Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester
Lars J. Berglund Seksjonsleder, sio Psykisk helse Blindern

2 Et unikt og komplett helsetilbud
Fastlege- allmennlege Vaksinasjoner Svangerskapskontroll Helsesøster Psykolog/psykiater/Psykomotorisk fysioterapeut Tannleger Rådgivningstjeneste – sosionomer og pedagog SiO

3 Alle kan bruke alle tjenester
Blindern Sentrum Fastlege Psykolog/psykiater Psykomotorisk fysioterapi Tannlege Vaksinasjon Helsesøster Rådgivning Fastlege Helsesøster Psykologer Rådgivning BI SiO

4 Hvorfor velge fastlege i SiO?
Studenter trenger også fastlege Tilbakebetaling av helseutgifter over 200 kr.  Prioritert legehjelp på dagen ved akutt sykdom, f eks syk på eksamensdagen Øyeblikkelig hjelp Timebestilling på sms Kort ventetid (0-2 uker) Leger som er spesialister på vanlige studentproblemer Bytt fastlege enkelt på nett! SiO

5 Psykisk helse Blindern og Sentrum Kristian Ottosens hus, 2. etg.
Gratis for studenter Henvisning ikke nødvendig Timebestilling daglig fra kl 8.00, pr telefon eller oppmøte. Daglig «Hastehjelp». Ta kontakt pr tlf eller i ekspedisjonen! 20 behandlere: psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter Det egne valget og endringsprosessen! SiO

6 Allmenn og tannlege Allmennmedisinsk seksjon: Tannhelsetjeneste:
Fastlegeansvar, også for pasienter med psykiske problemer. Attestasjon ved sykdom Helsesøster. Vaksinasjoner: Reisevaksiner, influensa Tannhelsetjeneste: Egenbetaling, ”vennlige priser” Ikke ventetid nå SiO

7 Et bilde på problemer som studenter fikk hjelp med i 2012… (n=482)
SiO

8 Ulike deler av tilbudet…
SiO

9 2 Hva gjør vi… Typiske studentproblemer: Depresjon, angst, andre følelsesmessige problemer. 30 % har studieproblemer Vurdering av studenter som henvender seg med psykiske og/eller kroppslige/helsemessige problemer Korttids psykoterapi: Noen samtaler med utgangspunkt studentens tilstand, behov, eller avtalt fokus. Grupper: Ta ordet, Eksamensangst, Kroppsbevissthet, Depresjonsmestring, Stressmestring… Samarbeid med lærestedet: om forebyggende tiltak, om enkeltstudenter, konsultasjoner. Samarbeid med studenttillitsvalgte SiO

10 Inntak og prioritering
2-årig prosjekt Hvorfor: «Nesten dobbelt så mange som blir avvist enn det vi tilbyr behandling/tiltak» Mål: Prøve ut og evaluere nye arbeidsmetoder ifm mottak Ny kunnskap om den totale «henvendelsesstrømmen» Økt brukertilfredshet SiO

11 Viktigste kontaktgrunner
Depresjon Angst Følelsesmessige plager Eksamensproblemer Samlivsproblemer Spiseproblemer Psykosomatikk Psykiske vansker som uttrykkes ved kroppslige plager Studierelaterte problemer Rusproblemer SiO

12 Hvor stor er sannsynligheten for at du møter en student med psykiske plager?
Arbeidspress og konsentrasjonsvansker oppleves ofte som et problem hos ca. hver 5. student, mens mange opplever dette av og til 14 % har store psykiske symptomplager 22 % menn /33 % kvinner har middels til alvorlige psykiske symtomplager Alvorlige følelsesmessige problem påvirker studiegjennomføringen for mer enn 30 % Tall fra SHoT – Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse 2010 og SSB levekårsundersøkelse blant studenter SiO

13 Studentens vei til tilbudet
Egen kontakt Allmennlege Rådgivningen Psykolog/psykiater, korttidsterapi, og gruppetilbud SiO Ordinær helsetjeneste

14 Tannlegetilbudet Tannhelsetjenesten på Blindern
Studentvennlige priser, ble redusert med ytterligere 20 prosent i høst Stor etterspørsel Samarbeidsavtale med Lilloklinikken på Storosenteret Ca 20 prosent over SiOs priser SiO

15 Læringsmiljø Rusnettverk Observatører i læringsmiljøutvalg
Utviklet HELT (2003, 2005) og SHoT (2010/2014) Temamøter Møter med studieveiledere Rådgivning i spesielle situasjoner Informasjon i egnede fora Samarbeider med Velferdstinget, student- parlament og andre studentorganisasjoner SiO

16 Hvorfor bruke SiO Helse?
Alle studenter kan bruke alle tilbud ved betalt semesteravgift Økonomisk gunstig: - refusjonsordning med fastlege i SiO - gratis tilbud i psykisk helse og rådgivning Lavterskel- trenger ikke henvisning Lett tilgang med helsetilbud tre steder Rådgivningens tilbud er unikt Vi kan studentliv og er spesialister på vanlige studentproblem! SiO

17 Rådgivning for studenter med utfordringer
17

18 SiO Rådgivning – en samtalepartner
Sosionomer med videre- og etterutdanning Pedagog Tilbud på: Blindern BI St.Olavsgate Kjeller SiO

19 Våre hovedoppgaver Gi informasjon, råd/veiledning og støttesamtaler til studenter som strever med ulike problemer i studiehverdagen Gi råd og veiledning til ansatte ved SiO og læresteder. F. eks. ansatte ved SiO Bolig og programkonsulenter, studieveiledere og andre studieinformatører Tilbudet gjelder til studenter som har betalt semesteravgift. Vi tar ikke imot ansatte i SiO eller UiO SiO

20 Søk hjelp i tide Ca 2/3 av studentene som henvender seg til oss er kvinner, 1/3 menn. Oppfordre studentene til å søke hjelp i tide, før problemene vokser en over hodet og bekymringene tar så stor plass at studenten ikke klarer å konsentrere seg om studiene. SiO

21 Vanlige henvendelser Økonomiske rettigheter (Lånekassen, NAV)
Studierelaterte vansker Samlivsvansker og andre relasjonsproblemer Følelsesmessige vansker Sorg/krisereaksjoner Problemer ved langvarig sykdom Identitet og selvbilde Uventet graviditet Rusproblematikk SiO

22 Kontaktform Individuell oppfølging. Par/familiesamtaler
Samtaler, mail, telefon Korttids/langtidskontakt Par/familiesamtaler Kurs og gruppetilbud SiO

23 Kurs og gruppetilbud ”Ta ordet”-kurs Kurs i stress- og studiemestring
Sorggrupper for studenter som har mistet nære pårørende SiO

24 SiO Rådgivning kjennetegnes ved:
Tilbudet er gratis Vi har taushetsplikt Lavterskel tilbud Kreves ingen henvisning. Studenten kan henvende seg ved personlig oppmøte i skranken, pr. tlf. eller mail. Målsetting: Maks en ukes ventetid SiO


Laste ned ppt "SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google