Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Malaria Kristine Mørch Nasjonal Kompetansetjeneste for Tropiske Infeksjonssykdommer Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Malaria Kristine Mørch Nasjonal Kompetansetjeneste for Tropiske Infeksjonssykdommer Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Malaria Kristine Mørch Nasjonal Kompetansetjeneste for Tropiske Infeksjonssykdommer Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssykehus

2 Parasitter Helminter (ormer) Protozoer -blod protozoer -intestinale protozoer 2

3 Livssyklus Anopheles mygg Myggen injiserer opptil ca 100 sporozoitter Leverschizont bestående av merozoitter Merozoittene invaderer røde blodceller Modnes i erytrocytter i løpet av 1 – 3 døgn til opptil 32 nye parasitter Gametocytt 3

4 Fem arter gir sykdom hos mennesker Arter som kan gi alvorlig malaria: • Plasmodium falciparum • P. knowlesi • (P. vivax – sjeldent alvorlig) Arter som vanligvis ikke er dødelige: • P. vivax • P. ovale curtisi og wallikeri • P. malariae 4

5 Hvorfor kan P. falciparum gi alvorlig malaria? Infiserte celler fester seg i små blodkar og hindrer blodforsyning til vev (cytoadheranse) P.f. kan invadere røde celler av alle aldre P.f. formerer seg til flere merozoitter enn andre arter (ca 30 000) P.f. deler seg til flere nye parasitter i hver syklus enn andre arter (opptil 32) 5

6 Forekomst Europa • 5 482 importerte malariatilfeller registrert av ECDC i 2011 • Falciparummalaria 5% av 17 200 sykdomstilfeller registrert av GeoSentinel i 2009 Referanser: ECDC. Annual epidemiological report 2013 Gautret et al. EuroTravNet/GeoSentinel study of travel-related inf dis in Europe. EID 2009. 6

7 Estimerte tall fra WHO rapport 2013 Malariatilfeller: 207 millioner totalt •80% Afrika Malaria dødsfall: 627 000 totalt •90% Afrika •77% barn <5 år Foto Dr. David Warrell 7

8 Malaria meldt MSIS 8

9 Malariatilfeller i Norge og smittested (2009) 9

10 Symptomer ukomplisert malaria • Uspesifikke symptomer • I tillegg til feber og frostanfall, ofte hodepine, smerter i muskler og ledd, kvalme, oppkast og/eller diare 10

11 Symptomer og funn alvorlig falciparummalaria • Coma (hjernemalaria) • Redusert bevissthet • Nyresvikt • Acidose • Lungeødem/ARDS • Hypoglykemi • Anemi • Blødninger • Sjokk • Makroskopisk hemoglobinuri • Hyperparasittemi (>2-4%) • Ikterus Blodåre i hjernen tilstoppet av infiserte erytrocytter bundet til endotel 11

12 MALARIA DIAGNOSTIKK •Tynndråpe •Tykkdråpe •Antigen-tester •PCR 12

13 P. falciparum Ringform Gametocytt Maurers clefts Acole form 13

14 P. vivax Amøbeformet parasitt Schuffners dots 14

15 P. ovale Merozoitter 6-12 Flosset ende Vest Afrika 15

16 P. malariae Båndform 6-12 merozoitter i schizonten 16

17 P. knowlesi 17

18 Hurtigtester •Påviser antigen fra P. falciparum (HRP2) og/eller alle malariaspecies (pLDH) •Begrensninger: –Kan ikke kvantitere parasittemi –Mindre sensitive enn mikroskopi –Positiv lenge etter gjennomgått infeksjon –Kan bare artsbestemme falciparum og vivax •Mange ulike tester med varierende sensitivtet og spesifisitet • Malaria Rapid Diagnosic Test Performance 2012 (WHO) 18

19 PCR høyest sensitivitet •Sensitivitet diagnostiske metoder –PCR: 0.01-1 parasitter/µL blod –Mikroskopi: 4 – 100 p/µL –Hurtigtester: 500 (P.f.) – 5000 (P.v.) p/µL 19 Referanse: Murphy et al. Review Article: Malaria Diagnostics in Clinical Trials. Am. J. Trop. Med. Hyg 2013.

20 PCR sammenliknet med mikroskopi i 28 malaria positive prøver blant 132 feberpasienter HUS (n=7) MikroskopiParasittemi18S PCRMitokondrie PCR /sekvensering Negativ-P. malariae Negativ-P. vivax P.f., P.v., P.k.?1%P. vivax P.f. + P.o.< 1%P. ovale P.falciparum< 1%P.f. + P.m.P.f. P.f. + P.v.1%P. vivax P.falciparum< 1%NegativP.falciparum 20 Referanse: Haanshuus, Mohn, Mørch, Langeland, Blomberg, Hanevik. Malaria Journal 2013.

21 Mann innlagt på nevrologisk avdeling med forvirring og dysfasi Kasustikk

22 Sykehistorie •Tidligere frisk mann kommer ikke på jobb mandag morgen •Kolleger varsler politiet som finner ham hjemme forvirret og ute av stand til å gjøre rede for seg •Legges inn på nevrologisk avdeling med spørsmål om slag 22

23 Funn ved innkomst nevrologisk avdeling •Ekspressiv dysfasi •Våken men forvirret •Sendes på MR og der blir han dårligere: •RF 40, puls 120, temperatur 39 23

24 Pasienten har nylig vært i Kongo, og det blir utført malaria hurtigtest som er P.f. positiv 24

25 Blodprøver •Laktat 10 •Trombocytter 11 •Kreatinin 160 •Bilirubin 121 •LD 522 •INR 1.4, APTT 46, D-dimer >20 25

26 Parasittemi 6% og schizonter kl 13.30 26

27 Etter klinisk forverring 2,5 timer senere: 30% Kl 16.00 27

28 Multiorgansvikt •DIC •Nyresvikt •Sirkulasjonssvikt med pressorkrevende hypotensjon •Cerebral påvirkning •Bakteriell pneumoni 28

29 Behandling •Artesunat i.v. i tre døgn, deretter •Artemeter-lumefantrin (Riamet) full kur •+ cefotaxim •Erytrocyttaferese Frisk – ingen sekvele 29

30 WHO behandlingsretningslinjer Guidelines for the treatment of malaria 2010 Management of severe malaria, a practical handbook 30

31 Norske retningslinjer «Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus 2013» «Medikamentell behandling av malaria i Norge» (Mørch, Myrvang; Tidsskr Dnlf 2012) 31

32 Alvorlig falciparummalaria •Artesunat 2,4 mg/kg i.v. x 2 første døgn, deretter x 1 Alternativt hvis man ikke har artesunat tilgjengelig •Kinin 20 mg/kg i.v. metningsdose, deretter 10mg/kg x 3. Max 1800 mg/d. Når < % parasittemi og pasienten i bedring •Fullfør behandlingen med et peroralt medikament dosert som en full behandlingskur; artemeter-lumefantrin, dihydroartemisinin – piperakin, atovakvon-proguanil eller meflokin •Artesunat og kinin må skaffes på registreringsfritak 32

33 Blodutskifting ved alvorlig falciparummalaria •Mangler kontrollerte studier •Kan være indisert ved svært høy parasittemi (15-30%) •Maskinell erytrocyttaferese eller manuell utskifting 33

34 Ukomplisert P. falciparum malaria •Artemisinin kombinasjonspreparater (ACT) – uregistrerte –Artemether-lumefantrin (Riamet) –Dihydroartemisinin-piperakin (Eurartesim) •Proguanil-atovakvon (Malarone) •Meflokin (Lariam) 34

35 P vivax, P ovale og P malariae •Hydroksyklorokin •Primakin for eradikering av hypnozoitter (vivax og ovale) –Kontraindisert ved G6FDH-mangel og ved graviditet 35

36 Behandling malaria oversikt 36 Tidssk Nor Legeforen nr. 6, 2012

37 Andel norske sykehus som har medikamenter tilgjengelig for behandling av alvorlig malaria (N=38) Medikamenter tilgjengelig N (%) Artesunat og kinin11 (29) Kun artesunat11 (29) Kun kinin2 (5) Hverken artesunat eller kinin14 (37) Referanse: Heggheim Å, Blomberg B, Mørch K. Innsendt Tidsskr Dnlf. 37

38 Takk for oppmerksomheten 38


Laste ned ppt "Malaria Kristine Mørch Nasjonal Kompetansetjeneste for Tropiske Infeksjonssykdommer Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google