Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Effektivitet eller elegi? Logistikkens bidrag til forståelse og styring av komplekse prosesser Berit Irene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Effektivitet eller elegi? Logistikkens bidrag til forståelse og styring av komplekse prosesser Berit Irene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Effektivitet eller elegi? Logistikkens bidrag til forståelse og styring av komplekse prosesser Berit Irene Helgheim Førsteamanuensis Berit.i.helgheim@himolde.no

2 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Sjaber helse- økonomi (Dabladet 27/9-07) •Underskuddet i år kan bli på 1,4 milliarder kroner (Helse Øst-Sør) •Nesten seks år etter gjennomføringen av den nye helsereformen må vi kunne slå fast at valg av styringsmodell ikke løser helsesektorens utfordringer

3 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Agenda •Logistikk •Supply Chain Management •Toyota filosofien •Lean filosofi •Logistikk prosjekt ved St. Olavs Hospital •Forskningsprosjekter

4 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Utvikling innen logistikk 1970’s Adversarial relationships • Oil crisis and deregulations Product and price focus • Cost control 1990’s Alliances • Lean production • Agility, flexibility and speed • Outsourcing • ERP, EDI, Internet 1980’s Partnerships •The gospels of TQM and JIT • MRP systems •Quality 2000 – IT enabled collaboration • Global sourcing •“Value added” services • Multi channel • Forecasting • Planning close to the market Purchasing on the agenda Business process reengineering. The concept of SCM emerge From logistics to SCM SCM as separate management discipline and research field (Hannås, 2007)

5 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Fokus på produksjon •Produksjon –Den funksjonen i sykehus hvor det skapes verdier både for pasient og sykehus, dvs. –resultatorientert både i forhold til kvalitet og kvantitet innenfor de gitte behandlingsområder •Maksimere verdiskapning (for pasienten ) •Identifisering av kostnadsdrivere •Identifisering av flaskehalser •Innovasjon som redskap for kontinuerlig forbedring •Maksimering av flyt

6 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Supply Chain Management (SCM) •Ledelse av den totale flyten av tjenester fra leverandør til pasienten er hjemme •Strategisk samarbeid med bedrifter eller organisasjoner som har tilknytning til sykehuset •En pasientfokusert struktur som skal lage individuelle verdier som skal føre til subjektiv pasienttilfredshet •Vinn-vinn modell

7 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde SCM to dimensjoner? •Pasientdimensjonen: –Alle aktører som er involvert fra pasienten besluttes innlagt til utskrivelse til hjemmet •Innleggende lege •Hjemmetjenesten •Sykehjem •Rehabilitering •Andre sykehus •Etc •Bedriftsdimensjonen –Alle aktører som har en forretningsforbindelse med sykehuset samt sentrale og lokale myndigheter •Leverandører •Hjelpemiddelsentralen •Transporttjenester •Etc •Hovedfokus: økt verdi for pasienten

8 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Sammenhengen mellom Logistikk og SCM •Logistikk fokuserer på interne prosesser på sykehuset, foretaket eller helseregionen •SCM arbeider ift eksterne samarbeidspartnere

9 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Har sykehusene noe lære av industriell produksjonsplanlegging? •Toyota Production System –Mål: Optimalisere kvalitet → minimere produksjonskostnadene •Fjerne alt unødig arbeid •Fjerne unødige materialforflytninger •9 hovedfunksjoner –Produksjonsstyring skal integreres med de ansatte •Kvalitetssirkler •Baseres på at de ansatte kommer med forslag til forbedringer •Forslag belønnes •TQC (Total quality control)

10 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Prosesser i sykehus: Bottom up management •Kvalitetssirkler/workshop for kontinuerlig forbedring –Forbedring av prosesser –Kostnadsreduserende gevinst –Effektiviserende •Standardisering av prosesser –Faggruppene kommer frem til den beste/optimale medisinske prosessen gitt en diagnose –EPJ

11 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Lean Thinking Principles Specify value by diagnosis Facilitate patient flow Identify processes that add value In pursuit of Perfection Not focussed on minimizing cost Focus on maximizing value Everything that does not add value for the patient Lean Waste (muda)

12 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Waste (muda) Alt vi gjør skaper ikke verdi for pasienten Feil Unødvendig lager Uhensiktsmessig behandling Venting Unødvendig forflytning Source: Womack et all, 2003

13 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Institute of Medicine (US) •Between 44,000-98,000 Americans die from medical errors annually (Institute of Medicine, 2000; Thomas et al., 2000; Thomas et al., 1999) •Medication-related errors for hospitalized patients cost roughly $2 billion annually (Institute of Medicine, 2000; Bates et al., 1997) •The lag between the discovery of more effective forms of treatment and their incorporation into routine patient care averages 17 years (Balas, 2001; Institute of Medicine, 2003b) •More than 50% of patients with diabetes, hypertension, tobacco addiction, hyperlipidemia, congestive heart failure, asthma, depression and chronic atrial fibrillation are currently managed inadequately (Institute of Medicine, 2003c; Clark et al., 2000; Joint National Committee on Prevention, 1997; Legorreta et al., 2000; McBride et al., 1998; Ni et al., 1998; Perez-Stable and Fuentes-Afflick, 1998; Samsa et al., 2000; Young et al., 2001)

14 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Learning to lead at Toyota (Spear, 2004, Harvard Business Review, May 2004) •There is no substitute for direct observations •Proposed changes should always be structured as experiments •Workers and managers should experiment as frequently as possible •Managers should coach, not fix

15 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde

16 Logistikk prosjektet ved St.Olavs Hospital •Produksjonsplanlegging –Optimering av ressurser ved operasjonsstuene •Ortopediske pasienter •Kirurgisk avdeling generelt –Scheduling •Kostnadsanalyser ved medisinsk avdeling •Samfunnsøkonomiske analyser ved ulike produksjonmodeller

17 Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Forskningsprosjekter •Vurdering av ulike produksjonsmodeller for geriatriske pasienter •Analyse av pasientstrømmer ved legevaktstjenesten i Norge •Kapasitetsmodellering


Laste ned ppt "Høst 2007 Berit Irene Helgheim Høgskolen i Molde Effektivitet eller elegi? Logistikkens bidrag til forståelse og styring av komplekse prosesser Berit Irene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google