Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver

2 Omfang av KE sitt energiprogram •De 60 største byggene til Kristiansand Eiendom •Skoler, helsebygg og administrasjon •Totalt 238.000 kvm oppvarmet areal ( snitt 4000 kvm ) •Totalt forbruk i 2006 ca 40 Gwh •Ca 24 mill i årlige energikostnader ( Ved 60 øre kwh ) •Varighet 4 år

3 Ressurser i energiprogrammet •Kristiansand Kommune 16 mill •Enova 1,2 mill •Prosjektteam ( 3 personer ) •Vaktmestre •Brukere •Eksterne

4 Hovedmål •Redusere energiforbruket med 10 % •Øke bruken av fornybar energi •Etablere en effektiv energiforvaltning •Erfaringsoverføring til nybygg

5 Verdi av reduksjoner Forutsetning Pris 60 øre 10 % reduksjon Verdi alt 1 Årlig verdi 2,4 mill Pengene igjen 5,8 år Forutsetning Pris 100 øre 10 % reduksjon Forutsetning Pris pr kwh = 100 øre 15 % reduksjon Verdi alt 2 Årlig verdi 4 mill Pengene igjen 3,5 år Verdi alt 3 Årlig verdi 6 mill Pengene igjen 2,3 år

6 Synergier •Økt levetid på teknisk utstyr •Læring i skolen •Byggets annenhåndsverdi / utleieverdi •Økt komfort

7 Strategi og suksesskriterier Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer God måloppnåelse Historikk

8 Ledelsesforankring •Initiativet må komme fra toppen •Sørge for ressurser •Tilrettelegge dedikert bemanning •Støtte nødvendige endringer i drift og ” gamle vaner ”

9 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

10 Dedikert bemanning •Fokus og målrettet arbeid er en forutsetning •Kompetanseoppbygging •Erfaringsoverføring mellom bygg

11 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

12 Historisk forbruk •Forbruksnivå ved oppstart •Brukes for å finne potensialer og vurdere byggene energimessig ( EOS ) •Grunnlag for å prioritere rekkefølge i fremdriften i prosjektet •Brukes til å dokumentere utviklingen i overgangen til fornybar energi •Brukes til å måle nedgang i CO2 utslipp

13 Historisk forbruk •Kilder •Nettselskapet •Fjernvarmeselskapet •Oljeselskapene og egne avlesninger av oljemålere •Faktura •Areal fra brannbøker og tegningsunderlag •Ikke undervurder jobben og viktigheten av den

14 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

15 EOS i praksis Måler pri strøm Måler Upri strøm Måler olje ( Egne ) Måler fjenvarme Webserver EOS software Målerverdiserver nettselskap Målerverdiserver underleverandør Akkumulator og GSM modem for overføring Internett Bygg

16 Hvorfor energioppfølgingssystem •Dokumentere resultater ( Også tabellform ) •Energiprofil / bruksprofil ? •Oppdage avvik •Sammenlikne bygg ” benchmarking ” •Involvere brukere og driftspersonell •Fakturakontroll •Elevinnvolvering •Verifisere nye bygg ( Ref ny TEK og energidirektivet )

17 EOS gir overordnet oversikt Samlet utvikling NB husk å korrigere for temperatur

18 EOS gir byggvis oversikt Bildet viser en unormal utvikling fra 11.09.06 AE Nett ble kontaktet. Vi får tilbakebetalt for 1 år 270.000 kwh

19 Kartlegge driftspotensiale Oppdaget at kjøling sviver enda. Sees på fastkraft- forbruket

20 Døgnprofil vha timeverdier Døgnprofil før tiltak Døgnprofil etter tiltak

21 EOS til intern benchmarking Hvilke bygg begynner vi med ? Hvor ligger de største potensialene ? Status i.f.t til TEK krav og energidirektiv et

22 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

23 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

24 Driftsentral etablert Egen mail adresse Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Vi fryser OK, det fikser vi Vi har kurs i kveld SD anlegg skole Luftanlegg Varmeovner /radiatorer SD anlegg helsebygg Kommunens nettverk Fordeler med denne modellen •Mindre tid til bilkjøring •Erfaringsoverføring mellom bygg •Sikrer rett kompetanse på krevende anlegg •Oppgaven blir ikke en salderingspost i en travel hverdag, ref dedikerte ressurser som måles på energieffektivitet •Større servicegrad for bruker = økt komfort

25 •Drifte SD anleggene i tett dialog med bruker •Tett oppfølging av EOS logg, min hver uke •Feilretting i styringsanlegg •Etablere og drifte” stopplister ” for hvert bygg •Bygge SD anlegg videre ut •Bidra ved innvesteringer i tekniske anlegg Oppgaver driftssentral

26 Vedlikehold og energiforbruk •Eksempler •Systemrensing av vannbårne anlegg •Innregulere vann og ventilasjonssystemer •Funksjonstest på viktig teknisk utstyr •Rensing / blåsing av roterende gjenvinnere •Jevnlig feiing av oljekjeler •Kalibrering av følere

27 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

28 Investeringer i SD-anlegg ( Sentral driftskontroll ) •Lysstyringer •Varmestyringer •Styring av varmesentraler •Kjøleanlegg •Snøsmeltingsanlegg •Ventilasjon •Logginger ( Temp, luftkvalitet, akslerasjonstid osv ) •Utnytte potensialer i ferier, helger og netter •Tidstyring PC-kurser •Kun fantasien begrenser mulighetene

29 Typiske investeringer på ventilasjonsiden Mer effektive varmegjenvinnere Montere varmepumpe i avkastluft Bygge om til behovsstyrt luftmengde styring –CO2 styrte VAV spjeld –Trykkstyrte motorer v.h.a frekvensomformere Oppjustering av automatikk Installere korttidsur ( eggkoker )

30 Andre aktuelle investeringer •Varmepumper •Teknisk isolering –Kjele / Beholdere –Pumper –Ventiler / Flenser –Rør etc –Tappevannsanlegg •Reguleringsutstyr –Radiatorer –Panelovner •Etterisolering loft/kjeller •Dusjanlegg •Sparedusjhode •Tidsbegrensning •mindre vann •Lys •Tilstedeværelse •Armaturer med lavere forbruk •Fotocelle utelys •Varmtvannstanker med el.kolbe

31 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

32 Erfaringsoverføring til nye bygg • Eksempler designkriterier • Funksjonskrav til ventilasjonsanlegg • Funksjonskrav til SD-anlegg / automatikk • Krav til målepunkter og tilkopling til EOS • Byggkvalitet og total U-verdi • Krav til solskjerming • Tilpasses TEK og nytt bygningsdirektiv som et minimum

33 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

34 Viktige KPIer ( Måleparametre ) Reduserte kostnader Redusert forbruk graddagskorrigert Andel fornybar energi Utvikling Co2 utslipp

35 KE, s modell for beregning av enøkgevinst,hensyntatt faktorer vi ikke direkte påvirker ( En rettferdig modell ) SUKSESS

36 Forslag til løsning for å skape eierskap og motivasjon, samt sikre kontinuitet og resultat Forslag til delingsmodell

37 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Strategi og suksesskriterier God måloppnåelse

38 Fornybar energi •Stor fokus på videre påkoplinger til fjernvarmenettet •Besluttet 2 biobrenselanlegg utenfor konsesjonsområde for fjernvarme •Varmepumper

39 Drift & Vedlikehold Kommunikasjon Dedikert bemanning Ledelsesforankring Fornybar energi Krav til nybygg Synliggjøring og rapportering Energioppfølgings system ( EOS ) Innvesteringer Historikk Status fremdrift i Kr Sand God måloppnåelse

40 Konklusjon –ENØK nytter –ENØK lønner seg –ENØK sparer miljøet –ENØK gir synergieeffekter –ENØK er moro –Lag en plan og kom i gang

41 Takk for oppmerksomheten rune.rosseland@kristiansand.kommune.no Kristiansand Eiendom rune@enco.as


Laste ned ppt "Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google