Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prekonfigurert forretningsekspertise SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prekonfigurert forretningsekspertise SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prekonfigurert forretningsekspertise SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices

2 Indeks    Hva er "SAP Best Practices"?  SAP Business All-in-One-løsninger og SAP Best Practices  SAP Best Practices: Brukskonsepter  Building Block-prinsipp  SAP Best Practices for CRM  Fordeler med SAP Best Practices

3 SAP Best Practices: Reduser kostnader, tidsforbruk og risiko Tid Risiko Pragmatisk metode Utprøvd prekonfigurasjon Omfattende dokumentasjon SAP Best Practices Kostnader Komponenter  SAP Best Practices er det fornuftige fundamentet for forhåndsdefinerte forretningsløsninger som er klare til å brukes  SAP Best Practices dekker velutprøvde forretningsscenarier som hjelper deg å utnytte potensialet i SAP- løsninger  Fleksibel building block- teknologi gjør at du kan implementere og tilpasse løsningen på en fleksibel måte  Omfattende prekonfigurasjon for å konfigurere a) hele systemmiljøet b) komplette forretningsscenarier  Detaljert dokumentasjon om innstillinger og prosesser  Enkel metode : Lettforståelig, trinnvis fremgangsmåte

4 SAP Best Practices Spar tid og arbeid! Få en fungerende og fullt dokumentert prototyp i løpet av få dager som du raskt kan gjøre om til en produktiv løsning Demonstrasjon av en løsning som er enkel å  identifisere seg med  implementere  tilpasse til spesielle behov Rask og enkel implementering Med SAP Best Practices Tradisjonelt prosjekt Identifisering av og forutsigbarhet for forretningsprosesser og prosjektaktiviteter som kan brukes om igjen

5 SAP Best Practices: leveranser Metode og innhold Dokumentasjon Scenariobeskrivelse Sluttbrukerdokumentasjon Konfigurasjons- og installasjonsdokumentasjon Prekonfigurasjon Konfigurasjonsinnstillinger (BC-sett) Eksempeldata (eCATT) Solution Builder Utskriftsformularer Dokumentasjons- DVD Forretnings- dokumentasjon, teknisk dokumentasjon System-add-on Add-on-komponenten inneholder alle elementer som trengs i installeringsprosessen for SAP Best Practices Levering

6 Tre ulike typer SAP Best Practices-pakker  SAP Best Practices Baseline Package Kan brukes på alle områder der en bransjespesifikk pakke ikke er tilgjengelig. Den består av generiske forretningsscenarier, for eksempel SAP Best Practices Baseline Package for Norge  Bransjepakker i SAP Best Practices Utformet for å oppfylle bransjespesifikke krav, for eksempel SAP Best Practices for High Tech  SAP Best Practices for bransjeuavhengige pakker Inneholder forhåndsdefinerte forretningsscenarier som fokuserer på bransjeuavhengig innhold, for eksempel SAP Best Practices for CRM

7 Indeks    Hva er "SAP Best Practices"?  SAP Business All-in-One-løsninger og SAP Best Practices  SAP Best Practices: Brukskonsepter  Building Block-prinsipp  SAP Best Practices for CRM  Fordeler med SAP Best Practices

8 SAP Best Practices Et nøkkelelement i SAPs porteføljetilnærming til små og mellomstore bedrifter Konfigurerbar og utvidbar forretningsløsning med bransjespesifikke Best Practices Komplett forretningsløsning som kan tilpasses ved behov En enkel forretningsapplikasjon dekker grunnleggende funksjoner for små og mellomstore bedrifter Partnere Bransje- løsninger Akselerert av SAP Best Practices

9 SAP Business All-in-One Utvidbar Business Suite med bransjespesifikke Best Practices  Integrert Suite som utnytter bredden i SAP-løsninger  Bransjefunksjonalitet med underbransjeløsninger basert på SAP Best Practices  Kan utvides for å oppfylle unike kundebehov  Forutsigbar utplassering - vanligvis under 16 uker ved bruk av forhåndstilpassede forretningsscenarier Tilgjengelig globalt med over 11 000 kunder med over 50 landversjoner 1 100 sertifiserte, erfarne partnere med over 660 utvidelser

10 Partner- utvidelser Kvalifisert SAP Business All-in-One- partnerløsning  Stykkliste for partnerløsninger  Registrering av partnerløsning  Kvalifisering for partnerløsning  Gjennomgang av partnerløsning SAP Best Practices-pakker Solid fundament for SAP Business All-in-One-løsninger SAP Best Practices  Konfigurasjons-DVD for SAP Best Practices  Dokumentasjons-DVD for SAP Best Practices  Framework for integrert verktøy  Demosystemeksport og referansesystemer Markedsførings akseleratorer Implementering sakseleratorer SAP Business All-in-One- løsning  Markedsføringsmateriell  Utvidet demosystem  ASAP-fokusimplementeringsmetode  Prosjektplan og bemanningsmal  Partneropplæring

11 Agenda    Hva er "SAP Best Practices"?  SAP Business All-in-One-løsninger og SAP Best Practices  SAP Best Practices: Brukskonsepter  Building Block-prinsipp  SAP Best Practices for CRM  Fordeler med SAP Best Practices

12 Bruk av SAP Best Practices involverer fem basistrinn 5. Tilpasning og utvidelse 4. Presisering 3. Aktivering 2. Installasjon 1. Gjennom- gang og nedlasting Gå gjennom dokumentasjonen og scenarieomfanget for SAP Best Practices for å velge de riktige utrullingsscenariene på SAP Help Portal, og last deretter ned den valgte pakken Installer SAP-applikasjoner og nødvendige merknader Last opp og aktiver de prekonfigurerte scenariene, eller konfigurer systemet manuelt Identifiser og legg til andre krav i tillegg til prekonfigurerte scenarier for SAP Best Practices Tilpass og utvid systemet for å oppfylle kunde- eller underbransjekravene

13 Hvordan kommer jeg i gang? Forutsetning  Du har installert programvaren som løsningen krever, i systemmiljøet (for eksempel SAP CRM). SAP Best Practices-pakken inneholder to komponenter:  Dokumentasjons-DVD med forretningsdokumentasjon, teknisk dokumentasjon, dokumentasjonsmaler og persontilpasningsveiviser  System-add-on Add-on inneholder alle nødvendige elementer (installasjonsveiviseren for SAP Best Practices, eCATT-prosedyrer, BC-sett osv.) som du trenger til installeringsprosessen for SAP Best Practices START For å forberede deg til installeringen av SAP Best Practices, kan du importere SAP Best Practices add-on til systemet

14 Hva er Solution Builder for Business All-in-One-løsninger?  Utvidelser for installeringsveiviseren i SAP Best Practices  Bakoverkompatibilitet  Fullstendig kompatibel med eksisterende teknisk struktur i SAP Best Practices  Fokus på "løsninger" (SAP Best Practices packages)  Klarere skille mellom sluttbrukeroppgaver og utviklingsrelaterte oppgaver  Utvidet funksjonalitet for utvikling og utrulling

15  Samling av scenarier i løsnings- eller pakkeomfang  Tilordnet til sett med installasjonsdata (mappe)  Er vertsmaskin for informasjon på tvers av scenarier (applikasjonsområder, maler, metainformasjon)  Samling av nødvendige building blocks  Utformet for separat installasjon  Minste enhet i omfangsprosessen av konsulenten  Deler av forretningsinnhold som kan brukes på nytt  Oppgaver i implementeringsaktiviteter  Struktur bestemt av rekkefølge på aktivering Løsningsomfang Scenarier Building Blocks Solution Builder Taksonomi av innhold

16 Direkte relasjon Innholdskomponenter – verktøykomponenter Løsningsomfang Scenarier Building Blocks Solution Builder Implementering sassistent Building Block Builder

17 Solution Builder  Administrerer ulike løsnings- eller pakkeomfang  Grafisk motor for definisjon av løsningsomfang  Org.strukturcomposer/persontilpasning  Redigeringsprogram for applikasjonsområder + tilordning  Administrerer og overvåker implementering av en løsning/pakke (scenariebasert), tilgang til protokoller  Building block-tilordning, vedlikehold av informasjon på scenarionivå/scenarioredigeringsvisning (f.eks. parametere for prisfastsetting)  Oppretting av building blocks  Sette inn ulike oppgavetyper for implementeringsaktiviteter  Vedlikehold av installasjonsdata Solution Builder Implementering sassistent Building Block Builder Solution Builder Komponenter og grunnleggende funksjonalitet

18 IMPLEMENTERE - Solution Builder Forenklet bane for å aktivere SAP Best Practices DEF. AV LØSNINGSOMFANG AKTIVERING TILPASNING  Valg av grafisk scenario  Standardmaler for omfang leveres av SAP Best Practices  Enkle utvidelser med flere maler  Persontilpasning av organisasjonsdata og stamdata  Automatisert installasjon av valgte scenarier med persontilpassede data  Forbedret ytelse og anvendelighet

19  Direkte tilgang til alle funksjoner som er relevante for sluttbrukeren  Funksjonsknapper med veiledning til riktig rekkefølge for endring og implementering av pakker eller løsninger STARTE Solution Builder Se og administrere tilgjengelige pakker eller løsninger

20 1 IMPORTERE XML-fil for pakken/løsningen  XML-filen inneholder definisjonen av de prekonfigurerte scenariene for en SAP Best Practices-pakke, Business All-in-One-løsning, eller en egendefinert løsning.  Importer scenarioutvalget fra den webbaserte løsningsvariantkonfigurasjonen. SAP Best Practices Package SAP Business All-in- One-partnerløsning Partner SAP Business All-in- One-løsning Løsnings- variantkonfigurasjon

21  Installasjonsdataene er de eksterne filene som lastes opp under implementeringen av eCATT-er og BC-sett  Representerer også verdien som vises og endres av composer for organisasjonsstruktur og composer for persontilpasning  Konsistenskontroll 2 LASTE OPP installasjonsdata Løsningsspesifikke datafiler for installasjon

22  Standardmaler leveres av SAP Best Practices  Omfang kan enkelt utvides og tilpasses  SAP-partner kan opprette egne maler 3 DEFINISJON AV LØSNINGSOMFANG Grafisk definisjon av løsningsomfang for en egendefinert løsning basert på maler

23  Funksjonsomfang som persontilpasningsassistent 4 OPPRETTE generisk persontilpasning Ytterligere persontilpasning

24  Nedlasting av alle data som kreves for å aktivere de utvalgte scenariene  Inneholder også de persontilpassede dataene 5 NEDLASTING av installasjonsdata

25  Kontrollere scenarier, versjonsnivåer, støttepakker, SAP-merknader  Raskere scenarioaktivering  Generere protokollfiler 6 AKTIVERING av løsning Automatisert aktivering av de utvalgte scenariene

26 Gjør SAP Best Practices til et produktivt system SAP Best Practices danner grunnlaget for hele implementeringsprosjekt et Egendefinert deltatilpasning Prototyp KVS. PROD. SAP Best Practices add-on Installer alle scenarier ■Støtte for alle (pre- )salgsaktiviteter ■Identifisering av nødvendig prekonfigurasjon ■Valg av building blocks ■Opplæring av prosjektteamet ■Kunnskapsformidling UTV. Egendefinert deltatilpasning Installer valgte scenarier

27 Agenda    Hva er "SAP Best Practices"?  SAP Business All-in-One-løsninger og SAP Best Practices  SAP Best Practices: Brukskonsepter  Building Block-prinsipp  SAP Best Practices for CRM  Fordeler med SAP Best Practices

28 Definisjon av Building Blocks - innhold Building Blocks er gjenbruksenheter som dekker følgende:  Forretningsinnhold (løsninger, scenarier, prosesser eller kombinasjoner)  Tekniske prosedyrer (integrasjon, teknisk oppsett for et system)  Vanlige standarder (organisasjonsstrukturer, grunnleggende logistikk) Kriterier:  Kva kreves?  Hva kan brukes om igjen (reduksjon av overflødig utviklingsinnsats)? Ingen statiske kriterier for innhold som dekkes av building blocks

29 Building Block-prinsipp En SAP Best Practices-pakke er ikke en ensartet blokk, men strukturert i Building Blocks Building Blocks…  En teknisk metode for utvikling og levering av SAP Best Practices  Gir brukere av SAP Best Practices små, fleksible og oversiktlige funksjoner (Building Blocks), for eksempel et bestemt scenario som kan implementeres som en add-on til en eksisterende løsning  Fremmer interoperabilitet og gjenbruk ved å gi nødvendig veiledning og verktøy, slik at innholdsutviklere kan opprette Building Blocks som har en felles struktur

30 Building Block-prinsippet i SAP Best Practices Når du skal konfigurere et SAP Best Practices-scenario, må du installere en rekke Building Blocks i en forhåndsdefinert rekkefølge Når du bruker installeringsveiviseren i SAP Best Practices, utføres installasjonen automatisk i riktig rekkefølge. 1. 2. 3. 4.

31 Hurtigveiledning for installering av SAP Best Practices SAP Best Practices hurtigveiledning  Sikrer at installeringen lykkes  Forhindrer mulige feil  Gir viktig informasjon om verktøy, konfigurasjon og dokumentasjon som følger med SAP Best Practices  Beskriver generiske installasjonsaktiviteter

32 Agenda    Hva er "SAP Best Practices"?  SAP Business All-in-One-løsninger og SAP Best Practices  SAP Best Practices: Brukskonsepter  Building Block-prinsipp  SAP Best Practices for CRM  Fordeler med SAP Best Practices

33 SAP Best Practices for CRM: funksjoner Kampanjestyring Inngående Lead Management Utgående Lead Management Aktivitets styring Salgsmulighets styring Telesalg inngående Telesalg utgående Internett salg B2C Internett salg B2B Utvidet kunde ordrebehandling Fleksibilit et Building block- tilnærming for modulær bruk av CRM-komponenter Generiske scenarier som enkelt kan kombineres til komplekse løsninger CRM Core Utvidet Core Kanaler Støttefaseorient ert CRM- utrulling Stort foretak Mellomstort foretak Lite foretak  Scenarioomfang tilpasset SMB-marked (forretningskrav og systemmiljø) Fokus BP CRM BP opprinnelig plan BP- bransje SAP CRM SAP BW SAP ERP  Prekonfigurert integrasjon med andre versjoner av SAP Best Practices  Integrasjon med andre SAP Business Suite-løsninger Integrasjon

34 SAP Best Practices for CRM: innholdsomfang (1) Scenarioliste SERVICESCENARIER  Interaction Center-service  Serviceordrestyring  Reklamasjons- og returbehandling  E-tjenester: Løsningsstøtte  E-tjenester: Serviceforespørselstyring  E-tjenester: Reklamasjons- og returbehandling ANALYSESCENARIER Rapportering for markedsføring, salg og servicescenarier via SAP BI eller CRM Interaktiv rapportering MARKEDSFØRINGSSCENARIER  Slank kampanjestyring  Lead Management  Interaction Center-markedsføring SALGSSCENARIER  Kunde- og kontaktadministrasjon  Aktivitetsstyring  Salgsmulighetsstyring  Områdestyring  Pipeline Performance Management  Interaction Center-salg

35 SAP Best Practices for CRM: innholdsomfang (2) Andre leveranser GRENSESNITT- KONFIGURASJON Prekonfigurerte roller for CRM WebClient tilpasset til omfanget i BP CRM-scenariet GRUPPEVARE Kompleksitetsreduksjon via gruppevareintegrasjon på klientsiden og en-til-en -e-post RAPPORTERING Forenklet informasjonsanalyserapportering for kunder uten SAP BW ERP-INTEGRASJON Stam- og transaksjonsdataintegrasjon mellom SAP ERP og SAP CRM tilpasset til BP CRM-scenarioomfanget Grunnleggende grensesnittintegrasjon mellom ERP NetWeaver Business Client og CRM WebClient

36 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (1) Building Blocks lag 0 BB-navn B08CRM Cross-Topic Functions C41CRM Interactive Reporting C11CRM Marketing Master Data C23CRM Basic Sales C13CRM Service Master Data Building Blocks lag 1 Grunnleggende BB-er Obligatorisk for alle scenarier BB-navn B01CRM Generation C71CRM Connectivity C72CRM Connectivity Standalone C04CRM WebClient User Interface B09CRM Customizing Replication C01CRM Organizational Model C02CRM Organizational Model Standalone C05CRM Organizational Model with HR Integration C03CRM Master Data Replication C10CRM Central Master Data C09CRM Central Master Data Standalone BB-er på tvers av scenarier Obligatorisk bare for spesielle scenariogrupper, ellers valgfritt

37 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (2) Building Blocks lag 2 BB-navn C22CRM Lean Campaign Management C37CRM Lead Management C31CRM Activity Management C36CRM Account and Contact Management C32CRM Opportunity Management C06CRM Territory Management C26CRM Service C28CRM Complaints C78CRM Interaction Center C33CRM Teleservice C74CRM E-Service Scenariospesifikke BB-er Obligatorisk bare for ett bestemt scenario

38 Prekonfigurert WebClient-grensesnitt Følgende WebClient- grensesnittelementer er prekonfigurert for SAP Best Practices-scenarioomfanget:  Navigeringslinje  Lenke for hurtigoppretting  Arbeidsstasjon  Lenkegruppe for arbeidsstasjon  Logiske lenker 1 2 4 3 5

39 Prekonfigurerte WebClient-forretningsroller  Markedsføringsmedarbeider  Markedsføringssjef  IC Agent-markedsføring  IC Manager  Selger  Salgssjef  IC Agent-salg  IC Manager Markedsføring Salg  IC Agent-service  IC Agent-støtte  Servicemedarbeider  Servicetekniker  Servicesjef Service

40 SAP Best Practices for CRM V1.2007 Integrasjonsemner - SAP CRM SAP ERP SAP Best Practices for CRM Innhold System miljø Brukergrensesnitt Organisasjons modell Stamdata Systemtilpasning Scenario ERP CRM  Tilbuds- og ordrebehandling foretas bare i SAP ERP, f.eks.  ERP tilbuds-/salgsordre fra CRM Interaction Center  ERP-tilbud basert på CRM-salgsmulighet  Oppretting av ERP tilbuds-/salgsordre direkte fra CRM WebClient-grensesnittet med begrenset funksjonalitet  Ingen utveksling av salgsdokumenter mellom SAP ERP og SAP CRM  3 varianter for integrasjon for organisasjonsmodell støttes:  Bare integrasjon med ERP SD-salgsområdet  Integrasjon med ERP HR-organisasjonmodell  Ingen integrasjon med frittstående CRM  Fleksibilitet i henhold til bestemte kundekrav  Stamdataobjekter utvekslet mellom SAP ERP og SAP CRM:  Kunder, kontrakter  Produkter  Betingelser (basispris)  Anbefalinger for integrasjon: hovedsystemer, nummerserier osv.  Integrasjon mellom SAP ERP NWBC og SAP CRM WebClient  ERP NWBC  CRM WebClient  Rendering av fullstendig CRM WebClient i NWBC  Inngangsnivå: CRM-aktivitet, f.eks. Lead  CRM WebClient  ERP NWBC  ERP SAP GUI-transaksjon som kjører i CRM WebClient-rammen  Inngangsnivå: ERP-transaksjon  Konfigurasjonsstøtte for integrasjon mellom SAP ERP og SAP CRM

41 Agenda    Hva er "SAP Best Practices"?  SAP All-in-One-løsning og SAP Best Practices  SAP Best Practices: Brukskonsepter  Building Block-prinsipp  SAP Best Practices for CRM  Fordeler med SAP Best Practices

42 Fordeler med SAP Best Practices  Tidsbesparelser  Reduksjon av kostnader og risiko  Myndighet gjennom konkurransedyktig forretningsekspertise  Rask vei til å utvide forretningsløsningen din med nye forretningsprosesser  Ingen testkjøringer – start direkte med en fullt dokumentert prototyp som kan brukes om igjen  Kommunikasjon mellom prosjektteammedlemmer og ledere blir effektivisert  Forretningsplattform for partnere: Evaluering, felles utvikling, egen utvikling  Konsistent tilnærming med fokus på integrerte forretningsprosesser i hele bedriften  Fleksibilitet som følge av muligheten for persontilpasset installasjon

43 Informasjon om SAP Best Practices Mer informasjon og kontakt http://www.sap.com/bestpractices (Internett) http://service.sap.com/bestpractices (SAP Service Marketplace) http://help.sap.com/bestpractices(SAP Help Portal) bestpractices@sap.com(e-post) Slik bestiller du http://service.sap.com/bestpractices  Presentasjon av bestillingsordningen for kunder/partnere og interne Gratis

44 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Laste ned ppt "Prekonfigurert forretningsekspertise SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google