Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering Pensum: Olsen, kap. 35 - 36. Formalisering  Krav for å anvende datamaskinen  Jo høyere formaliseringsnivå jo høyere nivås operasjoner 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering Pensum: Olsen, kap. 35 - 36. Formalisering  Krav for å anvende datamaskinen  Jo høyere formaliseringsnivå jo høyere nivås operasjoner "— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering Pensum: Olsen, kap. 35 - 36

2 Formalisering  Krav for å anvende datamaskinen  Jo høyere formaliseringsnivå jo høyere nivås operasjoner  Aktuelt lenge før datamaskinen:  Bokholderi  Lagerstyring  Kirkebøker  Industriprosesser  Det som er formalisert kan ofte automatiseres:  Før datamaskinen – stort sett bare industrielle prosesser  Etter datamaskinen: Også administrative prosesser  Formalisering ofte vanskelig, f.eks. for naturlig språk  Men belønningen er stor!

3 Symbolske data - digitalisering  Datamaskinen kan lagre, behandle, presentere og oversende symbolske data  Data må da være digitalisert  Det er viktig å ikke fokusere på dagens representasjonsform av mange symbolske data:  Musikk kan representeres på andre måter enn som en CD eller plate  Penger kan representeres uten bruk av papir  En billett kan være en kode

4 Internett og Web  HTML tilbyr høy grad av fleksibilitet, men har et lavt formaliseringsnivå  HTML kan også brukes som brukergrensesnitt mot formaliserte databaser (bank, billetter m.m.)  XML gjør det mulig å heve formaliseringsnivået og realisere B2B applikasjoner

5 Begrensninger  Tekniske, kulturelle, økonomiske og sosiale begrensninger kan hindre bremse innføring av ny teknologi  Om teknologien er levedyktig vil den likevel få gjennomslag  Enkelte viktige gjennombrudd: VLSI, ADSL, Internett og Web standarder  Barnesykdommer som utstyrsfeil, programfeil, virus, spam…  Detaljer

6 Jobbmarkedet – lukkede jobber Jobb Formalisert?Diskusjon Airplane pilot Works in a formalized environment.Technically possible, but for psychological reasons, not probable. Air traffic controllerFormalized environment.Yes, there may still be humans to handle exceptions and to supervise the systems, but most routine cases will be handled by a computer system. Metro driverFormalized tasks in a formalized environment. Yes, already in progress. Toll plaza employees, ticket collectors Payment of toll, selling, and retrieving tickets. Yes, with new technology (radio transponders, etc.) and payment systems (over Internet, credit card) these tasks can be performed automatically. Warehouse workerMostly formalized tasks.Picking and storing items can be performed automatically by robots if the environment is formalized. Industrial workerMostly formalized tasks.Many jobs have been removed over the last forty years due to computer-controlled machinery.

7 Formaliserte jobber som ikke overlever med en ny teknologi Jobb Gammel teknologiNy Sentralbordoperatør i telefonselskap. Manuell telefonsentralAutomatisk (forsvant før 1970) SkrivemaskinoperatørSkrivemaskinerTekstbehandling. Jobbene forsvant på 80-tallet. Framkalling av filmAnalog film.Digital film. PlatebutikkCD & DVD.Nedlastning fra nett. BibliotekPapirbøkerElektroniske bøker. Avistrykkeri, avisdistribusjon Papiraviser.Vil forsvinne med elektronisk papir. Vi er her i dag

8 Mellomledd som kan forsvinne JobJob descriptionIn danger of disappearing? Bank employeesMost tasks are formalized.Yes, have already had huge impact. More jobs will disappear as more customers get Internet access and Internet literacy. Music store employee Open (advice, help, personal service) and closed (retrieving, payment) parts. Probable, record stores lose market shares as customers download music directly from the net. Photo laboratory employee Develop and print pictures.Yes, with digital cameras the customers can do the job: select, cut, annotate, and print if necessary. Booking services Many tasks, such as booking a ticket in a movie theater, are formalized. Yes, the customer can perform most of these tasks on the Web. Gas station attendant Formalized.With charge cards and computer-controlled pumps the customer can do the whole job. Information services Large parts may be formalized. Yes, as customers access the information systems directly.

9 Outsourcing til andre land JobJob descriptionIn danger of disappearing? Industrial workerMostly formalized tasks.The Internet and the Web makes it easier to outsource many of the remaining industrial jobs to low-wage areas, keeping design and marketing where it is. Repairing industrial products Mostly open tasks (exceptions). Yes, many industrial products are so cheap to manufacture that repairs are no longer cost effective. That is the open job of repairing is replaced by the closed job of producing a new item. Computer programmer Mostly open tasks, formalizing the real world as a computer program. Parts of this symbolic activity can be outsourced to countries with lower wages. EngineeringMostly open tasks.Yes, with modern communication networks parts of engineering work can be outsourced to a country with lower wages. Call centerA personal level of service often wanted. Yes, with global communication networks the call can be taken anywhere.

10 Åpne jobber JobOpen/closedComputer takeover? Bus driverWorks in an unformalized environment (roads and traffic). By formalizing the environment (e.g., building a metro line). Lawyers, judgesMany open parts, work in the interface between laws and the real world. No, even if parts of their job (information gathering) are made more efficient with the computer. Health care workers Works with people, very few formalized parts. Only in a few areas, such as cardiac monitoring. Executive positions Few closed parts. Take decisions based on overall strategies, often with incomplete data. Only indirectly (e.g., if the technologies remove the foundation for the company). TeachersMost tasks are open, individual handling of students important. Parts of training-oriented programs may be offered by the computer. WaiterBoth open (recommendation, serving) and closed (taking an order, billing) tasks. Not likely, customers are most often willing to pay for a high level of (human) service. Sales personnelClosed (taking an order, billing) and open tasks (e.g., advising/persuading the customer). In cases where the personal contact is limited (over phone, email) a computer may do the job.

11 Teknologiske framskritt  Vi ser på mulighetene i nye teknologier  Men når prototypene møter den virkelige verden ser vi begrensningene  Det første mennesket gikk på månen i 1969 – hva var forventningene den gang?  Alt er ikke mulig  For eksempel:  kan vi lage en maskin som rengjør hjemmet automatisk?  hva skal til?  Ny teknologi må konkurrere med den eksisterende

12 Formalisering av datasystemer – et eksempel

13 Miniøving - formalisering  En dagligvarebutikk vil yte større service gjennom å pakke varene for kundene.  De vil da ha en ansatt ved kassen som pakker varene i poser etter at de er registrert  Vi skal lage en beskrivelse for hvordan jobben skal gjøres  I dag skal beskrivelsen brukes for å spesifisere jobben for ansatte, senere kanskje for en robot som pakker

14 Problemstillinger  Noen varer tåler ikke press og må ligge øverst  Handleposen må ikke bli for tung – tunge varer må derfor spres på flere poser  Vi vil bruke færrest mulig poser  Samtidig ønsker vi å pakke etter hvert varene kommer på transportbåndet

15 Løsninger  Vi gir attributter til varer, som:  Skjøre (kanskje på en skala fra 1 til 5)  Vekt  Dette kan brukes til å fordele varer (vekt) og til å plassere varer i posen  Vi skal konsentrere oss om “skjørhet”, vekt, etc. vil ha lignende analyser

16 Problemer  Tomater i løs vekt og i boks har helt forskjellig verdi for “skjørhet”  => Vi må også ta med innpakning (boks, plastpose, etc)  Men innpakning, som plastpose, sier ikke alt, f.eks. vil salat i lufttette poser tåle mer enn salat i en vanlig (åpen) pose:  => Vi må se på hele pakkeløsningen  Noen innpakninger, som f.eks. bokser med rømme, tåler press ovenifra men ikke fra siden  => Vi må vurdere “skjørhet” ut fra plassering i posen (fundamental ny problemstilling)  Ferske varer (som fisk, kjøtt) har annen verdi for “Skjørhet” enn frosne  => Vi må vurdere tilstand til varen  Uheldige kombinasjoner (for eksempel is og varme bakervarer)

17 Konklusjon  Når vi pakker varer i posene selv i butikken gjør vi en rekke vurderinger  Siden varene er av så mange slag og kommer i så mange varianter og innpakninger er det vanskelig å lage formaliserte regler for hvordan dette kan gjøres  Det enkleste er ofte å standardisere innpakninger (militæret gjør det med sine forsyninger)  Det vi da gjør er først å formalisere verden, deretter å løse problemet  Vi hadde et annet eksempel på dette: Kryssing av fjellet med sti, vei eller T-bane. Da så vi at problemet først lot seg formalisere med T-banen.


Laste ned ppt "Oppsummering Pensum: Olsen, kap. 35 - 36. Formalisering  Krav for å anvende datamaskinen  Jo høyere formaliseringsnivå jo høyere nivås operasjoner "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google