Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST
LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL

2 SPRÅKLEK Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn.
Vi som arbeider med barn, vi rører ved framtiden. (fra Samlingsstunden) © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

3 SPRÅKLEK Hva skal vi innom i dag?
Hva kjennetegner et godt språkmiljø? Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen Språk og sosial utvikling Språk og lesing/skriving Litt om barn som strever med språk Hva er språklig bevissthet Betydningen av struktur og systematikk Og i tillegg skal jeg gjennom dagen forsøke å gi alle dere som sitter her noen eksempler og konkrete ideer til språklek som dere kan ta med tilbake til deres barnehager © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

4 SPRÅKLEK Hva skal vi innom i dag?
Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen Språk og sosial utvikling Språk og lesing/skriving Litt om barn som strever med språk Hva er språklig bevissthet Betydningen av struktur og systematikk Og i tillegg skal jeg gjennom dagen forsøke å gi alle dere som sitter her noen eksempler og konkrete ideer til språklek som dere kan ta med tilbake til deres barnehager © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

5 SPRÅKLEK Rammeplan for barnehagen
Språk, tekst og kommunikasjon Lytte, observere og gi respons Begrepsforståelse og variert ordforråd Utrykke følelser og erfaringer med språk Løse konflikter med språk Skape positive relasjoner i lek Lytte til lyder og rytmer i språket Bli kjent med bøker, sanger og bilder © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

6 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø?
Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Når lærer du best? Forståelse av ord og begreper Språkets form – ikke innhold Ordforråd og fonologisk bevissthet er de områdene som korrelerer høyest med senere lese – og skriveferdigheter (Aukrust 2005) Ordforråd er konstant fra slutten av barnehagealder Høna eller egget De blå områdene er av stor betydning for språket © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

7 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Menneskelige ressurser Verdier og holdninger Et støttende emosjonelt klima Kunnskap og forståelse om språk og lek Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Struktur © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

8 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Menneskelige ressurser Bevissthet om voksenrollen – hvorfor jobber jeg i barnehagen? Kunnskap om språk og lek Kompetente voksne som kan bygge på barnets erfaringer, nysgjerrighet og initiativ Voksne som formidler kultur Voksne som samspiller med barn © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

9 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Verdier og holdninger Menneskesyn Språk og kultur (hilse, komplimenter, samvær, ironi, humor) Hvordan snakker vi med barn? ”Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør” Hvorfor er DU i barnehagen? Hva synes du om barn?......egentlig Samvær eller tilsyn? –Skulpturparken…….. DU – en modell!!!! © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

10 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Et støttende emosjonelt klima Trygghet Er du redd, er det vanskelig å lære Aksept Føler du deg dum, er det vanskelig å lære Alle gjør så godt de kan © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

11 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Kunnskap og forståelse Han er jo så liten , han vokser det nok av seg! Forebygging hjelper Samfunnsperspektiv Langsiktig tenkning © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

12 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Rom for lek Den gode samtalen Lek – hva er det? Språkleker og muntlige fortellinger Matematikk og logikk © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

13 © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012
SPRÅKLEK Gode grep: Taletempo Responstid Mye visuell kommunikasjon Tydelig kroppspråk Blikkontakt © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

14 © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012
SPRÅKLEK Aktiv lytting Turtaking eller god folkeskikk? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

15 © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012
SPRÅKLEK Kjepphester eller endringsvilje? Har du noen kjepphester? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

16 © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012
SPRÅKLEK Fysisk miljø Hvordan legge til rette for språk? Støy? Lys? Mulighet for å leke uten å bli avbrutt? Lesekroken? Telefoner til de voksne? Dagtavle? Bilder og konkreter? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

17 TVERRFAGLIG SAMARBEID
SPRÅK 4 på helsestasjonen TRAS i barnehagen Hvorfor kartlegge språk på to arenaer? Samarbeidsrutiner Sett barnet ”midt på bordet” Tverrfaglig – ikke flerfaglig © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

18 © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012
SPRÅKLEK IKKE ”vent og se” Kartlegging og tiltak Hvorfor kartlegge? Få kunnskap og oversikt Sette inn målrettede tiltak Enkeltbarn og grupper Planlegge det pedagogiske tilbudet Viktigheten av systematikk Evaluere arbeidet Ref: Bornholmsprosjektet – Ingvar Lundberg © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

19 SPRÅKLEK Hvorfor Språklek?
Språkkartlegging i tiden… Hva så? Forebygging og forberedelse til bedre lesestart Å beherske språk er inngangen til å delta i samfunnet Snakk om kartleggingsdebatten uten å gå inn i den Poengter etikken……finner du noe som gir grunn til bekymring, så må du gjøre noe med det Verdien av forebygging……vis til tall: for hver krone…..investert……opp til 300 % igjen Å kunne delta i samfunnet betyr livskvalitet Hva er vitsen med språkleker? Leke seg frem til en språklig bevissthet God språklig bevissthet er bra uansett om du snakker norsk, tyrkisk, engelsk eller urdu Språklig bevissthet gjør det lettere å lære å lese og skrive © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

20 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
Å lære ord og å bygge begreper Hvordan bruker vi hverdagssamtalen? Kilde: Liv Gjems Hvordan lærer barn sin første ord? Ved å høre,gjøre, ved å oppleve og ved å få gjentatt ordene Hva er begreper? Begreper erinnholdet i ordene? Høyesterettsjustitiarius Hvordan bygger vi begreper? Ved å samtale og fundere sammen med barna: Hva er dette? Hva bruker du det til? Hvilken farge, form, hva ligner det på osv Hverdagen i barnehagen består av minst 80% hverdagssamtaler – bruker vi denne muligheten til å stimulere språk eller gir vi beskjeder? Liv Gjems påpekte i en artikkel i sommer at førskolelærere snakker alt for lite med barn… minutter pr dag…. Liv Gjems © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

21 SPRÅKLEK Utvikling av språk
Samtalen er viktig for å lære språk Vi bruker språket til Å tenke Til å lære Til å bygge vennskap Snakker vi bare TIL dem? Den utvidede samtalen/undringssamtalen Vis til Grete: prøver å bruke et variert språk/synonymer Vi lærer språk når vi bruker språk og hører språk Vi bruker språket når vi tenker og lærer © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

22 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Begreper Bruk tid på hverdagssamtalene Bruk konkreter og bilder Bruk kroppsspråk Lek med preposisjoner Ta tid til de gode samtalene - Konkreter, bilder og kroppsspråk styrker forståelsen – dette er bra for alle – de minste barna, de som skal lære norsk og de som strever med å tilegne seg språk Det krever aktiv lytting og interesse fra den voksne Beskriv konkretene sammen ut i fra: Form, farge, størrelse, hva brukes det til, ligner det på noe?, hva ligner det ikke+ når bruker vi det…… Vis først og så får barna komme frem og plassere gjenstander i forhold til f.eks en stol eller et bord Historien om Mahad © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

23 SPRÅKLEK Hvordan gi tidlig språkglede og lyst?
Lytte Leke Tøyse Synge Lese Rime Bruke alle sansene Gode kommunikasjonsvaner Blikkontakt, turtaking Snakke om alt dere ser, gjør og føler Eksempel: hvor mange lyder kan du lage med hendene dine? Jeg gikk meg over sjø og land © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

24 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Store variasjoner i når barn begynner å snakke Forståelsen er det viktigste! Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som ikke snakker/snakker lite ved 2 år! Poengter viktigheten av tidlig innsats! Ikke vent og se! Økt forekomst av lese- og skrivevansker, lærevansker, sosiale vansker hos barn som har sen språkutvikling. Ørebetennelser © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

25 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Barn som strever med språk: Blir lett misforstått Blir ofte oppfattet som vrange, vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg Har vanskelig for å forstå regler i lek Kan ha forsinket lekeutvikling Har ofte vanskelig for å etablere vennskap Blir ofte tilbaketrukne eller ”løper mye rundt” 50 % av atferdsvanskelige barn har en språkvanske i bunnen! Sjekk derfor alltid språket ! Vet ikke! Husker ikke! Skill mellom lek og aktivitet! De voksnes rolle i lek? Aktive medspillere eller skulpturer? © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

26 SPRÅKLEK Et forebyggende perspektiv
Aukrustrapporten – hva sier den? Sosiale skiller En god barnehage kan utgjøre en forskjell Ordforråd ,ordforråd og ordforråd Systematisk språklek stimulerer barns ordforråd begreper språklige bevissthet Poengter forskning som sier at en god barnehage kan utgjøre en avgjørende forskjell i et barns liv Et barn som går ut av barnehagen med et godt orforråd vil dra dette med seg ut ungdomsskolen ……og omvendt © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

27 SPRÅKLEK Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn.
Vi som arbeider med barn, vi rører ved framtiden. (fra Samlingsstunden) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

28 SPRÅKLEK Bornholmsmodellen – hva forteller den?
Forsøk over tre år – 400 seksåringer To grupper med barn Gruppe en – daglig og systematisk stimulering Gruppe to – ”vanlig tilbud” 25 barn i hver gruppe strevde med språk Hva skjedde? Barna i gruppe 1: bedre selvbilde, ble bedre lesere og bedre skrivere De 25 barna som før forsøket ble teste og hadde vansker med språk, - gjorde det nå like bara som de andre i gruppen Barna i gruppe 2. Der økte forskjellen mellom resten av gruppen og de 25 barna som strevde med språk i utgangspunktet © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

29 SPRÅKLEK Bornholmsmodellen – hva forteller den?
Systematisk stimulering Språklig bevissthet Lettere lese – og skriveutvikling (Jørgen Frost) Gjelder alle barn Nytter ikke med litt her og litt der! – både de som følger et vanlig forløp i språkutvikling og de som er forsinket og strever © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

30 SPRÅKLEK Læring av språk…
Læring av språk gir best resultater : I trygge relasjoner I naturlige situasjoner Sammen med andre barn Ferdigheter som er lært utenfor en kontekst er vanskelig å ta i bruk utenfor trening (Mabel Rice m.fl) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

31 SPRÅKLEK Barnehagens betydning
Barnehagen - en naturlig læringsarena En GOD barnehage KAN bety en forskjell i et barns liv Mabel Rice: Læring i naturlige settinger bidra til å redusere forskjeller i læringsutbytte og gi bedre skoleresultater for alle barn © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

32 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Nå har jeg snakket om: Språkforståelse og bruk av hverdagssamtalen Språk i samfunnsperspektiv og sosial utvikling Barn som strever med språk Etter pausen skal jeg snakke mer om: Språk og begrepsutvikling Språklig bevissthet Uttale og uttalevansker © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

33 SPRÅKLEK Språkutvikling
Hva er sentralt? I begynnelsen var… Blikkontakt Turtaking Felles oppmerksomhet mellom dere Felles oppmerksomhet om noe utenfor © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

34 SPRÅKLEK Innhold - form og bruk
Innhold: språkforståelse Form: uttale, ord og setninger Bruk: å bruke språket for å kommunisere Språk og tale Forståelse av ord og begreper Lyder , sette sammen til ord og setninger Bevissthet rundt hvordan nman bruker språket Forskjell på språk og tale © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

35 SPRÅKLEK Innhold/Språkforståelse
Kommer først Forståelse på signal og handling Rytme og rutiner, trygghet og oversikt Kobling av ord og handling Begrepsutviklingen starter ved 5 mndr Forståelse og tale påvirker hverandre © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

36 SPRÅKLEK Språkforståelse
8 – 12 mndr. – fra situasjon til signal 12 mndr. - ettordsytringer og situasjonsforståelse av enkle ord og uttrykk Krumtappord og ordsamlerstadiet Språkforståelse ved 2 år er sentral!!!!!! © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

37 SPRÅKLEK Språklig bevissthet
Å reflektere over språkets form Utvikles gradvis gjennom førskolealderen Rytme, Rim Skille lyder fra hverandre Sang, rim, regler, bøker, høre på lyder, likheter og forskjeller © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

38 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Bruk… Fra babling til ord Fra enkeltlyder til repetisjoner Hør - hun sa mamma!!!  Ord og begrep – en gang til Hørsel og ørebetennelser © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

39 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Bruk… 2år - 2-ords ytringer – 50 aktive ord 2,5 år ords - setninger, substantiv/ verb 3 år - funksjonsord (gramatikk) 4 år - det grunnleggende i språket er på plass Imitasjon – analyse og overgeneralisering © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

40 SPRÅKLEK Språklig bevissthet
Sammenheng mellom: å huske regler å kunne rime å kunne legge merke til enkeltlyder i ord …og lettere lesestart (Jørgen Frost – TRAS) Forskning: sammenhengen mellom formsiden av språket og en lettere lesestart – også for de som strever med språk Tras – håndboken: Peter Bryant m fl 1989 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

41 SPRÅKLEK Språklig bevissthet
Hva kan den voksne gjøre for å inspirere? Lese høyt og snakke om historiene Utvide samtalene med nye ord og uttrykk Filosofere og resonere Tøyse med språket Snakke om hvordan vi lager lyder i munnen Stopp opp og snakk om det dere har lest Enkelt språk men ikke så enkelt at det blir fattig Undringssamtalene Hm – det var en fin lyd – hvordan får du til den? Dyrelyder Brannbil/sykebil-spøkelse – bytte av vokaler © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

42 SPRÅKLEK Uttale og uttalevansker
Nedsatt hørsel Uttalevansker Slapp munnmotorikk Fonologiske vansker Barnehagen skal ikke behandle eller korrigere barnets uttale Hva kan man gjøre? Vanligste årsak til uttalevansker Barnet har ikke oppfattet lydsystemet eller språkets struktur Programmeringsvanske Trollmors hule…… Speile barnet © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

43 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Nå har jeg snakket om: Språk og begrepsutvikling Språklig bevissthet Uttale og uttalevansker Nå skal vi gå over til å snakke om: Struktur Å oppdage lyd, språklyder, ord og setninger © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

44 SPRÅKLEK Betydningen av struktur
Struktur for den voksne betyr: Vær forberedt og kjenn stoffet Fast åpning og en fast avslutning Noe kjent og noe nytt Trygg og støttende stemning Slik kan du lettere ta spontane innspill og gå tilbake til planen At de barna som trenger å observere før de prøver får tid til det © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

45 SPRÅKLEK Betydningen av struktur
Struktur for barna betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Bedre konsentrasjon Samling i garderoben med luer og votter rundt seg og over seg? Kan vi dele gruppen? Mye venting fører til urolige barn Vanskelig å lære språk når det er urolig rundt deg Ekstra vanskelig for de som strever eller har et annet morsmål Hva vinner vi? Barna blir trygge De vet hva som skal skje Behøver ikke bruke krefter på å orientere seg Noen tåler mer kaos enn andre, men alle tåler forutsigbarhet © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

46 SPRÅKLEK Betydningen av struktur
Organisering av språkstunden Hvordan sitter vi – faste plasser? Sitter vi godt? Hvor mange barn sammen? En aldersgruppe eller blandet i alder? Språklig nivå hos barna? Samling i garderoben med votter og luer rundt deg? Kan vi dele gruppen? Hva når alle skal fortelle fra helgen eller ferien? © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

47 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Å oppdage lyd LYD Å høre Å lytte Å bli bevisst lyd © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

48 SPRÅKLEK Fonologisk bevissthet
Handler om bevissthet om språkets lyder, om like og forskjellige lyder, høye og lave lyder, kraftige og svake lyder, lange lyder og korte lyder… For å utvikle den fonologiske bevisstheten må vi lære å lytte ( ikke høre, men lytte) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

49 SPRÅKLEK Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
Å lytte til stillheten … Å lage lyd Sett dere godt til rette i stolene Legg hendene på magen Lukk øynene og lytt La du merke til at selv om det var helt stille ,så kunne man høre små,små lyder? Hva hørte du? Lag lyd med hender og føtter…lytt og eksprimenter © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

50 SPRÅKLEK Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
Lag lydhistorier sammen med barna Miste ting bak et teppe Hvor er eggeklokken? Hørselsmemory Gjett på lyder og stemmer Hvordan høres en bil ut? Vri om nøkkelen Vindusviskere Gire Kjøre Tute Bremse Stopp Det kommer en katt over veien Tommeltott, Slikkepott, Langemann,Gullebrand og Lille petter spillemann © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

51 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Språklyder 5-7åringer opplever ord som helheter – nå skal ord - lydene (fonemene) oppdages Å lytte ut enkelt - lyder er vanskelig – bruk tid Eks: Hva er lyd ? (snakk uten lyd) - Lytt til og lag lyd Lek: del barna inn i par, gi hvert par en dyrelyd ( bind for øynene og finn hverandre) Hva er den første lyden i navnet ditt? © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

52 SPRÅKLEK Språklyder Esike desike, luntan duntan
Smeli make, kokeli kake Nabelli dabbeli dank Akka bakka, bonka rakka Etla metla, sjång dång, filifjong Issa bissa topp stopp © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

53 SPRÅKLEK Språklyder Tre små kinesere på Høybro plass
Satt og spilte på en kontrabass Så kom en konstabel bort og spurte hva det var ( bytt ut vokalen med andre vokaler) Tri smi kinisiri pi Hibri pliss……… © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

54 SPRÅKLEK Munngymnastikk – daglig lek i 2 uker
Hvorfor munnmotoriske øvelser? Trener taleapparatet Forbedrer artikulasjonen Øker bevisstheten om hvordan vi lager lyd Blåse og sugeleker trener musklene i ganen viktig, særlig for barn som er operert for mandler/polypper Gi eksempler på lyder – kjenn med tungen Henvis til trollmor eller Den lille konen vasker Den lille konen vasker Blåseleker Lag flaskeorkester Leker med fjær og ballonger Leker med såpebobler og sugerør Munnmotoriske eventyr og historier © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

55 SPRÅKLEK Setninger og ord
Fra en jevn ordstrøm til setninger og ord Lek med: å dele opp setninger i ord å lage egne setninger å avslutte setninger sammensatte ord å oppfatte lengden på ord © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

56 SPRÅKLEK – Morfologisk bevissthet
Bevisstheten om at: Lyder blir til ord Ord har en betydning et begrep Hvis barn skal lære ord, må de høre språket bli brukt Hvis barn skal lære ordenes betydning må de få : erfaringer om hva ting er hvordan de ser ut hva de brukes til og hva de ligner Lek med å lage ord © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

57 SPRÅKLEK Syntaktisk bevissthet
Ord settes sammen og blir til setninger Eventyr har mange fine setninger Eventyr stimulerer tenkning og kunnskaper LES –når barna er våkne og opplagte Hvordan lærer barn setninger – fra ett ord – til to ord – til tre ord Det er viktig å repetere ord og setninger, lagre dem og huske dem når man trenger dem for å uttrykke noe (Minnespenn) Eventyr gir barn ord, historier, forståelse og hyggelige erfaringer med språk. Språket har en innholdsside og en uttrykksside – disse kan skilles, men henger sammen IKKE FORSTYRR VI LESER : På et fast sted Sitt godt Øyekontakt og nærhet Samme person skal lese hele eventyret Skap ro © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

58 SPRÅKLEK Setninger og ord
Skriv opp en kjent regle på en tavle (Gubben Noah) Les eller syng i rolig tempo og pek på ordene Etterpå peker du på mellomrommene Legg merke til at rolig tempo gjør det lettere å ”høre” mellomrommene Lek med ulike taletempo – når er det lettest å høre ordene? (raskt, rolig, sirup ,hakkete) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

59 SPRÅKLEK Setninger og ord
Hva er en setning? (s 22) Flere ord etter hverandre og som forteller en historie – (forteller noe om noen) Bruk samme regle og still spørsmål: Hvem forteller setningen om? Hva forteller setningen om Gubben Noah? Hvordan lager vi en setning? (Del ut ord til barna og la dem stille seg på rekke eller bruk lapper) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

60 SPRÅKLEK Setninger og ord
Les opp rekker med ord, der noen er en setning og noen ikke Snakk med barna og la dem finne ut hva som er en setning EKS: Månen lyser –fjellet er stort korn – au - dukken er fin – stolen er blå © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

61 SPRÅKLEK Setninger og ord
Gjøre ferdig en setning: Jeg har mistet noen ord. Kan dere hjelpe meg å gjøre ferdig setningene EKS: Kongen har en krone på…….. Brannmannen slukker brannen Genseren min er…… © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

62 SPRÅKLEK Setninger og ord
Sammensatte ord: Bruk billedkort eller del ut ord til barna - bytt rekkefølge på kortene eller la barna bytte plass og lytt til hvordan ordene endrer seg Stavelser. Klappe navn Dele ord opp i biter (ka-ke/lam-pe/su-ge-rør/) Lek med å snakke på denne måten) Illustrer ved å bruke hendene © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

63 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Nå har jeg snakket om: Struktur Å oppdage lyd, språklyder, ord og setninger Etter pausen skal jeg snakke mer om: Struktur og systematikk Språk og begreper Rim, eventyr og fortellinger © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

64 SPRÅKLEK Språk og begreper
Struktur en gang til… Struktur rundt deg og i språket er viktig for å få orden i tilværelsen Begreper om rom, tid, plassering, likheter og ulikheter strukturerer barnas forståelse F.eks: regler om ukedagene og lek med preposisjoner En to tre fire fem seks syv, reven var en hønsetyv Syv seks fem fire tre to en Reven stjal et hønseben © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

65 SPRÅKLEK Språk og begreper
Vi må kjenne til ord og begreper som kan beskrive og forklare følelser og tanker Vi må kunne sammenligne, se likheter og forskjeller, kunne sortere og dele ord inn etter egenskaper og bruksområder © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

66 SPRÅKLEK Språk og begreper
Månedene Årstidene Dagene Tider på dagen Hvordan er en vanlig dag? Når gjør vi hva? © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

67 SPRÅKLEK Språk og begreper
Klassifisering og kategorier Farger Frukt Blomster Dyr Eks: Tegn opp og skriv kategoriene på en tavle – la barna komme opp og plassere bilder under riktig kategori (s ) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

68 SPRÅKLEK Språk og begreper
Jeg tenkte på mandag at jeg skulle på tirsdag gå til deg på onsdag og si til deg på torsdag at du skulle på fredag komme til meg på lørdag og drikke kaffe på søndag © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

69 SPRÅKLEK Språk og begreper
Hva hører sammen? Hva skal bort? Samle sammen ting i en hemmelig veske – legg frem tre og tre ting av gangen, la barn finne ut hvilke to som passer sammen og hvilken som skal bort ( eks sko, stein, sokker) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

70 SPRÅKLEK Eventyr Vi trenger eventyret. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet bare at det er nødvendig Sitat: Astrid Lindgren © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

71 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Eventyr Hvorfor leser vi eventyr? Bruk stemmen og FORTELL Magisk og mystisk Gå aldri tomhendt til en samling Dikt sammen med barna Betydningen av konkreter og bilder for forståelsen Eventyret handler ikke om ”her og nå” slik små barn er vant til å bruke språket, derfor: Konkreter Dette støtter også for de flerspråklige barna Dikt eventyr sammen med barna, f.eks ut fra konkreter eller bilder Illustrer forskjellen å å lese og fortelle Historien om jenta i Drammen © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

72 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Eventyr Skaper kontakt og oppmerksomhet Formidler et budskap Skaper gjenkjenning av følelser, situasjoner og problemer Formidler kunnskap om seg selv og verden © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

73 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Eventyr Hva kan jeg fortelle om? Tradisjonelle og kjente eventyr Fortellinger fra hverdagen Fortellinger fra da du selv var liten Usannsynlige fortellinger © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

74 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Eventyr Hvordan blir jeg en god forteller? En god begynnelse Visualisering Lev deg inn i rollene Beskriv med alle sanser Bruk huskelapp En god begynnelse som fanger oppmerksomheten – et rituale, fortellerskrin, et lys osv Visualisering – fortelle hvordan personene i eventyret ser ut, osv © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

75 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Eventyr Noen ideer Knappefortellinger En felles fortelling Fantasifortelling om en konkret ting Min egen fortelling (begrepsbygging) Fortelling på rim Knapper på bordet, barna velger en hver og forteller om knappen. Hva slags plagg har den sittet på, hva har den opplevd osv Felles fortelling: start fortellingen og la barna fortsette Legg frem konkreter , la barna velge en hver og la dem fortelle: Du tror kanskje at dette er en bil, men dette er et superraskt fremtidromskip som kan kjøre på veien, fly i lufta og flyte på vannet… Legg frem konkreter og la barna fortelle en historie, still støttespørsmål og lær dem strukturen i eventyret: Det var en gang…….3,7 osv…Snipp Snapp Snute… © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

76 SPRÅKLEK Eventyr og fortellinger
Flere ideer Snakk med barna om å fortelle Snakk om hva ” en rød tråd ” betyr Bruk sekvensbilder og fortell en historie sammen ( s ) Hvordan begynner det? Hvem er på bildet? Hva skjer? Hva hender etterpå? Hvordan slutter det? © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

77 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Rim En, to –støvel og sko. Tre, fire –slutt å flire. Fem, seks – det kommer en heks. Syv, åtte – nei det var en rotte. Ni, ti –hvor sint kan du bli? Elleve ,tolv –så sint som et troll. En, to – støvel og sko. © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

78 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
Hva kan barnet når det rimer? Hvorfor er rim bra? Rim og språklig bevissthet Ordentlige ord og tøyseord Det skal være gøy!  En –to støvel og sko Tre – fire – slutt å flire Fem – seks – det kommer en heks Syv åte – nei det var en rotte Ni – ti – hvor sint kan du bli Elleve tolv – så sint som et troll En – to – støvel og sko Å rime styrker oppfatningen av lydstrukturene i språket © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

79 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Rim Les rim med tydelig betoning av ordene som rimer Bruk gjerne bilder som støtter rimene og forståelsen © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

80 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Rim - ideer Lag en hemmelig pose med ting eller bilder/rimkort Les opp ordpar og la barna vise med tommelen om det rimer eller ikke ( s 15) Tegn et rime-tre – lim opp halvparten av rimkortene og la barna finne hva som rimer på det ekornet som bor i treet har funnet ( s 15) © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

81 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Rim - ideer Si remser på tre ord – og la barna finne det ordet som ikke rimer eller det ordet som er et navn: Eks: katt-lue –hatt bord – stol – sol Her må barna skille mellom det som rimer og det som hører sammen i betydning © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

82 SPRÅKLEK Pragmatisk bevissthet
Å bruke språket i sosiale situasjoner Å vite hva som passer Å kunne være i dialog Pragmatikk = Sosial kompetanse Hvordan skal jeg bruke språket for å bli forstått? Hvordan skal jeg tilpasse språket mitt slik at de andre forstår hva jeg mener ? Svare eller begynne en samtale Turtaking og tolke humør og kroppsspråk Få frem tema. Holde passende øyekontakt Skille mellom språk og oppførsel i ulike sammenhenger Ulikt språk til ulikt bruk - ungdomsspråk © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

83 SPRÅKLEK Det viktigste
Å bruke språk Sammen med andre Til å tenke Til å lære Dagens debatt om forebygging – Språkkartlegging er viktig, men det viktigste med kartlegging er at vi bruker resultatene til noe © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

84 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012
SPRÅKLEK Til slutt Forskning viser at systematisk språkstimulering i barnehagen kan bety en avgjørende forskjell i barns liv Gå ut og gjør det! Lykke til! © Ellen Strand Logoped MNLL 2012


Laste ned ppt "SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google