Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad
DISTRIKT 2310 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad

2 Hvorfor er jeg rotarianer og hva har Rotary gitt meg?
Læringspunkter yrke – Rotary – yrke Bjørn Stolpestad Asker Rotary, President

3 Olli-Petteri Lehtinen Anne-Margrethe Firing Gro Elisabeth Lundevik
Group Organisation Christian Clausen President and Group CEO Group Internal Audit Eva-Lotta Rosenqvist Group Identity & Communications Jan Larsson Group Human Resources Henrik Priergaard Michael Rasmussen Retail Banking Casper von Koskull Wholesale Banking Peter Nyegaard (COO) Gunn Wærsted Wealth Management Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Fredrik Rystedt Group Corporate Centre, Group CFO Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO Banking Denmark Anders Jensen Development & Projects Peter Lybecker CIB Denmark Jørgen Høholt Transaction Products Mikael Bjertrup International Private Banking Jhon Mortensen Denmark Hans Henrik Klestrup Finland Jukka Perttula Norway Torsten Østensen Sweden Anders Scherlund Nordea Bank Russia Igor Bulantsev Group Treasury Niklas Ekvall Group Credit Jorma Timonen Banking Finland Pekka Nuuttila Distribution Ellen Pløger CIB Finland Olli-Petteri Lehtinen International Units Anne-Margrethe Firing Nordea Finance Jukka Salonen Group Planning & Control Johan Ekwall Group Credit Control Holger Otterheim Banking Norway John Sætre Segments Topi Manner CIB Norway Gro Elisabeth Lundevik Segment CIB Claus Asbjørn Stehr Group IT Poul Raaholt Group Finance Frank Søllested Group Operational Risk and Compliance Anders M. Jørgensen Banking Sweden Hans Jacobson Products Kurt Gustafsson CIB Sweden Johan Näs Capital Markets Services (CMS) Henrik B. Jespersen Group Processes Erik Gjötterberg Investor Relations Rodney Alfvén Group Market Risk Management Niels N. Kjær Banking Poland & Baltic countries Ossi Leikola IT – Retail Banking Hans Henrik Eigtved Shipping, Offshore & Oil Services Hans Chr. Kjelsrud IT – Wholesale Banking Mika V. Häkkinen Group Services Tapio Saarelainen Group Strategy & Corporate Development Charlotte Laike Group Capital and Risk Modelling Louise Lindgren Markets Investment Banking Casper von Koskull IT – Capital Markets Peter Lunding Life & Pensions Johan Sidenmark Asset Management Allan Polack Savings & Wealth Offerings Mads Kaagaard Group Premises Ove Hygum European Affairs Leena Mörttinen Corporate Social Responsibility Liisa Jauri Markets - FICC Mads G. Jakobsen Group Legal Lena Eriksson March 2012

4 Savings & Wealth Offerings
Wealth Management Wealth Management Gunn Wærsted Strategy, Support & Control Vacant Asset Management Allan Polack Life & Pension Johan Sidenmark Savings & Wealth Offerings Mads Kaagaard International PB Jhon Mortensen PB Denmark Hans Henrik Klestrup PB Finland Jukka Perttula PB Norway Torsten Østensen PB Sweden Anders Scherlund 1 March 2012

5 Asset Management Asset Management Allan Polack
Management Assistant Kirsten Vollesen Secretary Yvonne Henriksen Investments Christian Hyldahl Alternatives & Manager Selection Eivind Lorgen Products & Operations Snorre Storset Institutional Clients Kim Pilgaard Global Fund Distribution Christophe Girondel

6 RYLA Rotary Foundation Polio plus Intercity Fremmøteprosent Rotaract
RI President RI Distrikt KLubb Klukbb Klubb Styre President Sekretær Komite Komiteleder Komitemedlem Distriktssekr AG Secr Intercity Fremmøteprosent Rotaract RI Convention IPADG Guvernør NORFO Handicamp Peismøter PETS

7 Læringspunkter Rotary – yrke - Rotary
Lederrollen ESI 4 spm-prøven etikk møtt med respekt, Norges Røde Kors, Folkehjelpen, KN, Leger uten grenser, Flyktningehjelpen også en forretningsmessig side ved dette struktur, forutsigbarhet jeg er Rotarianer statement eksternt/kunder internt/interne kunder Ta i mot nye medlemmer? Ta i mot kunder? Ansatte? håndtrykk, øyekontakt, trygghet, tydelighet

8 Endring og vekst – Rotary og yrke
klubben vokser og endrer seg positivt/negativt – konflikter? gå inn i dem – ikke sky dem, ta del. oppsøk, menneskelig kontakt hvor mye skal jeg styre klubben/påvirke, ta plass? selv-/egen utvikling komfortsone – vokser når vi er utenfor komfortsonen by på seg selv i en trygg atmosfære anerkjenne forskjeller medlemmer fra tidl. Jugoslavia, ylike yrker ta på alvor roller, medlemmer, komiteformenn, president tore å ta nye prosjekter lederomsorg Rotary er et slikt sted

9 Lederrollen - Why should anyone be led by you?
Er ledelse situasjonsbetinget? Antibyråkratisk og karismatisk lederskap Selektivt vise sin svakhet Intuisjon for riktig timing og retning Empati – men realistisk Vær tydelig på hva som gjør deg unik

10 Endringsledelse

11 Hvorfor er jeg Rotarianer?
Nettverk gir trygghet i forsamlinger på meg selv identitet blandet yrkesbakgrunn god base for å møte andre profesjonelt Internasjonalt perspektiv Rotary a la US B. Gates Helsinki, rotarymøter

12

13

14 Hvorfor er jeg Rotarianer?
Program – hva er et godt program? skiftende, utfordrende, noe som tar opp ting jeg ikke har tenkt på, foredragsholdere med annet syn enn meg selv Gunnar Prestegaard, Kristian Berg Harpviken, Integrering gjennom teater, Ambassadøren fra Makedonia, Ingeborg Moreus Hanssen Prosjekter – litt annnerledes, akutt nødhjelp (shelter box), langsiktig hjelp til utvikling, lokalt og globalt perspektiv – mye å ta fatt i, litt overveldende Vekst

15 = optimal balance between challenge and competence
Flow Challenge Competence = optimal balance between challenge and competence FLOW BOREDOM ANXIETY If someone is given a challenge without the competences to match it, they will most likely experience some form of anxiety. If they have a high level of competences and are not challenged by the tasks they are set, they are likely to become bored. We need to strive for the optimal balance: The flow. Where we perform and learn the outmost.

16

17 PAUSE

18 OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE Per Olav Stenseth
DISTRIKT 2310 OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE Per Olav Stenseth

19 OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE

20 BUDSJETTFORSLAG v/DISTRIKTSØKONOM Per D. Jensen

21 BUDSJETTFORSLAG BUDSJETT DS 2310, 2013-2014 BUDSJETTFORUTSETNINGER:
KOSTNADER Antall klubber 55 ROTARY NORDEN 83 PR MEDLEM Antall medlemmer 2296 NORFO 140 150 Medlemskontingent 450 HANDICAMP 50 5 Budsjett REGNSKAP ENDRING SUM INNTEKTER 6250 KOSTNADER: MEDLEMSUTVIKLING OG REKRUTTERING 30000 35000 -5000 70500 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON 105000 85000 20000 48454 ROTARY FOUNDATION ,(TRF) 40000 60000 -20000 107520 SAMFUNNSPROSJEKTER 130000 128000 2000 117650 DISTRIKTSPROSJEKTER(UNGDOMSPROSJ) 145000 15000 74147 ADMINISTRASJONSKOSTNADER 678440 678800 -360 588893 REISEKOSTNADER 95000 80726 SUM DRIFTSKOSTNADER: 11640 OVERFØRING TIL TILTAKSFONDET 34440 35400 -960 35440 FINANSINNTEKTER (RENTER) 10000 13000 -3000 27201 RESULTAT (OVERSKUDD) 120 7550 -7380 169404 Under regnskap linje 10 er kr tilbakeført Distriktet, og ført under andre inntekter. Kr av beløpet er brukt til støtte for nystaret klubb. ut i fra tidligere årsmøtevedtak er overføring kr.15.-pr medlem til Tiltaksfondet regnet inn i budsjettet. Dette er en årsoppgjørsdisposisjon. (se linje 18)

22 DISTRIKTSKONFERANSEN 19 OKTOBER 2013

23 Åpningsbilde

24 AVSLUTNING MUSIKALSK INNSLAG

25 DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013

26 DISTRIKT 2310 DAGENS AGENDA
0920 ÅPNING AKTIVITETER MEDLEMS- OG MANGFOLDSKOMITE WORK SHOP – KLUBBUTVIKLING KONKLUSJONER OG FREMDRIFT PLANER, VERKTØY, HÅNDBOK

27 DAGENS 3 MINUTTER Ivar Foss

28 Med Rotary mot en poliofri verden

29 Time Magazine 14. januar 2013

30 Vi er nær målet – men det er ikke nådd!
1985 2011 2012 Antall land 125 3 Antall tilfeller WW 340 210 India Pakistan 198 57 Afghanistan 80 35 Nigeria 62 118

31 Nigeria –et problem

32 Stoltenberg til Rotary om polio

33 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 Medlemskap og mangfold
Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation (TRF) Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan vedtatt den 28. februar 2013.

34 MEDLEMSKAP OG MANGFOLD 2013-15
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE MEDLEMSKAP OG MANGFOLD Terje Engelhardtsen

35 Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere !
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Generelt Distriktet hadde ved siste årsskifte 55 klubber og ca 2300 medlemmer. Etter en periode med stagnasjon og synkende medlemsantall er vår målsetning en årlig vekst i medlemstallet på 3 %, samme som RI, frem til Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg tilrette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spørr: ”What´s in it for me ?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. I denne sammenheng skal vi særlig fremheve vårt unike yrkesbaserte nettverk og de mange muligheter som ligger i bruken av dette. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere !

36 Prosjekt: DISTRIKTSTREFF
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt: DISTRIKTSTREFF Dette skal være et rent felles vervemøte til Rotary, fortrinnsvis av yngre kvalifiserte yrkesaktive kvinner og menn. Hver Rotarianer inviterer med seg sin gjest, et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli Rotarianer og mingling står sentralt. Neste Distriktstreff blir: mandag på Grand hotel i Oslo. Ca NOK Medlemskaps-og mangfoldskomiteen Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

37 Prosjekt : REGIONAL HELSESJEKK
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt : REGIONAL HELSESJEKK Klubbene i hver region går samlet gjennom en serie arbeids-møter der de stiller sin egen diagnose og forordner sin egen terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlingsplan. Gjennom samarbeide kan klubbene lære av hverandre og utveksle erfaringer om best practices. Løpende over Rotaryåret Ca NOK AG i samarbeid med Medlemskaps-og mangfoldskomiteen Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

38 Prosjekt: ROTARY YRKESMENTORING
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt: ROTARY YRKESMENTORING Dette er et utviklingsprosjekt som setter fokus på yrkesmentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke oss yngre yrkesaktive kvinner og menn, neste generasjons Rotarianere. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global Future programmet. Yrkesmentoring vil også bli aktuelt å tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE deltakere. Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring, en ren samfunnstjeneste. Oppstart 2013 Ikke fastlagt Delt med Opplærings-og Kommunikasjonskomiteen Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

39 Prosjekt : ROTARACT – ROTARY
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt : ROTARACT – ROTARY I dette samarbeidsprosjektet er vi blitt forespurt av distriktets Rotaractklubber om å bistå i deres arbeid med å verve nye medlemmer i alderen 18 til 30 år. Rotary fadderklubbene vil få en sentral oppgave. Oppstart i 2013 Ikke fastlagt I samarbeide med Distriktsprogrammer Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

40 DK1 Medlemskap og mangfold
2 DK1 Medlemskap og mangfold Generelt: Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg til rette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spør ”What´s in it for me?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere. Lllk Prosjekt 1. Distriktstreff Formålet er ren verving, fortrinnsvis av yngre og yrkes Årlig, neste Komiteen aktive. Hver Rotarianer inviterer med seg en gjest, et gang et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli Rotarianer og mingling står sentralt. 2. Regional helsesjekk Formålet er at klubbene i hver region gjennom en serie Løpende i AG i samar- møter stiller sin egen diagnose og forordner sin egen Rotaryåret beid med terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlings komiteen handlingsplan. Gjennom samarbeid kan klubbene kan klubbene lære av hverandre, utveksle erfaringer og best practices. 3. Rotary Mentoring Formålet med dette utviklingsprosjektet er å sette fokus Oppstart i Ikke fastlagt I samarbeid på mentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke med Opplær. oss yngre yrkesaktive, neste generasjons Rotarianere og komm.kom. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global Future programmet. Mentoring vil også være aktuelt å tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE-deltakere. Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring (ren samfunnstjeneste). Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar

41 DK1 Medlemskap og mangfold (2)
11 DK1 Medlemskap og mangfold (2) Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 4. Rotary – Rotaract Formålet er å kunne bistå Rotaractklubbene i deres Oppstart i Ikke fastlagt I samarbeid arbeid med å verve nye medlemmer. Rotary fadder med Distrikts- klubbene får en sentral oppgave programmer.

42 WORK-SHOP KLUBBUTVIKLING
Per Hyllander Dronninglund Rotary Coordinator Zone 16

43 Workshop om klubudvikling Et konkret samarbejde mellem distrikt og klub(ber) RI’s regionale 3 års plan for medlemsudvikling og retention Baggrunden for udviklingen af workshoppen

44 3-årig plan... RI’s bestyrelses mål: 1,3 million rotarianere 30. juni 2015, baseret på en 3% årlig netto stigning fra 1. juli 2012 Samarbejde mellem Klubbene Distriktets ledelse Rotary Coordinator RI Director I september 2011 vedtog RI’s bestyrelse et mål for medlemsudvikling på 1.3 millioner rotarianere den 30. juni 2015, baseret på en 3 % årlig netto stigning fra rotaryåret Klik RI’s bestyrelse vil på flere måder støtte gennemførelsen af planen, bl.a. ved at sætte de enkelte bestyrelsesmedlemmer og koordinatorerne ind i kampen. Samtidig er der allokeret USD til arbejdet i zone 16 i dette rotaryår. Men hverken I eller vi kan løse denne opgave uden konkret involvering af klubberne ved at motivere dem til at lave deres planer for deres udvikling. Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

45 Vores opgave! Reducere tabet af medlemmer Flere yngre medlemmer
Udarbejde planer for, hvordan vi i samarbejde med distrikternes klubber kan motivere og sikre en netto medlems-fremgang på 3 % pr. år i de næste 3 år Reducere tabet af medlemmer Flere yngre medlemmer Øge antallet af kvinder i Rotary Starte nye klubber Udgangspunkt: Opgaven skal løses regionalt, dvs. i den enkelte klub (forskellige hattestørrelser). Planen tager afsæt i det faktum, at vi i de sidste 10 år globalt har haft en årlig nettoomsætning på i runde tal rotarianere ( ind og det samme antal ud). Samtidig er der totalt set tale om et vigende medlemstal flere steder i verden, konkret bl.a. udmøntet i, at ”hullet” mellem de yngste rotarianere og de ældste af dem, vi gerne vil rekruttere, bliver større og større. - klik Udgangspunktet er så absolut fokus på retention = hvordan sikrer vi, at vi beholder de rotarianere, vi får ind? Og hvordan skaffer vi os den nødvendige viden om årsagen til, at folk forlader os udover død og alder? (D-1470’s initiativ for år siden) Vi skal naturligvis ikke glemme at rekruttere nye og yngre rotarianere, herunder starte nye klubber i forskellige udgaver. – Der er også fortsat et marked for kvindelige rotarianere. Spørgsmål/kommentarer så langt? Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

46 Formål Klubbens medlemmer/bestyrelse ser fordelene ved at planlægge og udvikle Udviklingsplan for klubben – 3 år Planen omsættes i konkrete handlinger – der gennemføres Gennem samarbejde skaber vi et bedre Rotary Workshoppen kan gennemføres for alle klubbens medlemmer eller kun for bestyrelsen – efter klubbens behov. En grundlæggende idé med workshoppen er, at klubbens medlemmer eller måske i første omgang bestyrelsen ser fordelene ved at planlægge og udvikle. Ideen er også, at workshoppen resulterer i vedtagelse af konkrete handlinger/forandringer, som klubben vil gennemføre. Og endelig hører det med til formålet, at vi synliggør distriktets ledelse overfor klubberne som et serviceorgan. Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

47 Sikre fiaskoer i forandringsprojekter
sæt uklare mål - eller ingen mål hold mål og visioner hemmelige sæt for mange og gerne modstridende mål glem alt om de mennesker, der skal gennemføre igangsæt uklare eller modstridende succesmålinger Her har I først nogle eksempler på, hvad der kan ske, hvis man ikke gør noget – eller gør det forkerte! Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

48 Helt sikre veje til fiasko -
følg ikke op beløn og anerkend den gamle måde at gøre tingene på undlad at udnævne en projektansvarlig gør selv det modsatte af, hvad du siger Og her er mere af slagsen, hvis I vil være helt sikre på, at det ikke skal lykkes…. Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

49 Program – skabelon Ærlig analyse af klubbens nuværende situation
Sådan ser klubben ud om 3 år! – Klubbens vision En vision kræver forandringer – klubben i en forandret og foranderlig verden Beslutning af handlingsplan Forudsætninger for succes – opfølgning Masteren til programmet for workshoppen ser således ud. Den indledende analyse kan eventuelt undværes, men erfaringerne viser, at den er ganske nyttig. Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

50 Gennemførelse For klubberne enkeltvis eller for flere klubber i samme område Lørdag – eller aften med forlænget mødetid – eller 2 klubaftener 2 fra distriktets ledelse Vekselvirkning mellem korte input om distriktets planer for udvikling – og klubbens konkrete arbejde med sin egen udvikling En minimums netto-tidsramme er 3½ time og kræver en god styring. Optimalt gennemføres workshoppen på f.eks. en lørdag. Men workshoppen kan også fordeles over 2 klubaftener. Fra distriktets ledelse deltager normalt 2 (distriktstræner + AG eller 2 AG – eller andre, der er involveret i klubudvikling). SPØRGSMÅL? Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

51  ? Analyse af klubben Nye strategiske mål Marked Styrker Svagheder
Analysen har til formål at klarlægge klubbens Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler – med hovedvægten på de 2 første. Ideen er grundlæggende, at man ikke kaster sin virksomhed (klub) i kamp om markeder eller kunder uden at kende vilkårene på forhånd. Vilkårene er at se sit eget fundament ærligt igennem i sømmene ud fra styrker/svagheder. Parallelt hermed ser man på hvilke forhold, som udefra (eller indefra) kan true virksomhedens eksistens samt hvilke muligheder markedet overhovedet rummer. Groft sagt beskæftiger Styrker og Svagheder sig med virksomhedens eget fundament for forandringer. Strategiske valg skal så bygge på områder, hvor man er stærk og ser nye muligheder, samtidig med at man skal undgå at træffe strategiske valg i retning af områder, hvor man er svag. Medmindre man strategisk vælger at ændre svage sider til stærke. NB! Analyseskema på næste slide Styrker Svagheder Muligheder Trusler

52 Vision Muligheder vi kan se...
Analyse af klubben Vision Muligheder vi kan se... Klubbens marked Hvordan ser det ud nu? Hvem er målgrupperne, karakteristika? Udvikling? Nye strategiske mål Dato: STYRKER: SVAGHEDER: MULIGHEDER: TRUSLER: Egne stærke sider Klublivet, medlems- tilgang, økonomi, alder, effektivitet, synlighed… Egne svage sider Klublivet, medlems- tilgang, økonomi, alder, effektivitet, synlighed… Omverdenen Hvad kan true vores marked eller position? Andre tilbud… Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

53 Resumé og igangsætning
Vore stærke og svage sider som klub Vore muligheder for udvikling ved at se på vore omgivelser Trusler indefra og udefra Notér kun stikord Ukommenteret Max. 10 min. på hvert af de 4 analyseområder Resumé og igangsætning af analysen Uddel skemaer. Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

54 - klubbens ledestjerne!
Visionen - klubbens ledestjerne!

55 Alice i Eventyrland ... Alice er nået til en korsvej og spørger katten om råd: - Hvilken vej skal jeg vælge? Katten svarer: - Det afhænger jo af, hvor du vil hen. Alice: - Det er mig temmelig ligegyldigt…. Katten: - Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går. Det er ikke anderledes i Rotary end i vores arbejdsliv. Har man ikke en vision og en strategi i sit virke, går det nemt galt. Man skal vide, hvad man vil. Dette forhold er meget godt illustreret i romanen Alice i Eventyrland af den engelske forfatter Lewis Caroll. I historien møder Alice på et tidspunkt den grinende kat, Lucifer, som hun spørger: ”Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra ... ?” ”Det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen,” sagde katten. ”Det er mig temmelig ligegyldigt ...,” sagde Alice. ”Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går,” sagde katten. ”Bare jeg kommer et eller andet sted hen,” føjede hun til som en slags forklaring. Hvortil den finurlige kat replicerede: ”Åh, det gør du sikkert, når bare du går tilstrækkelig langt.” Med andre ord: Valget af, hvilken vej man vælger, har kun ringe betydning, hvis målene er uklare. Alice havde brug for klarhed over målet. Hun havde brug for at vide, hvilken vej hun så skulle gå, og hvordan hun kunne afgøre, om hun gik den rigtige vej. Så uagtet hvad den grinende kat sagde, så kan vi gøre noget ved situationen. Men man skal vide, hvad man vil, hvorfor man vil det, hvordan man vil nå det. Det skal vi også gøre os klart i Rotary! Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

56 Krav til en vision Virksomhedens ledestjerne - det attraktive punkt, vi kan se, men ikke nå endnu. Krav: eget valg, egen kontrol, konkret, positiv, synlig, sandsynlig, udviklende, engagerende, lang levetid og visuel Visionen er IKKE et billede af virksomheden i dag - det er noget, man skal strække sig efter! Den skal være jeres valg, ikke påduttet udefra - I skal selv tro på den. I skal selv kunne kontrollere den, dvs. udføre de handlinger, der udspringer af den. Den skal være konkret, dvs. indeholde mulighed for måling på, at I når til eller flytter jer i retning af ledestjernen. Positiv: Vi vil (ikke: vi vil ikke). Synlig: Både de interne og eksterne relationer skal kunne få øje på den. Sandsynlig: Hold jer fra luftkasteller. Udviklende: En vision er ikke en beskrivelse af den aktuelle situation. Den skal være engagerende, dvs. I skal have lyst til at arbejde hen imod den. Lang levetid = max. 3 år => hvor vil I være ved udgangen af 2015? Den må gerne kunne visualiseres, dvs. illustreres.

57 Visionen for Distrikt 2310 Rotary i D-2310 opfattes som en organisasjon med aktive klubber, der det er engasjerte og samfunns-bevisste medlemmer rekruttert ut fra sin yrkes-bakgrunn og personlige egenskaper

58 Satsningsområder og Strategier for Distrikt 2310
I det følgende præsenteres distriktsledelsen strategiske indsatsområder kort

59 Rotary - Distrikt 2310 - PETS 2013
Satsningsområder Vi vil fokusere på de tiltak og satsningsområder, som virkelig utgjør en endring for, hvordan Rotary opptrer og oppfattes innen distriktet Rotary - Distrikt PETS 2013

60 Strategier Økning på minst 3 % i sitt medlemstall frem til slutten af Rotary året 2015 Økt samarbeid mellem klubber og med andre organisasjoner Økt fokus på ungdomsaktiviteter Økt bruk av distriktets hjemmeside Økt bruk av sosiale medier Distriktets ledelse har besluttet disse 5 strategiske udviklingsområder

61 Strategiske indsatsområder
Formulering af strategiske indsats-områder ud fra visionen og analysen. OPGAVE: Hvilke indsatsområder kan vi formulere, som vil føre os til opfyldelse af visionen? Her igangsættes opgaven med at formulere klubbens strategiske indsatsområder i et 3-årigt perspektiv. Der bør opfordres til at koncentrere sig om max. 3-5 indsatsområder. Tænk på tilstrækkeligt højt niveau, når I fastlægger indsatsområderne – bevar ”helikopter”blikket. Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

62 Handlingsplan for Distrikt 2310
I det følgende præsenteres distriktsledelsens handlingsplan kort

63 Medlemsutvikling Øke medlemmenes kunnskap om Rotary
Avvikle Rotaryskolen regionsvis eller mellom regioner, herunder mulige kurs i Verving (hunting) av nye medlemmer Hva som vigtig or å beholde eksisterende medlemmer Fortsette ”helsesjekker” for klubber

64 Mangfold Fokus på nye yrkeskategorier og nye etniske bakgrunner
Bistå med kontaktetablering til fagmiljøer og etniske organisasjoner Minne klubbeneom å ta jevnlige gjennomganger av sitt mangfold

65 Opplæring PETS og PrePETS som hidtil
Tilpasse aktuelle årvisse opplæringsbehov til aktuelle distriktsarrangementer Rotaryskolen i nåværende omfang og efter behov, herunder Verving av nye medlemmer Omdømmebygning Mentorrollen fagseminarer

66 Kommunikasjon Tilby klubbene profesjonell mediebistand
Formidle Rotary-Nytt hver måned Udarbejde kurstilbud vedr. hjemmesider Vurdere, hvordan sosiale media best kan tas i bruk i et større omfang Brukerkurs om sosiale media

67 Distriktsprogrammer Tilby klubbene støtte/koordinering i alle programmene – og i noen økonomisk støtte Vurdere om nye klubprogrammer kan utvikle sig til distriktsprogrammer, bl.a. ”Young Friends” Yrkesmentoring servicementoring

68 The Rotary Foundation - prosjekter
Sette fokus på lokale prosjekter Stimulere klubbene til å bidra økonomisk, inkl. utrydding av Polio Opmuntre og støtte klubber ved Global Grant prosjekter Gjennomføre årlige seminarer om den nye Rotary Foundation Bidra til opplæring i prosjektarbeid

69 Klubbens handlingsplan 2013-14
- og hvordan følger vi den op? Nu igangsættes det konkrete arbejde med klubbens egen handlingsplan ud fra de strategiske udviklingsområder, som klubben har besluttet

70 Handlingsplan 2013-14 Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer
Medlemsutvikling og Mangfold Mindst 1 konkret målbar handling Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation og prosjekter Dette er et eksempel på besluttede klubudviklingsområder (de hvide tekster), hvor klubben har valgt de samme strategiske indsatsområder som distriktets ledelse. Under seminaret indsættes i stedet de aktuelle udviklingsområder, som de(n) deltagende klub(ber) har besluttet. Vægtlægning på 2 x T (tidsplan og tovholder for hver enkelt handling). – Det tilrådes at anbefale max. 3 handlinger pr. udviklingsområde.

71 Næste skridt - opfølgning i hverdagen!
Det er vigtigt at få konkretiseret, hvad der konkret skal ske den første måned efter workshoppen. 1. synlige skridt gerne inden for 2 uger. Det er den bedste måde at sikre, at det ikke bare bliver snak! Hvilke 3 handlinger skal foretages først – inden en måned?

72 Forandringer forudsætter -
+ Erkendelse af behov for Forandring En Klar Fælles Vision Kapacitet til Reelt Første Skridt Alle disse 4 forudsætninger er nødvendige for at få succes med forandringer: En klar fælles vision – har vi netop udarbejdet Erkendelse af behov for forandring – har klubben vel dokumenteret ved at lave en plan Kapacitet til forandring: Understreg de nødvendige menneskelige ressourcer – det skal gerne blive et alle-mandstag, hvor hele klubben involveres Et reelt hurtigt første skridt er den sikreste vej til at undgå, at man falder tilbage i de gamle (dårlige) vaner Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

73 Hvis en forudsætning mangler...
Hurtig start og hurtig afmatning Behov for Forandring Kapacitet til Forandring Reelt Første Skridt + + + = “Ned i bunden af ind-bakken!” En Klar Fælles Vision Kapacitet til Forandring Reelt Første Skridt + + + = En Klar Fælles Vision Reelt Første Skridt Behov for Forandring Angst og frustration + + + = En Klar Fælles Vision Behov for Forandring Kapacitet til Forandring Tilfældigheder, falske starter + + + = Rotary Danmark AG seminar 2. februar 2013

74 med utviklingen af jeres klub!
God fornøjelse med utviklingen af jeres klub! Lov klubben at følge op – og lov at stå til rådighed i det videre forløb!

75 GRUPPEARBEIDE PER FAGOMRÅDE

76 GRUPPEARBEIDE PRAKTISK GJENNOMFØRING
ALLE GÅR TIL MØTEROMFOR RESPEKTIVE FAGOMRÅDER 5 GRUPPER Tema Møterom Leder Økonomi Kongen Distr.økonom Per D. Jensen Praktiske oppgaver med spørsmål og svar Samt IT Limelight Innkommende distriktssekretær Kristin Hammershaug og Distriktssekretær Marit Fredheim samt IT ansvarlig Dico Johnny Rivli Samfunnskontakt/sosiale medier Kina Distriktets kommunikasjonskomité v/ Stig Asmussen Innkommende presidenter Speilen Ass.guvernør Per-Erik Thomassen

77 PLANER VERKTØY & HÅNDBOK
DGE / Marianne Smith Magelie

78

79

80

81 DET DU SKAL HUSKE D2310.ROTARY.NO


Laste ned ppt "HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google