Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økologi Økologi er læren om hvordan organismene og omgivelsene deres virker sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økologi Økologi er læren om hvordan organismene og omgivelsene deres virker sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økologi Økologi er læren om hvordan organismene og omgivelsene deres virker sammen

2 Ordet økologi er sammensatt av de greske ordene oikos, som betyr hus, og logos, som betyr lære. Økologi kan derfor oversettes til ”læren om naturens husholdning”. Ofte brukes uttrykket ”læren om samspillet i naturen”, fordi levende organismer påvirker hverandre og blir igjen påvirket av det miljøet de lever i

3 Alle steder på jorda der det kan leve organismer kalles biosfæren. Denne deles gjerne opp i mindre deler som vi kaller økosystemer. • Et økosystem er et område i naturen som er mer eller mindre avgrenset fra andre områder. Det kan være vanskelig å finne klare grenser mellom forskjellige økosystem. • Verdenshavene er våre største økosystemer.

4 Levende og ikke-levende faktorer i økosystemene I økosystemene er det både levende faktorer (biotiske faktorer) og ikke-levende faktorer (abiotiske faktorer). I tabellen til høyre ser du noen eksempler på disse faktorene. Faktorene vil variere fra økosystem til økosystem Levende faktorerIkke-levende faktorer PlanterJordsmonn med næringssalter Planteetende dyrLuft med bl.a. oksygen og karbondioksid RovdyrVann med oppløste forbindelser SoppTemperatur MikroorgansimerVind, lys, bølger…

5 Alt som lever er avhengige av både levende og ikke-levende faktorer Planter kan ikke leve uten vann og salter fra jorda. De må ha vann og karbondioksid fra lufta og passende temperatur og andre klimatiske forhold. Dyr er avhengig av de samme faktorene som planter, men får karbonforbindelser fra plantene som de spiser. Grønne planter er produsenter

6 Noen viktige økologiske begreper Et individer en enkelt organisme. Du er et individ, og en gråspurv i parken er et annet individ. En artbestår av alle individer som under naturlige forhold kan forplante seg med hverandre og få forplantningsdyktig avkom. En populasjon = en bestand er flere individer av samme art som lever i et område og har mulighet til å forplante seg med hverandre. Et samfunner alle populasjonene som lever i et område og kan påvirke hverandre. Vi skiller ofte mellom dyresamfunn og plantesamfunn. Et økosystemEr et avgrenset område med levende og ikke- levende faktorer som påvirker hverandre. Økosystemene er normalt selvforsynt med alt unntatt energi, som må tilføres utenfra. Biosfærener alle steder på og nær jorda der det lever organismer

7 Noen flere sentrale begrep Et næringsnettviser oss hvem som spiser hvem i et økosystem En næringskjedeer en liten del av et næringsnett Produsenteromdannet uorganiske forbindelser til organiske forbindelser, vanligvis gjennom fotosyntese. Forbrukere = konsumenterspiser og bruker organiske forbindelser laget av planter Nedbrytereer organismer som lever av døde organismer og avfall fra dem som de omdanner til organisk materiale. Bakterier og sopp er eksempler på dette.

8 Ut i naturen • Vilt vått og vakkert Vilt vått og vakkert


Laste ned ppt "Økologi Økologi er læren om hvordan organismene og omgivelsene deres virker sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google