Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød

2 Konsernstruktur Nord Vest Gjenvinning (eierandel 50 %)
Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Retura Norge AS (eierandel 8,71 %) Søre Sunnmøre Gjennvinning AS (eierandel 50,1 %) Weee Recycling AS (eierandel 20 %) Trøndelag Gjenvinning AS (eierandel 33,3 %) Namdal Avfallstransport AS (eierandel 20 %) Retura TRV AS (eierandel 100 %) Surnadal Avfall AS (eierandel 40 %) Renholdsverket AS (eierandel 100 %) Meldal Miljøanlegg AS (eierandel 32 %) Biogass TRV Rekom AS (eierandel 3,43 %)

3 Resultat og omsetning for TRV
Resultat før skatt 2005 2006 2007 2008 Budsjett Tall i hele tusen kr. 2009 TRV konsernet -6 304 13 938 11 925 13 903 14 997 Retura TRV AS (fra ) 7 766 16 207 9 377 14 249 13 714 Renholdsverket AS I/A -3 349 3 500 5 684 876 Omsetning TRV Konsernet 62090 82 241

4 Vår miljøpolitikk 1. Redusere avfall 2. Gjenbruk
3. Materialgjenvinning 4. Energigjenvinning 5. Deponi (3 %)

5 Vekst i kg husholdningsavfall pr. innbygger
                                25 kg 1950 2007

6 Avfallsbehandling på Heggstadmoen Satser på gjenbruk og gjenvinning

7 Samlede CO2 resultater Samlede CO2-resultater
CO2-utslipp fra konsernets egen virksomhet -2 242 tonn CO2 CO2-utslipp fra energigjenvinning CO2-besparelse energigjenvinning 18 628 CO2-besparelse materialgjenvinning 85 760 Sum CO2-besparelse 88 348 Spesifikke verdier CO2-utslipp fra egen virksomhet pr. tonn avfall: 14,8 kg Netto CO2-besparelse pr. tonn avfall: 584 Netto CO2-besparelse pr. ansatt: 559 tonn

8 Avfallssug Startet sist vinter 500 husstander på Kattem
                                Startet sist vinter 500 husstander på Kattem Effektiv innsamling reduserer utslippene Økt sikkerhet Støy, støv og lukt blir minimert Estetisk Forhindrer skadedyr Reduserer brannfaren

9 Hybrid biler - biodiesel
2 hybridbiler kommer i april Kan gå på 100 % biodiesel Elektrisitet overtar ved lasting Støy og eksos reduseres til et minimum i midtbyen

10 Retura-selskapene Industriell aktør Satser på viderebehandling/volum

11 Når utstyret teller Beholdere Containere Komprimatorer/presser
Spesialutstyr

12 Norges mest effektive papirsortering…
Moderne og høyteknologisk papirsorteringsanlegg på Heggstadmoen Kapasitet på ca tonn pr.år 3 stk Titech, optiske lesere skyter ut uønskede materialer med luft Gjør sorteringsprosessen presis og effektiv

13 Hall for sortering Metall/ slaggeanlegg Automatisk sortering av restavfall - kanskje?

14 Hva skjer med avfallet?

15 Papir Går til vårt moderne papiranlegg på Heggstadmoen
Sorteres og presses i baller Selges til Norske Skog og Kina

16 Papp Sorteres og presses i baller Selges til Petterson på Ranheim
Eksempel: Papp Man må hugge ca 40 mål skog pr døgn, 200 mål i uka, mål i året for å erstatte returpapp

17 Metaller Leveres til Metallco Trondheim AS, Hommelvik
Denne fraksjonen som blir solgt kalles Brom Tar også i mot rene fraksjoner

18 Plast  Plastfilm og folie sorteres og presses i baller og blir levert på Heggstadmoen. (Folldal Gjenvinning AS) Annen plast går til material- eller energigjenvenning Produkter laget av returplast

19 Renas/ EE Lastes opp i store containere
Sendes videre til på Weee Recycling AS på Øysand i Melhus Kommune. Sorteres i rene fraksjoner og går til gjenvinning                                                                                                                                                   

20 Offshore waste Et multidisiplinselskap som leverer en rekke tjenester til industrien on-/offshore Mekanisk Sveising/platearbeid ON-/offshore Industriell rengjøring Trykktesting Service/vedlikehold/ ferdigstillelse Operatører Boltetrekking Tilkomstteknikk Rigging

21 Biogassanlegg? Biogass stasjon i Trondheim?
Politikere og andre beslutningstakere er velkommen til å besøke anlegg i Sverige – 15 år foran Norge Biogass stasjon i Trondheim? Besøkt Vesterås Vennersborg Kristianstad Lindkjøping Preseco – Finland Lillehammer, Telemark, Hadeland Fredrikstad – har biogassbusser Oslo – bestilt biogassbusser

22 Trondheim og Malvik kommuner Felles biogassanlegg for drivstoff Lokalisering Heggstad
Mål tonn råstoff inn Mål tonn biorest ut til landbruket, i stedet for Yara Råstoff: Matavfall hus og butikker, Slakteriavfall, Gjødsel, gress/halm TRV og Nortura har til sammen tonn Vi snakker med flere om nye tonn Vi og Bondelaget og Kompetansesenter for Landbruk samarbeider om distribusjon av biorest Vi samtaler med Fylket og Trondheim om salg av gass som drivstoff til busser.

23 Kalkyle: Anlegg for anaerob nedbrytning av våtorganisk avfall

24 Hvorfor Heggstadmoen Nærhet marked (metan til 80 tunge kjøretøy) metan Nærhet kornbønder på sydsiden av byen  biorest Nærhet oppstillingsplass for busser Sandmoen( ) TRV har 65 biler på Heggstadmoen/Tempe – flytte alt Nærhet Deponigassuttak for HVS/TEV – kjele og rør Plass, miljø og organisasjon for en industriell virksomhet Hageavfallsmottak  råstoff for mulig kompost

25 Politiske rammevilkår for biogassproduksjon – mye stemmer
Reduksjon av CO2, metan og lystgass i nasjonale planer, samt forhandlinger med EU/FN 20% ned til 2020, kanskje mer  hvor er det lettest å oppnå målene? Lokalt er det bygninger og kollektiv transport Enova har nylig fått midler til prosjekter for biogass til drivstoff, opp til 30% Arbeiderpartiet har nylig (årsmøtet) vedtatt krav til bruk av biogass for bussdrift Vedtatt i Trondheim Kommune Avfallsplanen – utskilling av matavfall/vurdere bruk av biogass som drivstoff for busser og biler Levert rådmannen i Trondheim Kommune Hvordan redusere CO2-utslipp fra tjenestekjøring i TK med 40 % Vedtatt i Trondheim Kommune Miljøpakken – 6-parti forliket - blant annet reduksjon av CO2 og partikkelstøv Vedtatt i Fylkeskommunen? Reduksjon av CO2 utslipp, 30 % reduksjon fra 1991 nivå - betyr 100 %  120 %  70 % = reduksjon på 42 %

26 Muligheter/Utfordringer Blir det noe av?
Får vi nok råstoff Vil Fylket Kjøpe gassen – konsesjonsvilkår Vil bøndene kjøpe gjødsla Vil Enova støtte oss Får vil tillatelse av Fylkesmannen etc. Vi tror ja, ting går i riktig retning


Laste ned ppt "Ledende miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Tema: Avfallsbehandling og Biogassproduksjon Av: Ole Petter Krabberød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google