Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dominique Heyler ISL – Institutt for språk og litteratur 2. april 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dominique Heyler ISL – Institutt for språk og litteratur 2. april 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dominique Heyler ISL – Institutt for språk og litteratur 2. april 2014
LearnNoW Dominique Heyler ISL – Institutt for språk og litteratur 2. april 2014

2 LearnNoW-gruppa Egil Albertsen Arne O. Reitan
Olaf A. Husby Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur Egil Albertsen Institutt for språk og litteratur Åsta Øvregaard Universitetslektor Institutt for språk og litteratur Arne O. Reitan Skuespiller Trøndelag teater Kjell H. Ullestad Universitetslektor Institutt for språk og litteratur Hanne Rustad Universitetslektor Studieavdelingen stab Det humanistiske fakultet Dominique Heyler Førstekonsulent Institutt for språk og litteratur Se også:

3 LearnNoW – Bakgrunn NoW (Norwegian on the Web) Vox: LearnNoW
2011 Vox: LearnNoW 2013 engelsk 2013 polsk 2014 spansk HiN: NoWiN 2013

4 Litt om NoW - www.ntnu.edu/now
LearnNoW Litt om NoW - Ønsket å ha et introduksjonskurs i norsk (A1/A2-nivå). Web-basert Rettet mot NTNU-studenter Gratis og åpent for alle Med nedlastbare filer (pdf og mp3) Bøker hos Akademika Tekstbok Arbeidsbok

5 Litt om NoW Fire utenlandske studenter starter på NTNU 10 kapitler
LearnNoW Litt om NoW Ken, England Anna, Italia Maria, Spania Peter, Tyskland Fire utenlandske studenter starter på NTNU ankomst, etablering, bli kjent med byen, studier familie, fritid, helse, norsk jul 10 kapitler tekster, ordlister, lydfiler, bilder grammatikk veiledning om uttaletrening interaktive oppgaver filmsnutter NoW på Facebook

6 LearnNoW

7 LearnNoW

8 LearnNoW og NoW LearnNoW  samme struktur som NoW Noen forskjeller:
Mer generelt innhold et visst yrkesfokus (sykepleier, ingeniør) familieliv, hus og hjem, barnehage, skole og jobb Enklere navigasjon innholdsfortegnelse, nummerering av tekster mer konsekvent menystruktur Gloser i ulike former lister på både tekst- og kapittelnivå med lyd lister på tekstnivå med flashcards komplett liste, søkbar på engelsk nedlastbare gloselister, Excel og pdf

9 LearnNoW – Struktur Ingen deling (A1/A2)
Alle kapitler på samme hovedmeny Nummer og tittel Letter navigering/ gjenfinning Meny for hver av de 4 hovedpersonene Undermeny: Vocabulary, Audio, Extra

10 12 kapitler LearnNoW har 2 nye kapitler:
Et enklere kapittel 1 Roligere progresjon i starten (kapittel 3-4 = kapittel 2) Ellers samme progresjon og grammatikk som NoW Kapittel 5 = kapittel 3 osv. Kapittel LearnNoW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NoW

11 LearnNoW Hovedpersoner LearnNoW handler om Familien Hansen Vidal som kommer til Norge, nærmere bestemt Fjordvik, for å slå seg ned her. Alex, 5 år Cecilie Ben (Benjamin) Dina, 14 år

12 Hovedtemaer i LearnNoW
Familien Vidal Ankomst til Norge Et nytt hjem Nabolaget Nye venner En tur til byen Hverdagsliv Skole og fritid Arbeidsplassen Sykdom, helse og sport Kultur og fritid Ferie og høytider

13 Noen tall 48 tekster (12 kapitler x 4 tekster) 30 sider grammatikk
LearnNoW Noen tall 48 tekster (12 kapitler x 4 tekster) 30 sider grammatikk 30 sider uttale 205 skriftlige oppgaver 48 muntlige oppgaver 90 minutter med lydinnspilling (normal fart) 1400 gloseoppføringer med tilhørende lydfiler 58 extras (med grammatikk, gloser, info, oppgaver)

14 LearnNoW En rundtur i LearnNoW

15 1. www.learnnow.no Tre instruksjonsspråk (engelsk, polsk og spansk)
Menyen Info Guide (på engelsk/polsk/spansk og norsk) Table of contents (What to Learn og Extras) Background (bokmål og nynorsk, samisk, muntlig norsk) Kapittel 1: Familien Vidal Lett innføring med fokus på presentasjon Kun 18 gloser til sammen Ei linje på norsk og kort info på engelsk Grammatikk: SVO, spørreord, nasjonaliteter Uttale: Alfabetet

16 2. www.learnnow.no Kapittel 2 og 3 Lydavspilling Lydinnspilling
Tekstene er oversatt til engelsk/poslk/spansk. Lydavspilling LearnNoWs avspiller (Flash) mp3-lenken (kjører i eget vindu med din standardavspiller) Lydinnspilling LearnNoWs opptaker (Java + spesifikk tillatelse) Windows  Sound Recorder / Lydinnspilling Mac OS X  QuickTime Player Smarttelefon  Lydopptaker Gloser m/flashcards

17 3. www.learnnow.no Nedlastinger Ekstramateriell for lærere
Tekstbok i pdf-format Ordliste i Excel-format Lydfiler Ekstramateriell for lærere tekster, oppgaver, ekstrastoff kan bearbeides etter eget ønske

18 LearnNoW Praktiske øvinger

19 Øving 1a – Installere Chrome
LearnNoW Øving 1a – Installere Chrome Installér Chrome hvis du ikke har den fra før. Se lysbilde 34. Undersøk om LearnNoW fungerer i nettleseren din (åpne en tilfeldig valgt Audio-side). Undersøk ev. også hvordan dette fungerer med en annen nettleser.

20 Øving 1b – Installere Java
Sjekk om du har Java. Se lysbilde 35. Installér Java om nødvendig. Se lysbilde 36. La Java kjøre tillegg fra følgende web-adresser: Se lysbilde 37.

21 Øving 2a – Rundtur i LearnNoW
Tast inn webadressen URL-en forandrer seg. Hvorfor? Studér menyen Info Hvilken side åpner seg som standard? Hvilke andre valg har du under Info? Det finnes to versjoner av innholdstabellen. Hva er forskjellen, og hvordan bytter du mellom disse to? Menyene Chapter 1, 2, … 12 Bla gjennom de 12 kapitlene og kast et blikk på hovedemene. Prøv et par av «Animotoene».

22 Øving 2b – Rundtur i LearnNoW
Innholdstabellen – Table of Contents Emnene under What to learn er er ikke lenket opp mot sine respektive sider. Hvordan kan du raskt navigere til de aktuelle sidene? Hvis du nå står på en annen side, gå tilbake til innholdstabellen (f.eks. med ALT+ eller Backspace) Rull ned til kapittel 11 i innholdstabellen, og klikk deg inn på forsiden (Culture and leisure). Gå tilbake til innholdstabellen. Sjekk grammatikkemnet Ja or jo?, gå tilbake. Sjekk uttaleemnet Rhythm unit: The foot, gå tilbake. Sjekk andre lenker på den samme måten.

23 Øving 3 – Veiledningen Les brukerveiledningen (under menyen Info).
LearnNoW Øving 3 – Veiledningen Les brukerveiledningen (under menyen Info). Åpne kapittel 2 i en ny fane (CTRL + klikk). Bytt mellom de to fanene for å veksle mellom veiledningen og tekstene i kapittel 2 (CTRL + PageUp/PageDown). Følg instruksjonen og jobb deg primært gjennom tekst 2A på denne måten.

24 Øving 4 – Grammar checker
LearnNoW Øving 4 – Grammar checker Under 2A, merk setningen «Alex snakker med ei dame.» og kopier (f.eks. CTRL + C). Klikk Grammar checker nederst i venstremenyen, klikk deretter på trollet. Lim inn setningen og klikk Analyse. Test forskjellige varianter, f.eks.: Alex sammen med ei dame. Alex heter sammen med ei dame. Alex liker hun. Lukk fanen med Grammar checker.

25 Øving 5 – Klipp og lim Slå opp tekst 3C. Merk og kopiér teksten.
Dra merkingen, eller klikk inn startpunkt, hold SKIFT nede og klikk inn sluttpunkt. Kopier (CTRL + C). Lim inn i en tekstbehandler. Gjør det samme med 3C English. Redigér og formatér teksten slik du ønsker.

26 Øving 6 – Tekst 4D Slå opp og les tekst 4D.
LearnNoW Øving 6 – Tekst 4D Slå opp og les tekst 4D. Se gjennom gloselista knyttet til teksten, klikk på glosene for å høre dem. Spill av lydsporet. Se også over ordenstallene, klikk på noen av dem. Se over grammatikken for kapittel 4. Bruk lenken under Question words og titt inn grammatikken til kapittel 1. Naviger tilbake til 4 (ALT+ / Backspace). Klikk på Dina igjen og gjør oppgavene 4D.1-6 (nederst til høyre).

27 Øving 7 – Lytteoppgaver Klikk på Listening exercises.
LearnNoW Øving 7 – Lytteoppgaver Klikk på Listening exercises. Gjør oppgave 4A Listen and match. Gjør oppgave 4C Listen and write. Start lydsporet. Se om du kan gjøre oppgaven uten å bruke mus (bruk TAB-tasten mellom feltene). Bruk TAB også for å velge knappen Check og trykk ENTER. Prøv oppgave 4B og 4D også. Prøv også oppgave 7D Listen, write and repeat (prøv også her å bruke mus minst mulig).

28 Øving 8 - Innspilling Slå opp og les tekst 3D.
LearnNoW Øving 8 - Innspilling Slå opp og les tekst 3D. Bruk én av mulighetene du har for å spille inn teksten (jfr. lysbilde 16). Lagre filen. Kall den f.eks. 3D Navnet_ditt. Send den til oppgitt_e-postadresse.

29 Øving 9 – Ekstramateriell for lærere
LearnNoW Øving 9 – Ekstramateriell for lærere Klikk på LearnNoW-logen for å komme til forsiden ( Tast inn /xtramat bak webadressen. Last ned og se gjennom en av presentasjonene. Har du ikke PowerPoint, kan du laste ned fremviseren. Søk frem PowerPoint Viewer. Last ned og installér.

30 LearnNoW Øving 10 – Nedlastinger Opprett ei ny mappe, kall den f.eks. LearnNoW-materiell. Last ned og lagre følgende i denne mappa: Tekstboka (pdf) Gloselista (Excel eller pdf) Lydfiler til kapittel 1-6 (både normal og redusert fart) Et av dokumentene for sammenligning av språklyder (Speech sound comparison) Ta en titt på disse filene.

31 Øving 11 – Søke etter tekst
Du skal lage en oppgave om lyst til og lyst på. Bruk alle eksempler som finnes i LearnNoW. Hvis du skal finne alle forekomstene på nett, vil det ta tid. Åpne LearnNoWTextbook.pdf. Søk frem alle tekststrenger (CTRL + F) som inneholder lyst til og deretter lyst på. Kopiér de aktuelle setningene inn et tekstdokument. Hvor mange finner du til sammen? Lag en luketekstoppgave der til og på må fylles inn. Lag en annen oppgave på den samme måten.

32 Øving 12 – Gloselister Åpne Excel-filen LearnNoWVocabulary.xlsx.
Sortér den etter kolonnen TXT. Kopiér alle glosene fra kapittel 1 til et tekstdokument. Lim inn som tabell uten formatering. Slett kolonnene Transcription og Inflection. Slett alle egennavn. Tilbake i Excel, sortér glosene alfabetisk etter kolonnen Word igjen. Filtrér frem glosene til f.eks. tekst 9D. Kopiér og lim inn på samme måte som over.

33 Tekniske forutsetninger
LearnNoW Tekniske forutsetninger

34 Installere Chrome www.google.com/intl/no/chrome/browser
LearnNoW Installere Chrome Klikk Last ned Chrome. Avgjør om Chrome skal være din standardnettleser. Klikk Godta og installér. Svar Ja på spørsmål om å tillate installeringen direkte, eller klikk Lagre og kjør filen (ChromSetup.exe) etter at den er nedlastet. Hopp over «konfigureringen» av Chrome.

35 LearnNoW Sjekke Flash og Java Chrome | Settings | Show advanced settings | Privacy section Content settings | Disable individual plug-ins | Innstillinger | Vis avanserte innstillinger | Personvern Innstillinger for innhold | Deaktiver individuelle prog.tillegg Firefox Tools | Add-ons | Plugins Verktøy | Utvidelser | Programtillegg

36 LearnNoW Installere Java Åpne ei side med Java-innhold og klikk Installer programtillegg (eller lignende), eller åpne siden java.com/en/download. Klikk Free Java download og Agree and start Free Download. Kjør filen (jxpiinstall.exe) etter at den er nedlastet. Tillat at filen kjøres og klikk Install. Vent mens det står Downloading Java Installer. NB! Fjern alle haker for tillegg du ikke ønsker. Fullfør installeringen og klikk Close.

37 Tillat LearnNoWs lydopptaker
Opptakeren i LearnNoW heter NanoGong (Java-app). Da denne ikke er videreutviklet på noen år, mangler den et oppdatert sertifikat og blir derfor blokkert av Java. Du åpner for lydopptakeren slik: Åpne Java Control Panel (trykk på Windows-tasten, skriv Configure Java og kjør dette programmet). Velg fanen Security. Klikk Edit Site List | Add. Legg inn følgende under Location: Hvis nettleseren din er åpen, må du restarte den (lukke og åpne igjen). )

38 Flash – Manuell installering
LearnNoW Flash – Manuell installering get.adobe.com/flashplayer Ikke ta med McAfee! (Hvis det ikke er et bevisst valg.) Flash foreslås vanligvis installert automatisk når du kommer til ei side med Flash-innhold, hvis ikke kan du også installere manuelt.


Laste ned ppt "Dominique Heyler ISL – Institutt for språk og litteratur 2. april 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google