Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød

2 Konsernstruktur Nord Vest Gjenvinning (eierandel 50 %) Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Retura Norge AS (eierandel 8,71 %) Søre Sunnmøre Gjennvinning AS (eierandel 50,1 %) Weee Recycling AS (eierandel 20 %) Trøndelag Gjenvinning AS (eierandel 33,3 %) Namdal Avfallstransport AS (eierandel 20 %) Retura TRV AS (eierandel 100 %) Surnadal Avfall AS (eierandel 40 %) Renholdsverket AS (eierandel 100 %) Meldal Miljøanlegg AS (eierandel 32 %) Biogass TRV Rekom AS (eierandel 3,43 %)

3 Resultat og omsetning for TRV Resultat før skatt Budsjett Tall i hele tusen kr TRV konsernet Retura TRV AS(fra ) Renholdsverket AS I/A Omsetning Budsjett Tall i hele tusen kr TRV Konsernet Retura TRV AS Renholdsverket ASI/A

4 Vår miljøpolitikk 1. Redusere avfall 2. Gjenbruk 3. Materialgjenvinning 4. Energigjenvinning 5. Deponi (3 %) 1. Redusere avfall 2. Gjenbruk 3. Materialgjenvinning 4. Energigjenvinning 5. Deponi (3 %)

5 Vekst i kg husholdningsavfall pr. innbygger 25 kg kg

6 Avfallsbehandling på Heggstadmoen Satser på gjenbruk og gjenvinning

7 Samlede CO 2 resultater Samlede CO 2 -resultater CO 2 -utslipp fra konsernets egen virksomhet-2 242tonn CO 2 CO 2 -utslipp fra energigjenvinning tonn CO 2 CO 2 -besparelse energigjenvinning18 628tonn CO 2 CO 2 -besparelse materialgjenvinning85 760tonn CO 2 Sum CO 2- besparelse tonn CO 2 Spesifikke verdier CO 2 -utslipp fra egen virksomhet pr. tonn avfall:14,8kg Netto CO 2 -besparelse pr. tonn avfall:584kg Netto CO 2 -besparelse pr. ansatt:559tonn

8 Avfallssug • Startet sist vinter • 500 husstander på Kattem • Effektiv innsamling reduserer utslippene • Økt sikkerhet • Støy, støv og lukt blir minimert • Estetisk • Forhindrer skadedyr • Reduserer brannfaren

9 Hybrid biler - biodiesel • 2 hybridbiler kommer i april • Kan gå på 100 % biodiesel • Elektrisitet overtar ved lasting –Støy og eksos reduseres til et minimum i midtbyen

10 Retura-selskapene Industriell aktør Satser på viderebehandling/volum

11 Når utstyret teller • Beholdere • Containere • Komprimatorer/presser • Spesialutstyr

12 Norges mest effektive papirsortering… • Moderne og høyteknologisk papirsorteringsanlegg på Heggstadmoen • Kapasitet på ca tonn pr.år • 3 stk Titech, optiske lesere skyter ut uønskede materialer med luft • Gjør sorteringsprosessen presis og effektiv

13 Hall for sortering Metall/ slaggeanlegg Automatisk sortering av restavfall - kanskje?

14 Hva skjer med avfallet?

15 Papir •Går til vårt moderne papiranlegg på Heggstadmoen •Sorteres og presses i baller •Selges til Norske Skog og Kina

16 Papp •Sorteres og presses i baller •Selges til Petterson på Ranheim Eksempel: Papp Man må hugge ca 40 mål skog pr døgn, 200 mål i uka, mål i året for å erstatte returpapp

17 Metaller •Leveres til Metallco Trondheim AS, Hommelvik •Denne fraksjonen som blir solgt kalles Brom •Tar også i mot rene fraksjoner

18 Plast •Plastfilm og folie sorteres og presses i baller og blir levert på Heggstadmoen. (Folldal Gjenvinning AS) •Annen plast går til material- eller energigjenvenning Produkter laget av returplast

19 Renas/ EE •Lastes opp i store containere •Sendes videre til på Weee Recycling AS på Øysand i Melhus Kommune. • Sorteres i rene fraksjoner og går til gjenvinning

20 Offshore waste Et multidisiplinselskap som leverer en rekke tjenester til industrien on-/offshore • Mekanisk • Sveising/platearbeid • ON-/offshore • Industriell rengjøring • Trykktesting • Service/vedlikehold/ ferdigstillelse • Operatører • Boltetrekking • Tilkomstteknikk • Rigging

21 Biogassanlegg? Besøkt Vesterås Vennersborg Kristianstad Lindkjøping Preseco – Finland Lillehammer, Telemark, Hadeland Fredrikstad – har biogassbusser Oslo – bestilt biogassbusser Politikere og andre beslutningstakere er velkommen til å besøke anlegg i Sverige – 15 år foran Norge Biogass stasjon i Trondheim?

22 Trondheim og Malvik kommuner Felles biogassanlegg for drivstoff Lokalisering Heggstad •Mål tonn råstoff inn •Mål tonn biorest ut til landbruket, i stedet for Yara •Råstoff: Matavfall hus og butikker, Slakteriavfall, Gjødsel, gress/halm •TRV og Nortura har til sammen tonn •Vi snakker med flere om nye tonn •Vi og Bondelaget og Kompetansesenter for Landbruk samarbeider om distribusjon av biorest •Vi samtaler med Fylket og Trondheim om salg av gass som drivstoff til busser.

23 Kalkyle: Anlegg for anaerob nedbrytning av våtorganisk avfall

24 Hvorfor Heggstadmoen •Nærhet marked (metan til 80 tunge kjøretøy)  metan •Nærhet kornbønder på sydsiden av byen  biorest •Nærhet oppstillingsplass for busser Sandmoen( ) •TRV har 65 biler på Heggstadmoen/Tempe – flytte alt •Nærhet Deponigassuttak for HVS/TEV – kjele og rør •Plass, miljø og organisasjon for en industriell virksomhet •Hageavfallsmottak  råstoff for mulig kompost

25 Politiske rammevilkår for biogassproduksjon – mye stemmer •Reduksjon av CO2, metan og lystgass i nasjonale planer, samt forhandlinger med EU/FN 20% ned til 2020, kanskje mer •  hvor er det lettest å oppnå målene? Lokalt er det bygninger og kollektiv transport •Enova har nylig fått midler til prosjekter for biogass til drivstoff, opp til 30% •Arbeiderpartiet har nylig (årsmøtet) vedtatt krav til bruk av biogass for bussdrift Vedtatt i Trondheim Kommune •Avfallsplanen – utskilling av matavfall/vurdere bruk av biogass som drivstoff for busser og biler Levert rådmannen i Trondheim Kommune •Hvordan redusere CO2-utslipp fra tjenestekjøring i TK med 40 % Vedtatt i Trondheim Kommune •Miljøpakken – 6-parti forliket - blant annet reduksjon av CO2 og partikkelstøv Vedtatt i Fylkeskommunen? •Reduksjon av CO2 utslipp, 30 % reduksjon fra 1991 nivå - betyr 100 %  120 %  70 % = reduksjon på 42 %

26 Muligheter/Utfordringer Blir det noe av? •Får vi nok råstoff •Vil Fylket Kjøpe gassen – konsesjonsvilkår •Vil bøndene kjøpe gjødsla •Vil Enova støtte oss •Får vil tillatelse av Fylkesmannen etc. Vi tror ja, ting går i riktig retning


Laste ned ppt "Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google