Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød

2 Konsernstruktur Nord Vest Gjenvinning (eierandel 50 %) Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Retura Norge AS (eierandel 8,71 %) Søre Sunnmøre Gjennvinning AS (eierandel 50,1 %) Weee Recycling AS (eierandel 20 %) Trøndelag Gjenvinning AS (eierandel 33,3 %) Namdal Avfallstransport AS (eierandel 20 %) Retura TRV AS (eierandel 100 %) Surnadal Avfall AS (eierandel 40 %) Renholdsverket AS (eierandel 100 %) Meldal Miljøanlegg AS (eierandel 32 %) Biogass TRV Rekom AS (eierandel 3,43 %)

3 Resultat og omsetning for TRV Resultat før skatt2005200620072008Budsjett Tall i hele tusen kr. 2009 TRV konsernet-6 30413 93811 92513 90314 997 Retura TRV AS(fra 1.6.05) 7 76616 2079 37714 24913 714 Renholdsverket AS I/A -3 3493 5005 684876 Omsetning2005200620072008Budsjett Tall i hele tusen kr. 2009 TRV Konsernet143 558175 572218 739248 645284 868 Retura TRV AS62090113 162118 938136 107159 892 Renholdsverket ASI/A82 241107 073116 939131 112

4 Vår miljøpolitikk 1. Redusere avfall 2. Gjenbruk 3. Materialgjenvinning 4. Energigjenvinning 5. Deponi (3 %) 1. Redusere avfall 2. Gjenbruk 3. Materialgjenvinning 4. Energigjenvinning 5. Deponi (3 %)

5 Vekst i kg husholdningsavfall pr. innbygger 25 kg 19502007 429 kg

6 Avfallsbehandling på Heggstadmoen Satser på gjenbruk og gjenvinning

7 Samlede CO 2 resultater Samlede CO 2 -resultater CO 2 -utslipp fra konsernets egen virksomhet-2 242tonn CO 2 CO 2 -utslipp fra energigjenvinning-13 798tonn CO 2 CO 2 -besparelse energigjenvinning18 628tonn CO 2 CO 2 -besparelse materialgjenvinning85 760tonn CO 2 Sum CO 2- besparelse 88 348tonn CO 2 Spesifikke verdier CO 2 -utslipp fra egen virksomhet pr. tonn avfall:14,8kg Netto CO 2 -besparelse pr. tonn avfall:584kg Netto CO 2 -besparelse pr. ansatt:559tonn

8 Avfallssug • Startet sist vinter • 500 husstander på Kattem • Effektiv innsamling reduserer utslippene • Økt sikkerhet • Støy, støv og lukt blir minimert • Estetisk • Forhindrer skadedyr • Reduserer brannfaren

9 Hybrid biler - biodiesel • 2 hybridbiler kommer i april • Kan gå på 100 % biodiesel • Elektrisitet overtar ved lasting –Støy og eksos reduseres til et minimum i midtbyen

10 Retura-selskapene Industriell aktør Satser på viderebehandling/volum

11 Når utstyret teller • Beholdere • Containere • Komprimatorer/presser • Spesialutstyr

12 Norges mest effektive papirsortering… • Moderne og høyteknologisk papirsorteringsanlegg på Heggstadmoen • Kapasitet på ca 80 000 tonn pr.år • 3 stk Titech, optiske lesere skyter ut uønskede materialer med luft • Gjør sorteringsprosessen presis og effektiv

13 Hall for sortering Metall/ slaggeanlegg Automatisk sortering av restavfall - kanskje?

14 Hva skjer med avfallet?

15 Papir •Går til vårt moderne papiranlegg på Heggstadmoen •Sorteres og presses i baller •Selges til Norske Skog og Kina

16 Papp •Sorteres og presses i baller •Selges til Petterson på Ranheim Eksempel: Papp Man må hugge ca 40 mål skog pr døgn, 200 mål i uka, 10400 mål i året for å erstatte returpapp

17 Metaller •Leveres til Metallco Trondheim AS, Hommelvik •Denne fraksjonen som blir solgt kalles Brom •Tar også i mot rene fraksjoner

18 Plast •Plastfilm og folie sorteres og presses i baller og blir levert på Heggstadmoen. (Folldal Gjenvinning AS) •Annen plast går til material- eller energigjenvenning Produkter laget av returplast

19 Renas/ EE •Lastes opp i store containere •Sendes videre til på Weee Recycling AS på Øysand i Melhus Kommune. • Sorteres i rene fraksjoner og går til gjenvinning

20 Offshore waste Et multidisiplinselskap som leverer en rekke tjenester til industrien on-/offshore • Mekanisk • Sveising/platearbeid • ON-/offshore • Industriell rengjøring • Trykktesting • Service/vedlikehold/ ferdigstillelse • Operatører • Boltetrekking • Tilkomstteknikk • Rigging

21 Biogassanlegg? Besøkt Vesterås Vennersborg Kristianstad Lindkjøping Preseco – Finland Lillehammer, Telemark, Hadeland Fredrikstad – har biogassbusser Oslo – bestilt biogassbusser Politikere og andre beslutningstakere er velkommen til å besøke anlegg i Sverige – 15 år foran Norge Biogass stasjon i Trondheim?

22 Trondheim og Malvik kommuner Felles biogassanlegg for drivstoff Lokalisering Heggstad •Mål 40.000 tonn råstoff inn •Mål 40.000 tonn biorest ut til landbruket, i stedet for Yara •Råstoff: Matavfall hus og butikker, Slakteriavfall, Gjødsel, gress/halm •TRV og Nortura har til sammen 25.000 tonn •Vi snakker med flere om nye 15-20.000 tonn •Vi og Bondelaget og Kompetansesenter for Landbruk samarbeider om distribusjon av biorest •Vi samtaler med Fylket og Trondheim om salg av gass som drivstoff til busser.

23 Kalkyle: Anlegg for anaerob nedbrytning av våtorganisk avfall

24 Hvorfor Heggstadmoen •Nærhet marked (metan til 80 tunge kjøretøy)  metan •Nærhet kornbønder på sydsiden av byen  biorest •Nærhet oppstillingsplass for busser Sandmoen(100-200) •TRV har 65 biler på Heggstadmoen/Tempe – flytte alt •Nærhet Deponigassuttak for HVS/TEV – kjele og rør •Plass, miljø og organisasjon for en industriell virksomhet •Hageavfallsmottak  råstoff for mulig kompost

25 Politiske rammevilkår for biogassproduksjon – mye stemmer •Reduksjon av CO2, metan og lystgass i nasjonale planer, samt forhandlinger med EU/FN 20% ned til 2020, kanskje mer •  hvor er det lettest å oppnå målene? Lokalt er det bygninger og kollektiv transport •Enova har nylig fått midler til prosjekter for biogass til drivstoff, opp til 30% •Arbeiderpartiet har nylig (årsmøtet) vedtatt krav til bruk av biogass for bussdrift Vedtatt 22.11.07 i Trondheim Kommune •Avfallsplanen 2007-2016 – utskilling av matavfall/vurdere bruk av biogass som drivstoff for busser og biler Levert rådmannen i Trondheim Kommune 21.02.07 •Hvordan redusere CO2-utslipp fra tjenestekjøring i TK med 40 % Vedtatt i Trondheim Kommune 24.04.08 •Miljøpakken – 6-parti forliket - blant annet reduksjon av CO2 og partikkelstøv Vedtatt i Fylkeskommunen? •Reduksjon av CO2 utslipp, 30 % reduksjon fra 1991 nivå - betyr 100 %  120 %  70 % = reduksjon på 42 %

26 Muligheter/Utfordringer Blir det noe av? •Får vi nok råstoff •Vil Fylket Kjøpe gassen – konsesjonsvilkår •Vil bøndene kjøpe gjødsla •Vil Enova støtte oss •Får vil tillatelse av Fylkesmannen etc. Vi tror ja, ting går i riktig retning


Laste ned ppt "Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google