske endringer. Strategisk kontra taktisk. Vanskelig å kopiere •Sterkt resultatfokus •Framtidsscenarier • Visjon og mål •Konkurransestrategi •Funksjonsstrategi Arenaer RessurserAktiviteter Strategisk analyse Strategiske valg Strategisk implementering Dette er en kontrast og til tider en motsetning til 3- og 5 års planer

8 Alltid i forkant Styringsgruppen Produkt- utvikling ProduksjonLedelse/HR Kunderelasjoner Markedsplan Ledergruppen Forankring og organisering av utviklingsprosessen •Utviklingsprosjekter / systemutvikling utledes fra forretningsplanen. Resultatmål: 70% av tiden skal benyttes til prioriterte forretningsprosjekter • Prosjekter med størst bidrag (økte inntekter eller reduserte kostnader) prioriteres • Prosjekter skal sjelden vare mer enn 3-4 måneder. I hvert fall skal det innen den tid være leveranser som bidrar og som kan implementeres •Koordinering av forretningsutvikling og IT-ledelse er integrert i samme enhet / funksjon. Representert i ledergruppen, og rapporterer til toppledelsen •Forretning og IT hand i hand – er blitt en del av selskapskulturen

9 Alltid i forkant Nødvendig kompetanse Tekniske behov Behov IT koordinering •IT strategi •Applikasjonsutvikling og vedlikehold •Infrastruktur •service behov Forretnings- og prosess utvikling •utviklingsbehov •systemeier - roller •behov for service / vedlikehold Vedlikehold Drift og support IT ledelse og koordinering Leveranse Forretnings og prosess utvikling Behov Utviklingssledelse

10 Alltid i forkant Hva skal man med en IT-strategi? Hvorfor skal den være forankret? •Tall fra Gartner indikerer at 50% av IT-investeringer ikke er relatert til virksomhetens strategi - i verste fall er dette bortkastede investeringer, som medfører ekstra kostnader og ytterligere problemer i kjernevirksomheten •Virksomhetens strategiske innretning bør sette premisser for alle større aktiviteter og investeringer man foretar seg – IT-investeringer er en betydelig del av investeringsbudsjettet (direkte eller indirekte) •Det første trinnet er å gjøre de rette investeringene i utgangspunktet. Investeringene må være basert på en analyse av is/it-strategien: Hvilke utfordringer og resultatmål er definert og forankret? – Det er viktig å forstå i hvilken grad automatisering og prosessforbedringer vil kunne bidra til resultatforbedring? •Bedriftens overordnede strategi er viktig for å se på følgene for infrastruktur, systemer, organisasjon, kompetanse og kostnader. Spør: «Hvilke systemer skal vi beholde, hvilke skal vi nedprioritere og hvilke skal vi utfase?» Da begynner virksomheten å nærme seg en is/it-strategi med forankring.

11 Alltid i forkant IT ledelsen (CIO) sine viktigste roller ”En CIO rolle skal ligge svært tett opp til forretningsutvikling” (ref Gartner) •Forandre virksomheten 1.Kommunisere med CEO og ledelseskollegaer 2.Drive frem konkurransefordeler gjennom innovasjon 3.Lede endringsprosesser og forretningsutvikling 4.Utdanne virksomheten om teknologi •Definere strategi 5.Styre IT-porteføljen for å maksimere ROI 6.Utforme en virksomhetsarkitektur som muliggjør omstillinger 7.Sikre virksomhetens informasjonsressurser •Organisering og Sourcing 8.Strukturere IT for å støtte komplekse virksomheter / prosesser 9.Tilpasse nye prosesser, roller og kompetanse i IT-funksjonen 10.Velge og administrere forskjellige sourcing muligheter

12 Alltid i forkant Hvor i strategiprosessen kommer IT-strategi •Analyser av marked, kunder, produkter og organisasjon •Valg av satsingsområder vi vil investere i •Konkrete mål og strategier utvikles •Strategier omsettes i handlingsplaner (Hva, Hvem, Når) •Oppfølgingsform og måling av fremgang besluttes •Nye prosesser og behov for verktøy (IT-støtte) besluttes •IT-strategi er ofte en kombinasjon av langsiktige valg som standarder for OS, databaser, teknologier og organisasjonens behov for nye prosesser og IT-verktøy Valg av satsingsområder Situasjonsanalyse Mål og strategier Handlingsplaner Behov for IT-verktøy Scorecards etableres IT-strategi

13 Alltid i forkant Stegene i å utvikle IT-strategi 1 •Analyse og forankring hos ledelsen 2 •Vurdering av Nå-situasjon 3 •Målbilde 4 •Handlingsplan og implementering

14 Alltid i forkant 1. Analyse og forankring •Forankre infrastruktur, system, organisasjon og kompetanse i kjernevirksomheten for å kunne gjøre riktige investeringer. •Hvilke utfordringer og resultatmål fra virksomhetsstrategien er definert og forankret i IT-strategien? •I hvilken grad vil automatisering og prosessforbedring kunne bidra til resultatforbedring? •Hvilke systemer skal vi beholde, hvilke skal vi nedprioritere og hvilke skal vi utfase?

15 Alltid i forkant 2. Nå-situasjon •Definere og beskrive nå-situasjonen. Hvor stor andel av budsjettet benyttes til it-drift og investeringer? •Vurderes it-funksjonen som en strategisk bidragsyter? Er f.eks. IT-funksjonen representert i ledergruppen? •I hvilken grad legger kjernevirksomheten vekt på integrasjon i virksomheten og omstilling? •Hva er brukernes og systemeierens rolle?

16 Alltid i forkant 3. Målbildet •Målbildet bygges på bakgrunn av analysen og vurderingen av nå-situasjonen •Bedriften må ha et grunnlag for investeringene, forankret i virksomhetsstrategiske mål. •It-strategier handler aldri mest om maskiner og programvare: Organisasjonen og den enkelte medarbeideren er viktigst, det er der verdiskapningen skjer.

17 Alltid i forkant 4. Handlingsplanen •Implementere handlingsplaner basert på stegene 1-3 •Et tiltak kan være å se på det som trygt kan overlates til andre, altså de mindre strategiske funksjonene som ikke er en del av virksomhetens konkurransefordeler (outsouring) –Se etter endringsagentene –Etabler kjerneteamet –Nødvendige endringer – tenk endringsledelse, steg modeller –Hva blir prisen? (ROI)

18 Alltid i forkant Suksesskriterier •Forankret i ledelsen, virksomhetens mål og strategier. •Prioriter arbeidet, sett av tid. •Finn personene som kan gjennomføre (bidra) strategiprosjektet. •Tenk trinnvis. Start på «toppen» med ledelsen, strategi og prioriteringer. •Gjennomgå alle nåværende og planlagte prosjekter og eksisterende it-systemer. •Mål effekten av investeringene/identifiser hvordan investeringer skal måles. •Involver organisasjonen, helt ned på individnivå. •Identifiser oppgaver som ikke tilhører kjernevirksomheten. Kan de settes ut? •Sett av tid og sett opp budsjett for grunnarbeidet med is/it- strategien •Unngå å bygge luftslott: tiltak som ikke er realiserbare innenfor en realistisk ramme stoppes. •Vurder opprydding og konsolidering før investeringer i nye prosjekter. •Tenk systematisk om egen bruk av informasjonsteknologi. Slik kan virksomheten din oppnå svært gode resultater på mange andre felter enn selve it-området - og dermed forbedre resultatene vesentlig.

19 Alltid i forkant Suksesskriterier, generelle •Alltid forretningstilnærming (business approach), utgangspunkt i forretningsbehov •Forretningen er i stadig endring, stadig vekk fortere. Tenk ”time to market!” •Tenk fleksibilitet – systemer og løsninger skal alltid endres eller videreutvikles •Tenk integrasjon –Sammenknytning av verdikjeder. Fra batch til sanntid. –Samhandling mellom systemer •Det kreves stadig tydeligere avkastning. Hvilke resultater skapes? •Kostbare, komplekse og rigide systemer kan ha sine fordeler, men hvor og til hva? •Fri programvare bør være blant alternativene som vurderes

20 Alltid i forkant SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "Alltid i forkant Espen Ellingsen FUTURUM KONFERANSE 2009 Dag Unhjem, direktør Forretningsutvikling og IT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google