Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 WORKSHOP INNEN OPERASJONSPLANLEGGING 2008 Tomas Eric Nordlander SINTEF IKT Atle Riise SINTEF IKT Voksenåsen, 01 oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 WORKSHOP INNEN OPERASJONSPLANLEGGING 2008 Tomas Eric Nordlander SINTEF IKT Atle Riise SINTEF IKT Voksenåsen, 01 oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 WORKSHOP INNEN OPERASJONSPLANLEGGING 2008 Tomas Eric Nordlander SINTEF IKT Atle Riise SINTEF IKT Voksenåsen, 01 oktober 2008

2 2 Workshop Öppnad!  Workshop Rationale  Målet er å skape en dynamisk gruppe der operasjonsplanleggere kan utveksle erfaringer og kunnskaper og knytte nye kontakter i hyggelige omgivelser.  Få innspill om den seneste forskning innen de tre planleggingsområdene.  Praktiska saker  Toaletter är…  Bra om ni kan sätta era mobiler i vibrations mode eller stänga dem  Mappen framför er innehåller  Penna och papper  Kontakt lista  Agenda  PowerPoint presentation  Kaffe mugg  Introduktion  Vilka är här?

3 3 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

4 4 SINTEF, vem är vi?  Vi är ett icke vinstgivande forsknings institut  Kontor i Norge, Danmark, Polen, USA, etc.  Runt 2000 anställda  Omsättning runt 1.8 Miljarder NOK (2005)  Majoriteten av intäkterna kommer från industrin  SINTEF IKT  Avdelning: Använd Matematik  Grupp: Optimerings Research Divisions SINTEF Health Research SINTEF Technology and Society SINTEF ICT SINTEF Materials and Chemistry SINTEF Building and Infrastructure SINTEF Petroleum and Energy SINTEF Petroleum Research SINTEF Energy Research SINTEF Holding President Executive Vice Presidents SINTEF’s Council SINTEF’s Board Corporate Staff SINTEF Marine MARINTEK SINTEF Fisheries and Aquaculture

5 5 Operasjonsplanlegging:  Planläggning av hänvisad patient operation (när, vilket OR, av vem, etc.)  Operasjonsplanlegging  Intagsplanering  Ukesplanlegging  Dagsplanlegging  Operasjonsplanlegging tillhör gruppen av kombinatoriskt mycket svåra optimerings problem  Kombinatorisk  Optimering

6 6 Kombinatoriskt problem har väldigt många möjligheter att undersöka!!! Hur många olika ordningar kan operera dessa tre patienter opereras?

7 7 Hur många olika ordningar kan operera dessa tio patienter opereras? 479001600 Kombinationer 15511210043330985984000000. 3,0414093201713378043612608166065e+64 Anta att vi har tillgång till en super dator som kan kontrollera en million combinations per sekund, fortfarande tidskrävande. 25 patienter → 50 patienter → 6 Patienter → 720 Kombinationer 12 Patienter → 25 patienter → 50 patienter → 491857243890 år 9644245688000000000000000000000000000000000000000000000 år

8 8 Optimerings problemets delar Antal Variabler (Patienter, OR, etc.) skapar alla kombinationer Föringar (OR öppettider, arbetstider, etc.) begränsar antalet kombinationerna Fortfarande många kombinationer? Objektiv ( barn opereras på morgonen, ger kort väntetid, etc. ) används för att jämföra lösningar med varandra. Objektiven karakteriserar bra lösningar Plan

9 9 Så ett litet Optimerings exemple  Vi har 7 patienter som behöver olika ingrepp.  Våra 4 Operations är öppna under 24 timmar  Vi har 13 personer i vår medicinska stab (varje ingrepp kräver en eller flera från staben).  Optimala planen berättar när skall de olika ingreppen startas för att minimera den totala sluttiden? Exp. Duration (h)1661375184 Resource demand (number of Staff) 293710111 Starting time ???????

10 10 En optimal lösning!  En optimal plan. Alla ingrepp klara inom 23 timmar.  Resurs utnyttjelse av  Personal (13st?  Operations rum (4)

11 11 Operasjonsplanlegging, komplext! Våra mycket förenklade exempel visar att Operasjonsplanlegging är ett Kombinatoriskt svårt Optimerings problem. Verkligheten är mycket mer komplex, men hanterbart!

12 12 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

13 13 Integs-planlegging (SAB)  Beskriv planleggingsprosessen?  Hvor ofte planlegges det?  Hvor lenge før operasjonsdato planlegges det?  Hvem er involvert i planleggingen?  Hva skjer og i hvilken rekkefølge?  Hva er resultatet av planleggingen?  Hur och när kommuniceras resultatet av till de berörda parterna?  Resurser (ex. mennesker, rom, utstyr, sengeplasser, etc.)  Hva/hvem er de kritiske ressursene?  Er det noen andre ressurser som tas med i betraktning under planleggingen?  Litt om størrelse på planleggingsproblemet.  Hvor mange pasienter planlegges samtidig och hvor mange rom har man til rådighet, etc.?  Føringer  Hva er gitt på forhånd. Dvs. hvilke føringer må man ta hensyn til under planleggingen?  Objective  Hva kjennetegner en god plan? Dvs. hvilke hensyn tas och hva prøver man å oppnå?  Usikkerhet og dynamikk?  Vad fungerar bra?  Vad kan förbättras?  Diskussion

14 14 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

15 15 HOSPITAL-prosjektet  Optimeringsmetoder for beslutningsstøtte i helsevesenet  Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, 2008 – 2012  Deltakere  Forskningspartnere  SINTEF  University of Nottingham  Universitetet i Oslo  Brukere  DIPS  Gatsoft  Finansiering: Norges Forskningsråd, DIPS, Gatsoft  To hovedområder:  Operasjonsplanlegging  Turnusplanlegging

16 16 DEMO : en forskningsprototyp  Arbeidsbenk for utvikling og testing av algoritmer  Ikke brukervennlig  Fokus på å forstå problemets struktur og grunnleggende egenskaper ved algoritmer

17 17  En tenkt planleggingsdag  Har en plan fra dagen før. Noen av disse er låst (kommunisert til pasienten). Mange er fremdeles flyttbare.  Har fått noen nye henvisninger i dag  Vil planlegge så godt som mulig basert på alle kjente pasienter  Egenskaper ved problemet  Basert på SAB, men med fiktive data  3 seksjoner  5 stuer  7 kirurger (ren fantasi)  Rom er kritisk ressurs  398 operasjoner 398! = 4 * 10 863 mulige planer Et syntetisk problem Eksemplet ovenfor: 7! = 5040 mulig planer Universets levetid: 4 * 10 17 sekunder

18 18 Hva kan et beregningsbasert planleggingsverktøy brukes til?  Når algoritmene får en brukervennlig innpakning…  Beregningskraft ved daglig planlegging  Gi kvantitative svar på en rekke spørsmål  Hvor mange operasjonsstuer trenger vi?  Hva skjer med ressursutnyttelsen hvis vi holder øyeblikkelig hjelp avskilt?  Hva er en god ukesplan? Kan vi klare oss bedre uten?  Hvor mye kortere kø får vi over tid hvis vi aksepterer litt mer overtid?  Hvor mange post-operative sengeplasser trenger vi for å utnytte operasjonsstuene fullt ut?  Osv, osv.

19 19 Turnusplanlegging - OpTur  Programvaremodul for automatisk generering av turnusplaner  Lager individuelle arbeidsplaner, som viser arbeidstid for de ansatte over en gitt planleggingsperiode.  Planene tilfredsstiller Arbeidsmiljøloven og ønsker fra de ansatte  OpTur er integrert i personalstyringssystemet Gat.

20 20 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

21 21 Vecko-planlegging (Ringerike)  Beskriv planleggingsprosessen?  Hvor ofte planlegges det?  Hvor lenge før operasjonsdato planlegges det?  Hvem er involvert i planleggingen?  Hva skjer og i hvilken rekkefølge?  Hva er resultatet av planleggingen?  Hur och när kommuniceras resultatet av till de berörda parterna?  Resurser (ex. mennesker, rom, utstyr, sengeplasser, etc.)  Hva/hvem er de kritiske ressursene?  Er det noen andre ressurser som tas med i betraktning under planleggingen?  Litt om størrelse på planleggingsproblemet.  Hvor mange pasienter planlegges samtidig och hvor mange rom har man til rådighet, etc.?  Føringer  Hva er gitt på forhånd. Dvs. hvilke føringer må man ta hensyn til under planleggingen?  Objective  Hva kjennetegner en god plan? Dvs. hvilke hensyn tas och hva prøver man å oppnå?  Usikkerhet og dynamikk?  Vad fungerar bra?  Vad kan förbättras?  Diskussion

22 22 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

23 23 Dags-planlegging (Diakonhjemmet)  Beskriv planleggingsprosessen?  Hvor ofte planlegges det?  Hvor lenge før operasjonsdato planlegges det?  Hvem er involvert i planleggingen?  Hva skjer og i hvilken rekkefølge?  Hva er resultatet av planleggingen?  Hur och när kommuniceras resultatet av till de berörda parterna?  Resurser (ex. mennesker, rom, utstyr, sengeplasser, etc.)  Hva/hvem er de kritiske ressursene?  Er det noen andre ressurser som tas med i betraktning under planleggingen?  Litt om størrelse på planleggingsproblemet.  Hvor mange pasienter planlegges samtidig och hvor mange rom har man til rådighet, etc.?  Føringer  Hva er gitt på forhånd. Dvs. hvilke føringer må man ta hensyn til under planleggingen?  Objective  Hva kjennetegner en god plan? Dvs. hvilke hensyn tas och hva prøver man å oppnå?  Usikkerhet og dynamikk?  Vad fungerar bra?  Vad kan förbättras?  Diskussion

24 24 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

25 25 Forskningsfronten  Simulering  Skrevet mye, særlig i ”medisinske” journaler  Vurderer typisk enkle planleggingsregler, eller sammenlikner varianter av problemet  Statistikk  Mye er gjort, f.eks. på statistiske fordelinger av knivtid o.l.  Optimalisering  Hva er den totalt beste planen i forhold til behandlingskvalitet, kostnader, robusthet, etc.  Litt er gjort  Alle løser litt forskjellige problemer, de fleste forenklinger av virkeligheten  Nesten alle skiller mellom ”allokering av operasjon til dag og rom”, og ”planlegging av rekkefølge innenfor dagen”  Hver av disse problemene er komplekse, og det blir enda mer komplekst å slå dem sammen

26 26 Forskningsfronten  Forskning i pipeline  …  Forskning, vad saknas  …

27 27 Vad mer…

28 28 Innhold  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked

29 29 Sammanfattning och avsked  Bakgrund  SINTEF  Operasjons planlegging  Optimering  Inntaks planlegging  SAB  Diskusjon  SINTEF prosjekt  Ukes planlegging  Ringerike  Diskusjon  Dags planlegging  Diakonhjemmet  Diskusjon  Framtida Forskning  Sammanfattning och avsked


Laste ned ppt "1 WORKSHOP INNEN OPERASJONSPLANLEGGING 2008 Tomas Eric Nordlander SINTEF IKT Atle Riise SINTEF IKT Voksenåsen, 01 oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google