Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LILLEKOLLEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2012/2013. LILLEKOLLEN BARNEHAGE STYRER: Kristine KlokkASS. STYRER: Toril Solheim ASS. STYRER:Ingvild Myklebust Sylte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LILLEKOLLEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2012/2013. LILLEKOLLEN BARNEHAGE STYRER: Kristine KlokkASS. STYRER: Toril Solheim ASS. STYRER:Ingvild Myklebust Sylte."— Utskrift av presentasjonen:

1 LILLEKOLLEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2012/2013

2

3 LILLEKOLLEN BARNEHAGE STYRER: Kristine KlokkASS. STYRER: Toril Solheim ASS. STYRER:Ingvild Myklebust Sylte HUS 1: TROLLSTUA: Ann Helen Male, Alfhild Rødal, Silje Moldver, Silje M. Hasselø, Oddmund Toft og Heidi Hagen RØDHETTE: Ingvild Ohr, Gerd Ingrid Folden, Nina Talset og Heidi Hagen ASKELADDEN:Sigrid Melkild, Eldrid Andersen, Marita Henden, Barbro Larsen og Heidi Hagen HUS 2: POPPELOPPE: Richard Berget, Anita Ruby, Mona Webjørnsen og Line Victoria Jacobsen SMÅTROLL: Eli Karin O. Sæther, Emma Kleve, Cathrine Mork Paulsen og Line Victoria Jacobsen HUS 3: BJØRSITO: Inger K. Ueland Johnsen, Toril Solheim, Lill Beate Røsandnes, Cathrine Bolsønes og Evy Gunn Dahle HUS 4: KNERTEN:Ivar Sten Blø, Tor Ingar Sukke, Martine Monsen, Safija Junuzovic og lærling LILLEBROR:Ingrid Klausen, Laila Stokkeland, Anette Kock, Åshild Sivertsen, Ørjan K. Morstøl og Safija Junuzovic VIKARER: Barbro Larsen RENHOLD: Rajewary Thalaysingan, Mayurathi Thalaysingan

4 OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedept., samt vedtak. Hovedmål 1: •Tid til barn, kunnskap om barn og areal til barn. Hovedmål 2: •Brukeren i sentrum. Hovedmål 3: •Rett informasjon, på rett sted, til rett tid. Hovedmål 4: •Sette organisasjonen og den enkelte i stand til å endre seg i tråd med utviklingen og de økonomiske rammebetingelser. Hovedmål 5: •Oppfylle gjeldende lover og forskrifter for det fysiske og psykiske miljøet.

5 ROSE er en forkortelse av Molde kommunes bedriftsfilosofi Mål for Molde kommune •Hjerte for regionen •Vekst i kvalitet •Alle er med •Offensiv organisasjon •Økonomisk handlefrihet •R for respekt •O for omsorg •S for samarbeid •E for effektivitet

6 Generell informasjon •Barnehagens åpningstid er 0700-1630. Vi ber om at dette overholdes. •Bursdag skal feires i barnehagen - det er opp til foreldrene hva som skal medbringes til feiringen. Eksempelvis fruktfat eller sjokoladekake. •Hvis barnet har fri eller er syk, ber vi dere om å ringe og gi beskjed om dette til oss. •Barnehagen stiller med lunsj- og fruktmåltid. Barna må selv ha med matboks til frokost og eventuelt litt ekstra for de som behøver mat utover det som blir servert til fruktmåltidet. Varmmat blir servert 1-2 dager i uken. •Merking av klær er viktig! Alt av klær og sko skal merkes. Vi kan ikke ta ansvar for umerkede eiendeler. •Pass på til en hver tid at barnet har godt med skift i barnehagen. Dette er foreldrenes ansvar. •Vi hjelper til med dotrening, men vi tvinger aldri et barn til å gå på do. Med tanke på bl.a. trygghet, er det noe annet for barna å gå på do i barnehagen enn hjemme. Hos oss gjelder ikke belønning eller straff verken i do- eller matsituasjoner. Vi tvinger aldri i barna mat. Er barnet mett og det ligger skorper igjen, presser vi ingen. •Sykdom. Hvis et barn har feber/kastet opp på natt o.l. skal det ikke i barnehagen. Dette for å unngå smitte. Vi håper dette blir respektert med hensyn til andre barn på avdelingene, foreldre og personalet. Husk 48-timers regelen ved oppkast eller diaré! Ved epidemier som for eksempel oppkast/diaré, vannkopper, lus eller liknende, henger vi opp informasjon angående dette. •Til slutt så ønsker vi tilbakemelding dersom det er noe dere er misfornøyd med, eller om dere har forslag til ting vi kan gjøre annerledes. Vi setter selvsagt også stor pris på positive tilbakemelinger.

7 TILVENNING Alle barn får et personlig velkomstbrev innen 10. juni og alle barn skal ha en fast tilknytningsperson. Praktiske ting (merking av plasser) er gjort i stand før barnet kommer. Barn og foreldre skal føle seg ventet og godt mottatt. De ansatte skal vise respekt for følelser og forventninger. Tilknytningspersonene må ha god tid til å snakke med barnet og foreldrene. De ansatte skal fortelle foreldrene om gangen i tilvenningsperioden og hvilken rolle de skal ha, samt gjøre klare avtaler. Tilknytningspersonen går aktivt inn for å bli kjent med barnet og å være en som barnet ønsker å være sammen med.

8 KVALITETSSTANDARDEN I FORHOLD TIL MØTET - At vi viser respekt for ulikheter og kan sette pris på det. - At vi hilser på hverandre når vi møtes, nye vikarer presenterer seg for foreldrene og de ansatte. - Formidle beskjeder på en positiv og tydelig måte. - At vi tar foreldrenes behov og ønsker på alvor. - Alle foreldre får tilbud om en ”bli kjent samtale” som ny i barnehagen. - Personalet skal ta avskjed med alle barn. - At vi har evne til å vise anerkjennelse. - At vi greier å ta den andres perspektiv, at vi har innlevelse. - At vi er avtalefaste, og kan stole på hverandre. - At vi kan ta vare på arbeidsplassen vår både sosialt og praktisk. - Målet er at alle skal trives på arbeidsplassen, det skal være positivt og lystbetont å komme dit. - Regler må håndheves med intuisjon, innlevelse og kjærlighet, regler er variable, vi må vurdere hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle.

9 Prosjekt danning Lillekollen barnehage skal i barnehageåret 2012/2013 være med i prosjektet ”Danning i Romsdalsbarnehagene - om å være menneske”. Barnehager fra 7 kommuner med til sammen ca. 200 ansatte er med på prosjektet. Danning blir et felles tema for hele Lillekollen barnehage dette barnehageåret. Fra formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal legge til rette for: -skaperglede, undring og utforskertrang -rett til medvirkning -bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap – fremme demokrati

10

11 August 2012 Planleggingsdager onsdag 15. august og torsdag 16. august. Barnehagen er stengt! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 31 12345 32 6789101112 33 131415 Planleggings- dag 16 Planleggings- dag 171819 34 20212223242526 35 2728293031 Notater:

12 MÅLTIDET - En nødvendig hyggestund. - Starte med en sang. - Sosial trening, dele, hjelpe, lytte, sitte stille. - Hygiene, vaske hendene selv. - Få prøve mest mulig selv. - Få bestemme at nå er jeg mett, eller nå er jeg sulten. - Klatre opp og ned av stolen selv. - De voksne snakker med barnet. - Det blir satt av tid til å spise. - Barna får tid til å kjenne etter om de er mett/ sulten uten at vi griper inn. - Det er rom for spontanitet og humor. STELL - At barnet får en positiv holdning til seg selv og - kroppen sin. - At vi får ro i stellesituasjonen. - At vi har tid og plass i stellesituasjonen. - At barnet er trygg på at det får hjelp når det trenger det. - At de voksne tilpasser oppmerksomheten til det enkelte barn. - At de voksne snakker med barnet og ikke over hodet på barnet. - At barnet selv får være aktiv. Hente bleie, skru på vannet, smøre på salve osv. - At det er rom for spontanitet.

13 September 2012 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 35 12 36 34 Fagforum 56 Ledermøte 789 37 1011 Pedagog- forum 1213 Veiledning, gruppe 1 14 Frist for halvårsplan 1516 38 1718 Fagforum 1920 Ledermøte 212223 39 2425 Pedagog- forum 26 Felles utedag 27 Veiledning, gruppe 2 282930 Notater:

14 FORUT-aksjonen LANDSBYBARNA I BAWATELE I år lanserer FORUT en helt ny barneaksjon fra Afrika. I aksjonen "Landsbybarna i Bawatele" møter vi flere barn i en liten landsby ikke langt fra Malawis hovedstad Lilongwe. Her handler mye av hverdagen om regntida som gjøre at det gror i maisåkeren og at det spirer i de store mangotrærne. Lines på snart fire år er allerede vant til å hente vann og luke i åkeren. Det blir mye jobb, men også tid til lek. Det er like moro selv om fotballen er laget av plastposer og tau! Vennskap og solidaritet Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Vår visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. Lære noe – gjøre noe Med kunnskap og innsats kan vi alle bidra til å gjøre verden til et bedre sted for flere. FORUTs barneaksjon lar norske barn erfare sammenhengen mellom læring og handling. Materiellet er gratis, men deltakerne forplikter seg til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon.

15 Oktober 2012 Planleggingsdag mandag 8. oktober. Barnehagen er stengt! H ø stferie for skolen i uke 40. MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 40 1234567 41 8 Planleggings- dag 9 Fagforum 1011 Ledermøte 121314 42 1516 Pedagog- forum 1718 Veiledning, gruppe 3 192021 43 2223 Fagforum 2425 Ledermøte 262728 44 2930 Pedagog- forum 31 Notater:

16 Lillekollen barnehage er en helsefremmende barnehage Fysiske forhold: Kosthold, gode måltid, variert sunt pålegg, grovt brød. Frukt:Varierte sorter. Hygiene: Gode rutiner på håndvask, snørrtørking, vasking av leker etc. Fysisk aktivitet:Turer, dans og drama. Veksling mellom hvile og aktivitet. Stikk ut:Være positiv til turer. Bruke hele uteområdet, legge til rette for progresjon for barna. Trygt uteområde. Psykisk miljø:Trivsel, positiv tenkning, løsningsorientert tenkning, humor. Mestring:God selvfølelse, kjenne at hvert enkelt barn og hver voksen har verdi, bli sett, hørt og bekreftet. Respekt for barn, ansatte og foreldre. Toleranse, at det er rom for å prøve og feile. Støtte til foreldre som har psykiske problemer. Rom for frihet, spontanitet og fleksibilitet. Barnehagen er en stabil plass å være. Barnehagen er en god sosialiseringsplass, barn lærer å være likeverdig med andre barn mht. språk og væremåte. Kompetente voksne.

17 November 2012 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 44 1 Veiledning, gruppe 1 234 45 56 Fagforum 78 Ledermøte 91011 46 1213 Pedagog- forum 1415 Veiledning, gruppe 2 161718 47 1920 Fagforum 2122 Ledermøte 232425 48 2627 Pedagog- forum 28 Felles utedag 29 Veiledning, gruppe 3 30 Notater:

18 FASTE AKTIVITETER  Høstfest: feirer høsten og gleder oss over det naturen gir oss.  Advent og juleforberedelser: vi pynter, baker og lager julegaver.  Nissefest: alle barna kler seg i rødt og vi får nissegrøt.  Julefrokost: alle foreldre og barn koser seg i ei ellers travel førjulstid.  Karneval/fargefest: barn og personale kler seg ut, sang og moro.  Skidag/aktivitetsdag: vi lager løyper og moro ute i barnehagen.  16. mai: øvelse før den store dagen. Pølser, is og leker i barnehagen.  Sommerfest: Fest i juni for hele barnehagen. Der er det natursti, salg av pølse og foreldrene har med kake. Det blir også litt underholdning.

19 ----------------- KLIPP HER ------------------------------------------------------------------------------ Barnets navn…………………………………………………….. Avdeling……………………………………………………………… DatoKommerHar fri (sett kryss) Torsdag 27. desember Fredag 28. desember JULEFERIEN 2012 Det nærmer seg jul, og vi vil gjerne ha en oversikt over hvor mange barn som kommer i romjulen. Ut fra det kan vi planlegge barnehagedriften og personalets ferie og avspasering. Dere vil få utdelt en juleferielapp på avdelingen og denne må fylles ut og leveres inn senest fredag 7. desember.

20

21 Desember 2012 Barnehagen er stengt mandag 24. desember, tirsdag 25. desember, onsdag 26. desember og mandag 31. desember! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 48 12 49 34 Fagforum 56 Ledermøte 789 50 1011 Pedagog- forum 1213141516 51 1718 Fagforum 1920212223 52 24 Julaften Barnehagen er stengt! 25 1. juledag Barnehagen er stengt! 26 2. juledag Barnehagen er stengt! 27282930 31 Nyttårsaften Barnehagen er stengt! Notater:

22 Vi ser hvert barn som individuelle personer med egen utvikling som vi ønsker skal vokse, lære og utvikle seg i et tilrettelagt miljø. Vi griper tak i det barnet selv ønsker å holde på med, og skjermer den lek og samhandling som oppstår. Omsorg preger alle situasjoner i hverdagen vår og skal komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Barna skal kunne erverve seg basiskompetanse, det vil si grunnleggende kompetanse for sitt fremtidlige liv. Trollstua Alfhild, Silje M., Ann Helen, Silje H., Oddmund og Heidi

23 Januar 2013 Barnehagen er stengt tirsdag 1. januar (nyttårsdagen)! Planleggingsdag onsdag 2. januar. Barnehagen er stengt! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 1 1 Nyttårsdagen Barnehagen er stengt! 2 Planleggings- dag 3 Veiledning, gruppe 1 456 2 78 Pedagog- forum 910 Ledermøte 111213 3 1415 Fagforum 1617 Veiledning, gruppe 2 181920 4 2122 Pedagog- forum 2324 Ledermøte 252627 5 2829 Fagforum 30 Felles utedag 31 Veiledning, gruppe 3 Notater:

24 Skoleforberedende 5-årsklubb I år blir det til sammen 21 barn i førskolegruppa. Vi arbeider med skoleforberedende aktiviteter i to grupper hver tirsdag og onsdag, men kommer også til å ha felles turer annenhver uke. Det er Inger og Ingvild, begge pedagoger, som har ansvaret for 5-årsklubben dette året. Tur Klatrekurs

25 Februar 2013 Vinterferie for skolen i uke 8. MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 5 123 6 45 Pedagog- forum 67 Ledermøte 8910 7 1112 Fagforum 1314 Veiledning, gruppe 1 151617 8 18192021222324 9 2526 Pedagog- forum 2728 Ledermøte Notater:

26 Rødhette er ei avdeling med 19 barn i alderen 3 til 6 år. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og bekreftet. I barnehagehverdagen legger vi vekt på at alle barn skal oppleve mestring og selvutvikling gjennom lek, samtaler og ulike aktiviteter. Vi ønsker å skape en meningsfull barnehagehverdag for både store og små. Lek, i rammeplanen står det at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. For oss er leken noe av det viktigste gjennom en dag i barnehagen, og vi legger stor vekt på at det skal være tid og rom, både inne og ute, til nettopp dette. Språket er noe av det viktigste vi har, hvor vi kan få utrykke det vi ønsker og har behov for. Jobbing med språket skjer gjennom hele dagen, vi hjelper barna til å sette ord på ting, følelser og samhandling med andre. Rødhette Gerd Ingrid Ingvild NinaHeidi

27 ----- klipp her --------------------------------------------------------------------------- PÅSKEFERIEN 2013, LILLEKOLLEN BARNEHAGE Det nærmer seg påske, og vi vil gjerne ha en oversikt over hvor mange barn som kommer i påske uken. Ut fra det kan vi planlegge barnehagedriften og personalets ferie og avspasering. Vi ber derfor om at slippen fylles ut og leveres i barnehagen senest fredag 8. mars. Barnets navn ……………………………………………………………. Avdeling ……………………………………………………………… Onsdag 27. mars stenger vi kl.12.00! DatoKommerHar fri (sett kryss) Mandag 25. mars Tirsdag 26. mars Onsdag 27. mars (stenger kl.12!)

28 I en heldags barnehage er det hverdagssituasjonene som måltid, toalett, påkledning osv., som blir arenaer der læring foregår. Ved å bruke god tid og ha nær voksenkontakt ønsker vi at barna skal bli så selvhjulpne som mulig. I disse situasjonene blir det tid til samtale, undring, menings- og opplevelsesutveksling både mellom barn-barn og barn-voksen. Vårt mål er at hverdagsaktivitetene på Lillekollen skal være preget av gode godkjennende følelser. Hver enkelt avdeling utarbeider sin egen årsplan som beskriver det pedagogiske opplegget. Samtidig ønsker vi også å ha rom for spontaniteten i gruppa og det som skjer rundt oss. Her-og-nå-opplevelser vil alltid være viktig i samvær med barn. Aktiviteter Vurdering er et viktig element som vi vektlegger. Planlegging, gjennomføring og evaluering er viktige stikkord. Alle avdelinger gjennomfører vurdering etter hver måned.

29 Mars 2013 Onsdag 27. mars stenger barnehagen kl. 12.00! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 9 123 10 45 Fagforum 67 Veiledning, gruppe 2 8910 11 12 Pedagog- forum 1314 Ledermøte 151617 12 1819 Fagforum 20 Felles utedag 21 Veiledning, gruppe 3 222324 13 252627 Barnehagen stenger kl. 12! 28 Skjærtorsdag Barnehagen stengt! 29 Langfredag Barnehagen stengt! 30 Påskeaften 31 1. påskedag Notater:

30

31 ------------------- KLIPP HER ------------------------------- SOMMERFERIEN 2013 Det nærmer seg sommerferien, og vi vil gjerne ha en oversikt over når barna skal ha ferie. Ut fra det kan vi planlegge barnehagedriften og personalets ferie og avspasering. Dere vil få utdelt en sommerferielapp på avdelingen og vi ber om at denne fylles ut og leveres i barnehagen senest fredag 19. april. I vedtektene står følgende om ferie: ”Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. 3 av ukene skal avvikles sammenhengende i tidsrommet 15.06 – 14.08.” Barnets navn…………………………………………………………… Avdeling…………………………………………………………… Tar ferie uke: (sett kryss) 2627282930313233

32 Bjørsito er en avdeling med 25 barn mellom 3 og 6 år. Avdelingen ligger i et stort, fint, gammelt hus og utelekeplassen er en stor hage med mange muligheter til ulike lekeaktiviteter. Bjørsito LillTorilInger Vi er opptatt av fysisk aktivitet og er mye ute i all slags vær. Vi går mye på tur i det flotte nærområdet vårt. Det er kort vei til skog og sjø. Personalet ser på seg selv som kompetente voksne som er løsningsorienterte, tilstedeværende og ser det unike i hvert enkelt barn. CathrineEvy Gunn

33 April 2013 Barnehagen er stengt mandag 1. april (2. påskedag)! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 14 1 2. påskedag Barnehagen stengt! 2 Pedagog- forum 34 Ledermøte 567 15 89 Fagforum 1011 Veiledning, gruppe 1 121314 16 1516 Pedagog- forum 1718 Ledermøte 192021 17 2223 Fagforum 2425 Veiledning, gruppe 2 262728 18 2930 Pedagog- forum Notater:

34 Askeladden Vi vil legge stor vekt på å utvikle den sosiale kompetansen hos barna. Det vil si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagen. Vi vil bruke drama, ”her og nå”- situasjoner samt bøker til bevisst veiledning av barna. Å forholde seg til andre på en god måte er kanskje det vesentligste barnet lærer. Barbro Eldrid Sigrid Marita Vi er opptatt av å være mye ute i all slags vær. Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barna vil også få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Vi ønsker at barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til utforsking gjennom de ulike årstidene. Heidi

35 Mai 2013 Barnehagen er stengt onsdag 1. mai, fredag 10. mai (planleggingsdag) og fredag 17. mai! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 18 1 Barnehagen stengt! 2 Ledermøte 345 19 67 Fagforum 89 Veiledning, gruppe 3 10 Planleggings- dag! 1112 20 1314 Pedagog- forum 151617 Grunnlovsdag Barnehagen stengt! 1819 21 2021 Fagforum 2223 Ledermøte 242526 22 2728 Pedagog- forum 29 Felles utedag 30 Veiledning, gruppe 1 31 Notater:

36 Knerten Tor IngarIvarMartine For oss på Knerten er det viktig at hver enkelt blir sett, hørt og bekreftet. Dette gjelder selvsagt både små og store. Vårt miljø skal være preget av at alle føler seg inkludert og blir møtt med varme og kjærlighet. Vi vil ivareta hvert enkelt individs behov og være tilretteleggere for læring og mestring. Safija Barna skal virke med og ta avgjørelser som gjelder hverdagen, men være en del av gruppa og ta hensyn til andre sine meninger. Vi er opptatt av at de voksne ser på barn som likeverdige samtalepartnere. Dette henger sammen med vårt verdisyn, og at vi bruker store ører i stedet for store munner i hverdagen. Gjennom ulike småmøter og samlinger reflekterer barna sammen med de voksne over hva som opptar dem og hva de ønsker for hverdagen sin. Barna planlegger og vurderer.

37 Juni 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 22 12 23 34 Fagforum 56789 24 1011 Pedagog- forum 1213141516 25 1718 Fagforum 1920212223 26 24252627282930 Notater:

38 Lillebror Safija Laila Åshild Lillebror er en avdeling med 14 barn i alderen 0-3 år. Vi bruker omsorg og anerkjennelse i vårt arbeid med barna. De første årene er viktig i forhold til å bli selvstendige individ. Derfor har vi et stort fokus på dette gjennom å kle på seg selv, sette egne grenser og ha medbestemmelse. Anette Ingrid Ørjan De skal bli sett og bekreftet, og lek er en viktig del av vår hverdag. Gjennom lek lærer barna sosial kompetanse. Vi bruker nærmiljøet og naturen gjennom lek hele året, og legger vekt på glede og humor i hverdagen.

39 Juli 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 27 1234567 28 891011121314 29 15161718192021 30 22232425262728 31 293031 Notater:

40 Det viktigste arbeidet på avdelinga er å gi hvert barn individuell omsorg og støtte ut fra deres alder og modningstrinn. KVALITETEN på det daglige innholdet er viktigere enn arbeidet med forskjellige emner og voksenstyrte aktiviteter. For barn under 3 år er den uformelle læringen i hverdagslivet dominerende. Mye av dagsinnholdet er preget av omsorg. De minste barna lærer først og fremst gjennom direkte opplevelser og ved etterligning, enn at voksne formidler og forklarer. DET JEG HØRER DET GLEMMERJEG DET JEG SER DET HUSKER JEG DET JEG GJØR DET FORSTÅR JEG Derfor handler det mest om å gripe det øyeblikket byr på og innarbeide stoff og opplevelser til barns nivå. ANERKJENNELSE Er et nøkkelord på veg mot målet. Et barn som for eksempel viser sinne skal bli anerkjent for sine følelser og få støtte og veiledning til å komme videre. Det å takle hverdagslivet på godt og vondt i seg selv er bragd for små barn (for voksne også…) Gi barna følelsen av verdi. DU ER FIN! DU ER GOD! DU BETYR NOE FOR MEG! Cathrine Eli EmmaMona Richard Anita Poppeloppe og Småtroll Line Victoria

41 August 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAGS Ø NDAG 31 1234 32 567891011 33 12131415161718 34 19202122232425 35 262728293031 Notater:

42 LEIK Anerkjenne at leiken er det mest verdifulle i barnehagen. Vi gir leiken høyeste prioritet i hverdagen. Vi lager plass, tid og rom for leken. De voksne er fleksible i sine holdninger. FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Nærmiljø og samfunn. 5. Natur, miljø og teknikk 6. Antall, rom og form. 7. Etikk, religion og filosofi

43 GYLNE ØYEBLIKK ASKELADDEN BURSDAGS

44 Lillekollen Barnehage Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85 6412 Molde Styrer, Kristine Klokk:71 11 24 90 Ass. styrer: Toril Solheim:71 11 24 91 Ass. styrer: Ingvild M. Sylte:71 11 24 98 AVDELINGER: Trollstua:71 11 24 93 / 950 95 517 Rødhette:71 11 24 94 / 950 03 380 Askeladden:71 11 24 95 / 918 86 614 Poppeloppe:71 11 24 97 / 916 92 102 Småtroll:71 11 24 92 / 951 58 343 Bjørsito:71 11 24 96 / 957 89 396 Knerten:976 74 828 Lillebror:916 91 210 Se vår hjemmeside på: Hus 1, Rødhuset Hus 2, Gulhuset Hus 3, Bjørsito www.lillekollen.no Hus 4, Møllerstua

45 Notater:


Laste ned ppt "LILLEKOLLEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2012/2013. LILLEKOLLEN BARNEHAGE STYRER: Kristine KlokkASS. STYRER: Toril Solheim ASS. STYRER:Ingvild Myklebust Sylte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google