Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Fremtidens idrettsanlegg og møteplasser for fysisk aktivitet sett fra et offentlig perspektiv Dialogkonferansen Hordaland 9. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Fremtidens idrettsanlegg og møteplasser for fysisk aktivitet sett fra et offentlig perspektiv Dialogkonferansen Hordaland 9. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Fremtidens idrettsanlegg og møteplasser for fysisk aktivitet sett fra et offentlig perspektiv Dialogkonferansen Hordaland 9. september 2008 Rune Titlestad Idrettsdirektør

2 © Bergen kommune Bevegelseskulturen i 2018? Hvordan ser aktivitetsbilde ut i 2008 - 2012 – 2018?

3 © Bergen kommune Hvor står vi i 2018? •”Alle barn” går i barnehage •Vi har en forlenget skoledag der fysisk aktivitet vil utgjøre en større del av •Ungdomsidretten blir tredelt –Mer ”zipp zapp” løsninger i ungdomsidretten. Vi vil gjøre noe annet enn bare å trene fotball/håndball/alpint/etc –Økt fokus på egenorganisert aktivitet - vi vil holde på mer for oss sjøl og når det passer oss •Familien større grad sentral i aktivitetsbilde – økt fokus på å kjøpe seg tid/trene når det passer familien •Den organiserte idretten utøves man – tors. Anleggene er ”tomme” i helgene. Familien skal på hytten!

4 © Bergen kommune Hvor står vi i 2018? •Kommersielle lekeland har overtatt den allsidige barneidretten? •Foreldre shopper idrettstilbud til barna sine? •”Active Lifestyle” – konsepter utviklet av idretten? Offentlige? Private? –Økt fokus på fysisk aktivitet for voksenbefolkningen –Økt andel eldre og økt fokus på fysisk aktivitet i aldersgruppen •Idrettslagene har flere ansatte og fremstår som profesjonelle organisasjoner •Større krav til kvalitet i anleggene. Økt krav til service og kompetanse

5 © Bergen kommune Hvor står vi i 2018? •TOPPIDRETT = UNDERHOLDNING + MEDIESTYRT •Toppidretten blir organisert i færre enheter – Toppklubb-konsepter Det er flere aktive fotballsupportere enn spillere over 18 år? •Voksenfotballen blir betalingsbasert i regi av private aktører?

6 © Bergen kommune Hvor står vi i 2018 •Alle idrettsaktivitet er lagt innendørs? •Svømmehaller lagt i vann pga klimaendringer

7 © Bergen kommune Idrett og næring er blitt en større og bredere bransje, eks •Idretts-/sportsnæring; Sportsutstyr, treningskjeder, eventselskaper •Media – TV2 m.fl. •Reiseliv og turisme •Utelivsbransjen, transportbransjen m.fl •Hva har Champion League tilført Trondheim? •Ka har ”gullet ska hem” gitt Bergen? •Hva gir Skandia cup i fotball til Trondheim? •Idrettsbarnehager •Idretts SFO mm

8 © Bergen kommune Idrettsanlegg Fremtidens anleggspolitikk må ta utgangspunkt i hvilke aktivitet vi vil tilrettelegge for

9 © Bergen kommune Ny aktivitet nye anlegg Lavterskel aktivitet anleggsutvikling

10 © Bergen kommune Nye anlegg for folk flest •Anlegg i tilknytning til skoler •Idrettsparker i befolkningstette områder – tilretteleggge for ulike målgrupper og aktiviteter •Åpne haller/anlegg •Friluftsområder – turveier etc •Mobile anlegg til en del idretter

11 © Bergen kommune Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i skole,SFO og fritid?!

12 © Bergen kommune Et område for familieutflukt og fysisk aktivitet Skansemyren

13 © Bergen kommune Skansen en lekeplass for ungdom med sandvolleyball

14 © Bergen kommune Utfordringer ”Stimulere egenorganiserte barn og ungdom til å være mer fysisk aktiv” Aktiviteter ”hva ønsker de”? Hvordan nå de? Hvor vil de utføre aktiviteten? ” Vi tilretteleggere og motivatorer leter litt i blinde.”

15 © Bergen kommune Utfordringer FYSAK Fysak vil satse ekstra på å bygge opp et aktivitetsmiljø for: skatere, trickere og jenter (13.16.år) Kurs innen Kurs/ arrangementer innen skating/ tricking -Kurs i klatring -Åpen hall ungdom, Reball/ paintball/ laser -Oppstart av Fysak klubben (13.-16år), -Luftgeværskyting -Sjonglering/ sirkusskole, Discokvelder -Fysak aktivitetsskole (i Sfo tiden 5-7 kl. trinn) -Aktivitetskoordinator kveld, Utflukter

16 © Bergen kommune Ny aktivitet nye anlegg Toppidrettens lisenskrav til deltakelse og krav til arrangører/anleggseiere

17 © Bergen kommune Større anlegg •Konkurranseanlegg for større arrangementer •Spesialanlegg •Stadionanlegg •Byarena for ulike idretter •Tilrettelegge for spesielle idretter

18 © Bergen kommune Trohn Mohn blar opp •Høsten kommer tidlig i år, bemerker idrettsdirektør Rune Titlestad tørt, og sikter til at Nye Varden Amfi skal stå spilleklar til Løv-Hams første høstkamp hjemme, 6. juli. •Da skal dagens steinmassefylte «hull» være omskapt til en moderne arena av 1.-divisjonsstandard. Bergens nummer to - anlegg for fotball.

19 © Bergen kommune Stadionplaner for toppfotball Fredrikstad, Hamar, Skien, Sandefjord og Stabæk

20 © Bergen kommune Fremtidens svømmeanlegg

21 © Bergen kommune Fremtidens møteplasser Møteplasser for hvem, hvorfor og hvordan

22 © Bergen kommune Møteplasser for hvem •Barn møter barn, ungdom møter ungdom, voksne møter voksne, eldre møter eldre, menn møter nebb og kvinner møter kvinner •Utøvere møter utøvere, trenere møter trenere, ledere møter ledere, dommere møter dommere •Foreldre møter foreldre, supportere møter supportere, •Møtes på tvers av kategorier, alder, kjønn etc

23 © Bergen kommune Hvorfor møteplasser? •Fellesskap - samvær •Informasjons-, erfarings- og kunnskapsflyt –Toppidrettsenteret •Lokalutvikling og inkludering og integrering –Kafeen/kiosken, kaffekoppen •Demokratiutvikling – innflytelse – medansvar – medvirkning •Nettverksbygging og B2B

24 © Bergen kommune Ulike møteplasser krever ulike løsninger? •VIP – losjer, pub-kulturen •Garderoben som møteplass/garderoben •Klubbhuset/samfunnshuset, festlokalet, danselokalet •Kebab løsninger/ kafeløsninger etc •Aktivitetsflater – anlegg som møteplasser •Storskjerm og vi bryr oss rom •Kaffikoppen som får en til å stoppe opp •I Sogndal møtes man i gaten/hotellet. I Oslo møtes man etter forhåndsavtale •Klubbhuset som formell og uformell møteplass •Fergeruter nedlagt gir økt behov for andre møteplasser

25 © Bergen kommune Hva skal det offentlige ta ansvar for? Ordinære anlegg – nærmiljøanlegg Allaktivitetsanlegg Folkesportanlegg Anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv Anlegg for undervisning/opplæring Svømmehaller

26 © Bergen kommune Hva bør vi forvente private ta seg av? Toppidrettsanlegg beregnet for underholdning og inntjening Anlegg for spesielle krav fra idretten – lisensanlegg Treningsstudioer m.fl Anlegg for bedriftsidrett-/fysisk aktivitet Kommersielle anlegg for inntjening – alpint etc

27 © Bergen kommune Hva bør utvikles i privat offentlig samarbeid (OPS)? •Store fritidsparker/-treningssentre •Toppidrettsanlegg for idretter med dårlige rammevilkår – alle bak Brann i Bergen •Idretts- og kulturanlegg/Byarena •”Vi bryr oss” anlegg ved kjøpesentre/Loddefjordmodellen –Iskanten

28 © Bergen kommune Utfordringer ” Hvis eg ber på mine kner, hvis e love deg solskinn og strålande ver. Hvis eg gir deg alt du vil ha, vil du då bli glad, vil du då bli glad.” (Bjørn Eidsvåg)

29 © Bergen kommune Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. Hvordan har avtalen blitt utnyttet av de andre kommunene i Hordaland.

30 © Bergen kommune Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. •Møter avviklet for å avklare behovet for kompetanse samarbeid. •I tillegg har det vært avviklet møter der kunstgress, naturgress, syntetiske friidrettsdekker og grusbaner var tema.Her deltok representanter for 12 kommuner, og 3 representanter fra lokale idrettslag. •Samling kompetanseutveksling i området bade- og svømmeanlegg. Her var påmeldingen liten slik at dette er igjen satt på programmet til Fylkeskonferansen 21.11.08. (Drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg).

31 © Bergen kommune Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. •Ønsker/behov for hjelp til å løse konkrete driftsoppgaver. •Det signaliseres fra noen kommuner vanskeligheter med å få kjøpt inn vedlikeholdsutstyr.

32 © Bergen kommune Samarbeidsavtalen •I tillegg til dette er det gjennom møter signalisert et sterkt behov for: –Kompetansedeling i form av fagsamlinger/kurs. –Leverandør referanser/erfaringer mht kvalitet FDV etc. –Fagopplæring, hospitering til andre kommuner for opplæring. – Innkjøpssamarbeid. –Kjøp av tjenester, (dyplufting, dyprensing, etc). –Felles mal for bruk og ordensregler, skilting, etc.

33 © Bergen kommune Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. •Bergen kommune v/Idrettseksjonen ser det som naturlig at avtalen videreføres i den form den er utarbeidet i. •Kompetanse utveksling, oppbygging og utvikling er særdeles viktig for ivaretakelse av våre idrettsanlegg. •Ansattes behov for å kunne utveksle erfaringer,delta på fagsamlinger og fagkurs er helt avgjørende for å kunne ivareta de anleggene somblir bygget på en profesjonell måte. •En klar forutsetning i det videre arbeidet er å sikre at informasjon om kurs, samlinger og sentrale personer blir ivaretatt slik at informasjonen når rette vedkommende i den enkelte kommune.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Fremtidens idrettsanlegg og møteplasser for fysisk aktivitet sett fra et offentlig perspektiv Dialogkonferansen Hordaland 9. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google