Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk sikring? Jan Engh Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk sikring? Jan Engh Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk sikring? Jan Engh Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap

2 Jan Engh: Elektronisk sikring? Etter et utall fagreferentkonferanser med markedsføring av elektroniske tidsskrifter og bøker

3 Jan Engh: Elektronisk sikring? - fullstendig uten motforestillinger

4 Jan Engh: Elektronisk sikring? er det på tide at noen tar opp spørsmålet om sikkerheten …

5 Jan Engh: Elektronisk sikring? “Preservation of digital information is complex because of the dependency digital information has on its technical environment. (---) [D]igital resources present more difficult problems than conventional analog media such as paper-based books. (---) However, there is a lack of proven preservation methods to ensure that the information will continue to be readable.” (Lee, Slattery, Lu, Tang, and McCrary 2002, 94)

6 Jan Engh: Elektronisk sikring? Jeg skal ikke si noe

7 om hva som er mest praktisk i daglig bruk når en skal lese, skjerm eller papir? Jan Engh: Elektronisk sikring?

8 om at brukere klager over at det bare fins elektroniske utgaver Jan Engh: Elektronisk sikring?

9 Jeg skal heller ikke snakke bedriftsøkonomi

10 Jan Engh: Elektronisk sikring? Sparer biblioteket egentlig noe på elektronisk format?

11 En slipper å holde lager, tilsynelatende slipper en også mottak, oppstilling osv. Jan Engh: Elektronisk sikring?

12 Men en må betale merverdiavgift Jan Engh: Elektronisk sikring?

13 Og en må drive konstant feilretting, konstant undervisning, som legger større og større beslag på forskningsbibliotekets ressurser Jan Engh: Elektronisk sikring?

14 Det blir flere utskrifter med større papirforbruk kortere levealder for skriverne behov for folk til å gjete dem hele tida Jan Engh: Elektronisk sikring?

15 Migrering som krever utstyr teknikere stabil administrasjon

16 Jan Engh: Elektronisk sikring? Jeg skal heller ikke si noe om forholdet mellom innholdet i elektroniske og tilsvarende trykte tekster

17 Jan Engh: Elektronisk sikring? Er elektronisk og trykt utgave like? Er artiklene i et tidsskrift identiske? Er anmeldelsene med i den elektroniske utgava? Er illustrasjonene like, eller i det hele tatt brukbare?

18 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det er ting som tyder på at vi bør ha heftemottak av elektronisk materiale …

19 Jan Engh: Elektronisk sikring? Og er de der når vi trenger dem?

20 Jan Engh: Elektronisk sikring? Sikkerhet for at innholdet i elektroniske tidsskrifter og bøker i det hele tatt fins, og ikke bare blir borte en dag

21 Jan Engh: Elektronisk sikring? Slik at brukerne får lest dem både nå og seinere

22 Jan Engh: Elektronisk sikring? Sikkerhet for at innholdet ikke blir forandret

23 Jan Engh: Elektronisk sikring? Slik at det brukerne får lese, er ekte

24 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det som truer innholdets eksistens, er dels ytre forhold, dels indre, datatekniske forhold

25 Jan Engh: Elektronisk sikring? Ytre forhold • vann • brann • naturkatastrofer • menneskeskapte ulykker •vold •sabotasje og bomber av ymse slag

26 Jan Engh: Elektronisk sikring? Indre forhold Dels holdbarheten av elektroniske medier Trykt materiale varer i hundrevis av år, Magnetbånd, CDer eller andre kjente lagringsmedier holder på innholdet i forholdsvis få år

27 Jan Engh: Elektronisk sikring? Dels format- og/eller programproblemer

28 Jan Engh: Elektronisk sikring? En vakker dag lar det seg rett og slett ikke gjøre å se på eller lese innholdet lenger

29 Jan Engh: Elektronisk sikring? Formatet blir ikke gjenkjent, programmene virker ikke osv.

30 Jan Engh: Elektronisk sikring? Noe kan også skje med forlag eller agent eierskifte, fusjon, konkurs osv. slik at innholdet blir borte, eller tilgangen rett og slett brutt med overlegg eller av vanvare

31 Jan Engh: Elektronisk sikring? Så langt eksistens og tilgang En del av de samme forholda (programsvikt og -mangler, mekaniske feil osv.) kan også true innholdets kvalitet

32 Jan Engh: Elektronisk sikring? Nye programutgaver lager feil (buger), konverteringer også

33 Jan Engh: Elektronisk sikring? Men den største trusselen mot kvaliteten er likevel målretta forsøk på endring:

34 Jan Engh: Elektronisk sikring? • forskningsfusk • en feil kan rettes • et argument kan legges til osv. • politisk motivert fusk eller historieforfalskning • uønsket informasjon kan utelukkes eller fikses • kriminalitet • utpressing • sabotasje, hærverk

35 Jan Engh: Elektronisk sikring? “Dette lar seg da ikke gjøre!” “Dette er å male faen på veggen!”

36 Jan Engh: Elektronisk sikring? Med lesebrettet iPad har Apple “full kontroll over hvilke programmer som kan brukes, og over det meste av innholdet som lagres og spilles av – en planlagt defekt design. Siden apparatet til enhver tid er tilkoblet nettet, kan denne kontrollen utøves når som helst, helt utenfor brukerens kontroll.” (Thomas Gramstad 2010)

37 Jan Engh: Elektronisk sikring? Sist sommer tilbakekalte Amazone flere hele litterære verk fra KINDLE-lesebrett som kundene alt hadde kjøpt, - trass i at de hadde betalt og begynt å lese

38 Jan Engh: Elektronisk sikring? Ironisk nok gjaldt det George Orwells romaner, blant annet 1984

39 Jan Engh: Elektronisk sikring? “ Storebror ser deg …”

40 Jan Engh: Elektronisk sikring? Når det er mulig å slette hele verk på lesebrett som alt er solgt, lar det seg naturligvis godt gjøre å utføre endringer i innholdet også Både av eierne, utro tjenere eller hackere

41 Jan Engh: Elektronisk sikring? I tilfellet iPad ble alt borte Men en kan også tenke seg mindre endringer: • fjerning av hele avsnitt • endring av ett tegn eller to. ett tall, ett “no” eller “un-” eller ett komma

42 Jan Engh: Elektronisk sikring? “Pasienter med lungebetennelse som føler smerter, må gis (---).” “Pasienter med lungebetennelse, som føler smerter, må gis (---).”

43 Jan Engh: Elektronisk sikring? Historiske forbilder Det mest kjente er den store sovjetensyklopedien, Bolsjaja Sovetskaja Entsiklopedija, Berija og Beringsstredet

44 Jan Engh: Elektronisk sikring?

45

46 Og det skjedde i en verden med bare trykt materiale Med elektronisk materiale blir det langt lettere å forandre innholdet

47 Jan Engh: Elektronisk sikring? Elektroniske tidsskrifter og bøker lagres alltid utenfor biblioteket i utlandet og svært sentralisert

48 Jan Engh: Elektronisk sikring? I et forlag og kanskje hos en agent med et minimum av sikringskopier Til forskjell fra tusenvis av trykte tidsskrift i bibliotek og hos private verden rundt før

49 Jan Engh: Elektronisk sikring? Ikke bare bibliotek, men Statens kartverk (tinglysingsregisteret) og Riksarkivet har en strategi for å møte problemet, med elektronisk materiale på egne maskiner

50 Jan Engh: Elektronisk sikring? Hva kan gjøres?

51 Jan Engh: Elektronisk sikring? Først av alt treffe de samme forholdsreglene som for trykt og skrevet materiale:

52 Jan Engh: Elektronisk sikring? Innholdet i elektroniske tidsskrifter og bøker må også finnes i mange eksemplar, og disse må lagres spredt under så trygge forhold som råd

53 Jan Engh: Elektronisk sikring? Men det er bare begynnelsen

54 Jan Engh: Elektronisk sikring? Konvensjonelt innhold kan lagres i hundrevis av år med enkle midler på godt papir med riktig sverte på et passe tørt og lysfritt sted og med et minimum av administrasjon

55 Jan Engh: Elektronisk sikring? En tar i prinsippet bare og lagrer Etterpå slipper en å gjøre noe mer, så lenge bygningen står der, og det ikke blir brann eller oversvømmelse

56 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det er noe grunnleggende statisk over et slikt opplegg

57 Jan Engh: Elektronisk sikring? Innholdet i elektroniske tidsskrifter og bøker, krever mye mer Digitalisering er begynnelsen på en prosess Arbeidet er slettes ikke gjort en gang for alle

58 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det er med digitaliseringa at arbeidet begynner! Stikkordet er migrering

59 Jan Engh: Elektronisk sikring? Migrering innebærer i all enkelhet at en (stadig) må overføre innholdet fra en programvare til en annen og fra en maskin til en annen

60 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det er langt mer enn bare å kopiere innholdet

61 Jan Engh: Elektronisk sikring? Et innhold er digitalisert i en viss form ved hjelp av et brukerprogram (for eksempel et Adobe-program) som virker under et visst operativsystem (for eksempel Windows) og på en bestemt maskintype (PC osv.)

62 Jan Engh: Elektronisk sikring? Hvis innholdet blir liggende der uten at noen gjør noen ting, kan det brukes så lenge det fysiske mediet virker (platelager eller bånd, cd eller et annet medium for sikringskopiering)

63 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det vil si til de magnetiske eller optiske spora som representerer innholdet, blir svekket eller ødelagt

64 Jan Engh: Elektronisk sikring? Hvis ikke maskinen da går i stykker før den tid

65 Jan Engh: Elektronisk sikring? Eller en kan unngå denne begrensningen ved å kopiere innholdet videre og videre på det systemet en har

66 Jan Engh: Elektronisk sikring? Men da får en før eller seinere et problem med programvaren og til sist med maskinen, enten det er en PC eller en annen slags datamaskin

67 Jan Engh: Elektronisk sikring? (Hvem har vel ikke en gammal MAC ett sted, der det er filer en ikke får ut? Alt nå i 2010 er det i praksis noe nær umulig å få lest og kopiert en Word-fil fra en MAC som var ny i 1993)

68 Jan Engh: Elektronisk sikring? Eller mikrofilmleserne? Maskinene endres firmaer fusjonerer, går konk e l. også de som skal ta over og levere reservedeler

69 Jan Engh: Elektronisk sikring? Til sist står en der med en maskin som ikke virker

70 Jan Engh: Elektronisk sikring? Og med med mikrofilmruller som en like godt kunne henge opp på en spiker og snurre rundt De er ikke til nytte uansett …

71 Jan Engh: Elektronisk sikring? Ved migrering fører en innholdet nøyaktig videre • til nyere brukerprogram, • under nye operativsystem (hvis nødvendig) • og til nye maskintyper om og om igjen i all evighet

72 Jan Engh: Elektronisk sikring? Vi kan ikke unngå å migrere Det fins ikke format og språk som vi kan være sikre på at de som kommer etter oss, vil forstå og kunne bruke

73 Jan Engh: Elektronisk sikring? Migrering levner også rom for endring Som da en skreiv av manuskripter i middelalderen Med eller uten vilje kunne ord eller avsnitt forandres eller forsvinne

74 Jan Engh: Elektronisk sikring? Uforutsette problemer med kodesett i dagens standardprogramvare kan føre til det samme …

75 Jan Engh: Elektronisk sikring? Sikkerhetsmessig setter en seg på sett og vis tilbake til tida før boktrykkerkunsten når en satser ensidig på elektronikk

76 Jan Engh: Elektronisk sikring? Om vi om X år har 30 eksemplar av en tekst i elektronisk form, der grupper på to-tre eksemplar ikke er like på forskjellig vis, hva velger vi da?

77 Jan Engh: Elektronisk sikring? All erfaring viser at ei trykt bok eller et tidsskrift kan en ha i 500 år uten å foreta seg noe spesielt

78 Jan Engh: Elektronisk sikring? Skal det ha noen mening å si at en lagrer noe digitalt, forplikter en seg til å migrere innholdet med regelmessige, men ulike mellomrom, alt etter hvordan program- og maskinvare kommer til å utvikle seg

79 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det krever • en stabil institusjon • (mer) penger Bevaring av digitalt materiale - et økonomisk spørsmål

80 Jan Engh: Elektronisk sikring? Og et politisk spørsmål: Det skal ikke mer til enn en ny regjering ved neste stortingsvalg en som vil skjære dypt og inderlig i statens utgifter og såkalt byråkrati Vips er alt digitalisert innhold i fare!

81 Jan Engh: Elektronisk sikring? For det vi måtte ha kontroll over, vil det ikke nytte å la materialet bare ligge der i elektronisk form til nye og lysere tider formodentlig vil komme en gang i framtida

82 Jan Engh: Elektronisk sikring? Og når det gjelder det vi har overlatt til utenlandske kommersielle interesser: Ikke ta for gitt at de står klar med innholdet dersom vi skulle få råd igjen seinere

83 Jan Engh: Elektronisk sikring? Trykt materiale er heller ikke helt trygt, men digitalisert materiale er rett og slett utrygt

84 Jan Engh: Elektronisk sikring? Investeringer gjennom mange år står i fare Men viktigst av alt i en universitets- og forskningssammenheng: Kunnskapen er i fare

85 Jan Engh: Elektronisk sikring? Hva må gjøres?

86 Jan Engh: Elektronisk sikring? Vi må ikke kjøpe eller abonnere på noe som vi ikke har kontroll over enten vi har det hos oss, eller det ligger lagret et annet sted.

87 Jan Engh: Elektronisk sikring? Dette er grunnleggende både sikkerhetsmessig og forretningsmessig

88 Jan Engh: Elektronisk sikring? For det første må en ikke leie eller kjøpe noe som opphavsmannen eller selgeren beholder kontrollen over, slik som lesebrettet til Amazone eller iPad

89 Jan Engh: Elektronisk sikring? Hvem vil kjøpe PCer der vi veit det ligger programvare som lar produsenten eller andre styre/overvåke hva vi driver med?

90 Jan Engh: Elektronisk sikring? For det andre må en sikre seg materialet (teksten, bibliografien), og det må kopieres i et passende antall for oppbevaring på trygge steder rundt om

91 Jan Engh: Elektronisk sikring? Og så starter migreringsprosessen

92 Jan Engh: Elektronisk sikring? Men en bør også sikre seg med å oppbevare innholdet i trykt form – helst flere steder dersom formatet gjør det mulig

93 Jan Engh: Elektronisk sikring? Det ikke bare sikrer at innholdet som helhet fins Det gjør det også prinsipielt umulig å gjøre endringer i innholdet Ikke engang med innlagte/skjulte elektroniske triks

94 Jan Engh: Elektronisk sikring? En måte å gjøre det på: skrive ut det elektroniske materialet, slik at det også kan lagres på ett eller flere trygge steder

95 Jan Engh: Elektronisk sikring? Men mest praktisk er det fortsatt å kjøpe og abonnere på trykte tidsskrifter og bøker – i tillegg til de elektroniske utgavene

96 Jan Engh: Elektronisk sikring? Bare på den måten kan vi virkelig sikre ressursene

97 Jan Engh: Elektronisk sikring? Bare på den måten kan vi få full kontroll over egne samlinger og investeringer til beste for studentene og andre forskere i all overskuelig framtid


Laste ned ppt "Elektronisk sikring? Jan Engh Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google