Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester LARS J. BERGLUND SEKSJONSLEDER, SIO PSYKISK HELSE BLINDERN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester LARS J. BERGLUND SEKSJONSLEDER, SIO PSYKISK HELSE BLINDERN."— Utskrift av presentasjonen:

1 SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester LARS J. BERGLUND SEKSJONSLEDER, SIO PSYKISK HELSE BLINDERN

2 Et unikt og komplett helsetilbud •Fastlege- allmennlege •Vaksinasjoner •Svangerskapskontroll •Helsesøster •Psykolog/psykiater/Psykomotorisk fysioterapeut •Tannleger •Rådgivningstjeneste – sosionomer og pedagog SiO 2

3 Alle kan bruke alle tjenester Blindern •Fastlege •Psykolog/psykiater •Psykomotorisk fysioterapi •Tannlege •Vaksinasjon •Helsesøster •Rådgivning Sentrum •Fastlege •Helsesøster •Psykologer •Rådgivning BI •Fastlege •Rådgivning SiO 3

4 Hvorfor velge fastlege i SiO? •Studenter trenger også fastlege •Tilbakebetaling av helseutgifter over 200 kr. •Prioritert legehjelp på dagen ved akutt sykdom, f eks syk på eksamensdagen •Øyeblikkelig hjelp •Timebestilling på sms •Kort ventetid (0-2 uker) •Leger som er spesialister på vanlige studentproblemer Bytt fastlege enkelt på nett! SiO 4

5 Psykisk helse Blindern og Sentrum Kristian Ottosens hus, 2. etg SiO •Gratis for studenter •Henvisning ikke nødvendig •Timebestilling daglig fra kl 8.00, pr telefon eller oppmøte. •Daglig «Hastehjelp». Ta kontakt pr tlf eller i ekspedisjonen! •20 behandlere: psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter •Det egne valget og endringsprosessen!

6 Allmenn og tannlege SiO Allmennmedisinsk seksjon: Fastlegeansvar, også for pasienter med psykiske problemer. Attestasjon ved sykdom Helsesøster. Vaksinasjoner: Reisevaksiner, influensa Tannhelsetjeneste: Egenbetaling, ”vennlige priser” Ikke ventetid nå

7 Et bilde på problemer som studenter fikk hjelp med i 2012… (n=482) SiO

8 Ulike deler av tilbudet… SiO

9 SiO 9 • Typiske studentproblemer: Depresjon, angst, andre følelsesmessige problemer. 30 % har studieproblemer • Vurdering av studenter som henvender seg med psykiske og/eller kroppslige/helsemessige problemer • Korttids psykoterapi: Noen samtaler med utgangspunkt studentens tilstand, behov, eller avtalt fokus. • Grupper: Ta ordet, Eksamensangst, Kroppsbevissthet, Depresjonsmestring, Stressmestring… • Samarbeid med lærestedet: om forebyggende tiltak, om enkeltstudenter, konsultasjoner. • Samarbeid med studenttillitsvalgte Hva gjør vi…

10 SiO10 2-årig prosjekt Hvorfor: «Nesten dobbelt så mange som blir avvist enn det vi tilbyr behandling/tiltak» Mål: Prøve ut og evaluere nye arbeidsmetoder ifm mottak Ny kunnskap om den totale «henvendelsesstrømmen» Økt brukertilfredshet Inntak og prioritering

11 Viktigste kontaktgrunner •Depresjon •Angst •Følelsesmessige plager •Eksamensproblemer •Samlivsproblemer •Spiseproblemer •Psykosomatikk •Psykiske vansker som uttrykkes ved kroppslige plager •Studierelaterte problemer •Rusproblemer SiO 11

12 Hvor stor er sannsynligheten for at du møter en student med psykiske plager? •Arbeidspress og konsentrasjonsvansker oppleves ofte som et problem hos ca. hver 5. student, mens mange opplever dette av og til •14 % har store psykiske symptomplager •22 % menn /33 % kvinner har middels til alvorlige psykiske symtomplager •Alvorlige følelsesmessige problem påvirker studiegjennomføringen for mer enn 30 % Tall fra SHoT – Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse 2010 og SSB levekårsundersøkelse blant studenter SiO 12

13 Studentens vei til tilbudet SiO 13 Rådgivningen Egen kontakt Allmennlege Psykolog/psykiater, korttidsterapi, og gruppetilbud Ordinær helsetjeneste

14 Tannlegetilbudet •Tannhelsetjenesten på Blindern •Studentvennlige priser, ble redusert med ytterligere 20 prosent i høst •Stor etterspørsel •Samarbeidsavtale med Lilloklinikken på Storosenteret •Ca 20 prosent over SiOs priser SiO 14

15 Læringsmiljø •Rusnettverk •Observatører i læringsmiljøutvalg •Utviklet HELT (2003, 2005) og SHoT (2010/2014) •Temamøter •Møter med studieveiledere •Rådgivning i spesielle situasjoner •Informasjon i egnede fora •Samarbeider med Velferdstinget, student- parlament og andre studentorganisasjoner SiO 15

16 Hvorfor bruke SiO Helse? •Alle studenter kan bruke alle tilbud ved betalt semesteravgift •Økonomisk gunstig: - refusjonsordning med fastlege i SiO - gratis tilbud i psykisk helse og rådgivning •Lavterskel- trenger ikke henvisning •Lett tilgang med helsetilbud tre steder •Rådgivningens tilbud er unikt Vi kan studentliv og er spesialister på vanlige studentproblem! SiO 16

17 Rådgivning for studenter med utfordringer

18 SiO Rådgivning – en samtalepartner •Sosionomer med videre- og etterutdanning •Pedagog •Tilbud på:  Blindern  BI  St.Olavsgate  Kjeller SiO 18

19 Våre hovedoppgaver •Gi informasjon, råd/veiledning og støttesamtaler til studenter som strever med ulike problemer i studiehverdagen •Gi råd og veiledning til ansatte ved SiO og læresteder. F. eks. ansatte ved SiO Bolig og programkonsulenter, studieveiledere og andre studieinformatører SiO 19

20 SiO 20 Søk hjelp i tide •Ca 2/3 av studentene som henvender seg til oss er kvinner, 1/3 menn. •Oppfordre studentene til å søke hjelp i tide, før problemene vokser en over hodet og bekymringene tar så stor plass at studenten ikke klarer å konsentrere seg om studiene.

21 Vanlige henvendelser •Økonomiske rettigheter (Lånekassen, NAV) •Studierelaterte vansker •Samlivsvansker og andre relasjonsproblemer •Følelsesmessige vansker •Sorg/krisereaksjoner •Problemer ved langvarig sykdom •Identitet og selvbilde •Uventet graviditet •Rusproblematikk SiO 21

22 SiO 22 Kontaktform •Individuell oppfølging.  Samtaler, mail, telefon  Korttids/langtidskontakt •Par/familiesamtaler •Kurs og gruppetilbud

23 SiO 23 Kurs og gruppetilbud •”Ta ordet”-kurs •Kurs i stress- og studiemestring •Sorggrupper for studenter som har mistet nære pårørende

24 SiO Rådgivning kjennetegnes ved: •Tilbudet er gratis •Vi har taushetsplikt •Lavterskel tilbud •Kreves ingen henvisning. Studenten kan henvende seg ved personlig oppmøte i skranken, pr. tlf. eller mail. •Målsetting: Maks en ukes ventetid SiO 24


Laste ned ppt "SiO Helse og SiO Rådgivnings tilbud og tjenester LARS J. BERGLUND SEKSJONSLEDER, SIO PSYKISK HELSE BLINDERN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google