Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen Mars 2013 Thor Hægh.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen Mars 2013 Thor Hægh."— Utskrift av presentasjonen:

1 SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen Mars 2013 Thor Hægh

2 Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet • Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred Rotarys motto er ”Service above Self ” Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform Thor Hægh

3  En aktivitet gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer.  Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger Thor Hægh

4 Tidligere IR president Bhichai Rattakul uttalte : "I believe we can change the world, one life at the time. No project is too small or insignificant, especially to those who benefit. My hope is that these seeds of service will blossom and live on for countless generations to come. " I strategiplanen for Rotary i Norge er alle klubber anbefalt å ha minst ett levende prosjekt gående Thor Hægh

5 Prosjektarbeid kan gjøres: • Internt i klubben • Lokalt • Regionalt • Internasjonalt alene eller i samarbeid med andre Thor Hægh

6 Prosjekt typerInterneLokaleRegionaleInternasjonale Inntekts givende Kronerulle Utlodninger Konserter Opprydnings- aksjoner Felles tiltak med andre klubber Kostnads krevende Interne kurs PHF Ungdoms- utveksling Utmerkelser Stipend Gaver Humanitære prosjekter Stipend Holmenkolltreff GSE RYLA Humanitære prosjekter FinansieringKlubbkasse Tiltaksfondet Klubbkasse Samarbeid Tiltaksfondet District Grant Klubbkasse Global grant DDF DG ”Frivillige”Leksehjelp Eldre kjøring Rotary skole Rotary - markeringer Vaksinering Helsebistand ROTARY PROSJEKTER Thor Hægh

7 http://www.rotary.org/en/serviceandfellowship/startaproject/Pages/ridefault.aspx Hvordan starte et prosjekt Forprosjekt Finansieringsfase Gjennomføring Avslutning/ Sluttrapportering Thor Hægh

8 • Motivering • Positive majoritetsbeslutning i klubben • Innhenting av informasjon om mulige prosjekter • Utvelgelse av prosjekt (type, sted, varighet kostnad) • Kontakt evt. prosjekt mottaker • Spesifisering av prosjekt evt. i samarbeid med en mottaker • Kostnads kalkyle • Finansieringsplan • Organisering av klubb aktiviteter FORPROSJEKTET Thor Hægh

9 Hvordan finne et prosjekt • Interne kontakter/forslag • Kontakt med andre klubber • Henvendelser til klubben • Innhenting av info - Lokal info - Kontakt med Distriktet - Prosjekt Bank (NORFOS hjemmeside) - RI Project Link (Distriktets hjemmeside) - RI.org Project show cases Thor Hægh

10 Database som gir en oversikt over klubb og distrikt og prosjekter som trenger: o Finansiering o Materiell O Partnere o For et Rotary Foundation Matching Grant prosjekt, eller Gjennomførte prosjekter som kan brukes som eksempler på ”best practice” Project Link: ww.rotary.org/projectlink Thor Hægh

11 Search for projects by selecting criteria from the drop down list. Club Foundation Public Image Grant Rotary Grant Other Basic education and literacy Disease prevention and treatment Economic and community development Maternal and child health Peace and conflict prevention/resolution Water and sanitation Community International Vocational New Generations Fundraiser Polio Search project(s) by: Key word •Rotary Showcase >

12 http://www.projectplace.no En prosjektbeskrivelse bør inneholde: • beskrivelse av prosjektets mål • en tidsplan med beslutningspunkter • budsjett og betalingsplan • organisasjonsplan gjerne med bilder av alle prosjektmedlemmer • et kort sammendrag av planlagte arbeidsoppgaver med ansvarsfordeling • retningslinjer for intern og ekstern kommunikasjon Jo mer oversiktlig og gjennomsiktig desto enklere å kommunisere og bli enige om mål, beslutninger, status og nødvendige endringer. NÅR PROSJEKTET ER VALGT skal det beskrives Thor Hægh

13 Andre Rotary klubber Lokal Rotary klubb TRF Distrikt ORGANISERING Thor Hægh

14 › I gjennomføringsfasen skal prosjektet realiseres i henhold til planer › avtalt periodiske rapporteringsmøter Viktige rapporteringsparametere er: -fremdrift, økonomi, risiko og endringer › Under implementering skal prosjektleder sørge for at avtalte aktiviteter gjennomføres. › Prosjektet kan ha flere del-leveranser som behandles separat › Når implementering er ferdig utarbeides prosjektet/ resultatdokumentasjon Thor Hægh

15  Fredsarbeid og konfliktløsning  Sykdoms forebygging og behandling  Vann og sanitær  Grunnutdanning og leseferdighet  Helsetiltak for mødre og barn  Økonomisk og samfunnsmessig utvikling STØTTE FRA Rotary Foundation (WG OG DG) Thor Hægh

16 • TRF bidrar md 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag. • Minimumsbeløp 15.000$ • Søknads beløp på under 25.000$ behandles av TRF fortløpende. • Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host). Se for øvrig Distriktets hjemmeside under The Rotary Foundation  Grants Thor Hægh

17  Utgjør 50% av årets TRF midler som disponeres av Distriktet  Søknad sendes til TRF- komiteen (eget formular)  Egne krav til prosjektrapportering Thor Hægh

18  Fond opprettet av Distriktet for bruk til lokale prosjekter  Ble fra 2010 øket ved 15 kr påslag på medlemskontingenten  Søknad sendes IPDG  Egen styringsgruppe består av, IPDG, DG. DGE og leder av TRF kom. PDG er vara.  Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige ” prosjekter ”.  Støtte til langsiktige prosjekter eller tiltak vil ikke bli gitt. Støtte til et og samme prosjekt mer enn en gang kan heller ikke påregnes. Støtte fra Tiltaksfondet kan heller ikke påregnes i tilfeller hvor distriktet allerede deltar i finansieringen t eks: Ungdomsutveksling, GSE, Round Trips o l.. Prosjekter hvor det vil være naturlig å be om finansiering fra TRF kan ikke påregne støtte fra fondet.. Thor Hægh

19 Rotary Action Groups: • Hearing Regeneration www.hearingrgeneration.org • Blood donation www.ourblooddrive.org • Multiple Scleroses ww.rotary-rfmsa.org • Population and Development www.rifpd.org • Health Fairs www.worldhealthfairs.org • Blindness Prevention www.rag4bp.org • Water and Sanitation www.wasrag.org • Mine Action www.rfma.org • Disaster Relief www.rghf.org/drrag • AIDS www.rffa.org • Microcredit www.ragm.org • Dental Volunteers www.ragdv.org • Hunger and Malnutrition www.alleviatehunger.org • Malaria www.remarag.org • Polio Survivors and Associates www.rotarypoliosurvivors.com Thor Hægh

20 SERVICE PROSJEKTER REGISTRERING Det er etablert en oversikt over de prosjektere som gjennomføres i distriktet på Distriktets hjemmeside for å vise bredden av aktivitetene, samt for å dokumentert klubbenes innsats lokalt, regionalt og internasjonalt. Det er utarbeidet et skjema for rapportering av prosjekter/aktiviteter som klubbene skal fylle ut elektronisk og sende disse over til nedenforstående emailadresse. thorhaegh@yahoo.no Thor Hægh

21 Distriktet vil stimulere/bidra til at interessante prosjekter blir presentert i eksempelvis Rotary Norden og/eller i riksaviser, mens det overlates til regionene å publisere i lokalaviser. Det er et mål å øke deltakelsen på «House of Friendship» Dette inngår som en del av distriktets Strategiplanen med satsning på; - Mangfold, - Medlemsutvikling, - Samfunnskontakt og Humanitære prosjekter. Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av Prosjektkomiteen for 2013- 2014, Thor Hægh : thorhaegh@yahoo.no

22 KlubbProsjekt tittelStatusFormål AthenæumZulufadderprosjekt 2008AvsluttetHjelpe barn som har blitt foreldreløse pga hiv/aids "Philani Oral HealthPlanTannhelseprosjekt for barn i Cape Town BekkelagetRallarveienPlanInvitere ungdommer fra 5 land på sykkeltur på Hardangervidda BærumIndia ProsjektetPlanGi unge kvinner i India en datautdannelse for kvalifisering til arbeid "Yrkesveiledning Dønski vgs.ÅrligBenytte klubbens erfaring i å gi yrkesveiledning til elever ved Dønski videregående "Boysens Turvennprosjekt Årlig2-3 medlemmer går gjevnlig tur med personer med psykiske lidelser "Kontakt utenlandsstudenti gangKontakt med utenlands studenter ved BI for å bedre kulturforståelse EiksmarkaRotary stand i Sandvika ÅrligStand i Sandvika for salg av svele m.m. og promovering av Rotary 2 x per år "UtvekslingsstudentI gangBidra til internasjonal forståelse gjennom utveksling av ungdom "Kishenyi vannprosjektI gangGjennom TRF finasiere renseanlegg for drikkevann "Rydding av turområdePlanVed dugnadsarbeid rydde et område for å gjøre tilgjengelig for turgåere "ERK-prisenÅrligØkonomisk støtte til en person i lokalmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats GroruddalenYrkesutdanning for barnÅrligStøtte til yrkesutdanning for barn/ungdom ved dagsenteret Hand in Hand "Dagravn prosjektetI gangModell etter nattravning være synlig på dagtid på skolevei, forebygge mobbing og uro KolsåsUngt entrprenørskapÅrligMentorvirksomhet ved Rud vgs for hjelp til ungdom som vil etablere egen bedrift "KirkekonsertenÅrligKonsert i Helgerud kirke ved gardemusikken. Overskudd til humanitære formål "UngdomsutvekslingI gangJevnlig utveksling av studenter for å bidra til utdannelse og internasjonal forståelse "RylaPlanArrangør av Ryla i 2009 - 2010 "KirkekaffeÅrlig Arrangerer kirkekaffe i Tanum menighetshus første søndag etter nyttår "Granly DagsenterÅrligKjøring av slagpasienter fra eget hjem til Granly og retur, en gang per uke "ElkveruskenÅrlig Rydding langs Isi-elven 2 dager per år i en lengde av 3 km (støttes av kommunen) "Service senter GamalakheI gangØkonomisk støtte til dagsenter for barn der foreldre er døde av aids "Benken på KolsåstoppenÅrligJevnlig vedlikehold av sittebenken på Kolsåstoppen til glede for turgåere MajorstuenYrkeskole for barnehjemsbarnI gangBygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn (13 - 15 år) Oslo St HalvardBokgaveAvsluttetBøker på spansk fra Deichmanske sendt til lokalt bibliotek i Mazatlan, Mexico "Gave til FrelsesarmeenÅrligInnsamling av julegaver som overleveres Frelsesarmeen i Oslo "Leker til barn i Sør-AfrikaI gangInnsamling av leker 2 ganger per år som sendes samarbeidende Rotary klubb OsloYrkeskole for barnehjemsbarnI gangBygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn (13 - 15 år) PROSJEKTER I DISTRIKTET Thor Hægh

23 Rapportskjema for Rotary prosjekt Dato 30.11.2012Distr. Pr. nr. 24106-2 Prosjekttitel Kisenyi vannprosjekt utvidelse Distrikt 2310Klubbnummer24106 Klubb Eiksmarka Rotaryklubb Status i prosjekt Idefa se Plan fase Igang Avslutte t X Type prosjekt Utdanning & materiellFinansiering & gaverSosialt arbeide, helse & miljø Installasjon av Tapperstasjon ved Voksen- opplæring XGaver / utmerkelser Eldreomsorg skolen og sykestue i Kisenyi, Uganda Hjelp uføre / syke Inkl vannledning fra Eksiterende anlegg, Generell utdannelse Stipend HelseX Vanntårn og kraner Arr av helseseminar Mikrofinansiering Bistand barn/ ungdom Bibliotek Innsamlinger Miljøvern Skolemateriell Generell økonomisk støtte Narkotika / alkohol (andre) Rent vann til skolen X Rent vann til sykestuen X Type prosjekt Yrker og virksomhetKatastroferInternasjonalt arbeid YrkesveiledningXStøtte hjemløse/ aidsrammede Internasjonal forståelse Landbruk Støtte sultrammede FredsarbeideX Husdyrhold Distribusjon mat Etikk (andre) Beskrivelse av oppnådd resultat Rent vann er nå direkte tilgjengelig for lærere og elever ved skolen og for pasienter og helsepersonale ved sykestuen Bedre forståelse av hygiene hos lærere og helsepersonale Samarbeide Fontes Foundation sto for innkjøp, installasjon, oppfølging og opplæring Prosjektet ble gjennomført i henhold til tidsplan og budsjett Nytteverdi av prosjektet Rent vann til skolen betyr bedre hygiene og helse for lærere og elever og bedre resultater av skolearbeidet for elevene og indirekte bedre helse for elevenes og pasientenes familier. Dehydrering av elevene i varmen kan unngås (noe over 100 elever) Rent vann til sykestuen betyr bedre hygiene og helse for pasienter og helsepersonalet. Dehydrering av pasientene unngås Helseseminar ble arrangert for opplæring av lærere og helsepersonale i hygiene for å få maksimal nytte av den nye tappestasjonen I utgangspunktet har det eksisterende rent-vann-anlegget (installert i 2009) sørget for bortfall av livsfarlige eller dødelige magesykdommer og diaré i Kisenyi. (ca 1300 innbyggere i landsbyen Kisenyi Finansiering Støtte TRF District Simplified GrantStøtte Distrikt NOK 14.500 Inntekt fra jazzkonsertKlubbens bidrag NOK 20.500 Sponsorat fra Conecto ASAnnetNOK 25.000 Total kostnad NOK 60.000 Medgåtte timer Umulig å estimere. Vurdering av suksess Prosjektet er 1en suksess. Målsetting med rent vann til skole og helsestasjon ble oppnådd innenfor planlagt tidsramme og budsjett. Helsepersonale og lærere har fått opplæring i hygiene, og vannkomiteen, som drifter anlegget, er opplært i budsjett og kommersiell virksomhet og nødvendighet av en vedlikeholdsplan. Det er inngått samarbeide med andre landsbyer i nærheten om reservedeler. Tidligere var slikt samarbeide umulig, alle voktet på sine eiendeler og ville ikke låne til eller hjelpe hverandre på annen måte. klubbens hjemmesidt www.eiksmarka.rotary.no adresse, navn på kontakt Per O. Aukner paukner@online.no Telefon- nummere 90127237 67146998

24 Thor Hægh Et prosjekt skal være meningsfullt og det skal være gøy TAKK FOR OPPMERSOMHETEN


Laste ned ppt "SERVICE PROSJEKTER Rotary skolen Mars 2013 Thor Hægh."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google