Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL

2 SPRÅKLEK Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn. Vi som arbeider med barn, vi rører ved framtiden. ( fra Samlingsstunden ) © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

3 SPRÅKLEK Hva skal vi innom i dag? – Hva kjennetegner et godt språkmiljø? – Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen – Språk og sosial utvikling – Språk og lesing/skriving – Litt om barn som strever med språk – Hva er språklig bevissthet – Betydningen av struktur og systematikk © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

4 SPRÅKLEK Hva skal vi innom i dag? – Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen – Språk og sosial utvikling – Språk og lesing/skriving – Litt om barn som strever med språk – Hva er språklig bevissthet – Betydningen av struktur og systematikk © Ellen Strand Logoped MNLL 20124

5 SPRÅKLEK Rammeplan for barnehagen Språk, tekst og kommunikasjon – Lytte, observere og gi respons – Begrepsforståelse og variert ordforråd – Utrykke følelser og erfaringer med språk – Løse konflikter med språk – Skape positive relasjoner i lek – Lytte til lyder og rytmer i språket – Bli kjent med bøker, sanger og bilder © Ellen Strand Logoped MNLL 20125

6 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø? • Hva kjennetegner et godt språkmiljø? • Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Når lærer du best? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

7 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø Menneskelige ressurser Verdier og holdninger Et støttende emosjonelt klima Kunnskap og forståelse om språk og lek Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Struktur © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

8 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø – Menneskelige ressurser • Bevissthet om voksenrollen – hvorfor jobber jeg i barnehagen? • Kunnskap om språk og lek • Kompetente voksne som kan bygge på barnets erfaringer, nysgjerrighet og initiativ • Voksne som formidler kultur • Voksne som samspiller med barn © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

9 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø Verdier og holdninger • Menneskesyn • Språk og kultur (hilse, komplimenter, samvær, ironi, humor) • Hvordan snakker vi med barn? • ”Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør” – Hvorfor er DU i barnehagen? Hva synes du om barn?......egentlig – Samvær eller tilsyn? –Skulpturparken…….. – DU – en modell!!!! © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

10 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø – Et støttende emosjonelt klima – Trygghet Er du redd, er det vanskelig å lære – Aksept Føler du deg dum, er det vanskelig å lære – Alle gjør så godt de kan © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

11 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø – Kunnskap og forståelse • Han er jo så liten, han vokser det nok av seg! • Forebygging hjelper • Samfunnsperspektiv • Langsiktig tenkning © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

12 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Rom for lek Den gode samtalen Lek – hva er det? Språkleker og muntlige fortellinger Matematikk og logikk © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

13 SPRÅKLEK • Gode grep: – Taletempo – Responstid – Mye visuell kommunikasjon – Tydelig kroppspråk – Blikkontakt © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

14 SPRÅKLEK – Aktiv lytting – Turtaking eller god folkeskikk? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

15 SPRÅKLEK • Kjepphester eller endringsvilje? • Har du noen kjepphester? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

16 SPRÅKLEK • Fysisk miljø – Hvordan legge til rette for språk? – Støy? – Lys? – Mulighet for å leke uten å bli avbrutt? – Lesekroken? – Telefoner til de voksne? – Dagtavle? – Bilder og konkreter? © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

17 TVERRFAGLIG SAMARBEID • SPRÅK 4 på helsestasjonen • TRAS i barnehagen • Hvorfor kartlegge språk på to arenaer? • Samarbeidsrutiner • Sett barnet ”midt på bordet” • Tverrfaglig – ikke flerfaglig © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

18 SPRÅKLEK • IKKE ”vent og se” • Kartlegging og tiltak – Hvorfor kartlegge? • Få kunnskap og oversikt • Sette inn målrettede tiltak • Enkeltbarn og grupper • Planlegge det pedagogiske tilbudet • Viktigheten av systematikk • Evaluere arbeidet • Ref: Bornholmsprosjektet – Ingvar Lundberg © Ellen Strand/logoped MNLL -­‐ 2012

19 • Hvorfor Språklek? – Språkkartlegging i tiden… – Hva så? – Forebygging og forberedelse til bedre lesestart – Å beherske språk er inngangen til å delta i samfunnet SPRÅKLEK Hvorfor Språklek? © Ellen Strand Logoped MNLL 201219

20 Å lære ord og å bygge begreper Hvordan bruker vi hverdagssamtalen? Kilde: Liv Gjems © Ellen Strand Logoped MNLL 201220

21 SPRÅKLEK Utvikling av språk Samtalen er viktig for å lære språk Vi bruker språket til – Å tenke – Til å lære – Til å bygge vennskap © Ellen Strand Logoped MNLL 201221

22 SPRÅKLEK Begreper • Bruk tid på hverdagssamtalene • Bruk konkreter og bilder • Bruk kroppsspråk • Lek med preposisjoner © Ellen Strand Logoped MNLL 201222

23 SPRÅKLEK Hvordan gi tidlig språkglede og lyst? • Lytte • Leke • Tøyse • Synge • Lese • Rime © Ellen Strand Logoped MNLL 201223

24 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK • Store variasjoner i når barn begynner å snakke • Forståelsen er det viktigste! • Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som ikke snakker/snakker lite ved 2 år! 24

25 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK • Barn som strever med språk: – Blir lett misforstått – Blir ofte oppfattet som vrange, vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg – Har vanskelig for å forstå regler i lek – Kan ha forsinket lekeutvikling – Har ofte vanskelig for å etablere vennskap – Blir ofte tilbaketrukne eller ”løper mye rundt” 25

26 SPRÅKLEK Et forebyggende perspektiv Aukrustrapporten – hva sier den? – Sosiale skiller – En god barnehage kan utgjøre en forskjell – Ordforråd,ordforråd og ordforråd • Systematisk språklek stimulerer barns – ordforråd – begreper – språklige bevissthet © Ellen Strand Logoped MNLL 201226

27 SPRÅKLEK Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn. Vi som arbeider med barn, vi rører ved framtiden. ( fra Samlingsstunden ) © Ellen Strand Logoped MNLL 201227

28 SPRÅKLEK Bornholmsmodellen – hva forteller den? Forsøk over tre år – 400 seksåringer To grupper med barn Gruppe en – daglig og systematisk stimulering Gruppe to – ”vanlig tilbud” 25 barn i hver gruppe strevde med språk © Ellen Strand Logoped MNLL 2012

29 Systematisk stimulering Språklig bevissthet Lettere lese – og skriveutvikling (Jørgen Frost) Gjelder alle barn SPRÅKLEK Bornholmsmodellen – hva forteller den? © Ellen Strand Logoped MNLL 201229

30 SPRÅKLEK Læring av språk… • Læring av språk gir best resultater : – I trygge relasjoner – I naturlige situasjoner – Sammen med andre barn © Ellen Strand Logoped MNLL 201230

31 SPRÅKLEK Barnehagens betydning • Barnehagen - en naturlig læringsarena • En GOD barnehage KAN bety en forskjell i et barns liv © Ellen Strand Logoped MNLL 201231

32 SPRÅKLEK Nå har jeg snakket om: – Språkforståelse og bruk av hverdagssamtalen – Språk i samfunnsperspektiv og sosial utvikling – Barn som strever med språk Etter pausen skal jeg snakke mer om: – Språk og begrepsutvikling – Språklig bevissthet – Uttale og uttalevansker © Ellen Strand Logoped MNLL 201232

33 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Språkutvikling Hva er sentralt? I begynnelsen var… – Blikkontakt – Turtaking – Felles oppmerksomhet mellom dere – Felles oppmerksomhet om noe utenfor 33

34 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Innhold - form og bruk Innhold: språkforståelse Form: uttale, ord og setninger Bruk: å bruke språket for å kommunisere Språk og tale 34

35 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Innhold/Språkforståelse – Kommer først – Forståelse på signal og handling – Rytme og rutiner, trygghet og oversikt – Kobling av ord og handling – Begrepsutviklingen starter ved 5 mndr – Forståelse og tale påvirker hverandre 35

36 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Språkforståelse 8 – 12 mndr. – fra situasjon til signal 12 mndr. - ettordsytringer og situasjonsforståelse av enkle ord og uttrykk Krumtappord og ordsamlerstadiet Språkforståelse ved 2 år er sentral!!!!!! 36

37 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Språklig bevissthet Å reflektere over språkets form • Utvikles gradvis gjennom førskolealderen • Rytme, Rim • Skille lyder fra hverandre • Sang, rim, regler, bøker, høre på lyder, likheter og forskjeller 37

38 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Bruk… Fra babling til ord Fra enkeltlyder til repetisjoner Hør - hun sa mamma!!!  Ord og begrep – en gang til Hørsel og ørebetennelser 38

39 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Bruk… 2år - 2-ords ytringer – 50 aktive ord 2,5 år - 3-4 ords - setninger, substantiv/ verb 3 år - funksjonsord (gramatikk) 4 år - det grunnleggende i språket er på plass Imitasjon – analyse og overgeneralisering 39

40 SPRÅKLEK Språklig bevissthet Sammenheng mellom: å huske regler å kunne rime å kunne legge merke til enkeltlyder i ord …og lettere lesestart (Jørgen Frost – TRAS) © Ellen Strand Logoped MNLL 201240

41 SPRÅKLEK Språklig bevissthet • Hva kan den voksne gjøre for å inspirere? – Lese høyt og snakke om historiene – Utvide samtalene med nye ord og uttrykk – Filosofere og resonere – Tøyse med språket – Snakke om hvordan vi lager lyder i munnen © Ellen Strand Logoped MNLL 201241

42 © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Uttale og uttalevansker • Nedsatt hørsel • Uttalevansker • Slapp munnmotorikk • Fonologiske vansker • Barnehagen skal ikke behandle eller korrigere barnets uttale • Hva kan man gjøre? 42

43 SPRÅKLEK Nå har jeg snakket om: – Språk og begrepsutvikling – Språklig bevissthet – Uttale og uttalevansker Nå skal vi gå over til å snakke om: – Struktur – Å oppdage lyd, språklyder, ord og setninger © Ellen Strand Logoped MNLL 201243

44 • Struktur for den voksne betyr: – Vær forberedt og kjenn stoffet – Fast åpning og en fast avslutning – Noe kjent og noe nytt – Trygg og støttende stemning SPRÅKLEK Betydningen av struktur © Ellen Strand Logoped MNLL 201244

45 © Ellen Strand Logoped MNLL 201245 SPRÅKLEK Betydningen av struktur • Struktur for barna betyr: – Forutsigbarhet – Oversikt – Trygghet – Bedre konsentrasjon

46 SPRÅKLEK Betydningen av struktur • Organisering av språkstunden – Hvordan sitter vi – faste plasser? – Sitter vi godt? – Hvor mange barn sammen? – En aldersgruppe eller blandet i alder? – Språklig nivå hos barna? © Ellen Strand Logoped MNLL 201246

47 SPRÅKLEK Å oppdage lyd • LYD Å høre Å lytte Å bli bevisst lyd © Ellen Strand Logoped MNLL 201247

48 SPRÅKLEK Fonologisk bevissthet • Handler om bevissthet om språkets lyder, om like og forskjellige lyder, høye og lave lyder, kraftige og svake lyder, lange lyder og korte lyder… • For å utvikle den fonologiske bevisstheten må vi lære å lytte © Ellen Strand Logoped MNLL 201248

49 SPRÅKLEK Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker • Å lytte til stillheten … • Å lage lyd © Ellen Strand Logoped MNLL 201249

50 SPRÅKLEK Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker • Lag lydhistorier sammen med barna • Miste ting bak et teppe • Hvor er eggeklokken? • Hørselsmemory • Gjett på lyder og stemmer © Ellen Strand Logoped MNLL 201250

51 SPRÅKLEK Språklyder • 5-7åringer opplever ord som helheter – nå skal ord - lydene (fonemene) oppdages • Å lytte ut enkelt - lyder er vanskelig – bruk tid • Eks: • Hva er lyd ? (snakk uten lyd) - Lytt til og lag lyd • Lek: del barna inn i par, gi hvert par en dyrelyd • ( bind for øynene og finn hverandre) • Hva er den første lyden i navnet ditt? © Ellen Strand Logoped MNLL 201251

52 SPRÅKLEK Språklyder Esike desike, luntan duntan Smeli make, kokeli kake Nabelli dabbeli dank Akka bakka, bonka rakka Etla metla, sjång dång, filifjong Issa bissa topp stopp © Ellen Strand Logoped MNLL 201252

53 SPRÅKLEK Språklyder Tre små kinesere på Høybro plass Satt og spilte på en kontrabass Så kom en konstabel bort og spurte hva det var Tre små kinesere på Høybro plass ( bytt ut vokalen med andre vokaler) Tri smi kinisiri pi Hibri pliss……… © Ellen Strand Logoped MNLL 201253

54 SPRÅKLEK Munngymnastikk – daglig lek i 2 uker • Hvorfor munnmotoriske øvelser? Trener taleapparatet Forbedrer artikulasjonen Øker bevisstheten om hvordan vi lager lyd © Ellen Strand Logoped MNLL 201254

55 SPRÅKLEK Setninger og ord Fra en jevn ordstrøm til setninger og ord Lek med: å dele opp setninger i ord å lage egne setninger å avslutte setninger sammensatte ord å oppfatte lengden på ord © Ellen Strand Logoped MNLL 201255

56 SPRÅKLEK – Morfologisk bevissthet Bevisstheten om at: Lyder blir til ord Ord har • en betydning • et begrep © Ellen Strand Logoped MNLL 201256

57 SPRÅKLEK Syntaktisk bevissthet – Ord settes sammen og blir til setninger – Eventyr har mange fine setninger – Eventyr stimulerer tenkning og kunnskaper – LES –når barna er våkne og opplagte © Ellen Strand Logoped MNLL 201257

58 SPRÅKLEK Setninger og ord • Skriv opp en kjent regle på en tavle (Gubben Noah) • Les eller syng i rolig tempo og pek på ordene • Etterpå peker du på mellomrommene • Legg merke til at rolig tempo gjør det lettere å ”høre” mellomrommene • Lek med ulike taletempo – når er det lettest å høre ordene? (raskt, rolig, sirup,hakkete) © Ellen Strand Logoped MNLL 201258

59 SPRÅKLEK Setninger og ord Hva er en setning? (s 22) Flere ord etter hverandre og som forteller en historie – (forteller noe om noen) Bruk samme regle og still spørsmål: Hvem forteller setningen om? Hva forteller setningen om Gubben Noah? Hvordan lager vi en setning? (Del ut ord til barna og la dem stille seg på rekke eller bruk lapper) © Ellen Strand Logoped MNLL 201259

60 SPRÅKLEK Setninger og ord • Les opp rekker med ord, der noen er en setning og noen ikke • Snakk med barna og la dem finne ut hva som er en setning • EKS: Månen lyser –fjellet er stort korn – au - dukken er fin – stolen er blå © Ellen Strand Logoped MNLL 201260

61 SPRÅKLEK Setninger og ord Gjøre ferdig en setning: Jeg har mistet noen ord. Kan dere hjelpe meg å gjøre ferdig setningene EKS: Kongen har en krone på…….. Brannmannen slukker brannen Genseren min er…… © Ellen Strand Logoped MNLL 201261

62 SPRÅKLEK Setninger og ord Sammensatte ord: Bruk billedkort eller del ut ord til barna - bytt rekkefølge på kortene eller la barna bytte plass og lytt til hvordan ordene endrer seg Stavelser. Klappe navn Dele ord opp i biter (ka-ke/lam-pe/su-ge-rør/) Lek med å snakke på denne måten) © Ellen Strand Logoped MNLL 201262

63 SPRÅKLEK Nå har jeg snakket om: – Struktur – Å oppdage lyd, språklyder, ord og setninger Etter pausen skal jeg snakke mer om: – Struktur og systematikk – Språk og begreper – Rim, eventyr og fortellinger © Ellen Strand Logoped MNLL 201263

64 • Struktur en gang til… • Struktur rundt deg og i språket er viktig for å få orden i tilværelsen • Begreper om rom, tid, plassering, likheter og ulikheter strukturerer barnas forståelse © Ellen Strand Logoped MNLL 2012 SPRÅKLEK Språk og begreper 64

65 SPRÅKLEK Språk og begreper • Vi må kjenne til ord og begreper som kan beskrive og forklare følelser og tanker • Vi må kunne sammenligne, se likheter og forskjeller, kunne sortere og dele ord inn etter egenskaper og bruksområder © Ellen Strand Logoped MNLL 201265

66 SPRÅKLEK Språk og begreper • Månedene • Årstidene • Dagene • Tider på dagen • Hvordan er en vanlig dag? • Når gjør vi hva? © Ellen Strand Logoped MNLL 201266

67 SPRÅKLEK Språk og begreper • Klassifisering og kategorier – Farger – Frukt – Blomster – Dyr Eks: Tegn opp og skriv kategoriene på en tavle – la barna komme opp og plassere bilder under riktig kategori (s 157-158) © Ellen Strand Logoped MNLL 201267

68 SPRÅKLEK Språk og begreper Jeg tenkte på mandag at jeg skulle på tirsdag gå til deg på onsdag og si til deg på torsdag at du skulle på fredag komme til meg på lørdag og drikke kaffe på søndag © Ellen Strand Logoped MNLL 201268

69 SPRÅKLEK Språk og begreper • Hva hører sammen? • Hva skal bort? – Samle sammen ting i en hemmelig veske – legg frem tre og tre ting av gangen, la barn finne ut hvilke to som passer sammen og hvilken som skal bort ( eks sko, stein, sokker) © Ellen Strand Logoped MNLL 201269

70 SPRÅKLEK Eventyr Vi trenger eventyret. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet bare at det er nødvendig Sitat: Astrid Lindgren © Ellen Strand Logoped MNLL 201270

71 SPRÅKLEK Eventyr • Hvorfor leser vi eventyr? Bruk stemmen og FORTELL Magisk og mystisk Gå aldri tomhendt til en samling Dikt sammen med barna © Ellen Strand Logoped MNLL 201271

72 SPRÅKLEK Eventyr • Skaper kontakt og oppmerksomhet • Formidler et budskap • Skaper gjenkjenning av følelser, situasjoner og problemer • Formidler kunnskap om seg selv og verden © Ellen Strand Logoped MNLL 201272

73 SPRÅKLEK Eventyr • Hva kan jeg fortelle om? Tradisjonelle og kjente eventyr Fortellinger fra hverdagen Fortellinger fra da du selv var liten Usannsynlige fortellinger © Ellen Strand Logoped MNLL 201273

74 SPRÅKLEK Eventyr • Hvordan blir jeg en god forteller? En god begynnelse Visualisering Lev deg inn i rollene Beskriv med alle sanser Bruk huskelapp © Ellen Strand Logoped MNLL 201274

75 SPRÅKLEK Eventyr Noen ideer Knappefortellinger En felles fortelling Fantasifortelling om en konkret ting Min egen fortelling (begrepsbygging ) Fortelling på rim © Ellen Strand Logoped MNLL 201275

76 SPRÅKLEK Eventyr og fortellinger Flere ideer Snakk med barna om å fortelle Snakk om hva ” en rød tråd ” betyr Bruk sekvensbilder og fortell en historie sammen ( s 167-168) Hvordan begynner det? Hvem er på bildet? Hva skjer? Hva hender etterpå? Hvordan slutter det? © Ellen Strand Logoped MNLL 201276

77 SPRÅKLEK Rim En, to –støvel og sko. Tre, fire –slutt å flire. Fem, seks – det kommer en heks. Syv, åtte – nei det var en rotte. Ni, ti –hvor sint kan du bli? Elleve,tolv –så sint som et troll. En, to – støvel og sko. © Ellen Strand Logoped MNLL 201277

78 Hva kan barnet når det rimer? Hvorfor er rim bra? Rim og språklig bevissthet Ordentlige ord og tøyseord Det skal være gøy!  © Ellen Strand Logoped MNLL 201278

79 SPRÅKLEK Rim © Ellen Strand Logoped MNLL 201279 Les rim med tydelig betoning av ordene som rimer Bruk gjerne bilder som støtter rimene og forståelsen

80 SPRÅKLEK Rim - ideer © Ellen Strand Logoped MNLL 201280 Lag en hemmelig pose med ting eller bilder/rimkort Les opp ordpar og la barna vise med tommelen om det rimer eller ikke ( s 15) Tegn et rime-tre – lim opp halvparten av rimkortene og la barna finne hva som rimer på det ekornet som bor i treet har funnet ( s 15)

81 SPRÅKLEK Rim - ideer © Ellen Strand Logoped MNLL 201281 Si remser på tre ord – og la barna finne det ordet som ikke rimer eller det ordet som er et navn: Eks: katt-lue –hatt bord – stol – sol Her må barna skille mellom det som rimer og det som hører sammen i betydning

82 SPRÅKLEK Pragmatisk bevissthet Pragmatisk bevissthet: • Å bruke språket i sosiale situasjoner • Å vite hva som passer • Å kunne være i dialog • Pragmatikk = Sosial kompetanse © Ellen Strand Logoped MNLL 201282

83 SPRÅKLEK Det viktigste Å bruke språk • Sammen med andre • Til å tenke • Til å lære © Ellen Strand Logoped MNLL 201283

84 SPRÅKLEK Til slutt • Forskning viser at systematisk språkstimulering i barnehagen kan bety en avgjørende forskjell i barns liv • Gå ut og gjør det! • Lykke til! © Ellen Strand Logoped MNLL 201284


Laste ned ppt "SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google