Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC www.pwc.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC www.pwc.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC www.pwc.no

2 ”Vellykket bobehandling”- Borevisors sukseess? •I realiteten bare noen få områder som betyr noe? -I prioritert rekkefølge ◦Transaksjoner med nærstående og prising av disse ◦Omstøtelige disposisjoner - Forfordeling ◦Insolvenstidspunkt - Ansvar ◦Regnskapsmessige forhold – ”Bokført luft”  Midler til boet og noen til ansvar!  Effektiv avslutning –komme videre! 2

3 Erfaringer og innspill til nytte? •Viktige observasjoner: -Nesten alltid nærstående problematikk -Regnskapsmanipulering sjelden fulgt opp videre -Ansvar i for liten grad fulgt opp mot styret -Overraskende få bo er gjenstand for gjennomgang -For ofte forlik? -Revisjon omfattes som dyrt og langtrekkelig? -Lite spisset mandat -Revisjon av boregnskap – Nødvendig? -Revisor ikke jurist og vice versa → Lavterskelmuligheter? 3

4 Erfaringer og innspill til nytte? Alternativer? •Samtale med revisor – ”obligatorisk”! •Fokus for avklaring av alternativ 1.Ingen borevisjon ◦Overordnet blikk avdekker ingen vesentlige problemstillinger ◦”intet å hente” 2.Begrenset borevisjon – ”Spisset mandat” 3.Mer omfattende og utvidet borevisjon 4

5 Erfaringer og innspill til nytte? Revisors rammevilkår i gjeldende lovgivning  Avtalt kontrollhandling – formalkrav  Engasjementsbrev  Rapportering ”Kan ikke dere bare se fort på dette?” ”Jo, det kan vi men da under andre forutsetninger.” Alternativer  Underleverandør  Samtalepartner 5

6 Konkursbehandling – politisk virkemiddel? •Endrede rammevilkår mhp revisjon – Betydning? -Holdningsendring til regler? -Tilstrekkelig kompetanse? -Svekket kontroll langs med – ris bak speilet? ◦Hvem er med i båten? ◦Bokettersyn – kapasitet, fokus og kompetanse? ◦Endring av fokus ved konkursbehandling? => Kreditorsvekkelse? 6


Laste ned ppt "Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC www.pwc.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google