Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruke 27 millioner fornuftig Synliggjøre bibliotekets tilbud og konkrete bidrag til student- og forsker- hverdagen Organisere bibliotekpersonalet slik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruke 27 millioner fornuftig Synliggjøre bibliotekets tilbud og konkrete bidrag til student- og forsker- hverdagen Organisere bibliotekpersonalet slik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruke 27 millioner fornuftig Synliggjøre bibliotekets tilbud og konkrete bidrag til student- og forsker- hverdagen Organisere bibliotekpersonalet slik at vi gir god veiledning og relevante tjenester på en effetiv måte Oppfattes som en merverdi for fakultetet http://www.flickr.com/photos/thomashawk/373249714

2 UMN

3 Ca 27 hoder fordelt på 10 skranker fra Tøyen til Forskningsparken universitetsbibliotekarer, kontorstøttepersoner, bibliotekarer (filatelister, innflyttere, forfattere, kickboksere, bestefedre, bokelskere, kvedere, kryssordløsere, afp-ere, småbarnsforeldre, malere, deltidsansatte, harpespillere…osv) Hvem er vi?

4 Blått – organisatoriske nivåer Grønt – operative store bibliotek Orange - læringssentre Gult – operative mindre bibliotek Bibliotekdirektør Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Biblioteket i Georg Sverdrups Hus Studentbiblioteket Sophus Bugge Biblioteket ved Det Teologisk fakultet Arkeologisk bibliotek Etnografisk bibliotek Bibliotek for medisin og helsefag Bibliotek for medisin og helsefag Det odontologiske fakultetsbibliotek Biblioteket ved Psykiatrisk instiuttt Det juridiske fakultetsbibliotek Fellesbiblioteket Læringssenteret i Domus Nova Bibl. Senter for europarett Bibl. Inst. for kriminologi og rettssosiologi Bibl. Norsk senter for menneskerettighete r Bibl. Insitutt for privatrett Bibl. Senter for rettsinformatikk Bibl Insitutt for offentlig rett Rettshistorisk samling Bibl. Nordisk institutt for sjørett Avd. for petroleums- og energirett Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetsbibliotek Fellesbiblioteket MN Astrofysisk bibliotek Biologisk bibliotek Farmasøytisk bibliotek Fysisk bibliotek Geologisk bibliotek Informatikkbibliotek et Kjemisk bibliotek Matematisk bibliotek Naturhistorisk museums bibliotek Botanikk Geologi Zoologi

5 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

6 S.R. Ranganathan : Five laws of librarianship. • Books are for use. • Every reader his [or her] book. • Every book its reader. • Save the time of the User. • The library is a growing organism. Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det? Tiltak UBO/UMN • LibQual • Post LibQual : konkret bruk av kilder • Brukertesting av nettsider • Dialog på instituttnivå • Dialog på forskergruppenivå : også web • Dialog studentrepresentanter • Klikkere som ”ice breaker” • UMNs forskningsdag

7 FullText@UBO Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

8 Over 75% av mediebudsjettet (53 mill) Politikk: ”fixed price – unlimited use – perpetual ownership” Beholdning eBøker 205000 Sentrale innkjøp av pakker Det meste i Bibsys (gjenfinning ikke god nok) ePensum i pakkene??? Ja en del på høyere grad / lite på lavere grad (Springer Ja, Elsevier Nei) eRessurser ved UiO pr mai 2010 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

9 Bruk av Springer ebøker jan-april Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

10 Telling og observasjon: Vitenskapelig ansatte bruker det fysiske biblioteket og nettsidene våre lite. • Finner alt de trenger via Google • Sender PDF-filer seg imellom og til studenter • Studenter trenger ikke biblioteket før på master-nivå Mer oppsøkende virksomhet? • Lavterskeltilbud • Bibliotekaren kommer • Ulike kurstilbud(verktøykurs/Lynkurs) • Søk smart i Google Scholar • Nytt fra biblioteket / Twitter / Blog • Forskergruppekontakt • Lenker på institutt, forskergruppesider og prosjektsider • Kliniske bibliotekarer Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

11

12 HOLDNINGER: bevisst forhold til kvalitet på ulik informasjon. KJENNSKAP til fagspesifikke informasjonsressursene som er tilgjengelig ved UiO (eks databaser som ISI…BA…. GeoRef…PubMed…. Medline….CA…..ASFA…..SciFinder….IEEE…..MathSciNet…INSPEC…. Aluka….EmB..IndexKewensis….Eric….Googl…GoogleScholar) HOLDNINGER: Forskningsetikk/forskeretikk KJENNSKAP til publiseringsprosessen med referee, impact factor, Norske forhold/faglige forskjeller FERDIGHET utøve vitenskapelig forfatterskap, referering, referansehåndteringsverktøy HOLDNINGER: Forskningsetikk/forskeretikk KJENNSKAP til publiseringsprosessen med referee, impact factor, Norske forhold/faglige forskjeller FERDIGHET utøve vitenskapelig forfatterskap, referering, referansehåndteringsverktøy HOLDNINGER: plagiering, fuskereglement, akademisk redelighet og informasjonskompetanse, regler for etisk sitering og referering. KJENNSKAP til basale UiO-verktøy og bibliotekressurser Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det? Undervisning i informasjonskompetanse: fuskesaker og kvalifikasjonsrammeverk er brekkstenger Tretrinnsrakett -med lokale tilpasninger og mulighet for trinn 0

13 Xiao, N. 2008. Web 2.0 as Catalyst: Virtually Reaching Out to Users and Connecting Them to Library Resources and Services. Science & Technology Libraries 55 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

14 Framtiden. Stedene.

15 UiOs bibliotektilbud innen realfag og Life Science Museumsbiblioteket på Tøyen - åpner kildene og tilgjengeliggjør litteraturen, også for publikum IFI II-biblioteket - tjenester til forskningsparken og høyteknologiske forskningsmiljøer (SIMULA m.fl) Biblioteket i Fysikkbygget - fysikk og geofag i fokus Biblioteket / studenthuset/ rekrutterings- og mediemagneten Vilhelm Bjerknes hus - matematisk, bio, imbv, kjemisk, fellesbibl, farmasøytisk Framtiden. Stedene.

16

17

18

19

20 VILHELM BJERKNES’ HUS Synlig satsing på realfag

21 Hvor?

22 Hvem? Vilhelm Bjerknes (1862-1951) regnes som den internasjonale meteorologiens far. Bjerknes’ lov om værvarsling (Meteorologische Zeitschrift nr. 21, 1904) En av verdens mest fremtredende forskere innen fysikk og geofysikk.

23 Bakgrunn for prosektet: Realfagsbibliotek i Vilhelm Bjerknes’ hus

24 Vedtak i Universitetsstyret høsten 2007 Fra vedtak møte 6/2007, 23.oktober 2007: • 1. Styret ser betydningen av å utvikle Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus til et moderne bibliotek med læringssenterfunksjoner for realfagene og ber universitetsdirektøren videreføre prosjektet for ombygging frem til og med detaljprosjekt. • 2. Styret ber om at prosjektet legges fram for styret på nytt med kostnader basert på detaljprosjektet. – Konsolidering av bibliotektilbud til realfagene – Komplettering av UBs tilbud – Bedret studie- og læringsmijø for realfagsstudenter

25 Nyskaping og realfagssatsing  Det beste fra 60-tallets modernistiske arkitektur kombineres med nytt formspråk for nye og fleksible studie- og læringsformer  Biblioteket vil preges av lys, luft og veksling mellom åpne og avskjermede arealer  Sosial møte- og læringsarena i tråd med dagens og morgendagens students forventninger  Fortsatt drift av den tradisjonsrike Realistforeningens aktiviteter og auditorier for masseundervisning.  Ny formidlingsarena for UiOs forskning og undervisning i realfag

26 Forankring • Utkast til UiOs strategiske plan 2010 til 2020 – ”[…] oppgradering av undervisningslokaler og studentarealer bli prioritert. I de første fem årene av strategiplanen vil universitetet prioritere en oppgradering Vilhelm Bjerknes’ hus til bibliotek og læringssenter for realfagene.” • Strategi for styrking av realfagene 2010-2014 fra KD: – Antall kandidater fra realfaglige og teknologiske utdanninger skal øke med minst 15 prosent – Fagdidaktikken i realfaglige og teknologiske studier skal styrkes – Økt kvalitet i realfaglige og teknologiske utdanninger

27 Forvandlingen

28 Tilpasning til nye lærings- og arbeidsformer

29 – et sted å legge grunnlag for ny forskning, fortsette læringen, bli inspirert, møte venner, kollegaer og foreleser.

30

31

32

33 http://www.ub.uio.no/umn/nyttbibl/

34

35

36

37 Grønt UiO, omdømmebygging, ePensum, gøy med duppeditter, kontakt med studenter og lærere osv.

38 Lesebrett Sony iPad Kindle Nook Iliad

39 Borrow an iPad from Lewis Music Library for a few hours! http://bit.ly/cw9Sls Any ideas for using iPads in the library or for research? 8:50 AM May 7th via bit.ly Replyhttp://bit.ly/cw9Sls8:50 AM May 7thbit.lyReply Retweet MIT libraries: We'd love to know: What's your favorite way to read books & why? On paper, computer screen, Kindle, iPad, etc.? So many choices now! #fb 8:39 AM Apr 13th via web#fb 8:39 AM Apr 13th

40

41 I tiden… Sterk vekst i materiale som er åpent tilgjengelig Open Access Open Content Vekst i bruk av ebøker/lesebrett Apple iPad forventes solgt i 5 mill. eksemplarer i de første 10 mnd etter lansering Amazon Kindle er solgt i ca x mill. eksemplarer Fragmentert marked, pga forskjellige DRM mekanismer

42 Rå lesebrett 30 tomme brett i sirkulasjon siden høsten 2009 - Irex/Sony Registrert i Bibsys Bibliotekene tømmer/lader ordner køen Tilbakemeldinger Store brett trege Små brett dårlige på pdf-filer Gøy å teste Alt (pensum) på ett brett Erfaringer fra piloter ved bl.a. NTNU, Princeton Utskriftsmengder / Grønt UiO Finne ut: hvordan brukes lesebrett og elektronisk litteratur av studentene

43 •Oppstart høsten 2010 •UiO-innkjøpt materiale, samt annet pensum legges på platene som lånes ut til ca 20 enkeltstudenter •Unipub klarerer rettighetene til det vi ikke har lisens på. •Utvalgte kurs: et på Geofag og et på Økonomisk institutt •2 brett innkjøpes/utstyres til dyslektikere i samarbeid med tilretteleggingstjenesten •Type? Tester iPad og andre. Innkjøp juni/juli •Avtaler/utlån administreres av biblioteket •Inngår i Grønt UiO UBO Pilot ePensum på lesebrett:

44 Fordeler vs Ulemper for studentene Fordeler • Alt på et brett • Kan bruke penger på flytende mat (les: øl) istedenfor utskrift Ulemper • Avhengig av strøm • Hva hvis du mister/blir frastjålet brettet • Backup eller Michel Heeremans, Institutt for Geofag

45 Krav Farger Søkbar BokmerkerNotater OS Michel Heeremans, Institutt for Geofag Kilder: studenter, IT-drift, egen erfaring


Laste ned ppt "Bruke 27 millioner fornuftig Synliggjøre bibliotekets tilbud og konkrete bidrag til student- og forsker- hverdagen Organisere bibliotekpersonalet slik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google