Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen
Mars 2013 Thor Hægh

2 Rotarys motto er ”Service above Self”
Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform Thor Hægh

3 Et prosjekt er: En aktivitet gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer. Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger Thor Hægh

4 Intet prosjekt er for lite eller ubetydelig, spesielt ikke for dem som får glede av det.......
Tidligere IR president Bhichai Rattakul uttalte: "I believe we can change the world, one life at the time. No project is too small or insignificant, especially to those who benefit. My hope is that these seeds of service will blossom and live on for countless generations to come." I strategiplanen for Rotary i Norge er alle klubber anbefalt å ha minst ett levende prosjekt gående Thor Hægh

5 Prosjektarbeid kan gjøres:
Internt i klubben Lokalt Regionalt Internasjonalt alene eller i samarbeid med andre Thor Hægh

6 ROTARY PROSJEKTER Prosjekt typer Interne Lokale Regionale
Internasjonale Inntekts givende Kronerulle Utlodninger Konserter Opprydnings- aksjoner Felles tiltak med andre klubber Kostnads krevende Interne kurs PHF Ungdoms- utveksling Utmerkelser Stipend Gaver Humanitære prosjekter Holmenkolltreff GSE RYLA Humanitære prosjekter Finansiering Klubbkasse Tiltaksfondet Samarbeid District Grant Global grant DDF DG ”Frivillige” Leksehjelp Eldre kjøring Rotary skole Rotary -markeringer Vaksinering Helsebistand Thor Hægh

7 Hvordan starte et prosjekt
Forprosjekt Finansieringsfase Gjennomføring Avslutning/ Sluttrapportering Thor Hægh

8 FORPROSJEKTET Motivering Positive majoritetsbeslutning i klubben
Innhenting av informasjon om mulige prosjekter Utvelgelse av prosjekt (type, sted, varighet kostnad) Kontakt evt. prosjekt mottaker Spesifisering av prosjekt evt. i samarbeid med en mottaker Kostnads kalkyle Finansieringsplan Organisering av klubb aktiviteter Thor Hægh

9 Hvordan finne et prosjekt
Interne kontakter/forslag Kontakt med andre klubber Henvendelser til klubben Innhenting av info - Lokal info - Kontakt med Distriktet - Prosjekt Bank (NORFOS hjemmeside) - RI Project Link (Distriktets hjemmeside) - RI.org Project show cases Thor Hægh

10 Project Link: ww.rotary.org/projectlink
Database som gir en oversikt over klubb og distrikt og prosjekter som trenger: o Finansiering o Materiell O Partnere o For et Rotary Foundation Matching Grant prosjekt, eller Gjennomførte prosjekter som kan brukes som eksempler på ”best practice” Thor Hægh

11 Rotary Showcase https://map. rotary
Search for projects by selecting criteria from the drop down list. Search project(s) by: Key word Community International Vocational New Generations Fundraiser Polio Basic education and literacy Disease prevention and treatment Economic and community development Maternal and child health Peace and conflict prevention/resolution Water and sanitation Club Foundation Public Image Grant Rotary Grant Other Rotary Showcase << | Prev | 1 | .... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | .... | 846 | Next | >> Thor Hægh

12 NÅR PROSJEKTET ER VALGT skal det beskrives
En prosjektbeskrivelse bør inneholde: beskrivelse av prosjektets mål en tidsplan med beslutningspunkter budsjett og betalingsplan organisasjonsplan gjerne med bilder av alle prosjektmedlemmer et kort sammendrag av planlagte arbeidsoppgaver med ansvarsfordeling retningslinjer for intern og ekstern kommunikasjon Jo mer oversiktlig og gjennomsiktig desto enklere å kommunisere og bli enige om mål, beslutninger, status og nødvendige endringer. Thor Hægh

13 ORGANISERING Andre Rotary klubber TRF Distrikt Lokal Rotary klubb
Thor Hægh

14 Prosjekt Gjennomføring
I gjennomføringsfasen skal prosjektet realiseres i henhold til planer avtalt periodiske rapporteringsmøter Viktige rapporteringsparametere er: - fremdrift, økonomi, risiko og endringer Under implementering skal prosjektleder sørge for at avtalte aktiviteter gjennomføres. Prosjektet kan ha flere del-leveranser som behandles separat Når implementering er ferdig utarbeides prosjektet/ resultatdokumentasjon Thor Hægh

15 ROTARYS HUMANITÆRE SATSNINGSOMRÅDER
Fredsarbeid og konfliktløsning Sykdoms forebygging og behandling Vann og sanitær Grunnutdanning og leseferdighet Helsetiltak for mødre og barn Økonomisk og samfunnsmessig utvikling STØTTE FRA Rotary Foundation (WG OG DG) Thor Hægh

16 Global Grant TRF bidrar md 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag. Minimumsbeløp $ Søknads beløp på under $ behandles av TRF fortløpende. Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host). Se for øvrig Distriktets hjemmeside under The Rotary Foundation  Grants Thor Hægh

17 District Grant Utgjør 50% av årets TRF midler som disponeres av Distriktet Søknad sendes til TRF- komiteen (eget formular) Egne krav til prosjektrapportering Thor Hægh

18 TILTAKSFONDET Fond opprettet av Distriktet for bruk til lokale prosjekter Ble fra 2010 øket ved 15 kr påslag på medlemskontingenten Søknad sendes IPDG Egen styringsgruppe består av, IPDG, DG. DGE og leder av TRF kom. PDG er vara. Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige ” prosjekter ”. Støtte til langsiktige prosjekter eller tiltak vil ikke bli gitt. Støtte til et og samme prosjekt mer enn en gang kan heller ikke påregnes. Støtte fra Tiltaksfondet kan heller ikke påregnes i tilfeller hvor distriktet allerede deltar i finansieringen t eks: Ungdomsutveksling, GSE, Round Trips o l.. Prosjekter hvor det vil være naturlig å be om finansiering fra TRF kan ikke påregne støtte fra fondet.. Thor Hægh

19 Rotary Action Groups: • Hearing Regeneration • Blood donation • Multiple Scleroses ww.rotary-rfmsa.org • Population and Development • Health Fairs • Blindness Prevention • Water and Sanitation • Mine Action • Disaster Relief • AIDS • Microcredit • Dental Volunteers • Hunger and Malnutrition • Malaria • Polio Survivors and Associates Thor Hægh

20 SERVICE PROSJEKTER REGISTRERING
Det er etablert en oversikt over de prosjektere som gjennomføres i distriktet på Distriktets hjemmeside for å vise bredden av aktivitetene, samt for å dokumentert klubbenes innsats lokalt, regionalt og internasjonalt. Det er utarbeidet et skjema for rapportering av prosjekter/aktiviteter som klubbene skal fylle ut elektronisk og sende disse over til nedenforstående adresse. Thor Hægh

21 Det er et mål å øke deltakelsen på «House of Friendship»
Distriktet vil stimulere/bidra til at interessante prosjekter blir presentert i eksempelvis Rotary Norden og/eller i riksaviser, mens det overlates til regionene å publisere i lokalaviser. Det er et mål å øke deltakelsen på «House of Friendship» Dette inngår som en del av distriktets Strategiplanen med satsning på; Mangfold, - Medlemsutvikling, - Samfunnskontakt og Humanitære prosjekter. Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av Prosjektkomiteen for , Thor Hægh : Thor Hægh

22 PROSJEKTER I DISTRIKTET
Klubb Prosjekt tittel Status Formål Athenæum Zulufadderprosjekt 2008 Avsluttet Hjelpe barn som har blitt foreldreløse pga hiv/aids " Philani Oral Health Plan Tannhelseprosjekt for barn i Cape Town Bekkelaget Rallarveien Invitere ungdommer fra 5 land på sykkeltur på Hardangervidda Bærum India Prosjektet Gi unge kvinner i India en datautdannelse for kvalifisering til arbeid Yrkesveiledning Dønski vgs. Årlig Benytte klubbens erfaring i å gi yrkesveiledning til elever ved Dønski videregående Boysens Turvennprosjekt 2-3 medlemmer går gjevnlig tur med personer med psykiske lidelser Kontakt utenlandsstudent i gang Kontakt med utenlands studenter ved BI for å bedre kulturforståelse Eiksmarka Rotary stand i Sandvika Stand i Sandvika for salg av svele m.m. og promovering av Rotary 2 x per år Utvekslingsstudent I gang Bidra til internasjonal forståelse gjennom utveksling av ungdom Kishenyi vannprosjekt Gjennom TRF finasiere renseanlegg for drikkevann Rydding av turområde Ved dugnadsarbeid rydde et område for å gjøre tilgjengelig for turgåere ERK-prisen Økonomisk støtte til en person i lokalmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats Groruddalen Yrkesutdanning for barn Støtte til yrkesutdanning for barn/ungdom ved dagsenteret Hand in Hand Dagravn prosjektet Modell etter nattravning være synlig på dagtid på skolevei, forebygge mobbing og uro Kolsås Ungt entrprenørskap Mentorvirksomhet ved Rud vgs for hjelp til ungdom som vil etablere egen bedrift Kirkekonserten Konsert i Helgerud kirke ved gardemusikken. Overskudd til humanitære formål Ungdomsutveksling Jevnlig utveksling av studenter for å bidra til utdannelse og internasjonal forståelse Ryla Arrangør av Ryla i Kirkekaffe Arrangerer kirkekaffe i Tanum menighetshus første søndag etter nyttår Granly Dagsenter Kjøring av slagpasienter fra eget hjem til Granly og retur, en gang per uke Elkverusken Rydding langs Isi-elven 2 dager per år i en lengde av 3 km (støttes av kommunen) Service senter Gamalakhe Økonomisk støtte til dagsenter for barn der foreldre er døde av aids Benken på Kolsåstoppen Jevnlig vedlikehold av sittebenken på Kolsåstoppen til glede for turgåere Majorstuen Yrkeskole for barnehjemsbarn Bygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn ( år) Oslo St Halvard Bokgave Bøker på spansk fra Deichmanske sendt til lokalt bibliotek i Mazatlan, Mexico Gave til Frelsesarmeen Innsamling av julegaver som overleveres Frelsesarmeen i Oslo Leker til barn i Sør-Afrika Innsamling av leker 2 ganger per år som sendes samarbeidende Rotary klubb Oslo Thor Hægh

23 District Simplified Grant Støtte Distrikt NOK 14.500
Rapportskjema for Rotary prosjekt Dato Distr. Pr. nr Prosjekttitel Kisenyi vannprosjekt utvidelse Distrikt 2310 Klubbnummer 24106 Klubb Eiksmarka Rotaryklubb Status i prosjekt Idefase Planfase Igang Avsluttet X Type prosjekt Utdanning & materiell Finansiering & gaver Sosialt arbeide , helse & miljø Installasjon av Tapperstasjon ved Voksen- opplæring Gaver / utmerkelser Eldreomsorg skolen og sykestue i Kisenyi, Uganda Hjelp uføre / syke Inkl vannledning fra Eksiterende anlegg, Generell utdannelse Stipend Helse Vanntårn og kraner Arr av helseseminar Mikrofinansiering Bistand barn/ ungdom Bibliotek Innsamlinger Miljøvern Skolemateriell Generell økonomisk støtte Narkotika / alkohol (andre) Rent vann til skolen sykestuen Yrker og virksomhet Katastrofer Internasjonalt arbeid Yrkesveiledning Støtte hjemløse/ aidsrammede Internasjonal forståelse Landbruk Støtte sultrammede Fredsarbeide Husdyrhold Distribusjon mat Etikk Beskrivelse av oppnådd resultat Rent vann er nå direkte tilgjengelig for lærere og elever ved skolen og for pasienter og helsepersonale ved sykestuen Bedre forståelse av hygiene hos lærere og helsepersonale Samarbeide Fontes Foundation sto for innkjøp, installasjon, oppfølging og opplæring Prosjektet ble gjennomført i henhold til tidsplan og budsjett Nytteverdi av prosjektet Rent vann til skolen betyr bedre hygiene og helse for lærere og elever og bedre resultater av skolearbeidet for elevene og indirekte bedre helse for elevenes og pasientenes familier. Dehydrering av elevene i varmen kan unngås (noe over 100 elever) Rent vann til sykestuen betyr bedre hygiene og helse for pasienter og helsepersonalet. Dehydrering av pasientene unngås Helseseminar ble arrangert for opplæring av lærere og helsepersonale i hygiene for å få maksimal nytte av den nye tappestasjonen I utgangspunktet har det eksisterende rent-vann-anlegget (installert i 2009) sørget for bortfall av livsfarlige eller dødelige magesykdommer og diaré i Kisenyi. (ca 1300 innbyggere i landsbyen Kisenyi Finansiering Støtte TRF District Simplified Grant Støtte Distrikt NOK Inntekt fra jazzkonsert Klubbens bidrag NOK Sponsorat fra Conecto AS Annet NOK Total kostnad NOK Medgåtte timer Umulig å estimere. Vurdering av suksess Prosjektet er 1en suksess. Målsetting med rent vann til skole og helsestasjon ble oppnådd innenfor planlagt tidsramme og budsjett. Helsepersonale og lærere har fått opplæring i hygiene, og vannkomiteen, som drifter anlegget, er opplært i budsjett og kommersiell virksomhet og nødvendighet av en vedlikeholdsplan. Det er inngått samarbeide med andre landsbyer i nærheten om reservedeler. Tidligere var slikt samarbeide umulig, alle voktet på sine eiendeler og ville ikke låne til eller hjelpe hverandre på annen måte. klubbens hjemmesidt adresse, navn på kontakt Per O. Aukner Telefon- nummere Thor Hægh Thor Hægh

24 TAKK FOR OPPMERSOMHETEN
Et prosjekt skal være meningsfullt og det skal være gøy TAKK FOR OPPMERSOMHETEN Thor Hægh


Laste ned ppt "SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google