Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC
Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC

2 ”Vellykket bobehandling”- Borevisors sukseess?
Date ”Vellykket bobehandling”- Borevisors sukseess? I realiteten bare noen få områder som betyr noe? I prioritert rekkefølge Transaksjoner med nærstående og prising av disse Omstøtelige disposisjoner - Forfordeling Insolvenstidspunkt - Ansvar Regnskapsmessige forhold – ”Bokført luft” Midler til boet og noen til ansvar! Effektiv avslutning –komme videre! Opp til hver enkelt om man vil ha denne sliden

3 Erfaringer og innspill til nytte?
Date Erfaringer og innspill til nytte? Viktige observasjoner: Nesten alltid nærstående problematikk Regnskapsmanipulering sjelden fulgt opp videre Ansvar i for liten grad fulgt opp mot styret Overraskende få bo er gjenstand for gjennomgang For ofte forlik? Revisjon omfattes som dyrt og langtrekkelig? Lite spisset mandat Revisjon av boregnskap – Nødvendig? Revisor ikke jurist og vice versa Lavterskelmuligheter? Opp til hver enkelt om man vil ha denne sliden

4 Erfaringer og innspill til nytte?
Date Erfaringer og innspill til nytte? Alternativer? Samtale med revisor – ”obligatorisk”! Fokus for avklaring av alternativ Ingen borevisjon Overordnet blikk avdekker ingen vesentlige problemstillinger ”intet å hente” Begrenset borevisjon – ”Spisset mandat” Mer omfattende og utvidet borevisjon Opp til hver enkelt om man vil ha denne sliden

5 Erfaringer og innspill til nytte?
Date Erfaringer og innspill til nytte? Revisors rammevilkår i gjeldende lovgivning Avtalt kontrollhandling – formalkrav Engasjementsbrev Rapportering ”Kan ikke dere bare se fort på dette?” ”Jo, det kan vi men da under andre forutsetninger.” Alternativer Underleverandør Samtalepartner Opp til hver enkelt om man vil ha denne sliden

6 Konkursbehandling – politisk virkemiddel?
Date Konkursbehandling – politisk virkemiddel? Endrede rammevilkår mhp revisjon – Betydning? Holdningsendring til regler? Tilstrekkelig kompetanse? Svekket kontroll langs med – ris bak speilet? Hvem er med i båten? Bokettersyn – kapasitet, fokus og kompetanse? Endring av fokus ved konkursbehandling? => Kreditorsvekkelse? Opp til hver enkelt om man vil ha denne sliden


Laste ned ppt "Erfaringer med revisjon av konkursbo Oddvar Sandnes, PwC"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google