Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Evaluering 7.Eventuelt NCE xxx Bjørn Arne Skogstad NCE-programmet xx. april, 2013

2 Innovasjonsrammen for NCE-klynger •Formål; Stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. •Hvordan? Bidra til at samarbeidsprosjektene kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer •Type prosjekter; Mobilisering av utviklingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling (konseptualisering).

3 Dekker et gap •Tidligfinansiering •Rask saksbehandling •Klyngen står for prioriteringen Klynger som har fått tildelt ramme, kan trekke på denne etter en forenklet saksbehandling basert på en sjekkliste

4 Retningslinjer •Midlene skal kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår (merk; minst èn av bedriftene må være partner eller medlem i NCE- klyngen) •Prosjektene må innfri kravene for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI) i statsstøtteregelverket •Ambisjon om at minimum 20% av prosjektene blir et forskningsprosjekt i samarbeid med en offentlig finansiert forskningsinstitusjon •Prosjektsøknader mottas frem til 2. desember 2013 •Bruk av midlene inkludert incentiveffekt (virkningsgrad) skal rapporteres per januar 2014 og 2015, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan

5 Retningslinjer – ekstra punkter for stor ramme •Minst 20 prosent benyttes til mobilisering av prosjekter som løftes frem til en realiseringsarena •Minst 40 prosent skal benyttes til konseptualisering av innovasjonsprosjekter på nye områder

6 Mobiliseringsprosjekter •Kan motta opp til 100.000 kroner i risikodeling etter en rask saksbehandling •Ideer/prosjekter som er, eller med stor sannsynlighet vil bli et samarbeidsprosjekt •Skal brukes til å foreta nødvendige avklaringer før det eventuelt kan søkes om støtte for videre utvikling •utviklingsmidler (forprosjekt og hovedprosjekt) fra IFU/OFU •Forskningsrådets store programmer/brukerstyrte innovasjonsprogrammer •Innovasjon Norges tjenester •Regionale Forskningsfond •VRI •… eller annet

7 Konseptualiseringsprosesser •Kan brukes til idè og prosjektutvikling på områder som er nye teknologisk eller funksjonelt (bruksområde) •Viktig del av konseptualiseringsprosessen er å verifisere hvorvidt teknologien kan utvikles i tråd med målsettingen og å utvikle en god forretningsmodell. •Det nye produktet eller systemet skal forventes å ligge i forkant av markedsutviklingen globalt, og ha et reelt markedspotensial.

8 Kostnader I (80) The following costs shall be eligible: a) personnel costs (researchers, technicians and other supporting staff to the extent employed on the research project); b) costs of instruments and equipment to the extent and for the period used for the research project. If such instruments and equipment are not used for their full life for the research project, only the depreciation costs corresponding to the life of the research project, as calculated on the basis of good accounting practice, are considered as eligible; c) costs for building and land, to the extent and for the duration used for the research project. With regard to buildings, only the depreciation costs corresponding to the life of the research project, as calculated on the basis of good accounting practice are considered as eligible. For land, costs of commercial transfer or actually incurred capital costs are eligible; Kapittel 5.1.4 (side 27) i dokumentet ”State Aid for Research and Development and Innovation”

9 Kostnader II d) cost of contractual research, technical knowledge and patents bought or licensed from outside sources at market prices, where the transaction has been carried out at arm’s length and there is no element of collusion involved, as well as costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the research activity; e) additional overheads incurred directly as a result of the research project; f) other operating expenses, including costs of materials, supplies and similar products incurred directly as a result of the research activity.

10 Støttesatser

11 Styrende dokumenter Kontrakt Retningslinjer; Saksbehandling av prosjektsøknader Mal: Prosjektsøknader Veileder: SOPP- innstilling Søknadsguide for bedrifter Sjekkliste

12 Agenda 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Evaluering 7.Eventuelt

13 Kontrakt - hovedpunkter 1. Bakgrunn 2. Bruk av rammen 1.Mobiliseringsprosjekter 2.Konseptualiseringsprosesser 3.Eksperimentell utvikling 4.Prosjektsøknader 3.Utbetaling 4.Rapportering 5.Mislighold og terminering av avtalen 6.Tvisteløsning Søknad om å trekke på rammen mottas frem til 2. desember 2013. Midler i tildelt ramme som ikke har fått tilsagn innen 9. desember 2013 vil bli benyttet til andre formål.

14 Agenda 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Evaluering 7.Eventuelt

15 Mal: Prosjektsøknad •Prosjektnavn •Søker – bedrift, foretaksnummer, kontaktperson •Prosjektpartnere – foretaksnummer, NCE-partner, medsøker •Type prosjekt – mobilisering, konseptualisering •Prosjektbeskrivelse – beskrivelse av formål og forventet effekt. •Fremdriftsplan – viktige milepæler •Kostnadsoverslag – type kostnad og overslag •Finansieringsplan – virkemiddelapparatet, bedrifter, investorer (også arbeidsinnsats) •Støtte og ønsket støttesats – eksperimentell utvikling, SMB-bonus, samarbeidsbonus, ønsket støtte/støttesats?

16 Hovedsøker (bedrift) Hovedsøker (bedrift) Medsøker e Partnere NCE- klyngen DK IN Rask saksbehandling basert på sjekkliste. Beslutning innen 1-2 uker NCE- programmet Anbefaling Saksgang Mal; Prosjektsøknad Forenklet SOPP-innstilling Tilsagn, evt dialog/avslag

17 Søknadsguide for bedriftene •Formål med Innovasjonsrammen for NCE-klynger •Type prosjekter •Kostnader og støttesatser •Saksgang

18 Agenda 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Evaluering 7.Eventuelt

19 Administrativ håndtering (i all hovudsak for IN DK) Tre styrende dokumenter •Retningslinjer: Saksbehandling av prosjektsøknader •Sjekkliste •Veileder: SOPP-innstilling

20 Retningslinjer: Saksbehandling av prosjektsøknader Pkt 1: Ved henvendelser bistår kundeansvarlig som veileder og sparringspartner. Pkt 5: Kundeansvarlig skal prioritere behandlingen av søknaden, fordi slike samarbeidsprosjekter er ferskvare og dermed mer sårbare enn mange andre prosjekter. Pkt 6: For søknad om støtte til mobiliseringsprosjekter skal beslutning som hovedregel være fattet innen 1 uke. Pkt 7. For søknad om støtte til konseptualiseringsprosjekter skal beslutning som hovedregel være fattet innen 2 uker. Søknader som krever behandling i regionalstyret kan ta lenger tid. Pkt 8: SOPP-innstillingen utarbeides vha Veileder; SOPP – Innovasjonsrammen for NCE-klynger.

21 Sjekklisten I 1.Kan det dokumenteres at søknaden støttes av daglig leder i klyngen? •Hvis søknadsbeløpet er over 250.000 kroner; Foreligger det en beslutning fra styret i klyngen for søknaden? 2.Er minst to bedrifter med i prosjektet, og inngår minst èn av dem i NCE-klyngen? 3.Skal midlene benyttes til mobilisering av utviklingsprosjekter eller idé- og prosjektutvikling (konseptualisering)? 4.Er det midler igjen på den tildelte rammen? 5.Mobiliseringsprosjekter: Er støtten fra Innovasjonsrammen for NCE-klynger på maksimalt 100.000 kroner? Hvis alle syv spørsmål kan besvares med et kryss, skal tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

22 Sjekklisten II 6.Er tilskuddet i tråd med reglene for støtte til eksperimentell utvikling i statsstøtteregelverket? (Se State Aid for Research and Development and Innovation): a. Definisjon for eksperimentell utvikling (se pkt 2.2 g) b. Type kostnader (se pkt 5.1) c. Støttenivå (se pkt 5.1) d. Forsterkende effekt (se pkt 6) 7.Mener IN DK at det er åpenbare og alvorlige sviktende forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet i klyngen, for vurderingen av incentiveffekter (virkningsgrad) av prosjektet, eller andre forhold som klart bryter med intensjonen i Innovasjonsrammen for NCE-klynger?

23 Veileder: SOPP – Innovasjonsrammen for NCE-klynger •Veilederen beskriver hvilken informasjon som er tilstrekkelig å legge inn i SOPP- innstillingen •Vurderingen baseres på sjekklisten

24 Agenda 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Evaluering 7.Eventuelt

25 Incentiveffekter •Incentiveffekter (virkningsgrad) for bruk av midlene skal rapporteres per januar 2014 og 2015 eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan •Incentiveffektene kan angis ved å beskrive hvordan midlene bidro til utvikling eller gjennomføring av prosjektet, eller til ytterligere finansiering •Enda bedre vil det være om incentiveffektene beskrives ved å angi hvilke resultater og effekter prosjektet hadde. •Eksempelvis vil økt omsetning, økt effektivitet/produktivitet, redusert leveringstid, reduserte kostnader, etablering av ny produksjon eller testfasiliteter i klyngen angi en incentiveffekt som er svært relevant for verdiskapingen i bedriftene.

26 Agenda 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Milepæler og vurderinger 7.Eventuelt

27 Milepæler og vurderinger underveis Pilotprosjekt; Skal videreføres i en eller annen form i helhetlig klyngeprogram, eller …? SeleksjonOppstart Driftsperiode IEierstyremøteDriftsperiode II Rammen stenges Eierstyremøte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Feb 2014 Totalvurdering

28 Agenda 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering 6.Evaluering 7.Eventuelt


Laste ned ppt "Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte 1.Innovasjonsrammen for NCE-klynger 2.Kontrakt 3.Prosjektsøknader 4.Administrativ håndtering 5.Rapportering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google