Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arv Generasjonsskifte Advokat Torbjørn Dobbe Advokatfullmektig Torill Terese Lie 6. November 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arv Generasjonsskifte Advokat Torbjørn Dobbe Advokatfullmektig Torill Terese Lie 6. November 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arv Generasjonsskifte Advokat Torbjørn Dobbe Advokatfullmektig Torill Terese Lie 6. November 2011

2 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Oversikt ■ Situasjonen nå ■ Muligheter mv. ■ Praktiske tips og løsninger

3 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2 Arveavgift ■ Ikke-børsnoterte aksjer mv: – Tidligere 30 % eller 100 % av skattemessig formuesverdi i selskapet – Nå: 60 % eller 100 % – Dvs. en dobling av grunnlagssatsen Nytt: Endret praksis for A-og B-aksjer Hvis ikke stemmerett/utbytterett – rådigheten går ikke over

4 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Arveavgift ■ Ikke-børsnoterte aksjer mv: – I tillegg til redusert rabatt: Næringseiendom skal inngå i formuesgrunnlaget med 40 % av leieverdi – Samlet gir dette en firedobling – minst – for arv av aksjer i utleieselskaper – SMB-listen = noterte, ”Unoterte” = ikke-børsnoterte

5 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 Arveavgift ■ Ikke-børsnoterte aksjer mv: – Innført tak for aksjerabatten – Maks verdier for 10 mill. kan inngå i beregningsgrunnlaget med 60 % – Taket kan bare benyttes en gang – Knyttes til mottaker, uavhengig av giver eller selskap

6 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 Arveavgift ■ Ikke-børsnoterte aksjer mv: – Alt over 10 mill. inngår med 100 % – Fortsatt skattemessig formuesverdi som er utgangspunktet, uavhengig av virkelig verdi – Fast eiendom er med i formuesgrunnlaget med skattemessig formuesverdi.

7 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 Eksempel arveavgift ikke- børsnotert aksje med rabatt ■ Aksjeverdi på arvefallstidspunktet: NOK 100 ■ Arvelaters inngangsverdiNOK 10 ■ Arving arver arvelaters inngangsverdi for framtidig aksjegevinstberegning for skatteformål ■ Aksjeverdi – 40 % rabatt:NOK 60 - 20 % latent gevinst NOK 100 – NOK 10:NOK 18 ■ ArveavgiftsgrunnlagNOK 42 ■ Beregnes på RF -1624B

8 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 Eksempel arveavgift ikke- børsnotert aksje uten rabatt og børsnotert aksje ■ Aksjeverdi på arvefallstidspunktet: NOK 100 ■ Arvelaters inngangsverdiNOK 10 ■ Arving arver arvelaters inngangsverdi for framtidig aksjegevinstberegning for skatteformål ■ Aksjeverdi :NOK 100 - 20 % latent gevinst NOK 100 – NOK 10:NOK 18 ■ ArveavgiftsgrunnlagNOK 82 ■ Beregnes på RF -1624B

9 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 Arveavgift ■ Avgiftsordning for generasjonsskifte av bedrift utvides – Avdragsordningens makstid utvidet fra 7 til 12 år – Begrensningen til regnskapsmessig ”små” foretak – opphevet – Valgkampsak på å fjerne arveavgiften på overføring av familiebedrifter? – Sverige har ikke arveavgift

10 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 Arveavgift ■ Fribeløpet NOK 470 000 ■ Lavsatsområdet fra NOK 470 000 til NOK 800 000 ■ Lavsats redusert 6 % til barn og 8 % til andre ■ Toppsats 10 % til barn 15 % til andre (tidligere henholdsvis 20 % og 30 %)

11 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 Arveavgiftssatsene Fribeløpene og avgiftssatsene gis i Stortingets årlige avgiftsvedtak Relevant informasjon om arveavgiftsreglene er lagt inn på: http://www.skatteetaten.no Av de første kr 470 000 Av de neste kr 330 000 Av overskytende Til barn, fosterbarn og foreldre intet6 %10 % Til andreintet8 %15 %

12 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11 Arveavgift ■ Endringene i arveavgiftssatsene ble innført med virkning fra 1.1.09, med unntak for reduksjonen i aksjerabatten ■ Uavsluttede dødsbo: Kan fortsatt leveres inn til offentlig skifte og få nytte av nye satser – m.a.o. gamle uavsluttede boer

13 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 12 Årlig fribeløp ■ Ny Aal § 4 b: Fritatt for avgiftsplikt er gaver som består i: Gaver … til fysiske personer innenfor et årlig fribeløp tilsvarende et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang. Gaver i form av ikke-børsnoterte aksjer, andeler i ansvarlige selskap eller kommandittselskap og andre typer verdipapirer som ikke er notert på børs, samt overføring av fast eiendom, er ikke fritatt for avgiftsplikt etter denne bestemmelsen. ■ ½G pr. inngangen til kalenderåret (kr 37 820 i 2011) ■ Sjablongregel; motiv irrelevant ■ Årlig fribeløp - akkumuleres ikke ■ Ett fribeløp – pr. person – pr. mottaker (dvs. 2 foreldre og 4 barn = 8 årlige fribeløp totalt)

14 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13 Årlig fribeløp ■ Bruk av bestemmelsen – Ved gave av fritidseiendom (eller enhver annen overføring) kan det lønne seg å la noe stå igjen som gjeld. Denne gjelden kan reduseres årlig – Eks; Hytte overført fra 2 foreldre til 2 barn med gjeld kr 1 336 240 vil etter 10 år være nedbetalt

15 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 14 Overføring av hus og hytter ■ Bolig: Normalt ikke noe poeng pga. rådighet ■ Hytter kan med fordel overføres: – Kan kombineres med gjeld og årlige ettergivelser – Ofte bedre å gjøre dette mens man lever da man unngår tvil om foreldrenes intensjoner og ønsker – Får fradrag for bruksrett (maks. 4 uker) ■ Sjablonberegning (avh. av givers alder). ■ Vanlig eks: 5 mill. verdi, voksne barn; reduksjon totalt kr 730 000 – Finanskrise gir et rabattvindu!

16 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15 Amnesti for midler i utlandet? ■ Amnesti finnes ikke ■ Lign.l § 10-4 3.ledd: Nedsettelse etter skjønn ■ Fast praksis: Redusert tilleggsskatt hvis skattyter selv melder inn skjulte midler (systemet innført allerede i 1948, dagens regel er fra 1.1.1987) ■ Sats: 30 % - 60 % ■ Ordningen med 1 % tilleggsskatt (+ rente) er opphevet. Nye renteberegningsregler ved endringssak. 0 %-regel? ■ Forutsetning: Opplysning ikke fremkommet fra andre kilder

17 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 16 Arv og gave Arv etter loven Arvetavlen (men ikke fjernere enn fetter/kusine) Arv etter testament Begrenses av pliktdelsreglene Gaver/gavesalg Vederlagsfri formuesoverføring Livsdisposisjoner Giver står fritt

18 Kontaktdetaljer Torbjørn Dobbe +47 40 63 95 98 Torill Terese Lie +47 40 63 91 26 torbjorn.dobbe@kpmg.no torill. terese.lie@kpmg.no www.kpmg.no 17 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

19 Thank you

20 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Arv Generasjonsskifte Advokat Torbjørn Dobbe Advokatfullmektig Torill Terese Lie 6. November 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google