Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LILLEKOLLEN BARNEHAGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LILLEKOLLEN BARNEHAGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 LILLEKOLLEN BARNEHAGE
ÅRSKALENDER 2012/2013

2

3 LILLEKOLLEN BARNEHAGE
STYRER: Kristine Klokk ASS. STYRER: Toril Solheim ASS. STYRER: Ingvild Myklebust Sylte HUS 1: TROLLSTUA: Ann Helen Male, Alfhild Rødal, Silje Moldver, Silje M. Hasselø, Oddmund Toft og Heidi Hagen RØDHETTE: Ingvild Ohr, Gerd Ingrid Folden, Nina Talset og Heidi Hagen ASKELADDEN: Sigrid Melkild, Eldrid Andersen, Marita Henden, Barbro Larsen og Heidi Hagen HUS 2: POPPELOPPE: Richard Berget, Anita Ruby, Mona Webjørnsen og Line Victoria Jacobsen SMÅTROLL: Eli Karin O. Sæther, Emma Kleve, Cathrine Mork Paulsen og Line Victoria Jacobsen HUS 3: BJØRSITO: Inger K. Ueland Johnsen, Toril Solheim, Lill Beate Røsandnes, Cathrine Bolsønes og Evy Gunn Dahle HUS 4: KNERTEN: Ivar Sten Blø, Tor Ingar Sukke, Martine Monsen, Safija Junuzovic og lærling LILLEBROR: Ingrid Klausen, Laila Stokkeland, Anette Kock, Åshild Sivertsen, Ørjan K. Morstøl og Safija Junuzovic VIKARER: Barbro Larsen RENHOLD: Rajewary Thalaysingan, Mayurathi Thalaysingan

4 OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedept., samt vedtak. Hovedmål 1: Tid til barn, kunnskap om barn og areal til barn. Hovedmål 2: Brukeren i sentrum. Hovedmål 3: Rett informasjon, på rett sted, til rett tid. Hovedmål 4: Sette organisasjonen og den enkelte i stand til å endre seg i tråd med utviklingen og de økonomiske rammebetingelser. Hovedmål 5: Oppfylle gjeldende lover og forskrifter for det fysiske og psykiske miljøet.

5 ROSE er en forkortelse av Molde kommunes bedriftsfilosofi
Mål for Molde kommune ROSE er en forkortelse av Molde kommunes bedriftsfilosofi Hjerte for regionen Vekst i kvalitet Alle er med Offensiv organisasjon Økonomisk handlefrihet R for respekt O for omsorg S for samarbeid E for effektivitet

6 Generell informasjon Merking av klær er viktig! Alt av klær og sko skal merkes. Vi kan ikke ta ansvar for umerkede eiendeler. Pass på til en hver tid at barnet har godt med skift i barnehagen. Dette er foreldrenes ansvar. Vi hjelper til med dotrening, men vi tvinger aldri et barn til å gå på do. Med tanke på bl.a. trygghet, er det noe annet for barna å gå på do i barnehagen enn hjemme. Hos oss gjelder ikke belønning eller straff verken i do- eller matsituasjoner. Vi tvinger aldri i barna mat. Er barnet mett og det ligger skorper igjen, presser vi ingen. Sykdom. Hvis et barn har feber/kastet opp på natt o.l. skal det ikke i barnehagen. Dette for å unngå smitte. Vi håper dette blir respektert med hensyn til andre barn på avdelingene, foreldre og personalet. Husk 48-timers regelen ved oppkast eller diaré! Ved epidemier som for eksempel oppkast/diaré, vannkopper, lus eller liknende, henger vi opp informasjon angående dette. Til slutt så ønsker vi tilbakemelding dersom det er noe dere er misfornøyd med, eller om dere har forslag til ting vi kan gjøre annerledes. Vi setter selvsagt også stor pris på positive tilbakemelinger. Barnehagens åpningstid er Vi ber om at dette overholdes. Bursdag skal feires i barnehagen - det er opp til foreldrene hva som skal medbringes til feiringen. Eksempelvis fruktfat eller sjokoladekake. Hvis barnet har fri eller er syk, ber vi dere om å ringe og gi beskjed om dette til oss. Barnehagen stiller med lunsj- og fruktmåltid. Barna må selv ha med matboks til frokost og eventuelt litt ekstra for de som behøver mat utover det som blir servert til fruktmåltidet. Varmmat blir servert 1-2 dager i uken.

7 TILVENNING Alle barn får et personlig velkomstbrev innen 10. juni og alle barn skal ha en fast tilknytningsperson. Praktiske ting (merking av plasser) er gjort i stand før barnet kommer. Barn og foreldre skal føle seg ventet og godt mottatt. De ansatte skal vise respekt for følelser og forventninger. Tilknytningspersonene må ha god tid til å snakke med barnet og foreldrene. De ansatte skal fortelle foreldrene om gangen i tilvenningsperioden og hvilken rolle de skal ha, samt gjøre klare avtaler. Tilknytningspersonen går aktivt inn for å bli kjent med barnet og å være en som barnet ønsker å være sammen med.

8 KVALITETSSTANDARDEN I FORHOLD TIL MØTET - At vi viser respekt for ulikheter og kan sette pris på det. - At vi hilser på hverandre når vi møtes, nye vikarer presenterer seg for foreldrene og de ansatte. - Formidle beskjeder på en positiv og tydelig måte. - At vi tar foreldrenes behov og ønsker på alvor. - Alle foreldre får tilbud om en ”bli kjent samtale” som ny i barnehagen. - Personalet skal ta avskjed med alle barn. - At vi har evne til å vise anerkjennelse. - At vi greier å ta den andres perspektiv, at vi har innlevelse. - At vi er avtalefaste, og kan stole på hverandre. - At vi kan ta vare på arbeidsplassen vår både sosialt og praktisk. - Målet er at alle skal trives på arbeidsplassen, det skal være positivt og lystbetont å komme dit. - Regler må håndheves med intuisjon, innlevelse og kjærlighet, regler er variable, vi må vurdere hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle.

9 Prosjekt danning Lillekollen barnehage skal i barnehageåret 2012/2013 være med i prosjektet ”Danning i Romsdalsbarnehagene - om å være menneske”. Barnehager fra 7 kommuner med til sammen ca. 200 ansatte er med på prosjektet. Danning blir et felles tema for hele Lillekollen barnehage dette barnehageåret. Fra formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal legge til rette for: skaperglede, undring og utforskertrang rett til medvirkning bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap – fremme demokrati

10

11 August 2012 Planleggingsdager onsdag 15. august og torsdag 16. august. Barnehagen er stengt! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 Planleggings- dag 16 Planleggings-dag 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26 35 27 28 29 30 Notater: 11

12 MÅLTIDET - En nødvendig hyggestund. - Starte med en sang
MÅLTIDET - En nødvendig hyggestund. - Starte med en sang. - Sosial trening, dele, hjelpe, lytte, sitte stille. - Hygiene, vaske hendene selv. - Få prøve mest mulig selv. - Få bestemme at nå er jeg mett, eller nå er jeg sulten. - Klatre opp og ned av stolen selv. - De voksne snakker med barnet. - Det blir satt av tid til å spise. - Barna får tid til å kjenne etter om de er mett/ sulten uten at vi griper inn. - Det er rom for spontanitet og humor. STELL - At barnet får en positiv holdning til seg selv og - kroppen sin. - At vi får ro i stellesituasjonen. - At vi har tid og plass i stellesituasjonen. - At barnet er trygg på at det får hjelp når det trenger det. - At de voksne tilpasser oppmerksomheten til det enkelte barn. - At de voksne snakker med barnet og ikke over hodet på barnet. - At barnet selv får være aktiv. Hente bleie, skru på vannet, smøre på salve osv. - At det er rom for spontanitet.

13 September 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 35 1 2 36 3 4 Fagforum 5 6 Ledermøte 7 8 9 37 10 11 Pedagog-forum 12 13 Veiledning, gruppe 1 14 Frist for halvårsplan 15 16 38 17 18 19 20 21 22 23 39 24 25 26 Felles utedag 27 gruppe 2 28 29 30 Notater:

14 FORUT-aksjonen I år lanserer FORUT en helt ny barneaksjon fra Afrika.
LANDSBYBARNA I BAWATELE  I år lanserer FORUT en helt ny barneaksjon fra Afrika. I aksjonen "Landsbybarna i Bawatele" møter vi flere barn i en liten landsby ikke langt fra Malawis hovedstad Lilongwe. Her handler mye av hverdagen om regntida som gjøre at det gror i maisåkeren og at det spirer i de store mangotrærne. Lines på snart fire år er allerede vant til å hente vann og luke i åkeren. Det blir mye jobb, men også tid til lek. Det er like moro selv om fotballen er laget av plastposer og tau!                          Vennskap og solidaritet Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Vår visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. Lære noe – gjøre noe Med kunnskap og innsats kan vi alle bidra til å gjøre verden til et bedre sted for flere. FORUTs barneaksjon lar norske barn erfare sammenhengen mellom læring og handling. Materiellet er gratis, men deltakerne forplikter seg til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon.

15 Oktober 2012 Planleggingsdag mandag 8. oktober. Barnehagen er stengt! Høstferie for skolen i uke 40. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 1 2 3 4 5 6 7 41 8 Planleggings- dag 9 Fagforum 10 11 Ledermøte 12 13 14 42 15 16 Pedagog-forum 17 18 Veiledning, gruppe 3 19 20 21 43 22 23 24 25 26 27 28 44 29 30 31 Notater:

16 Lillekollen barnehage er en helsefremmende barnehage Fysiske forhold:
Lillekollen barnehage er en helsefremmende barnehage Fysiske forhold: Kosthold, gode måltid, variert sunt pålegg, grovt brød. Frukt: Varierte sorter. Hygiene: Gode rutiner på håndvask, snørrtørking, vasking av leker etc. Fysisk aktivitet: Turer, dans og drama. Veksling mellom hvile og aktivitet. Stikk ut: Være positiv til turer. Bruke hele uteområdet, legge til rette for progresjon for barna. Trygt uteområde. Psykisk miljø: Trivsel, positiv tenkning, løsningsorientert tenkning, humor. Mestring: God selvfølelse, kjenne at hvert enkelt barn og hver voksen har verdi, bli sett, hørt og bekreftet. Respekt for barn, ansatte og foreldre. Toleranse, at det er rom for å prøve og feile. Støtte til foreldre som har psykiske problemer. Rom for frihet, spontanitet og fleksibilitet. Barnehagen er en stabil plass å være. Barnehagen er en god sosialiseringsplass, barn lærer å være likeverdig med andre barn mht. språk og væremåte. Kompetente voksne.

17 November 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 44 1 Veiledning, gruppe 1 2 3 4 45 5 6 Fagforum 7 8 Ledermøte 9 10 11 46 12 13 Pedagog-forum 14 15 gruppe 2 16 17 18 47 19 20 21 22 23 24 25 48 26 27 28 Felles utedag 29 gruppe 3 30 Notater: 17

18 FASTE AKTIVITETER Høstfest: feirer høsten og gleder oss over det naturen gir oss. Advent og juleforberedelser: vi pynter, baker og lager julegaver. Nissefest: alle barna kler seg i rødt og vi får nissegrøt. Julefrokost: alle foreldre og barn koser seg i ei ellers travel førjulstid. Karneval/fargefest: barn og personale kler seg ut, sang og moro. Skidag/aktivitetsdag: vi lager løyper og moro ute i barnehagen. 16. mai: øvelse før den store dagen. Pølser, is og leker i barnehagen. Sommerfest: Fest i juni for hele barnehagen. Der er det natursti, salg av pølse og foreldrene har med kake. Det blir også litt underholdning.

19 KLIPP HER JULEFERIEN 2012 Det nærmer seg jul, og vi vil gjerne ha en oversikt over hvor mange barn som kommer i romjulen. Ut fra det kan vi planlegge barnehagedriften og personalets ferie og avspasering. Dere vil få utdelt en juleferielapp på avdelingen og denne må fylles ut og leveres inn senest fredag 7. desember. Barnets navn…………………………………………………….. Avdeling……………………………………………………………… Dato Kommer Har fri (sett kryss) Torsdag 27. desember Fredag 28. desember

20

21 Desember 2012 Barnehagen er stengt mandag 24. desember, tirsdag 25. desember, onsdag 26. desember og mandag 31. desember! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 48 1 2 49 3 4 Fagforum 5 6 Ledermøte 7 8 9 50 10 11 Pedagog-forum 12 13 14 15 16 51 17 18 19 20 21 22 23 52 24 Julaften Barnehagen er stengt! 25 1. juledag 26 2. juledag 27 28 29 30 31 Nyttårsaften Notater: 21

22 Alfhild, Silje M., Ann Helen, Silje H., Oddmund og Heidi
Trollstua Alle barn skal bli Vi ser hvert barn som individuelle personer med egen utvikling som vi ønsker skal vokse, lære og utvikle seg i et tilrettelagt miljø. Vi griper tak i det barnet selv ønsker å holde på med, og skjermer den lek og samhandling som oppstår. Omsorg preger alle situasjoner i hverdagen vår og skal komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Barna skal kunne erverve seg basiskompetanse, det vil si grunnleggende kompetanse for sitt fremtidlige liv. "Sett, hørt og bekreftet" Alfhild, Silje M., Ann Helen, Silje H., Oddmund og Heidi

23 Januar 2013 Barnehagen er stengt tirsdag 1. januar (nyttårsdagen)! Planleggingsdag onsdag 2. januar. Barnehagen er stengt! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 Nyttårsdagen Barnehagen er stengt! 2 Planleggings-dag 3 Veiledning, gruppe 1 4 5 6 7 8 Pedagog-forum 9 10 Ledermøte 11 12 13 14 15 Fagforum 16 17 gruppe 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Felles utedag 31 gruppe 3 Notater: 23

24 Skoleforberedende 5-årsklubb
I år blir det til sammen 21 barn i førskolegruppa. Vi arbeider med skoleforberedende aktiviteter i to grupper hver tirsdag og onsdag, men kommer også til å ha felles turer annenhver uke. Det er Inger og Ingvild, begge pedagoger, som har ansvaret for 5-årsklubben dette året. Klatrekurs Tur

25 Februar 2013 Vinterferie for skolen i uke 8. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 5 1 2 3 6 4 Pedagog-forum 7 Ledermøte 8 9 10 11 12 Fagforum 13 14 Veiledning, gruppe 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Notater:

26 Rødhette Lek, i rammeplanen står det at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. For oss er leken noe av det viktigste gjennom en dag i barnehagen, og vi legger stor vekt på at det skal være tid og rom, både inne og ute, til nettopp dette. Rødhette er ei avdeling med 19 barn i alderen 3 til 6 år. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og bekreftet. I barnehagehverdagen legger vi vekt på at alle barn skal oppleve mestring og selvutvikling gjennom lek, samtaler og ulike aktiviteter. Vi ønsker å skape en meningsfull barnehagehverdag for både store og små. Språket er noe av det viktigste vi har, hvor vi kan få utrykke det vi ønsker og har behov for. Jobbing med språket skjer gjennom hele dagen, vi hjelper barna til å sette ord på ting, følelser og samhandling med andre. Gerd Ingrid Ingvild Nina Heidi

27 PÅSKEFERIEN 2013, LILLEKOLLEN BARNEHAGE
-----klipp her PÅSKEFERIEN 2013, LILLEKOLLEN BARNEHAGE Det nærmer seg påske, og vi vil gjerne ha en oversikt over hvor mange barn som kommer i påske uken. Ut fra det kan vi planlegge barnehagedriften og personalets ferie og avspasering. Vi ber derfor om at slippen fylles ut og leveres i barnehagen senest fredag 8. mars. Barnets navn ……………………………………………………………. Avdeling ……………………………………………………………… Onsdag 27. mars stenger vi kl.12.00! Dato Kommer Har fri (sett kryss) Mandag 25. mars Tirsdag 26. mars Onsdag 27. mars (stenger kl.12!)

28 Aktiviteter I en heldags barnehage er det hverdagssituasjonene som måltid, toalett, påkledning osv., som blir arenaer der læring foregår. Ved å bruke god tid og ha nær voksenkontakt ønsker vi at barna skal bli så selvhjulpne som mulig. I disse situasjonene blir det tid til samtale, undring, menings- og opplevelsesutveksling både mellom barn-barn og barn-voksen. Vårt mål er at hverdagsaktivitetene på Lillekollen skal være preget av gode godkjennende følelser. Vurdering er et viktig element som vi vektlegger. Planlegging, gjennomføring og evaluering er viktige stikkord. Alle avdelinger gjennomfører vurdering etter hver måned. Hver enkelt avdeling utarbeider sin egen årsplan som beskriver det pedagogiske opplegget. Samtidig ønsker vi også å ha rom for spontaniteten i gruppa og det som skjer rundt oss. Her-og-nå-opplevelser vil alltid være viktig i samvær med barn.

29 Mars 2013 Onsdag 27. mars stenger barnehagen kl ! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 1 2 3 10 4 5 Fagforum 6 7 Veiledning, gruppe 2 8 11 12 Pedagog-forum 13 14 Ledermøte 15 16 17 18 19 20 Felles utedag 21 Veiledning, gruppe 3 22 23 24 25 26 27 Barnehagen stenger kl. 12! 28 Skjærtorsdag stengt! 29 Langfredag 30 Påskeaften 31 1. påskedag Notater:

30

31 -------------------KLIPP HER-------------------------------
SOMMERFERIEN 2013 Det nærmer seg sommerferien, og vi vil gjerne ha en oversikt over når barna skal ha ferie. Ut fra det kan vi planlegge barnehagedriften og personalets ferie og avspasering. Dere vil få utdelt en sommerferielapp på avdelingen og vi ber om at denne fylles ut og leveres i barnehagen senest fredag 19. april. I vedtektene står følgende om ferie: ”Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende i tidsrommet – ” Barnets navn …………………………………………………………… Avdeling …………………………………………………………… Tar ferie uke: (sett kryss) 26 27 28 29 30 31 32 33

32 Bjørsito SETT, HØRT OG BEKREFTET HER BLIR BARNA
Bjørsito er en avdeling med 25 barn mellom 3 og 6 år. Avdelingen ligger i et stort, fint, gammelt hus og utelekeplassen er en stor hage med mange muligheter til ulike lekeaktiviteter. SETT, HØRT OG BEKREFTET HER BLIR BARNA Vi er opptatt av fysisk aktivitet og er mye ute i all slags vær. Vi går mye på tur i det flotte nærområdet vårt. Det er kort vei til skog og sjø. Personalet ser på seg selv som kompetente voksne som er løsningsorienterte, tilstedeværende og ser det unike i hvert enkelt barn. Toril Inger Cathrine Lill Evy Gunn

33 April 2013 Barnehagen er stengt mandag 1. april (2. påskedag)! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 14 1 2. påskedag Barnehagen stengt! 2 Pedagog-forum 3 4 Ledermøte 5 6 7 15 8 9 Fagforum 10 11 Veiledning, gruppe 1 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Veiledning, gruppe 2 26 27 28 29 30 Notater:

34 Askeladden Vi vil legge stor vekt på å utvikle den sosiale kompetansen hos barna. Det vil si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagen. Vi vil bruke drama, ”her og nå”- situasjoner samt bøker til bevisst veiledning av barna. Å forholde seg til andre på en god måte er kanskje det vesentligste barnet lærer. Sigrid Barbro Eldrid Marita Heidi Vi er opptatt av å være mye ute i all slags vær. Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barna vil også få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Vi ønsker at barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til utforsking gjennom de ulike årstidene.

35 Mai 2013 Barnehagen er stengt onsdag 1. mai, fredag 10. mai (planleggingsdag) og fredag 17. mai! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 18 1 Barnehagen stengt! 2 Ledermøte 3 4 5 19 6 7 Fagforum 8 9 Veiledning, gruppe 3 10 Planleggings- dag! 11 12 20 13 14 Pedagog-forum 15 16 17 Grunnlovsdag 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Felles utedag 30 Veiledning, gruppe 1 31 Notater:

36 Knerten «Anerkjennelse og mestring i et inkluderende læringsmiljø»
Barna skal virke med og ta avgjørelser som gjelder hverdagen, men være en del av gruppa og ta hensyn til andre sine meninger. Vi er opptatt av at de voksne ser på barn som likeverdige samtalepartnere. Dette henger sammen med vårt verdisyn, og at vi bruker store ører i stedet for store munner i hverdagen. Gjennom ulike småmøter og samlinger reflekterer barna sammen med de voksne over hva som opptar dem og hva de ønsker for hverdagen sin. Barna planlegger og vurderer. For oss på Knerten er det viktig at hver enkelt blir sett, hørt og bekreftet. Dette gjelder selvsagt både små og store. Vårt miljø skal være preget av at alle føler seg inkludert og blir møtt med varme og kjærlighet. Vi vil ivareta hvert enkelt individs behov og være tilretteleggere for læring og mestring. Ivar Tor Ingar Martine Safija

37 Juni 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 22 1 2 23 3 4 Fagforum 5 6 7 8 9 24 10 11 Pedagog-forum 12 13 14 15 16 25 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 Notater:

38 Lillebror «Anerkjennelse og mestring i et inkluderende læringsmiljø»
Lillebror er en avdeling med 14 barn i alderen 0-3 år. Vi bruker omsorg og anerkjennelse i vårt arbeid med barna. De første årene er viktig i forhold til å bli selvstendige individ. Derfor har vi et stort fokus på dette gjennom å kle på seg selv, sette egne grenser og ha medbestemmelse. De skal bli sett og bekreftet, og lek er en viktig del av vår hverdag. Gjennom lek lærer barna sosial kompetanse. Vi bruker nærmiljøet og naturen gjennom lek hele året, og legger vekt på glede og humor i hverdagen. Ingrid Safija Anette Åshild Laila Ørjan

39 Juli 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 27 1 2 3 4 5 6 7 28 8 9 10 11 12 13 14 29 15 16 17 18 19 20 21 30 22 23 24 25 26 31 Notater:

40 DET JEG GJØR DET FORSTÅR JEG
Poppeloppe og Småtroll Eli Det viktigste arbeidet på avdelinga er å gi hvert barn individuell omsorg og støtte ut fra deres alder og modningstrinn. KVALITETEN på det daglige innholdet er viktigere enn arbeidet med forskjellige emner og voksenstyrte aktiviteter. For barn under 3 år er den uformelle læringen i hverdagslivet dominerende. Mye av dagsinnholdet er preget av omsorg. De minste barna lærer først og fremst gjennom direkte opplevelser og ved etterligning, enn at voksne formidler og forklarer. DET JEG HØRER DET GLEMMERJEG DET JEG SER DET HUSKER JEG DET JEG GJØR DET FORSTÅR JEG Derfor handler det mest om å gripe det øyeblikket byr på og innarbeide stoff og opplevelser til barns nivå. Richard Cathrine ANERKJENNELSE Er et nøkkelord på veg mot målet. Et barn som for eksempel viser sinne skal bli anerkjent for sine følelser og få støtte og veiledning til å komme videre. Det å takle hverdagslivet på godt og vondt i seg selv er bragd for små barn (for voksne også…)  Gi barna følelsen av verdi. DU ER FIN! DU ER GOD! DU BETYR NOE FOR MEG! Anita Emma Mona Line Victoria

41 August 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 Notater:

42 LEIK FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN
Anerkjenne at leiken er det mest verdifulle i barnehagen. Vi gir leiken høyeste prioritet i hverdagen. Vi lager plass, tid og rom for leken. De voksne er fleksible i sine holdninger. FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Nærmiljø og samfunn. 5. Natur, miljø og teknikk 6. Antall, rom og form. 7. Etikk, religion og filosofi

43 GYLNE ØYEBLIKK ASKELADDEN BURSDAGS

44 www.lillekollen.no Lillekollen Barnehage Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85
6412 Molde Styrer, Kristine Klokk: Ass. styrer: Toril Solheim: Ass. styrer: Ingvild M. Sylte: AVDELINGER: Trollstua: / Rødhette: / Askeladden: / Poppeloppe: / Småtroll: / Bjørsito: / Knerten: Lillebror: Se vår hjemmeside på: Hus 1, Rødhuset Hus 2, Gulhuset Hus 3, Bjørsito Hus 4, Møllerstua

45 Notater:


Laste ned ppt "LILLEKOLLEN BARNEHAGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google