Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISTRIKT 2310 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISTRIKT 2310 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 DISTRIKT 2310 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad

2 Hvorfor er jeg rotarianer og hva har Rotary gitt meg? Læringspunkter yrke – Rotary – yrke Bjørn Stolpestad Asker Rotary, President 2010 - 2011

3 March 2012 Nordea Bank Russia Igor Bulantsev Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO Casper von Koskull Wholesale Banking Peter Nyegaard (COO) Capital Markets Services (CMS) Henrik B. Jespersen Michael Rasmussen Retail Banking Group Credit Control Holger Otterheim International Units Anne-Margrethe Firing Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Fredrik Rystedt Group Corporate Centre, Group CFO Banking Finland Pekka Nuuttila Banking Sweden Hans Jacobson Banking Norway John Sætre Banking Denmark Anders Jensen Group IT Poul Raaholt CIB Denmark Jørgen Høholt Group Services Tapio Saarelainen Group Processes Erik Gjötterberg CIB Norway Gro Elisabeth Lundevik Nordea Finance Jukka Salonen Group Treasury Niklas Ekvall Group Planning & Control Johan Ekwall Group Finance Frank Søllested Investor Relations Rodney Alfvén Group Capital and Risk Modelling Louise Lindgren Group Strategy & Corporate Development Charlotte Laike Group Legal Lena Eriksson Group Credit Jorma Timonen Group Operational Risk and Compliance Anders M. Jørgensen Group Market Risk Management Niels N. Kjær Group Organisation CIB Finland Olli-Petteri Lehtinen Transaction Products Mikael Bjertrup Life & Pensions Johan Sidenmark Asset Management Allan Polack Savings & Wealth Offerings Mads Kaagaard Corporate Social Responsibility Liisa Jauri Gunn Wærsted Wealth Management Group Internal Audit Eva-Lotta Rosenqvist Group Premises Ove Hygum Shipping, Offshore & Oil Services Hans Chr. Kjelsrud CIB Sweden Johan Näs European Affairs Leena Mörttinen Products Kurt Gustafsson IT – Retail Banking Hans Henrik Eigtved Distribution Ellen Pløger Segments Topi Manner Development & Projects Peter Lybecker Banking Poland & Baltic countries Ossi Leikola Segment CIB Claus Asbjørn Stehr IT – Capital Markets Peter Lunding IT – Wholesale Banking Mika V. Häkkinen Christian Clausen President and Group CEO Group Identity & Communications Jan Larsson Group Human Resources Henrik Priergaard Markets Investment Banking Casper von Koskull Markets - FICC Mads G. Jakobsen International Private Banking Jhon Mortensen Private Banking Denmark Hans Henrik Klestrup Private Banking Finland Jukka Perttula Private Banking Norway Torsten Østensen Private Banking Sweden Anders Scherlund

4 PB Norway Torsten Østensen International PB Jhon Mortensen PB Finland Jukka Perttula Wealth Management Gunn Wærsted PB Sweden Anders Scherlund Life & Pension Johan Sidenmark Asset Management Allan Polack PB Denmark Hans Henrik Klestrup Savings & Wealth Offerings Mads Kaagaard Strategy, Support & Control Vacant 1 March 2012 Wealth Management

5 Asset Management Allan Polack Management Assistant Kirsten Vollesen Secretary Yvonne Henriksen Investments Christian Hyldahl Alternatives & Manager Selection Eivind Lorgen Products & Operations Snorre Storset Institutional Clients Kim Pilgaard Global Fund Distribution Christophe Girondel Asset Management

6 Polio plus RYLA RI Convention Rotary Foundation Handicamp Rotaract Fremmøteprosent Peismøter Intercity IPADG NORFO PETS Guvernør

7 Læringspunkter Rotary – yrke - Rotary • Lederrollen • ESI • 4 spm-prøven • etikk – møtt med respekt, Norges Røde Kors, Folkehjelpen, KN, Leger uten grenser, Flyktningehjelpen – også en forretningsmessig side ved dette – struktur, forutsigbarhet – jeg er Rotarianer • statement • eksternt/kunder • internt/interne kunder • Ta i mot nye medlemmer? Ta i mot kunder? Ansatte? – håndtrykk, øyekontakt, trygghet, tydelighet

8 Endring og vekst – Rotary og yrke • Vekst – klubben vokser og endrer seg • positivt/negativt – konflikter? gå inn i dem – ikke sky dem, ta del. oppsøk, menneskelig kontakt • hvor mye skal jeg styre klubben/påvirke, ta plass? • selv-/egen utvikling – komfortsone – vokser når vi er utenfor komfortsonen – by på seg selv i en trygg atmosfære – anerkjenne forskjeller » medlemmer fra tidl. Jugoslavia, ylike yrker – ta på alvor » roller, medlemmer, komiteformenn, president » tore å ta nye prosjekter – lederomsorg » Rotary er et slikt sted

9 Lederrollen - Why should anyone be led by you? • Er ledelse situasjonsbetinget? • Antibyråkratisk og karismatisk lederskap – Selektivt vise sin svakhet – Intuisjon for riktig timing og retning – Empati – men realistisk – Vær tydelig på hva som gjør deg unik

10 Endringsledelse

11 Hvorfor er jeg Rotarianer? • Nettverk – gir trygghet • i forsamlinger • på meg selv • identitet – blandet yrkesbakgrunn – god base for å møte andre profesjonelt – Internasjonalt perspektiv • Rotary a la US • B. Gates • Helsinki, rotarymøter

12

13 13

14 Hvorfor er jeg Rotarianer? • Program – hva er et godt program? – skiftende, utfordrende, noe som tar opp ting jeg ikke har tenkt på, foredragsholdere med annet syn enn meg selv • Gunnar Prestegaard, Kristian Berg Harpviken, Integrering gjennom teater, Ambassadøren fra Makedonia, Ingeborg Moreus Hanssen • Prosjekter – litt annnerledes, akutt nødhjelp (shelter box), langsiktig hjelp til utvikling, lokalt og globalt perspektiv – – mye å ta fatt i, litt overveldende • Vekst

15 Flow Challenge Competence FLOW = optimal balance between challenge and competence BOREDOM ANXIETY If someone is given a challenge without the competences to match it, they will most likely experience some form of anxiety. If they have a high level of competences and are not challenged by the tasks they are set, they are likely to become bored. We need to strive for the optimal balance: The flow. Where we perform and learn the outmost.

16

17 PAUSE

18 DISTRIKT 2310 OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE Per Olav Stenseth

19 OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE

20 DISTRIKT 2310 BUDSJETTFORSLAG v/DISTRIKTSØKONOM Per D. Jensen

21 BUDSJETTDS 2310,2013-2014 BUDSJETTFORUTSETNINGER: KOSTNADER Antall klubber55ROTARY NORDEN83PR MEDLEM83 Antall medlemmer2296NORFO140PR MEDLEM150 Medlemskontingent450HANDICAMP50PR MEDLEM5 Budsjett REGNSKAP 2013-2014 2012-2013 ENDRING 2011-2012 SUM INNTEKTER 1248000 1241750 6250 1265533 KOSTNADER: MEDLEMSUTVIKLING OG REKRUTTERING 30000 35000 -5000 70500 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON105000 8500020000 48454 ROTARY FOUNDATION,(TRF)40000 60000-20000 107520 SAMFUNNSPROSJEKTER130000 1280002000 117650 DISTRIKTSPROSJEKTER(UNGDOMSPROSJ)145000 13000015000 74147 ADMINISTRASJONSKOSTNADER678440 678800-360 588893 REISEKOSTNADER 95000 0 80726 SUM DRIFTSKOSTNADER: 1223440 1211800 11640 1087890 OVERFØRING TIL TILTAKSFONDET34440 35400-960 35440 FINANSINNTEKTER (RENTER)10000 13000-3000 27201 RESULTAT (OVERSKUDD) 120 7550 -7380 169404 Under regnskap linje 10 er kr 25000.- tilbakeført Distriktet, og ført under andre inntekter. Kr 20500.- av beløpet er brukt til støtte for nystaret klubb. ut i fra tidligere årsmøtevedtak er overføring kr.15.-pr medlem til Tiltaksfondet regnet inn i budsjettet. Dette er en årsoppgjørsdisposisjon.(se linje 18) BUDSJETTFORSLAG

22 DISTRIKT 2310 DISTRIKTSKONFERANSEN 19 OKTOBER 2013

23

24 AVSLUTNING MUSIKALSK INNSLAG

25 DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013

26 DISTRIKT 2310 DAGENS AGENDA 0920ÅPNING 09.30AKTIVITETER MEDLEMS- OG MANGFOLDSKOMITE 10.10WORK SHOP – KLUBBUTVIKLING 11.30KONKLUSJONER OG FREMDRIFT 12.30PLANER, VERKTØY, HÅNDBOK

27 DAGENS 3 MINUTTER Ivar Foss

28 Med Rotary mot en poliofri verden 28

29 Time Magazine 14. januar 2013

30 År198520112012 Antall land12533 Antall tilfeller WW350.000340210 India00 Pakistan19857 Afghanistan8035 Nigeria62118 Vi er nær målet – men det er ikke nådd!

31 Nigeria –et problem

32 Stoltenberg til Rotary om polio

33 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 DISTRIKT 2310 1.Medlemskap og mangfold 2.Opplæring og kommunikasjon 3.Distriktsprogrammer 4.The Rotary Foundation (TRF) 5.Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.

34 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE MEDLEMSKAP OG MANGFOLD 2013-15 Terje Engelhardtsen

35 MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Generelt Distriktet hadde ved siste årsskifte 55 klubber og ca 2300 medlemmer. Etter en periode med stagnasjon og synkende medlemsantall er vår målsetning en årlig vekst i medlemstallet på 3 %, samme som RI, frem til 1.7.2015. Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg tilrette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spørr: ”What´s in it for me ?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. I denne sammenheng skal vi særlig fremheve vårt unike yrkesbaserte nettverk og de mange muligheter som ligger i bruken av dette. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere !

36 MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar: Prosjekt: DISTRIKTSTREFF Dette skal være et rent felles vervemøte til Rotary, fortrinnsvis av yngre kvalifiserte yrkesaktive kvinner og menn. Hver Rotarianer inviterer med seg sin gjest, et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli Rotarianer og mingling står sentralt. Neste Distriktstreff blir: mandag 22.4.2013 på Grand hotel i Oslo. Ca. 20.000 NOK Medlemskaps-og mangfoldskomiteen

37 Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar: Prosjekt : REGIONAL HELSESJEKK Klubbene i hver region går samlet gjennom en serie arbeids- møter der de stiller sin egen diagnose og forordner sin egen terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlingsplan. Gjennom samarbeide kan klubbene lære av hverandre og utveksle erfaringer om best practices. Løpende over Rotaryåret Ca. 10.000 NOK AG i samarbeid med Medlemskaps-og mangfoldskomiteen MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD

38 Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar: Prosjekt: ROTARY YRKESMENTORING Dette er et utviklingsprosjekt som setter fokus på yrkesmentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke oss yngre yrkesaktive kvinner og menn, neste generasjons Rotarianere. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global Future programmet. Yrkesmentoring vil også bli aktuelt å tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE deltakere. Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring, en ren samfunnstjeneste. Oppstart 2013 Ikke fastlagt Delt med Opplærings-og Kommunikasjonskomiteen MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD

39 Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar: Prosjekt : ROTARACT – ROTARY I dette samarbeidsprosjektet er vi blitt forespurt av distriktets Rotaractklubber om å bistå i deres arbeid med å verve nye medlemmer i alderen 18 til 30 år. Rotary fadderklubbene vil få en sentral oppgave. Oppstart i 2013 Ikke fastlagt I samarbeide med Distriktsprogrammer MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD

40 DK1 Medlemskap og mangfold Generelt: Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg til rette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spør ”What´s in it for me?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere. Lllk Prosjekt 1. Distriktstreff Formålet er ren verving, fortrinnsvis av yngre og yrkes- Årlig, neste 20.000 Komiteen aktive. Hver Rotarianer inviterer med seg en gjest, et gang 22.4.13 et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli Rotarianer og mingling står sentralt. 2. Regional helsesjekk Formålet er at klubbene i hver region gjennom en serie Løpende i 10.000 AG i samar- møter stiller sin egen diagnose og forordner sin egen Rotaryåret beid med terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlings- komiteen handlingsplan. Gjennom samarbeid kan klubbene kan klubbene lære av hverandre, utveksle erfaringer og best practices. 3. Rotary Mentoring Formålet med dette utviklingsprosjektet er å sette fokus Oppstart i Ikke fastlagt I samarbeid på mentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke 2012-13 med Opplær. oss yngre yrkesaktive, neste generasjons Rotarianere. og komm.kom. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global Future programmet. Mentoring vil også være aktuelt å tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE-deltakere. Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring (ren samfunnstjeneste). Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 2

41 DK1 Medlemskap og mangfold (2) ProsjektFormål TidsperiodeBudsjett Ansvar 11 4. Rotary – Rotaract Formålet er å kunne bistå Rotaractklubbene i deres Oppstart i Ikke fastlagt I samarbeid arbeid med å verve nye medlemmer. Rotary fadder 2013 med Distrikts- klubbene får en sentral oppgave. programmer.

42 WORK-SHOP KLUBBUTVIKLING Per Hyllander Dronninglund Rotary Coordinator Zone 16

43 Workshop om klubudvikling Et konkret samarbejde mellem distrikt og klub(ber) RI’s regionale 3 års plan for medlemsudvikling og retention

44 3-årig plan... • RI’s bestyrelses mål: 1,3 million rotarianere 30. juni 2015, baseret på en 3% årlig netto stigning fra 1. juli 2012 • Samarbejde mellem – Klubbene – Distriktets ledelse – Rotary Coordinator – RI Director

45 Vores opgave! • Udarbejde planer for, hvordan vi i samarbejde med distrikternes klubber • kan motivere og sikre en netto medlems- fremgang på 3 % pr. år i de næste 3 år Reducere tabet af medlemmer Flere yngre medlemmer Øge antallet af kvinder i Rotary Starte nye klubber

46 Formål • Klubbens medlemmer/bestyrelse ser fordelene ved at planlægge og udvikle • Udviklingsplan for klubben – 3 år • Planen omsættes i konkrete handlinger – der gennemføres • Gennem samarbejde skaber vi et bedre Rotary

47 Sikre fiaskoer i forandringsprojekter • sæt uklare mål - eller ingen mål • hold mål og visioner hemmelige • sæt for mange og gerne modstridende mål • glem alt om de mennesker, der skal gennemføre • igangsæt uklare eller modstridende succesmålinger

48 Helt sikre veje til fiasko - • følg ikke op • beløn og anerkend den gamle måde at gøre tingene på • undlad at udnævne en projektansvarlig • gør selv det modsatte af, hvad du siger

49 Program – skabelon • Ærlig analyse af klubbens nuværende situation • Sådan ser klubben ud om 3 år! – Klubbens vision • En vision kræver forandringer – klubben i en forandret og foranderlig verden • Beslutning af handlingsplan • Forudsætninger for succes – opfølgning

50 Gennemførelse • For klubberne enkeltvis eller for flere klubber i samme område • Lørdag – eller aften med forlænget mødetid – eller 2 klubaftener • 2 fra distriktets ledelse • Vekselvirkning mellem korte input om distriktets planer for udvikling – og klubbens konkrete arbejde med sin egen udvikling

51 Analyse af klubben Nye strategiske mål  StyrkerSvaghederMulighederTrusler ? Marked

52 Analyse af klubben Omverdenen Hvad kan true vores marked eller position? Andre tilbud… Egne stærke sider Klublivet, medlems- tilgang, økonomi, alder, effektivitet, synlighed… Egne svage sider Klublivet, medlems- tilgang, økonomi, alder, effektivitet, synlighed… Vision Muligheder vi kan se... Nye strategiske mål Klubbens marked Hvordan ser det ud nu? Hvem er målgrupperne, karakteristika? Udvikling?

53 Resumé og igangsætning • Vore stærke og svage sider som klub • Vore muligheder for udvikling ved at se på vore omgivelser • Trusler indefra og udefra • Notér kun stikord • Ukommenteret • Max. 10 min. på hvert af de 4 analyseområder

54 Visionen - klubbens ledestjerne!

55 Alice i Eventyrland •... Alice er nået til en korsvej og spørger katten om råd: - Hvilken vej skal jeg vælge? • Katten svarer: - Det afhænger jo af, hvor du vil hen. • Alice: - Det er mig temmelig ligegyldigt…. • Katten: - Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går.

56 Krav til en vision • Virksomhedens ledestjerne - det attraktive punkt, vi kan se, men ikke nå endnu. • Krav: – eget valg, egen kontrol, konkret, positiv, synlig, sandsynlig, udviklende, engagerende, lang levetid og visuel

57 Visionen for Distrikt 2310 Rotary i D-2310 opfattes som en organisasjon med aktive klubber, der det er engasjerte og samfunns- bevisste medlemmer rekruttert ut fra sin yrkes- bakgrunn og personlige egenskaper

58 Satsningsområder og Strategier for Distrikt 2310

59 Satsningsområder • Vi vil fokusere på de tiltak og satsningsområder, som virkelig utgjør en endring for, hvordan Rotary opptrer og oppfattes innen distriktet Rotary - Distrikt 2310 - PETS 2013

60 Strategier • Økning på minst 3 % i sitt medlemstall frem til slutten af Rotary året 2015 • Økt samarbeid mellem klubber og med andre organisasjoner • Økt fokus på ungdomsaktiviteter • Økt bruk av distriktets hjemmeside • Økt bruk av sosiale medier

61 Strategiske indsatsområder • Formulering af strategiske indsats- områder ud fra visionen og analysen. • OPGAVE: – Hvilke indsatsområder kan vi formulere, som vil føre os til opfyldelse af visionen?

62 Handlingsplan for Distrikt 2310

63 Medlemsutvikling • Øke medlemmenes kunnskap om Rotary • Avvikle Rotaryskolen regionsvis eller mellom regioner, herunder mulige kurs i – Verving (hunting) av nye medlemmer – Hva som vigtig or å beholde eksisterende medlemmer • Fortsette ”helsesjekker” for klubber

64 Mangfold • Fokus på nye yrkeskategorier og nye etniske bakgrunner • Bistå med kontaktetablering til fagmiljøer og etniske organisasjoner • Minne klubbeneom å ta jevnlige gjennomganger av sitt mangfold

65 Opplæring • PETS og PrePETS som hidtil • Tilpasse aktuelle årvisse opplæringsbehov til aktuelle distriktsarrangementer • Rotaryskolen i nåværende omfang og efter behov, herunder – Verving av nye medlemmer – Omdømmebygning – Mentorrollen – fagseminarer

66 Kommunikasjon • Tilby klubbene profesjonell mediebistand • Formidle Rotary-Nytt hver 2.-3. måned • Udarbejde kurstilbud vedr. hjemmesider • Vurdere, hvordan sosiale media best kan tas i bruk i et større omfang • Brukerkurs om sosiale media

67 Distriktsprogrammer • Tilby klubbene støtte/koordinering i alle programmene – og i noen økonomisk støtte • Vurdere om nye klubprogrammer kan utvikle sig til distriktsprogrammer, bl.a. – ”Young Friends” – Yrkesmentoring – servicementoring

68 The Rotary Foundation - prosjekter • Sette fokus på lokale prosjekter • Stimulere klubbene til å bidra økonomisk, inkl. utrydding av Polio • Opmuntre og støtte klubber ved Global Grant prosjekter • Gjennomføre årlige seminarer om den nye Rotary Foundation • Bidra til opplæring i prosjektarbeid

69 Klubbens handlingsplan 2013-14 - og hvordan følger vi den op?

70 Handlingsplan 2013-14 • Medlemsutvikling og Mangfold – Mindst 1 konkret målbar handling • Opplæring og kommunikasjon – Mindst 1 konkret målbar handling • Distriktsprogrammer – Mindst 1 konkret målbar handling • The Rotary Foundation og prosjekter – Mindst 1 konkret målbar handling

71 Hvilke 3 handlinger skal foretages først – inden en måned? Næste skridt - opfølgning i hverdagen!

72 Forandringer forudsætter - +++ Erkendelse af behov for Forandring En Klar Fælles Vision Kapacitet til Forandring Reelt Første Skridt

73 Hvis en forudsætning mangler... Tilfældigheder, falske starter = = = “Ned i bunden af ind-bakken!” Angst og frustration = Hurtig start og hurtig afmatning En Klar Fælles Vision En Klar Fælles Vision Behov for Forandring Behov for Forandring Kapacitet til Forandring + +++ ++ En Klar Fælles Vision Kapacitet til Forandring Reelt Første Skridt +++ Behov for Forandring Kapacitet til Forandring +++ Reelt Første Skridt Reelt Første Skridt

74 God fornøjelse med utviklingen af jeres klub!

75 GRUPPEARBEIDE PER FAGOMRÅDE

76 GRUPPEARBEIDE PRAKTISK GJENNOMFØRING ALLE GÅR TIL MØTEROMFOR RESPEKTIVE FAGOMRÅDER 5 GRUPPER TemaMøteromLeder ØkonomiKongenDistr.økonom Per D. Jensen Praktiske oppgaver med spørsmål og svar Samt IT LimelightInnkommende distriktssekretær Kristin Hammershaug og Distriktssekretær Marit Fredheim samt IT ansvarlig Dico Johnny Rivli Samfunnskontakt/sosiale medier KinaDistriktets kommunikasjonskomité v/ Stig Asmussen Innkommende presidenter SpeilenAss.guvernør Per-Erik Thomassen

77 PLANER VERKTØY & HÅNDBOK DGE / Marianne Smith Magelie

78

79

80

81 DET DU SKAL HUSKE


Laste ned ppt "DISTRIKT 2310 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google