Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand Eiendom Enøk i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand Eiendom Enøk i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver

2 Omfang av KE sitt energiprogram
De 60 største byggene til Kristiansand Eiendom Skoler, helsebygg og administrasjon Totalt kvm oppvarmet areal ( snitt 4000 kvm ) Totalt forbruk i 2006 ca 40 Gwh Ca 24 mill i årlige energikostnader ( Ved 60 øre kwh ) Varighet 4 år

3 Ressurser i energiprogrammet
Kristiansand Kommune 16 mill Enova 1,2 mill Prosjektteam ( 3 personer ) Vaktmestre Brukere Eksterne

4 Hovedmål Redusere energiforbruket med 10 % Øke bruken av fornybar energi Etablere en effektiv energiforvaltning Erfaringsoverføring til nybygg

5 Verdi av reduksjoner Forutsetning Pris 60 øre Verdi alt 1
Årlig verdi 2,4 mill Pengene igjen 5,8 år Forutsetning Pris 100 øre 10 % reduksjon Verdi alt 2 Årlig verdi 4 mill Pengene igjen 3,5 år Forutsetning Pris pr kwh = 100 øre 15 % reduksjon Verdi alt 3 Årlig verdi 6 mill Pengene igjen 2,3 år

6 Synergier Økt levetid på teknisk utstyr Læring i skolen
Byggets annenhåndsverdi / utleieverdi Økt komfort

7 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

8 Ledelsesforankring Initiativet må komme fra toppen Sørge for ressurser Tilrettelegge dedikert bemanning Støtte nødvendige endringer i drift og ” gamle vaner ”

9 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

10 Dedikert bemanning Fokus og målrettet arbeid er en forutsetning Kompetanseoppbygging Erfaringsoverføring mellom bygg

11 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

12 Historisk forbruk Forbruksnivå ved oppstart
Brukes for å finne potensialer og vurdere byggene energimessig ( EOS ) Grunnlag for å prioritere rekkefølge i fremdriften i prosjektet Brukes til å dokumentere utviklingen i overgangen til fornybar energi Brukes til å måle nedgang i CO2 utslipp

13 Historisk forbruk Kilder Nettselskapet Fjernvarmeselskapet
Oljeselskapene og egne avlesninger av oljemålere Faktura Areal fra brannbøker og tegningsunderlag Ikke undervurder jobben og viktigheten av den

14 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

15 Bygg EOS i praksis Måler Upri strøm Måler pri strøm
Internett Måler pri strøm Målerverdiserver nettselskap Måler fjenvarme Akkumulator og GSM modem for overføring Måler olje ( Egne ) Webserver EOS software Målerverdiserver underleverandør

16 Hvorfor energioppfølgingssystem
Dokumentere resultater ( Også tabellform ) Energiprofil / bruksprofil ? Oppdage avvik Sammenlikne bygg ” benchmarking ” Involvere brukere og driftspersonell Fakturakontroll Elevinnvolvering Verifisere nye bygg ( Ref ny TEK og energidirektivet )

17 EOS gir overordnet oversikt
Samlet utvikling NB husk å korrigere for temperatur

18 EOS gir byggvis oversikt
Bildet viser en unormal utvikling fra AE Nett ble kontaktet. Vi får tilbakebetalt for 1 år kwh

19 Kartlegge driftspotensiale
Oppdaget at kjøling sviver enda. Sees på fastkraft-forbruket

20 Døgnprofil vha timeverdier
Døgnprofil før tiltak Døgnprofil etter tiltak

21 EOS til intern benchmarking
Hvilke bygg begynner vi med ? Hvor ligger de største potensialene ? Status i.f.t til TEK krav og energidirektivet

22 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

23 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

24 Driftsentral etablert Egen mail adresse
Fordeler med denne modellen Mindre tid til bilkjøring Erfaringsoverføring mellom bygg Sikrer rett kompetanse på krevende anlegg Oppgaven blir ikke en salderingspost i en travel hverdag, ref dedikerte ressurser som måles på energieffektivitet Større servicegrad for bruker = økt komfort Vi fryser Vi har kurs i kveld Driftsentral etablert Egen mail adresse Luftanlegg Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Varmeovner /radiatorer OK, det fikser vi SD anlegg skole SD anlegg helsebygg Kommunens nettverk

25 Oppgaver driftssentral
Drifte SD anleggene i tett dialog med bruker Tett oppfølging av EOS logg, min hver uke Feilretting i styringsanlegg Etablere og drifte” stopplister ” for hvert bygg Bygge SD anlegg videre ut Bidra ved innvesteringer i tekniske anlegg

26 Vedlikehold og energiforbruk
Eksempler Systemrensing av vannbårne anlegg Innregulere vann og ventilasjonssystemer Funksjonstest på viktig teknisk utstyr Rensing / blåsing av roterende gjenvinnere Jevnlig feiing av oljekjeler Kalibrering av følere

27 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

28 Investeringer i SD-anlegg ( Sentral driftskontroll )
Lysstyringer Varmestyringer Styring av varmesentraler Kjøleanlegg Snøsmeltingsanlegg Ventilasjon Logginger ( Temp, luftkvalitet, akslerasjonstid osv ) Utnytte potensialer i ferier, helger og netter Tidstyring PC-kurser Kun fantasien begrenser mulighetene

29 Typiske investeringer på ventilasjonsiden
Mer effektive varmegjenvinnere Montere varmepumpe i avkastluft Bygge om til behovsstyrt luftmengde styring CO2 styrte VAV spjeld Trykkstyrte motorer v.h.a frekvensomformere Oppjustering av automatikk Installere korttidsur ( eggkoker )

30 Andre aktuelle investeringer
Varmepumper Teknisk isolering Kjele / Beholdere Pumper Ventiler / Flenser Rør etc Tappevannsanlegg Reguleringsutstyr Radiatorer Panelovner Etterisolering loft/kjeller Dusjanlegg Sparedusjhode Tidsbegrensning mindre vann Lys Tilstedeværelse Armaturer med lavere forbruk Fotocelle utelys Varmtvannstanker med el.kolbe

31 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

32 Erfaringsoverføring til nye bygg
Eksempler designkriterier Funksjonskrav til ventilasjonsanlegg Funksjonskrav til SD-anlegg / automatikk Krav til målepunkter og tilkopling til EOS Byggkvalitet og total U-verdi Krav til solskjerming Tilpasses TEK og nytt bygningsdirektiv som et minimum

33 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

34 Viktige KPIer ( Måleparametre )
Reduserte kostnader Redusert forbruk graddagskorrigert Andel fornybar energi Utvikling Co2 utslipp

35 KE, s modell for beregning av enøkgevinst ,hensyntatt faktorer vi ikke direkte påvirker ( En rettferdig modell ) SUKSESS

36 Forslag til delingsmodell
Forslag til løsning for å skape eierskap og motivasjon, samt sikre kontinuitet og resultat

37 Strategi og suksesskriterier
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

38 Fornybar energi Stor fokus på videre påkoplinger til fjernvarmenettet Besluttet 2 biobrenselanlegg utenfor konsesjonsområde for fjernvarme Varmepumper

39 Status fremdrift i Kr Sand
Fornybar energi Ledelsesforankring Synliggjøring og rapportering Dedikert bemanning God måloppnåelse Historikk Krav til nybygg Energioppfølgingssystem ( EOS ) Innvesteringer Drift & Vedlikehold Kommunikasjon

40 ENØK gir synergieeffekter ENØK er moro Lag en plan og kom i gang
Konklusjon ENØK nytter ENØK lønner seg ENØK sparer miljøet ENØK gir synergieeffekter ENØK er moro Lag en plan og kom i gang

41 Takk for oppmerksomheten
Kristiansand Eiendom


Laste ned ppt "Kristiansand Eiendom Enøk i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google