Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO"— Utskrift av presentasjonen:

1 HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO
Jobbsøkerkurs HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO Jobbsøkerkurs - NITO

2 Program Innledning og arbeidsmarkedet anno 2011 Selvanalyse
CV og søknad Jobbintervjuet Avslutning Jobbsøkerkurs - NITO

3 www.nito.no Hva er NITO? lønns- og arbeidsvilkår faglig utvikling
Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Muligheter og sikkerhet lønns- og arbeidsvilkår faglig utvikling sikkerhetsnett medlemstilbud Over medlemmer Norges 5. største fagorganisasjon Jobbsøkerkurs - NITO

4 Noen aktuelle medlemstilbud:
Tilgang på et nettverk Faglitteratur Juridisk bistand Forsikring og bank Hjelp til arbeidsledige Jobbsøkertilbud I forbindelse med hovedprosjekt Hjelp med faglige spørsmål Gratis fagkurs Gjelder kun for studentmedlemmer. Hvis det er ledig plass. Må betale reise og opphold selv. Dette er kurs som egentlig har en pris på kroner. Kjempetilbud!! Oversikt over tillitsvalgte For en prat før et evt intervju Faglige nettverk Faggrupper Jobbsøkerkurs - NITO

5 Tilgang på et nettverk Gratis fagkurs fra NITOs fagavdeling
( Oversikt over tillitsvalgte Faglige nettverk Forum for unge teknologer - FUT I forbindelse med hovedprosjekt Hjelp med faglige spørsmål Gratis fagkurs Gjelder kun for studentmedlemmer. Hvis det er ledig plass. Må betale reise og opphold selv. Dette er kurs som egentlig har en pris på kroner. Kjempetilbud!! Oversikt over tillitsvalgte For en prat før et evt intervju Faglige nettverk Faggrupper Nettverk 21 avdelinger Ca 2000 bedriftsgrupper Over 6000 tillitsvalgte Over medlemmer Jobbsøkerkurs - NITO

6 Faglitteratur Teknisk Ukeblad Bioingeniøren NITO Refleks
Jobbsøkerkurs - NITO

7 Juridisk bistand Direkte tilgang til jurister
Også tilbud om privatrettslig bistand Det er høyst uvanlig at medlemmer har direkte tilgang til jurister blant fagorganisasjoner. Ca henvendelser i året. NITO har mellom jurister. Karenstid 3 mnd. Time hos privat advokatfirma kr ,- pr. time Jobbsøkerkurs - NITO

8 Forsikring og Bank Innboforsikring Reise Bil Hus Uføre- og dødsrisiko
Ulykke Egen Bedrift Gjensidige Bank NB! Skadeprosenten for ingeniører er relativt lav – får derfor gode priser. Husk! Få har ulykke- og uføreforsikring (+dødsrisiko ved forsørgeransvar) – kan medføre minstepensjon resten av livet (ref. saker om forsikring for studenter i Aftenposten) Alder er mest utsatt for ulykker… Kan aldri bli overforsikret med personlige forsikringer – alle forsikringer blir utbetalt. Husk halv pris for studenter på innboforsikring. 2 mill. innbodekning Inkl. Utvidet Innbo ( fall- eller veltskader og andre plutselige og uforutsette hendelser) Tyveri fra låst garderobeskap (30 000), Flytteforsikring ( ), Løsøre i bil (5000) Ulykkesforsikring, grunnforsikring, kr. 180,- pr. år: utbet. ved livsvarig medisinsk invaliditet. Invaliditetsgrad 1- 50%: Beregnes %-vis av forsikringssummen Over 50% økes utbetalingen med 2% for hver prosent invaliditetsgraden øker, dvs. at ved 100% livsvarig medisinsk invaliditet utbet ,- Behandlingsutgifter med inntil ,- Sykehuspenger med inntil 5 000,- Ulykkesforsikring, utvidet, kr. 780,- pr. år Enslig, utbet. 3 mill. ved 100% livsvarig medisinsk invaliditet Utbet. Avhenger av familiesammensetning på ulykkestidspunktet Ung bil: 15% ekstrarabatt for medlemmer i alderen år. Jobbsøkerkurs - NITO

9 Jobbsøkertilbud Søknads- og CV-evaluering (CV@NITO.NO)
Eksempler på søknad og CV Jobbsøkerkurs. Tilgang på kurset med kommentarer Jobbsøkerheftet Hjelp i ansettelsesprosessen (arbeidskontrakt, lønnsnivå, rettigheter) Nettverk Søknads- og CV evaluering Send helst en link til stillingsutlysning. Eksempler på CV og søknader Interaktivt jobbsøkerkurs Bygger på dette jobbsøkerseminaret. Skritt for skritt eller inn på bestemte tema. Jobbsøkerseminar. Tilgang på foilsett med kommentarer Kopi av denne presentasjonen med kommentarer (Bedriftsinformasjon) Hjelp i ansettelsesprosessen (arbeidskontrakt, lønnsnivå, rettigheter) NITO har en rekke jurister og rådgivere på dette området. Jobbsøkerkurs - NITO

10 Hjelp til arbeidsledige
Ingen kontingent Karriereveiledning til kompetanseheving (kan søkes et halvt år etter avlagt avgangseksamen, forutsatt medlemskap i minimum ett år) Diverse økonomiske fordeler Forum for ledige etter behov Ingen kontingent Må være registrert arbeidsledig hos NAV. Karriereveiledning Interaktiv veiledning på nett og evt. personlig veiledning. til kompetanseheving (Må ha vært medlem i ett år. Avgangsstudenter kan søke et halvt år etter avlagt avgangseksamen) pr år i maks 3 år. Følger kalenderåret. Diverse økonomiske fordeler Kompensasjon for bortfall av karensdager Rentefritt lån ved arbeidsgivers konkurs Kriselån? SE Jobbsøkerkurs - NITO

11 Meget god rabatt på kontingent - gjelder kun studentmedlemmer
Eksempel avgangsstudenter sommeren 2012: Resten av 2012 gratis! Hele % rabatt! Hele % rabatt! Hele % rabatt! 2016 normal kontingent Normal kontingent: 3408,- (OBS! Kan endres etter ledermøtet I november) Husk skattefradrag på 3600,- Hva koster et medlemskap i NITO? For yrkesaktive medlemmer i 100% stilling er kontingenten kr ,- pr år. Medlemmer i 51-75% stilling betaler 3/4 kontingent. Medlemmer i inntil 50% stilling betaler 1/2 kontingent. Pensjonister betaler kr. 336,- pr.år. BFI kr 336,- pr år Arbeidsledige medlemmer har kontingentfritak. Du får skattefradrag på kroner for 2009 Medlemskap i NITO Studentene koster kr 300 for hele studieperioden (også ved videre utdanning). Gjestemedlemskap: Gratis, forutsatt betalt kontingent til hjemorganisasjonen Jobbsøkerkurs - NITO

12 Arbeidsmarked - generelt
Arbeidsledige okt 2011: ca Stillinger: Tall: NAV NITO: ca 450 Oppdatert antall arbeidsledige fra Jobbsøkerkurs - NITO

13 Fremtidig arbeidsmarked
Grunnlag: NITO Behovsundersøkelsen NITO Etterundersøkelsen NAV-rapporter SSB Grunnlag: Etterundersøkelsen Behovsundersøkelsen ALA Søkertall til utdanning/gjennomføringsgrad Jobbsøkerkurs - NITO

14 Andelen som synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører ligger jevnt med 2009
Jobbsøkerkurs - NITO

15 Andelen som er mest skeptisk til å ansette nyutdannede ingeniører er stabil...
Jobbsøkerkurs - NITO

16 Det er klart flest innen kommunal sektor som synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører Jobbsøkerkurs - NITO

17 Ved ansettelse legger man mest vekt på erfaring/kompetanse, etterfulgt av personlige egenskaper
Jobbsøkerkurs - NITO

18 Det er igjen oppgang i andelen som tror at arbeidsmarkedet for ingeniører vil bli bedre de neste 3 årene i årets måling Jobbsøkerkurs - NITO

19 Behovet fremover er større for ingeniører enn for sivilingeniører
Jobbsøkerkurs - NITO

20 Hvor lang tid tok det å få jobb etter at du var ferdig utdannet?
Etterundersøkelsen 2010

21 Hvor mange jobber har du søkt på det siste året?
:41 Etterundersøkelsen 2010

22 Hvordan fikk du jobben? 22.01.2009 12:41 www.questback.com
Etterundersøkelsen 2010

23 Noen andre faktorer… Mindre ungdomskull Ungdom velger vekk realfag
SSB: Mangel på ingeniører i fremtiden Mindre ungdomskull Ungdom velger vekk realfag Frafall i høyere utdanning Mange 50+ Jobbsøkerkurs - NITO

24 På lengre sikt… Klimautfordringer Maritim satsing
Velferd - ny teknologi Helsesektor Data og automasjon Klimautfordringer Energi Forurensing Kompetanse/kunnskap Oppdater i forhold til ny regjeringserklæring Jobbsøkerkurs - NITO

25 DN.no Jobbsøkerkurs - NITO

26 Fra NITOs lønnsdatabase – gjennomsnittlig begynnerlønn
Privat sektor: (pr ) kr per mnd ca kr i årslønn For master: (pr , NHO) - I underkant av kr i årslønn (med ett års praksis) Variasjon etter geografi, bransje, erfaring, kompetanse, alder osv Jobbsøkerkurs - NITO

27 Selvanalyse Søknad og CV Jobbintervjuet
Jobben er din! Selvanalyse Søknad og CV Jobbintervjuet Jobbsøkerkurs - NITO 27 27

28 “Hvis du ikke syns, vet ingen at du finns!”
Å markedsføre seg selv “Hvis du ikke syns, vet ingen at du finns!” Dette er en hovedregel for all jobbsøking. Regelen er enkel, logisk og er på grensen til det banale, men all erfaring tilsier at det er denne regelen som er vanskeligst å følge. Det er veldig få arbeidssøkere som blir ”headhuntet”, noe som betyr at du mest sannsynlig må legge ned betydelig innsats selv overfor arbeidsmarkedet. Det er veldig få som vet hvem du er, hva du kan og hva du vil før du selv forteller det. Å søke jobb handler mye om å markedsføre seg selv der du skal selge et produkt, nemlig deg selv. Når du skal selge noe, må du gå grundig til verks: 1. Du må vite mest mulig om produktet du skal selge, altså deg selv. 2. Du må kjenne både sterke sider og begrensninger ved produktet for å kunne spisse et budskap. 3. Når du skal selge noe, er du totalt avhengig av troverdighet. Og med mindre du har vunnet diverse Oscar-statuetter for fremragende skuespill, må du derfor gi et ekte bilde av deg selv. (Husk at troverdighet som regel er en egenskap arbeidsgiver setter stor pris på. Det er alstå stor sannsynlighet for at det velkjente ordtaket ”ærlighet varer lengst” kommer til sin fulle rett her) Jobbsøkerkurs - NITO 28 28

29 Jobbsøkerkurs - NITO 29

30

31 Prosessen 1. Hva kan jeg, hvem er jeg, hva vil jeg? 1 2 3 4 5
2. Hvor skal jeg lete? 3. Hvordan skal jeg skrive CV? 4. Hvordan skal jeg skrive søknad? 5. Jobbintervjuet Å søke jobb er en relativt omfattende prosess og som figuren viser er den delt opp i flere faser. Det er vår påstand at fase 1 av prosessen, altså hvem er du, hva kan du og hva vil du, er den mest omfattende og krevende delen. Fordelen ved å ta denne biten grundig og seriøst er at du får godt tilbakebetalt i resterende faser, kanskje spesielt på intervjuet. Vi skal nå gå nærmere inn på hver enkelt fase. 1 2 3 4 5 Jobbsøkerkurs - NITO 31 31

32 Kan, er, vil.. Kan Vil Er Jobbsøkerkurs - NITO
Et fint mål å sette seg er å ha en jobb som ligger i krysningspunktet mellom det du kan, hvem du er og hva du vil. Men hvem er du egentlig? Hva kan du egentlig? Og hva vil du egentlig? Dette er sentrale spørsmål som er vanskelig som krever gjennomtenking. Dette er også de sentrale spørsmålene arbeidsgiver prøver å finne svarene på. Det kan derfor være smart å selv begynne i denne enden. Betalingen er at du mye letter kan fortelle omverdene hvem du er, hva du vil og hva du kan samt at du ikke blir svar skyldig når du blir konfrontert med disse spørsmålene i ulike varianter. Vi begynner med Hvem er du? Er Jobbsøkerkurs - NITO 32 32

33 Personlige egenskaper
ståpåvilje gladjente impulsiv Omtenksom Lyttende Hvem er du kalles som regel personlige og sosiale egenskaper i jobbsammenheng. For de fleste av oss er dette begreper vi kanskje har en viss idé om, men som ligger litt og svever og som er vanskelig å konkretisere. Ofte blir dette også bare ord uten noe særlig innhold. Poenget er ikke at du skal finne noen ord som du synes høres fine ut. Poenget er at du skal formidle hvem du er og at du har en bevissthet for hva som ligger bak disse ordene. La oss ta en praktisk øvelse: - skriv opp dine 6 beste egenskaper - stryk en av dem - stryk en til - stryk enda en (du sitter da tilbake med 3 egenskaper) - gå sammen 2 og 2 (eller 3 og 3) - spør hverandre ut om hva de legger i for eksempel ”lagspiller”. Hvorfor er du en lagspiller? Har du eksempler fra når du har hatt bruk for din gode egenskap som en lagspiller? I denne prosessen er det ikke usannsynlig at man ender opp med andre ord enn det man først satte opp på listen. Det får deg også til å tenke litt annerledes når man skal sette ord på sine gode egenskaper. Når du finner 3 ord har du funnet noenlunde hvem du er. Når man begynner og grave litt på hvert enkelt ord, finner man kanskje andre ord som beskriver dine egenskaper bedre og kanskje finner man også andre egenskaper. I denne prosessen finner du kanskje hva som er dine begrensninger.. NB! Listen kan selvsagt være lengre enn 3 egenskaper, men det er samtidig lurt å begrense seg, slik at du gir et tydelig bilde av deg selv. Jo flere gode egenskaper du mener beskriver deg selv, jo mindre tydelig blir bildet. Som vi har vær inne på gjelder det å spisse budskapet ditt. kreativ Samarbeidsvillig Strukturert ærlig Tolerant Engasjert lojal Snill Lagspiller Humørspreder lærevillig Jobbsøkerkurs - NITO 33 33

34 Hva kan jeg? FAG REALKOMPETANSE Jobbsøkerkurs - NITO
Hva du kan er mer enn hva du har lært på skolen. Det er hva du har lært deg gjennom tidligere jobber, interesser du har, talenter du har, kurs du har deltatt på og andre ting du har lært. Prøv å lage en ukritisk liste for deg selv. Denne listen kan fort bli lang, men det gjør ingenting. Det er en liste du skal ha for deg selv og gjerne plukke enkelte elementer fra ettersom hvilken jobb man søker. I etterkant kan du heller barbere den litt i forhold til type svømmeknappen og marsjmerket osv. Her er et eksempel på en liste: Er utdannet bachelor i ingeniørfag innenfor bygg Har sikkerhetskurs for nordsjøen Kan sveise Kan mye om fotografering Kan skrive godt Snakke for en forsamling Jakt og fiske Lage og fly modellfly Klatre Akvarellkurs Interiør/ innrede Seile Tillitsvalgt kurs REALKOMPETANSE FAG Jobbsøkerkurs - NITO 34 34

35 Hva kan jeg? (forts.) Hva har jeg oppnådd? Kan jeg vise til noe resultat? Situasjon, aktivitet, resultat Vær bevisst på hva du er med på og hva du oppnår! Hva har jeg oppnådd? Kan jeg vise til noe resultat? Hvis du i tillegg kan vise til resultater for noe du har gjort eller har vært med på, er dette et stort pluss i jobbsammenheng. De fleste arbeidsgivere er interessert i ansatte som jobber målbevisst og oppnår resultater. Lag en liten liste over noe du har oppnådd, og beskriv prosessen med et par ord. Prosessen kan beskrives ved følgende stikkord: - situasjon (hva var situasjonen, problemstillingen, hvilke mål ble satt) - aktivitet (hvilke tiltak ble satt i verk, hva ble gjort for å oppnå målet/ resultatet) - resultat (hva ble resultatet) Dette kan være noe du har vært med på i jobbsammenheng, du har startet ditt eget foretak, det kan være prosjekter på skolen, det kan være tillitsverv du har hatt, det kan være du er medlem i et styre eller styringsgruppe, med i en organisasjon, du kan ha deltatt på en ekspedisjon, startet lokal sjakkgruppe….. i det hele tatt. Mulighetene er mange. Et tips er også å være litt bevisst på dette også første tiden i ny jobb. Tenk deg nøye om før du sier nei når su blir spurt om å være med på noe, om du kan ta ansvaret for noe osv. For det første opparbeider du deg verdifull erfaring å ta med videre, for det andre har du noe å vise til ved neste korsvei. Ta muligheten når den byr seg! Jobbsøkerkurs - NITO 35 35

36 Hva vil jeg? Hva er viktig for meg i ny jobb? Geografi Arbeidstid Lønn
Pensjon Frihet Faglig trivsel og utvikling Arbeidsmiljø Trygghet Hva er viktig for meg i ny jobb? Når du søker jobb kan du som regel ikke velge fra øverste hylle, men letter søket ditt betraktelig hvis du er bevisst på hva du vil. Arbeidet er en betydelig del av livet ditt, og det er viktig at du allerede fra første jobb prøver å bevege deg inn på den riktige banen. Når det er sagt, er det selvsagt lov å prøve og feile litt før du finner noe du trives med. Det er ikke nødvendigvis slik at du blir yrkeskarrieren ut i din første jobb. Her er likevel noen stikkord som du kan vurdere når begynner å lete etter jobb. Geografi - Jo flere steder du kan søke jobb, jo større sjanse har du. Er søket ditt avgrenset til et spesielt område, for eksempel pga familie? Har du mulighet for å flytte på deg? Vil du bo i en by eller ”på landet”? Hva med utlandet? Kan du pendle? Arbeidstid - liker du en typisk 8-16 jobb, eller er du fleksibel her? Hva med skift/ turnus ordninger? Lønn - hvor viktig er lønn? Du har selvsagt noen faste utgifter som skal betales. Kommer dette først på prioriteringslisten? Frihet - trives du best med størst mulig frihet til selv å skape dine egne arbeidsoppgaver? Eller vil du ha klare definerte arbeidsoppgaver med tett oppfølging? Faglig trivsel og utvikling- hvor viktig er det at du trives med det faglige innholdet i jobben?? Ligger det faglige utviklingsmuligheter i denne jobben innenfor det fagfeltet som interesserer deg? Viktigere enn lønn? Arbeidsmiljø - liker jeg et lite og intimt miljø eller liker jeg større arbeidsmiljøer i store konsern? Trygghet - vil jeg ha en jobb der sjansen for nedbemanning er liten og inntekten er sikker og forutsigbar? Eller kan jeg leve med litt risiko og lønn etter prestasjoner? Sette gjerne opp i prioritert rekkefølge! Jobbsøkerkurs - NITO 36 36

37 60%? Hvor skal jeg lete? Det uannonserte Nettverk Oppsøkende
Åpen søknad Hjemmesider Fagseminarer 60%? Nå har du forhåpentligvis en god oversikt over hvilke personlige egenskaper og sosiale ferdigheter du har, hva du kan og hva du har oppnådd og hva du vil. Nå er det på tide å begynne å lete etter jobber. Men hvor finnes jobbene? Det er sannsynlig at over halvparten av stillingene finnes på det uannonserte markedet. Noen hevder at forholdet er så stort som 80:20 uten at vi går god for det tallet. Uansett er det viktig å ikke glemme dette markedet når du skal ut å søke jobb. Hva er så det uannonserte markedet? Nettverk En betydelig andel av nyansettelser skjer gjennom nettverk. Enten det er arbeidsgivers personlige nettverk eller etter tips kollega, venn osv. Dette nettverket virker selvsagt begge veier. Du kan selv ta i bruk ditt eget nettverk av venner og bekjente, familie, tidligere kollegaer, tidligere arbeidsgivere, medstudenter, veileder, samarbeidspartnere, oppdragsgivere (for eksempel hovedprosjekt), kunder..kort sagt de fleste! Det går an å gjøre disse oppmerksom på at du på utkikk etter jobb innenfor det og det feltet/ bransje osv. Det er imidlertid lov å være litt selektiv overfor hvem du sprer det til, i forholdt til lojalitet til din nåværende arbeidsgiver. For nyutdannede derimot er det bare å spre det glade budskap til flest mulig som kjenner deg/ vet hvem du er/ har hatt noe med deg å gjøre. Oppsøkende Det er også mulig å oppsøke bedrifter og arbeidsplasser du kunne tenke deg å jobbe. Ring gjerne på forhånd og spør om det er greit at du stikker opp med CV din. Er du heldig tar de kanskje med på en liten visningsrunde på bedriften. En kontakt er etablert og nåløyet er gjerne ikke så stort neste gang de skal ansette en person. Du må imidlertid ha antenne dine godt ute hvis du skal drive slik oppsøkene virksomhet. Arbeidsgivere er ingen ensartet gruppe, noe liker at du tar initiativ og viser oppriktig interesse for nettopp deres bedrift, mens andre synes det bare er et masende irritasjonsmoment i en ellers travel hverdag. Dette vil du som regel merke ganske fort, og da har du ingenting å vinne på å prøve ”å trenge deg på” Åpen søknad Det kan være en god idé å skrive en åpen søknad der du forteller litt om deg selv, din faglige bakgrunn og hvilke typer jobber du er ute etter. Et kort brev kombinert med en utvidet CV, som blir omtalt senere, egner seg godt til dette formålet. Jobbsøkerkurs - NITO 37 37

38 Hvor skal jeg lete? Avisen, fagblader Web tu.no/jobb nav.no finn.no
Det annonserte Avisen, fagblader Web tu.no/jobb nav.no finn.no Virksomhetenes nettsider Det annonserte markedet består i hovedsak av aviser, fagblader og Internett. Av avisene er det både lokalaviser og nasjonale aviser. Av de nasjonale avisen er det morgenutgaven av Aftenposten som er størst på arbeidsmarked, spesielt søndagsutgaven. Av fagblader er det spesielt Teknisk Ukeblad som er aktuelt for ingeniører og teknologer. For Bioingeniører er det fagbladet Bioingeniøren som teller. På internett er det menge tilbud. De største tekjobb.no (er Teknisk Ukeblad sin Internettportal), finn.no (det er mange som kun annonserer på finn.no. I tillegg kommer de fleste annonsene fra papirutgaven fra Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisa. NAV.no er også en av de største. Har også en god oversikt over jobbe i utlandet. NAV fanger de fleste annonserte stillinger. Andre nettsteder: jobbdirekte.no monster.no stepstone.no Zett.no jobpilot.net (jobber i utlandet) Jobbsøkerkurs - NITO 38 38

39 Andre veier til jobb Vikarbyrå Rekrutteringsbyrå Egen virksomhet
Det finnes en rekke vikarbyråer du kan registrere deg hos. I et stramt arbeidsmarked kan dette være veien inn i en fast ansettelse. Mange arbeidsgivere benytter seg av vikarbyråer ved nyansettelser for å se om personen passer i jobben. Gjør du en god jobb, er det sannsynlig at du får tilbud om fast ansettelse. Her er noen viktige for teknologer: Manpower – (manpower.no) Consentra – bygg, anlegg, industri. (consentra.no) Adecco - ingeniører (adecco.no) Du finner en lengre liste på startsiden.no under arbeidsmarked og videre til Rekrutteringsselskaper Hvis du har opparbeidet deg en viss spesialkompetanse kan det være en idè å ha CV`en din hos et konsulentselskap. På hjemmesidene deres kan du også finne ledige stillinger. Såkalte hodejegerfirma jobber mye på oppdrag fra arbeidsgivere med rekruttering av personell. Hodejegerne jobber mye innefor sitt nettverk og ofte med rekruttering til lederstillinger og spesialister. Likevel er det mange rekrutteringsselskap som kan være til nytte for deg som jobbsøker. De har ofte stillingsutlysninger som ikke ligger andre steder, du kan registrere din profil og knytte din CV til de ledige stillingene de har. Noen av de store finner du her: mercuriurval.no soler.no delphi-consulting.no alliansepartner.no elanit.no ims.no Jobbsøkerkurs - NITO 39 39

40 Bedrift Du Match-analyse Behov Behov Bidrag Bidrag
Forhåpentligvis har du nå en god oversikt over hva du kan, hvem du er og hva du vil. Dessuten har du god oversikt over hvor du kan lete etter jobber og forhåpentligvis har du kanskje funnet en stilling du har lyst å søke på. Da er du klar for å foreta en såkalt match-analyse. Poenget med en match-analyse er å ta for seg stillingen som er utlyst, og se hvordan denne matcher med dine behov og bidrag. (er, kan, vil) På denne måten vil du kunne legge vekt på de riktige områdene i både søknad og CV. Det er som oftest avgjørende å begrense seg, spesielt i søknaden. Da er det om å gjøre å legge vekt på de riktige momentene. Men hva er riktig? Les stillingsannonsen nøye. Hva spør de etter? Hva er dine fortrinn i forhold til det de spør etter? Skriv ned noen stikkord. Det er som regel slik at en bedrift setter opp en rekke kvalifikasjoner og egenskaper en søker må ha. Det er imidlertid veldig få som er ekspert på alle områdene de spør etter. Dette tar de selvsagt med i beregningen. For nyutdannede regnes uansett en viss periode med opplæring og innkjøring før arbeidstakeren blir ”produktiv”. Mange arbeidsgivere tenker derfor at hvem du er, er viktigere enn hva du kan. Hvem du er kan den vanskelig få gjort noen med, mens hva du kan er mulig å få gjort noe med! Er du i tvil om det er noe poeng i å søke, kan du jo bare ta en telefon oppgitt kontaktperson. Disse vil som regel ha oppfatning om det er noe poeng for en nyutdannet å søke dersom de spør etter en erfaren ingeniør eller de spør etter en sivilingeniør og du har bare en ingeniørtittel. Samtidig som du ser etter hva de spør etter, kan du også se litt etter hva de ikke spør etter. Det kan være du har kompetanse/ kvalifikasjoner du har som de ikke spør etter, men som du mener opplagt vil være en fordel. Hvis du for eksempel snakker russisk og du søker på en stilling i et firma du vet har mange samarbeidspartnere i Russland vil dette være en fordel å nevne, selv om det ikke blir hovedargumentet ditt. Behov Behov Bidrag Bidrag Jobbsøkerkurs - NITO 40 40

41 Søknad og CV Jobbsøkerkurs - NITO 41

42 Hva spør de etter? byggingeniør anbudserfaring
Bygg og hygg AS er ledene innen byggbransjen, der vår kjernekompetanse er entreprenørskap. Pga økt aktivitet, søker vi Byggingeniør Arbeidsoppgaver Utarbeide anbud på prosjekter og oppfølging av underleverandører og kunder. Kvalifikasjoner Høyere utdanning bachelor-nivå innen bygg og anlegg Erfaring fra byggebransjen Anbudserfaring Gode datakunnskaper Personlige egenskaper Strukturert og nøyaktig. Høy arbeidskapasitet. Må være målbevisst og ha gode samarbeidsevner. Vi kan tilby Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Godt arbeidsmiljø. Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale. Fagkompetanse byggingeniør anbudserfaring erfaring fra byggebransjen gode datakunnskaper Personlige og sosiale ferdigheter strukturert høy arbeidskapasitet målbevisst gode samarbeidsevner 100% 50 % 100% 50 % 100% 75 % 80 % Her har vi et eksempel på stillingsannonse og en tilhørende matchanalyse. La oss si de er nyutdannet byggingeniør og kommer over denne stillingen. Nå skal vi finne de område der bedriftens behov/ bidrag matcher 100% med dine behov/ bidrag. For det første spør de etter en byggingeniør. Dette er 100% match. Så spør de etter en med anbudserfaring. Dette kan du ikke skryte på deg at du har. Du har riktignok erfaring fra bransjen som fagarbeider og kjenner derfor til prosessene rundt en anbudsrunde, men du har ikke selv jobbet direkte med det. Du setter opp 50% klaff. Videre spør de etter en med erfaring fra bransjen. Det har du. Du har bakgrunn som fagarbeider og lang fartstid i byggbransjen. Dette vil være et av dine sterkeste kort. 100 %. Så spør de etter en med gode datakunnskaper. Dette kan du vel heller ikke hevde er et av dine sterkeste kort. Du kan riktignok benytte data som verktøy og greiere deg helt fint, men det er ikke det du ønsker å fronte som ditt sterkeste salgskort.. Og slik fortsetter det……. Til slutt har du gjerne funnet noen områder som passer ekstragodt i forhold til dine og bedriftens behov/ bidrag. Det er disse du må fronte. Du kan for eksempel kalle det for din nøkkelkompetanse i forhold denne stillingen. Se neste side. 100 % Jobbsøkerkurs - NITO 42 42

43 CV/ søknad Nøkkelkompetanse
Jeg er bachelor i ingeniørfag, innen bygg fra Høgskolen i Ålesund. Har også erfaring som tømrer med flere år i byggebransjen. Jeg har en strukturert arbeidsform og er godt vant med å jobbe i team. Nøkkelkompetansen er selve blikkfanget og et spisset budskap om hvem du er hva du står for. Dette kan overføres til CV eller søknad, alt etter som hvilken form du ønsker å bruke. Dette skal vi komme tilbake til. Når du søker jobber med noenlunde lik karakter, vil du oppdage at din nøkkelkompetanse vil passe til mange av de jobben du søker med bare et lite redigeringsbehov. Søker du derimot jobber som er av totalt forskjellig karakter, vil også din nøkkelkompetanse forandre seg tilpasset den jobben du søker. Har for eksempel også bakgrunn fra organisasjonslivet i tillegg til ingeniørutdanningen er det naturlig at det først og fremst er organisasjonsmennesket X som søker organisasjonsjobber, mene det er først og fremst ingeniøren X som søker ingeniørjobber. Nå kan det selvsagt være fristende å føre opp alt de spør etter i nøkkelkompetansen, men her skal du være litt forsiktig. For det første kan du få et troverdighetsproblem, for det andre blir du utydelig på hva du virkelig er god på. Kan illustreres slik: Du skal han en stjerne med markerte tagger der budskapet ditt kommer klart og tydelig frem. CV/ søknad Jobbsøkerkurs - NITO 43 43

44 CV Yrkeserfaring Utdanning Nøkkelkompetanse Personalia Annet viktig
(utfyllende) Det finnes ikke noe fasit løsning på hvordan en CV og søknad skal se ut. Det finnes uttallige varianter og modeller. Poenget er at du på en god og oversiktelig måte formidler hvem du er, hva du kan og hva du vil. Vi vil her legge vekt på en utvidet CV – noe som blir mer og mer vanlig å bruke 1. En utvidet CV - Har med nøkkelkompetanse som i korte trekk forteller hvem du er og hva din bakgrunn er. Under utdanning, og spesielt yrkeserfaring, går litt mer grundig til verks. Du lister ikke bare opp hvor og når du har jobbet, men forteller litt om arbeids- og ansvarsoppgaver du har hatt, hva du har lært (!) og gjerne noe om resultater du har oppnådd. Trenger ikke være bare yrkeserfaring, kan også være for eksempel hovedprosjektet, tillitsverv, startet eget firma, andre saker du har vært med på. Her er det en stor fordel å bruke en samtalepartner som spør og graver litt om hver enkelt jobb. Veldig ofte opplever man da at man får frem kvaliteter, kunnskaper, resultater og lignende som i du selv tar for gitt, ikke er har tenkt på, har glemt osv. Med en utvidet CV vil søknaden være en kort grei søknad som skal være brobyggeren mellom stillingsannonse og CV. Men husk at CV fremdeles er vedlegg til søknaden og ikke omvendt! For nyutdannede, som gjerne ikke har all verden av yrkeserfaring, kan det være lurt å sette opp utdanning før yrkeserfaring. Utdanning (Utfyllende) Annet viktig Jobbsøkerkurs - NITO 44 44

45 Din CV i web 2.0… …enten du vil eller ikke Bilder Blogginnlegg
Konkurranser Opprop Leserinnlegg …. Personalia - Navn, adresse, tlf, epost, alder, (sivil status) Husk å velge et telefonnummer der du oftest er å treffe. Mobiltelefonen er i så måte et naturlig valg. Her er det også en fordel om du har en telefonsvarer i tilfelle du ikke er å treffe. Det samme gjelder epost. Velg en som du sjekker ofte og som du vil beholde en stund fremover. Husk at mange ansettelsesprosesser kan ta tid - fra uker til måneder.. Alder kan du enten skrive som fødselsdato, men det mest oversiktelige er å bare skrive alderen din. Sivil status er vanlig å ta med, men ikke tvingende nødvendig. (Gift, samboer, ugift etc - ikke for eksempel singel eller kone. Bare nevner det) Nøkkelkompetanse: Maks 3-5 setninger Skal være blikkfanget og førsteinntrykket i en utvidet CV. Har vært inne på dette. Yrkeserfaring: Arbeidsoppgaver, ansvar, hva har du lært, resultat Yrkeserfaring av ferskest dato settes øverst. Husk en rubrikk for årstall og en rubrikk varighet (år eller mnd). Eks. H1992-V ,5 år Sveisekongen AS Sveiser Mange glemmer rubrikken ”varighet”. Dette gjør det hele mer oversiktlig for den som skal lese CV en din. Husk at det er et poeng at CV din er oversiktlig og lett leselig. Dette gir et godt inntrykk. For utvidet CV se eksempel. Selv om den skal være utfyllende, prøv likevel å begrense teksten. Utdanning: Grunnskole uinteressant - hovedprosjekt veldig interessant Samme oppsett som yrkesutdanning. Utdanning av ferskest dato først. Det mest interessant er høyere utdanning, der det holder med hvor og når du gikk på videregående skole. Har du fagbrevbakgrunn er dette selvsagt interessant. Hvor du gikk på grunnskole (barneskole og ungdomskole) er som regel uinteressant. Unntaket er hvis det er av geografiske årsaker viktig å vise til hvor du har vokst opp - at du har en tilhørighet til stedet. For nyutdannede ta med noen linjer om hovedprosjektet ditt. Jobbsøkerkurs - NITO 45 45

46

47

48

49 CV - huskeliste Navn, adresse, tlf, epost, alder, (sivil status)
Nøkkelkompetanse: Maks 3-5 setninger Yrkeserfaring: Arbeidsoppgaver, ansvar, hva har du lært, resultat Utdanning: Grunnskole uinteressant, utfyllende hovedprosjekt Personalia - Navn, adresse, tlf, epost, alder, (sivil status) Husk å velge et telefonnummer der du oftest er å treffe. Mobiltelefonen er i så måte et naturlig valg. Her er det også en fordel om du har en telefonsvarer i tilfelle du ikke er å treffe. Det samme gjelder epost. Velg en som du sjekker ofte og som du vil beholde en stund fremover. Husk at mange ansettelsesprosesser kan ta tid - fra uker til måneder.. Alder kan du enten skrive som fødselsdato, men det mest oversiktelige er å bare skrive alderen din. Sivil status er vanlig å ta med, men ikke tvingende nødvendig. (Gift, samboer, ugift etc - ikke for eksempel singel eller kone. Bare nevner det) Nøkkelkompetanse: Maks 3-5 setninger Skal være blikkfanget og førsteinntrykket i en utvidet CV. Har vært inne på dette. Yrkeserfaring: Arbeidsoppgaver, ansvar, hva har du lært, resultat Yrkeserfaring av ferskest dato settes øverst. Husk en rubrikk for årstall og en rubrikk varighet (år eller mnd). Eks. H1992-V ,5 år Sveisekongen AS Sveiser Mange glemmer rubrikken ”varighet”. Dette gjør det hele mer oversiktlig for den som skal lese CV en din. Husk at det er et poeng at CV din er oversiktlig og lett leselig. Dette gir et godt inntrykk. For utvidet CV se eksempel. Selv om den skal være utfyllende, prøv likevel å begrense teksten. Utdanning: Grunnskole uinteressant - hovedprosjekt veldig interessant Samme oppsett som yrkesutdanning. Utdanning av ferskest dato først. Det mest interessant er høyere utdanning, der det holder med hvor og når du gikk på videregående skole. Har du fagbrevbakgrunn er dette selvsagt interessant. Hvor du gikk på grunnskole (barneskole og ungdomskole) er som regel uinteressant. Unntaket er hvis det er av geografiske årsaker viktig å vise til hvor du har vokst opp - at du har en tilhørighet til stedet. For nyutdannede ta med noen linjer om hovedprosjektet ditt. Jobbsøkerkurs - NITO 49 49

50 Annet. Språk, utenlandsopphold, verv, fritid, dekke hull
Her skal du ha med alt som ikke går under yrkeserfaring og utdanning og som er verdt å nevne. Dette kan være språkkunnskaper, utenlandsopphold, verv, organisasjon, fritid, dekke hull i CV, militærtjeneste, sertifikater, sikkerhetskurs, fotograf. Det er også lov å være sette opp egne overskrifter hvis man for eksempel har hatt mange tillitsverv, hatt mange kurs osv… CV - huskeliste Annet. Språk, utenlandsopphold, verv, fritid, dekke hull Maks 2 sider. Oversiktlig. Referanser - hvem skal jeg velge? Egne oversikter Hvis du har jobbet mye i prosjekter, har holdt mye kurs eller lignende kan det være lurt å sette disse opp i egne oversikter på CV – bygget opp etter samme prinsipp som Yrkeserfaring og Utdanning. En oversikt over for eksempel prosjekter kan inneholde din rolle i prosjektet, en kort beskrivelse, samarbeidspartnere og ikke minst resultat. Referanser Referanser er egentlig unødvendig å sette opp i CV eller søknad. En ansettelsesprosess foregår som regel på følgende måte: - man lyser ut stillingen/ sprer ryktet el og setter en søknadsfrist - man går gjennom søknadsbunken og sorterer i en JA bunke, en NEI bunke. Som regel vil den som utlyser ha satt noen kriterier på forhånd som nødvendigvis ikke står i utlysningen. Det kan være absolutte krav til utdanning, det kan være alder, kjønn, arbeidserfaring osv.. JA bunken blir gjennomgått, der det gås grundigere til verks. Noen skiller seg gjerne ut og blir kalt inn til førstegangsintervju. Dette ligger vanligvis fra 2 til 5 personer. Først etter dette er ferdig er det som regel aktuelt å spørre etter referanser. Fordelen er da at du vet litt hva er ute etter, og kan være mer selektiv i hvem du plukker ut som referanse. Men ha en liste over alternativer klar som du har med deg på intervjuet og kan overrekke. Du vil også kunne oppleve at intervjuer spør etter andre referanser enn dem du har på listen. Dette kan være personer som du har nevnt under tidligere arbeidsforhold osv. Hvem skal jeg velge som referanse? Det er par punkter som er viktig når du skal velge en god referanse. - referansen må faktisk ha noe positivt å si om deg og som kjenner deg - referansen må evne si noe positivt om deg - referansen må vite om at han/hun står som referanse Plukk gjerne en 2-4 referanser som kan si noe om de forskjellige siden ved deg. Kanskje en som kan si noe om hvordan du er i et arbeidstaker-arbeidsgiver forhold, noen som sier noe om din faglige styrke, noen som sier noe om hvordan du er som person.. Det trenger ikke nødvendigvis være den som har den fineste tittelen som er den beste referansen. Jobbsøkerkurs - NITO 50 50

51 Jobbsøknaden Kort og konsis
Skal være ”brobyggeren” mellom annonse og CV. Viktige moment som bør fremheves? Utdypes? Hva spør de ikke etter? (Matchanalyse) Hvis du har en utvidet CV, skal jobbsøknaden være kort og bare være en brobygger mellom stillingsutlysning og CV. Du trenger ikke gjenta alt som står i CVen. I søknaden bør du legge vekt på dine hovedsalgsargumenter. Hvilke moment er viktig å fremheve? Er det noe som bør utdypes? Er det noe de ikke spør etter du ønsker å få frem? Bruk matchanalysen til å svare på disse spørsmålene og finne argumentene. Også for søknaden gjelder ”kravet” om god oversikt og lett leselig for mottaker. Søknadsbunken er ofte stor og den som skal lesse søknaden blir ofte lei før de har begynt hvis søknaden er lang og tungt leselig. Det gir et uheldig førsteinntrykk. Har man en mer tradisjonell CV, kan man tillate seg å ha en noe lenger CV, men det anbefales at den holdes på under 1 side. Du kan for eksempel ta starte søknaden med din nøkkelkompetanse for å kort fortelle hvem du er og, som over, legge vekt på hovedsalgsargumentene dine, med bakgrunn i matchanalysen. Jobbsøkerkurs - NITO 51 51

52 Oppbygging Avsender Sted, dato Mottaker Overskrift
Henvisning til hvor du fant søknaden Hvem er jeg? - (kort) (avsnitt 1) (nøkkelkompetanse kan brukes?) Hva er min bakgrunn? (teori, erfaring, ferdigheter) (avsnitt 2) Hva kan jeg tilby? (Bruk matchanalyse - hva spør de etter, hva kan du tilby) (avsnitt 3) (eksempel) Avslutning med underskrift (avsnitt 4) Oversikt vedlegg Jobbsøkerkurs - NITO 52 52

53 Søkeprosessen - sjekkliste
Kvalifikasjoner klart frem? Hvorfor du passer i jobben? Kort og presis? Pompøs? Skrivefeil? Helt sikker? Riktig dato, adresse, merket med riktig info? Utskrift til deg selv? Motivasjon!? Bruk gjerne en venn/ bekjent til å lese gjennom søknaden og be han/hun gi tilbakemeldinger på ovennevnte tema. Ofte ser man seg blind på sitt eget produkt, spesielt hvis det har vært redigert noen ganger. Det er viktig at du velger en person du vet gir ærlige tilbakemeldinger og at du tar evt kritikk konstruktivt. Be den andre personen sette seg inn i rollen som arbeidsgiver som skal velge blant flere gode kandidater. Budskapet skal være kort og konsist, der kvalifikasjonene og gode argumenter for at jobben skal bli din kommer klart frem. En vanlig felle er at man lett blir pompøs i en slik sammenheng. Det blir for mange superlativer og klisjeer noe som nesten alltid virker mot sin hensikt. Skrivefeil er bannlyst i en søknad. Dette sier noe om seriøsitet og ikke minst om dine skriveferdigheter, noe som er svært viktig for de aller fleste jobber. Husk en kopi til deg selv som kan være godt å ha når du blir innkalt på intervju. Kommer søknaden slengende inne etter tidsfristen er sannsynligheten stor for at den aldri blir tatt med i betraktningen. Jobbsøkerkurs - NITO 53 53

54 Jobbintervjuet Jobbsøkerkurs - NITO 54

55 Forarbeid til intervju
Bransje, bedrift/ foretak, stilling Er, kan, vil... Bransje, bedrift, stilling Du bør vite noe om både bransjen og bedriften før du kommer til intervjuet. Let i arkivene til de både nasjonale og lokale medier. Også bedriftenes egne hjemmesider er en god informasjonskilde. Det vil alltid virke positivt om du er forberedt. Du vil da gi et inntrykk av at du er interessert i og motivert for jobben. Er du uforberedt, kan dette ha motsatt effekt. Når det gjelder stillingen, er selvsagt selve intervjuet den beste måte å finne dette ut på. Men tenk gjerne gjennom noen spørsmål på forhånd om stillingen. Les også stillingsutlysningen nøye kort tid før du skal i intervju. Ønsker du å vite mer, kan du også ta kontakt med noen NITO-tillitsvalgte i bedriften. Ta kontakt med NITO sentralt eller på avdelingsnivå, så kan vi finne frem til hvem du skal snakke med. Er, kan, vil… Dette har vi vært allerede vært gjennom (se avsnittet ”er, kan, vil”) Det er på selve intervjuet man virkelig får betalt for å hatt en grundig gjennomgang over hvem er du, hva kan du og hva vil du. Da kan du kanskje svare noe fornuftig når spørsmålet ”Hva er dine sterke sider og hva er dine begrensninger?” kommer.. Jobbsøkerkurs - NITO 55 55

56 Hva er intervjuets hensikt?
Verifisering og utdyping av informasjon Vurdering av personlighet Glem ikke at når du er blitt innkalt til intervju, anser arbeidsgiver deg som kvalifisert til stillingen Intervjuet har i hovedsak to hensikter Å verifisere informasjon Her er det søknad og CV som i hovedsak brukes som verktøy i tillegg til vitnemål og attester. Intervjuer bruker tar utgangspunkt i disse verktøyene for å finne mer ut av arbeidsoppgaver, resultater, kunnskaper og erfaringer fra tidligere arbeidsforhold og utdanning. Det er derfor viktig at de opplysningene som du gir i søknad og CV faktisk er riktige. Blir du tatt i løgn, har du sannsynligvis spolert sjansene dine. Vurdering av personlighet I praksis er dette hovedhensikten med intervjuet. Når du først er blitt innkalt til intervju, er sannsynligheten stor for at du tilfredsstiller de faglige kravene. Det er imidlertid avgjørende at kjemien stemmer. Vil vedkommende passe inn hos oss? Ser vi for oss et godt samarbeid? For en bedrift er det svært kostbart med feilansettelser. De aller fleste vil derfor ta denne prosessen grundig, som regel med minst 2 intervjurunder. Din adferd på intervjuet vil derfor være viktig og du bør unngå noen klassiske feller (se neste side) Jobbsøkerkurs - NITO 56 56

57 Intervjuets form Rollespill Forventinger til påkledning og adferd
du er gjest, intervjuer er vert Forventinger til påkledning og adferd Intervjuet er langt på vei et rollespill med de forventningene det bringer med seg. Det forventes at du inntar rollen som gjest og at intervjuer inntar rollen som vert. De fleste intervjuer legger opp til en hyggelig tone og at du skal føle deg vel. Vær da obs på å ikke bli for komfortabel der du overtar intervjuet og blir ”masete”. Husk at det er verten som til en hver tid skal ta initiativ til fremdrift og bestemmer form. Innenfor salgsfaget er det noe som heter å overselge. Man sier gjerne at på et salgsmøte bruker man 5 minutter på å overbevise og 20 minutter på å snakke seg vekk fra kontrakten igjen. Det er altså viktig å finne den riktige balansen. Man skal på den ene siden være aktiv og svare utfyllende på spørsmålene, mens man på den andre siden ikke skal ta all kontroll over intervjuet. Det er imidlertid ikke noe hokuspokus over det og går som regel av seg selv hvis man er litt bevisst på sin rolle. De aller fleste arbeidsgivere vil i en slik situasjon foretrekke ydmykhet fremfor ”spisse albuer”. Intervjuet er en formell situasjon, selv om den ofte har en uformell ramme. Påkledning er derfor viktig for at du viser at du tar det alvor, noe som igjen viser at du har lyst på jobben. Dette er et viktig inntrykk å gi. Ta derfor på deg noenlunde fine klær du føler deg vel i, uten at du trenger å stivpynte deg. Prøv også å unngå dominerende persinger, hårfrisyrer, smykker eller andre ting som tar oppmerksomheten vekk fra deg og ditt budskap. Du kan da veldig lett bli husket som ”hun med de lange falske øyenvippene” eller ”han med alt for mye etterbarberingsvann” osv. Dette er selvsagt avhengig av hvilken type stilling du søker og hvilke verdier og oppfatninger intervjuer har. Det er nemlig slik at vi mer eller mindre bevisst tillegger egenskaper til andre ut fra hvordan vi selv er. Er du selv en som liker å gå med slips, tillegger du en rekke andre egenskaper til en annen person som går med slips. Prøv derfor å finne den kleskoden som råder på den arbeidsplassen du skal søke jobb, uten at det blir påtatt. Jobbsøkerkurs - NITO 57 57

58 Adferd Nervøsitet Kom presis
Husk hvilken avdeling du skal på og hvem som er kontaktperson for stillingen. Vurderes fra første stund Vær hyggelig og blid Nervøsitet Nervøsitet er for mange den største utfordringen med et jobbintervju. Det er helt normalt å bli nervøs foran et jobbintervju og nervøsiteten øker gjerne proporsjonalt med hvor sterkt du ønsker jobben. Litt nervøs skal man være - det bare skjerper sansene litt. Problemet er når nervøsiteten tar overhånd. Det finner da et par tips som kan hjelpe deg mot nervøsitet: - vær forberedt. Jo mer du vet om bransjen, bedriften, stillingen osv jo tryggere vil du føle deg - husk å puste. Det er et ubestridt faktum at hjernen trenger oksygen for å fungere. Tenk bevisst på å ta noen dype trekk innimellom - du har god tid. Det er lov å tenke gjennom spørsmålet før du svarer. Dette vil kun virke unaturlig for deg selv, ikke intervjuer. - be gjerne om et glass vann ved intervjuets start. Kan være greit å ha til å klarne både hjerne og strupe. Alle som intervjuer er klar over at intervjuobjektene ofte blir nervøse. De vet som regel da hvordan de skal gå frem for å bøte på dette. Kom presis Det gir et veldig dårlig førsteinntrykk å komme for sent til intervjuet. Da spiller det liten rolle hva som er årsaken, inntrykket er gitt. Blir du forhindret på veien, prøv å ta kontakt og meld fra. Ta heller en tidligere buss og stå vent på hjørnet før du går inn ca. 5 min før tiden. Vurderes fra første stund Du vurderes fra første stund du setter foten innenfor hos bedriften og blir vurdert av alle du møter på din vei. Dette gjelder spesielt for mindre arbeidsplasser med få ansatte. Vi mennesker er nysgjerrig av natur. Vi er spesielt nysgjerrig når det kommer en person på intervju som muligens blir en fremtidig arbeidskollega. Denne personen blir diskutert ved lunsjbordet, i gangene og da også med dem som sitter på avgjørelsen om ansettelse. Da er greit å ha i mente for eksempel ikke krangle med resepsjonsten eller den som tar i mot deg. Vær hyggelig og blid Den som skal på intervju er ofte preget av stundens alvor. En vanlig utrykksform er da å bli veldig alvorlig og litt mutt i uttrykksformen. For andre kan det virke som du da er humørløs og på grensen til sur. Prøv å smil og vær hyggelig mot dem du møter. Jobbsøkerkurs - NITO 58 58

59 Adferd Ha et godt håndtrykk Øyekontakt Hør etter! Jobbsøkerkurs - NITO
Et normalt godt håndtrykk. Ikke for slapt, men du skal heller ikke skvise det vite frem i knoken på vedkommende heller. Et tips her er å ta med seg et lite lommetørkle du kan tørke klamme og svette hender i før du går inn. Øyekontakt Første bud i kommunikasjon er at du ser på dem du snakker med. Ikke se opp i taket eller ned i gulvet. Du kan da virke uinteressert. Hør etter! Det er viktig at du faktisk hører etter for det første hva intervjuer forteller om bransjen, bedriften og stillingen og for det andre hva han/ hun faktisk spør om. Tenk før du snakker og noter gjerne noen stikkord for deg selv. Jobbsøkerkurs - NITO 59 59

60 Hvordan foregår et intervju?
Det er mindre vanlig å kjøre de såkalte ”revolverintervjuene”. På et intervju ønsker arvbeidsgiver å bli kjent med deg som person. Dette blir man bare hvis du klarer å være mest mulig deg selv. De fleste arbeidsgivere vil derfor bevisst tenke på ditt velvære under intervjusituasjonen. Når man derimot kommer til andre- og tredjegangs intervjuer, eller du søker på en toppstilling vil det være mer vanlig med mer ukonvensjonelle metoder. Dette kan være ”grilling” for å se hvordan du takler stressene situasjoner, ulike psykologiske tester, intervjuet foregår på engelsk., osv.. De fleste førstegangsintervjuer har som regel følgende oppbygging: - Det snakkes litt løst og ledig om vær og vind, om det var vanskelig å finne frem osv. - Du ønskes velkommen og en liten presentasjonerunde av de som sitter rundt bordet. - Bedriften starter selv med å presentere bransjen, bedriften og stillingen du søker (her må du gjerne ta notater og stiller spørsmål. Viser - Så begynner de å spørre deg, med gradvis økende vanskelighetsgrad. Første spørsmål er ofte ”Fortell litt om deg selv”. Se for øvrig avsnittet ”Hva spør de om” Jobbsøkerkurs - NITO 60 60

61 Hvordan foregår et intervju
Vanligvis 45 – 90 minutter Noen ganger kan du bli spurt om å gjennomgå tester Evnetester Personlighetstesting Enkelte arbeidsgiver intervjuer kandidater i grupper Tester blir mer og mer vanlig å benytte også på førstegangsintervjuer, til tross for at spesielt personlighetstestene har mange fallgruver. Vi skiller gjerne mellom to kategorier: Evnetester Disse testene har som regel en fasit. Du blir testet i logikk, visualitet, språk, osv. Det kan også være i form av problemløsning som ”Hvordan ville du evakuert London?” der det er tilnærmingen som er det viktigste der man ser på kreativitet og strukturert tankegang osv. Løsningen man sitter igjen med til slutt vil da være av mindre betydning. Personlighetstester Det som kjennetegner disse testene er at det ikke finnes noe galt svar. Man prøver å finne om du har tendenser ved din personlighetstrekk i den ene eller annen retning som for eksempel ekstroversjon-introversjon, sansing-intuisjon, tenking-følelser, avgørelser-planlegging. Testene skal brukes som et grunnlag for videre samtaler. Dessverre er det mange som bruker disse testene uten å ha den nødvendige kunnskapen om hva man ønsker å få ut av det og hvordan man skal anvende de svarene som blir gitt. De fleste vil imidlertid gi deg mulighet til å kommentere de svarene du har gitt. Jobbsøkerkurs - NITO 61 61

62 Egenvurdering – hva er min typiske eller foretrukne
Egenvurdering – hva er min typiske eller foretrukne måte å handle, tenke og føle på dersom jeg kan velge fritt. Sier noe om preferanser, men ikke hva man er god til. Gir score i ft. en normgruppe, men ikke om det er godt eller dårlig, riktig eller galt. De fleste personlighetstester gir resultater langs fem dimensjoner (The Big Five): Openness – grad av åpenhet for nye tanker, ideer, erfaringer. Conscientiousness – grad av pliktfølelse, ansvarsfølelse, samvittighet. Extroversion – grad av ekstroversjon , introversjon. Agreeableness – grad av vennlighet, empati, kvalitet på relasjoner. Neuroticism – grad av nevrotisisme (emosjonell stabilitet korrelert med negative/positive følelser). Personlighetstester Testen gir ingen fasit, men kan være et godt utgangspunkt for intervju, samtale, refleksjon.

63 Evnetester Er ikke en IQ-test, men kan ligge tett opptil.
Ikke vanlig å bruke, men vil trolig øke. Enkelte bruker både numeriske og verbale. Numerisk – evnen til å forstå og foreta beslutninger på bakgrunn av numeriske data. Verbal – evnen til å forstå skriftlig informasjon og å kunne foreta velfunderte konklusjoner. Sier ingenting om preferanse, men om evner / ferdigheter. En kombinasjon av personlighets- og evnetester kan si noe om personens kompetanser. Evnetester må velges ut fra kandidatens utdanningsnivå og stillingens karakter.

64 Typiske spørsmål Fortell om deg selv Legg vekt på nåtid
Jobb og utdanning Relevante interesser? La det være sagt først som sist. Du finner ikke to intervjuer som er like. Den som intervjuer er ikke en ensartet gruppe og stillinger av ulik karakter vil ha forskjellig behov for hva som blir vektlagt i et intervju, om det er sosiale og personlige egenskaper, faglige egenskaper, erfaring osv.. Men du kan lese mye ut av stillingsannonsen. For det første spør man ofte her hvilke egenskaper og kvalifikasjoner de søker. For det andre kan man lese mye mellom linjene, spesielt når arbeidsoppgavene ramses opp. Dette er spørsmål du kan være rimelig sikker på å få. Her følger likevel et lite knippe av spørsmål som er vanlige å gi. Fortell om deg selv Noen velger å la deg gå gjennom din CV fra a til å. Andre stiller spørsmålet mer generelt. Legg vekt på nåtid Jobb og utdanning, interesser Bør ikke være en omfattende enetale. Du merker fort om intervjuer synes det du sier er veldig interessant og ber deg utdype. Da gjør man selvsagt det. Jobbsøkerkurs - NITO 64 64

65 Typiske spørsmål Hva kan du tilføre oss? Nøkkelkompetanse
Hvorfor du kan løse oppgavene (gjort lignende før?) Andre kvalifikasjoner Det som de ikke spør etter Hva er dine match i forhold til denne stillingen? Hva spør de etter og hva kan du? Legg vekt på det som matcher. Har du en utdanning som passer? Har du erfaring fra tilsvarende jobber? Har du erfaring fra andre typer jobber, men innen samme bransje? Har du hatt helt andre typer jobber, men har tillært det kunnskaper og egenskaper som kan være godt å ha med seg i denne jobben? Lag gjerne en liten punktliste på forhånd. Det er vanskelig å hoste opp et fornuftig svar på direkte spørsmål på intervjuet! Jobbsøkerkurs - NITO 65 65

66 Typiske spørsmål Hva vet du om oss?
Hvorfor vil du jobbe for oss? (Motivasjon) Fortell om din forrige jobb/ din utdanning Har du erfaring fra teamarbeid/ selvstendig arbeid? Kan du vise til resultater? Hva vet du om oss? Som nevnt må du vite noe om både bransjen og bedriften på forhånd. Du bør vite noe om kjernekompetanse, produkter, størrelse, har de halt i land noen store kontrakter i det siste? Har de vært gjennom store omstillingsprosesser i det siste? Har de vært mye i media i det siste? Hvorfor vil du jobbe for oss? Motivasjon.. Alle arbeidsgivere vil ha en som brenner for den jobben han/ hun gjør.. Fortell om din forrige jobb/ din utdanning Sier noe om erfaring, om hvor stor tillit din forrige arbeidsgiver har hatt til deg, hvordan står rent faglig, om du tar ansvar og initiativ, arbeidskapasitet, målbevissthet, evne til oppnå resultater osv. Hvis du er nyutdannet kan du jo for eksempel legge vekt på hovedprosjekt eller lignende store prosjektoppgaver. Har du erfaring fra teamarbeid/ selvstendig arbeid? Arbeidsgiver er interessert i å litt mer i dybden enn bare ”jeg jobber godt i team, men har også evnen til å jobbe selvstendig”. De vil ha konkrete eksempler der du har enten jobbet i team eller hatt selvstendige oppgaver. Kan du vise til resultater? Har du vært med på noe enten under utdanning, i arbeidslivet eller på fritiden som har gitt et godt resultat? I så fall fortell litt om hvordan du/ dere opnådde dette - hva var situasjon, hvilke tiltak ble iverksatt og hva ble resultatet? Kort sagt; hva førte frem til resultatet? Jobbsøkerkurs - NITO 66 66

67 Typiske spørsmål Hva er dine sterke sider? Hva er dine begrensinger?
Hvem samarbeider du best med? Og dårlig? Har du temperament? Det viktigste er evnen til refleksjon/selvinnsikt Hva er dine sterke sider? Dette er et klassisk intervjuspørsmål. Spørsmålet blir stilt av flere grunner. Den ene grunner er selvsagt at intervjuer ønsker å få vite dine sterke sider. Det andre er for å se hvordan du takler et spørsmål som krever litt utdypende svar - om faktisk klarer å svare noe fornuftig. Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på hvis du ikke har tenkt gjennom det på forhånd. Du bør være forsiktig å ikke bli for verdensmester her. Da mister du litt av din troverdighet. Det samme gjelder hvis du sier du er noe du opplagt ikke er. Man bør altså prøve å være så ærlig som mulig. Når du har nevnt dine 3 beste sider, blir du sannsynligvis bedt om å utdype dette med konkrete eksempler og situasjoner du har nytt godt av å ha nettopp disse egenskapene. Tips! Spør gjerne en venn, familiemedlem el om hva dine gode egenskaper er. Hva er dine begrensinger? Her er det spesielt viktig å være ærlig. Du virker lite troverdig om du sier du ikke har noen dårlige egenskaper. Ingen er perfekt og har bare gode sider. Poenget er at er bevisst dine begrensninger og prøver bevisst å begrense ”skadene”. Du trenger selvsagt heller ikke gå ut med høy fane å bebude ”hvor utrolig vanskelig du har for å stå opp om morgenen, så du ser nok ikke meg før lunsj”. Da kan du heller si ”at jeg er ikke et utpreget A-mennesket, men jeg ser på det som nærmest en prestisje å komme meg opp om morgenen og møte til avtalt tid..” Hvem samarbeider du best med? Og dårlig? Å ha gode samarbeidsevner handler om mer enn bare å kunne samarbeide med personer som er lik en selv. Du må også kunne samarbeide med personer som er ulik deg selv, personer som har andre oppfatninger enn deg selv osv.. Har du temperament? Dette kan være en både positiv og negativ sak. Det kan være positivt i den forstand at du sannsynligvis er lett og engasjere, du får lett en entusiasme i forhold til det du holder på med. Men oppfølginsspørsmålet er gjerne om du lar ditt temperament gå ut over noen. Dette er gjerne et aktuelt spørsmål om du skal jobbe tett med andre i et team. Det vil kanskje også bli dreid inn mot hvordan du løser konflikter, hvilken rolle vanligvis har i en konflikt osv. Lytter du eller snakker du mest i samtale? Hvis du skulle si noe negativt om din forrige arbeidsplass, hva ville du trekke frem? Jobbsøkerkurs - NITO 67 67

68 Typiske spørsmål Lytter du eller snakker du mest i samtale?
Hvis du skulle si noe negativt om din forrige arbeidsplass, hva ville du trekke frem? Lytter du eller snakker du mest i samtale? Her vil intervjuer prøve å få frem litt av din personlighet. Man vil på den ene siden ikke ha for passive personer som ikke bidrar, men bare holder på med sitt. Dette er spesielt viktig i et team, der man må trekke det beste ut av alle. På den andre side vil man helle ikke ha de for dominerende personene som ikke er i stand til å lytte, ta til seg andres ideer og meninger. Hvis du skulle si noe negativt om din forrige arbeidsplass, hva ville du trekke frem? Stikkordet her er gjerne lojalitet. Du skal være ytterst forsiktig med å svartmale/ baksnakke din tidligere sjef, kollega osv. Du kan selvsagt være kritisk til måten den ble drevet på eller systemet var lagt opp, men prøv å være saklig og ikke gå på person. Husk også at intervjuer tenker ”hvordan snakker han/hun om oss når vi ikke er tilstedet?” Lojalitet er viktig for hvordan andre oppfatter bedriften/ virksomheten. Jobbsøkerkurs - NITO 68 68

69 Typiske spørsmål Har du fritidsinteresser? Har du referanser
Tips til slutt: Forbered 3 ubehagelige spørsmål.. Har du fritidsinteresser? På et eller annet tidspunkt kommer sannsynligvis dette spørsmålet for å ble bedre kjent med deg som person, hva du opptatt av osv. Ofte er det sammenfallende fritidsinteresser som er tungen på vektskålen for en ansettelse eller ikke, spesielt i mindre bedrifter. Har du fritidsinteresser viser det også at du ikke bare gravd deg ned i faglitteratur mens du gikk på skole og er fullstendig apatiske til alt annet, men har en evne til å interessere og engasjere deg for andre felt. Har du noen sterke fritidsinteresser, si du er politiker, må du gjøre det klart at det er jobben som kommer i første rekke. Har du referanser Hvis du ikke har oppgitt referanser på forhånd, ta med deg en liste på intervjuet. Bruk av referanser er omtalt tidligere. Tips til slutt: Forbered 3 ubehagelige spørsmål.. Tenk deg noen ubehagelige spørsmål du kan få, har du store hull i CV´en din, har du en dårlig karakter eller ti. Spørsmålet kommer antageligvis. Har du forberedt deg på at det kommer, ungår du gjerne å bli vippet av pinnen.. LYKKE TIL! Husk at NITO kan gi deg en individuell vurdering av din CV og søknad. Send på epost til Du får svar i løpet av noen dager. Jobbsøkerkurs - NITO 69 69

70 Regler om diskriminering
Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av: - Politisk tilhørighet - Medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner - Seksuell orientering - Alder - Kjønn - Etnisitet - Nasjonal opprinnelse - Avstamning - Hudfarge - Språk - Religion - Livssyn - Fysisk handicap … med mindre diskrimineringen er saklig begrunnet

71 Til slutt Sjekk ut NITOs jobbsøkertilbud på: www.nito.no/arbeidssoker
Husk Jobbsøkerkurs - NITO 71


Laste ned ppt "HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google