Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Askeland: • Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Askeland: • Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Askeland: • Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling.

2 Utgangspunkt og grunnleggende dilemmaer • Tre grunnleggende spørsmål: Hvor er vi, hvor vil vi, hvordan kommer vi dit? • Menighetsfellesskapet er også en organisasjon – men forståelsen av menigheten som trosfellesskap og organisasjon må sees sammen • Balanse mellom ”drivkrefter” og ”drivende krefter” • Utviklingsprosesser kan ”forfalle” til organisasjonsutvikling i stedet for menighetsutvikling • Den kritiske balanse mellom ”smal” og ”bred” organisering av prosessen – utviklingsprosesser er et ledelsesansvar og bør innebære medvirkning • Invitasjon til medvirkning må følges av medinnflytelse • Utvikling innebærer ubalanse og endring av ”psykologiske kontrakter” • Utvikling mobiliserer motstand FOREDRAGETS TITTEL 2

3 Organisatorisk modell for menighet og omgivelser 3 Tasks Structure Technology Members EXSTERNAL CONTEXT INTERNAL FACTORS INTER-ORG. FACTORS •Development in society •Laws, agreements and regulations •Technology and competence •Plans of national agencies •Workforce market •Organizational myths •Local agencies •Other organiszations •Composition of staff •Internal sub-groups •Gifts and talents •Physical plants and local economy •Needs of members

4 Hovedtyper utviklingsprosjekter FOREDRAGETS TITTEL 4 PlanlagtFramvoksende Ovenfra og ned Ekspertstrategi: Avgrenset og planlagt omstilling Lederstyrt: Vekt på at omstilling formes underveis Nedenfra og opp Ansattstyrt: Gjennomføring av avgrenset endring Prosessstrategi: Bred deltakelse i en bred omstilling Kilde: Nylehn 1999:213

5 Planlegging av utvikling 5 FOREDRAGETS TITTEL

6 Sammenheng prosess og struktur av aktivitet 6 FOREDRAGETS TITTEL FASER I PLAN- PROSESSEN ORGANISERING OG AKTIVERING PLANAKTIVITETER I ULIKE FASER Initiativ og rammerKirkelig fellesrådPlanlegge og organisere prosessen DokumentasjonSmal (administrasjonen)Statistisk materiale, egne og kommunale planer Vurdering av styrke og svakheter Bred (råd, tilsatte, preste- tjenesten, organisasjoner) Hvordan er status for arbeidet? Fastlegge innsatsområderSmalere (råd/prosjektgruppe) Prioritering av enkelte innsatsområder Visjoner og mål for innsatsområdene Bred (råd, tilsatte, preste- tjenesten, organisasjoner) Fastlegge virksomhetstype og resultatmål for arbeidet Utkast til handlingsplanSmal (kirkeverge, daglig leder, prosjektgruppe) Konkretisering av tiltak og plan for gjennomføring Høring på utkast til handlingsplan BredRespons og innspill som grunnlag for justering av plan Vedtak av planSmal (fellesrådet)Samordning av innspill i en endelig plan GjennomføringPlanen iverksettes i organisasjonen Evaluering og rullering av planen Bred i innspill og smal i endelig vedtak (jf ovenfor) Rapporter som grunnlag for vurdering og rullering


Laste ned ppt "Harald Askeland: • Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google