Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferansen Hordaland 9. september 2008 Rune Titlestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferansen Hordaland 9. september 2008 Rune Titlestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens idrettsanlegg og møteplasser for fysisk aktivitet sett fra et offentlig perspektiv
Dialogkonferansen Hordaland 9. september 2008 Rune Titlestad Idrettsdirektør © Bergen kommune

2 Hvordan ser aktivitetsbilde ut i 2008 - 2012 – 2018?
Bevegelseskulturen i 2018? Etter stabilt fall i deltakelsen i organisert idrett siden 1992 har deltakelsen nå stabilisert seg. Tendensen viser at jenters deltakelse øker mer enn guttene Deltakelsen øker mest blant de yngste aldersgruppene. Hvordan ser aktivitetsbilde ut i – 2018? © Bergen kommune

3 Hvor står vi i 2018? ”Alle barn” går i barnehage
Vi har en forlenget skoledag der fysisk aktivitet vil utgjøre en større del av Ungdomsidretten blir tredelt Mer ”zipp zapp” løsninger i ungdomsidretten. Vi vil gjøre noe annet enn bare å trene fotball/håndball/alpint/etc Økt fokus på egenorganisert aktivitet - vi vil holde på mer for oss sjøl og når det passer oss Familien større grad sentral i aktivitetsbilde – økt fokus på å kjøpe seg tid/trene når det passer familien Den organiserte idretten utøves man – tors. Anleggene er ”tomme” i helgene. Familien skal på hytten! © Bergen kommune

4 Hvor står vi i 2018? Kommersielle lekeland har overtatt den allsidige barneidretten? Foreldre shopper idrettstilbud til barna sine? ”Active Lifestyle” – konsepter utviklet av idretten? Offentlige? Private? Økt fokus på fysisk aktivitet for voksenbefolkningen Økt andel eldre og økt fokus på fysisk aktivitet i aldersgruppen Idrettslagene har flere ansatte og fremstår som profesjonelle organisasjoner Større krav til kvalitet i anleggene. Økt krav til service og kompetanse © Bergen kommune

5 Hvor står vi i 2018? TOPPIDRETT = UNDERHOLDNING + MEDIESTYRT
Toppidretten blir organisert i færre enheter – Toppklubb-konsepter Det er flere aktive fotballsupportere enn spillere over 18 år? Voksenfotballen blir betalingsbasert i regi av private aktører? © Bergen kommune

6 Hvor står vi i 2018 Alle idrettsaktivitet er lagt innendørs?
Svømmehaller lagt i vann pga klimaendringer © Bergen kommune

7 Idrett og næring er blitt en større og bredere bransje, eks
Idretts-/sportsnæring; Sportsutstyr, treningskjeder, eventselskaper Media – TV2 m.fl. Reiseliv og turisme Utelivsbransjen, transportbransjen m.fl Hva har Champion League tilført Trondheim? Ka har ”gullet ska hem” gitt Bergen? Hva gir Skandia cup i fotball til Trondheim? Idrettsbarnehager Idretts SFO mm © Bergen kommune

8 Idrettsanlegg Fremtidens anleggspolitikk
må ta utgangspunkt i hvilke aktivitet vi vil tilrettelegge for Faglig kompetanse i forhold til de tekniske, klimatiske, sikkerhetsmessige og idrettsfunksjonelle krav og forventninger Ledelse – faglighet © Bergen kommune

9 Ny aktivitet nye anlegg
Lavterskel aktivitet anleggsutvikling © Bergen kommune

10 Nye anlegg for folk flest
Anlegg i tilknytning til skoler Idrettsparker i befolkningstette områder – tilretteleggge for ulike målgrupper og aktiviteter Åpne haller/anlegg Friluftsområder – turveier etc Mobile anlegg til en del idretter © Bergen kommune

11 Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i skole,SFO og fritid?!
Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen – lokalt samarbeid Daglig mer tid til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet Areal og anlegg må gjøres tilgjengelig Mer og bedre gym Hva med IL Er kommunen på næringslivets og private sektors side eller til for fellesskapets interesser? Arealer der folk bor og tilgang til marka og grønt-korridorer Tenke utnytting av andre typer arealer/områder og bygninger Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i skole,SFO og fritid?! © Bergen kommune

12 Skansemyren Et område for familieutflukt og fysisk aktivitet
© Bergen kommune

13 Skansen en lekeplass for ungdom med sandvolleyball
© Bergen kommune

14 Utfordringer ”Stimulere egenorganiserte barn og ungdom til å være mer fysisk aktiv” Aktiviteter ”hva ønsker de”? Hvordan nå de? Hvor vil de utføre aktiviteten? ”Vi tilretteleggere og motivatorer leter litt i blinde.” © Bergen kommune

15 FYSAK Utfordringer Fysak vil satse ekstra på å bygge opp et aktivitetsmiljø for: skatere, trickere og jenter (13.16.år) Kurs innen Kurs/ arrangementer innen skating/ tricking Kurs i klatring Åpen hall ungdom, Reball/ paintball/ laser Oppstart av Fysak klubben (13.-16år), Luftgeværskyting Sjonglering/ sirkusskole, Discokvelder Fysak aktivitetsskole (i Sfo tiden 5-7 kl. trinn) Aktivitetskoordinator kveld, Utflukter © Bergen kommune

16 Ny aktivitet nye anlegg
Toppidrettens lisenskrav til deltakelse og krav til arrangører/anleggseiere © Bergen kommune

17 Større anlegg Konkurranseanlegg for større arrangementer Spesialanlegg
Stadionanlegg Byarena for ulike idretter Tilrettelegge for spesielle idretter © Bergen kommune

18 Trohn Mohn blar opp Høsten kommer tidlig i år, bemerker idrettsdirektør Rune Titlestad tørt, og sikter til at Nye Varden Amfi skal stå spilleklar til Løv-Hams første høstkamp hjemme, 6. juli. Da skal dagens steinmassefylte «hull» være omskapt til en moderne arena av 1.-divisjonsstandard. Bergens nummer to - anlegg for fotball. © Bergen kommune

19 Stadionplaner for toppfotball
Fredrikstad, Hamar, Skien, Sandefjord og Stabæk © Bergen kommune

20 Fremtidens svømmeanlegg
© Bergen kommune

21 Fremtidens møteplasser
Møteplasser for hvem, hvorfor og hvordan Aktiv møteplass © Bergen kommune

22 Møteplasser for hvem Barn møter barn, ungdom møter ungdom, voksne møter voksne, eldre møter eldre, menn møter nebb og kvinner møter kvinner Utøvere møter utøvere, trenere møter trenere, ledere møter ledere, dommere møter dommere Foreldre møter foreldre, supportere møter supportere, Møtes på tvers av kategorier, alder, kjønn etc Barn møter barn, ungdom møter ungdom, voksne møter voksne, eldre møter eldre, menn møter nebb og kvinner møter kvinner Utøvere møter utøvere, trenere møter trenere, ledere møter ledere, dommere møter dommere Foreldre møter foreldre, supportere møter supportere, Møtes på tvers av kategorier, alder, kjønn etc © Bergen kommune

23 Hvorfor møteplasser? Fellesskap - samvær
Informasjons-, erfarings- og kunnskapsflyt Toppidrettsenteret Lokalutvikling og inkludering og integrering Kafeen/kiosken, kaffekoppen Demokratiutvikling – innflytelse – medansvar – medvirkning Nettverksbygging og B2B © Bergen kommune

24 Ulike møteplasser krever ulike løsninger?
VIP – losjer, pub-kulturen Garderoben som møteplass/garderoben Klubbhuset/samfunnshuset, festlokalet, danselokalet Kebab løsninger/ kafeløsninger etc Aktivitetsflater – anlegg som møteplasser Storskjerm og vi bryr oss rom Kaffikoppen som får en til å stoppe opp I Sogndal møtes man i gaten/hotellet. I Oslo møtes man etter forhåndsavtale Klubbhuset som formell og uformell møteplass Fergeruter nedlagt gir økt behov for andre møteplasser © Bergen kommune

25 Hva skal det offentlige ta ansvar for?
Ordinære anlegg – nærmiljøanlegg Allaktivitetsanlegg Folkesportanlegg Anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv Anlegg for undervisning/opplæring Svømmehaller Åpen hall – allaktivitetshus for ungdom – treningssentre/sportssentre for alle Klyngedannelse av konkurranseidrettsanlegg Nærmiljøanlegg, utfluktsområder for fysisk aktivitet og friluftsliv, svømmeanlegg © Bergen kommune

26 Hva bør vi forvente private ta seg av?
Toppidrettsanlegg beregnet for underholdning og inntjening Anlegg for spesielle krav fra idretten – lisensanlegg Treningsstudioer m.fl Anlegg for bedriftsidrett-/fysisk aktivitet Kommersielle anlegg for inntjening – alpint etc Åpen hall – allaktivitetshus for ungdom – treningssentre/sportssentre for alle Klyngedannelse av konkurranseidrettsanlegg Nærmiljøanlegg, utfluktsområder for fysisk aktivitet og friluftsliv, svømmeanlegg © Bergen kommune

27 Hva bør utvikles i privat offentlig samarbeid (OPS)?
Store fritidsparker/-treningssentre Toppidrettsanlegg for idretter med dårlige rammevilkår – alle bak Brann i Bergen Idretts- og kulturanlegg/Byarena ”Vi bryr oss” anlegg ved kjøpesentre/Loddefjordmodellen Iskanten © Bergen kommune

28 Utfordringer (Bjørn Eidsvåg)
” Hvis eg ber på mine kner, hvis e love deg solskinn og strålande ver. Hvis eg gir deg alt du vil ha, vil du då bli glad, vil du då bli glad.” (Bjørn Eidsvåg) © Bergen kommune

29 Hvordan har avtalen blitt utnyttet av de andre kommunene i Hordaland.
Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. Hvordan har avtalen blitt utnyttet av de andre kommunene i Hordaland. © Bergen kommune

30 Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune
Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. Møter avviklet for å avklare behovet for kompetanse samarbeid. I tillegg har det vært avviklet møter der kunstgress, naturgress, syntetiske friidrettsdekker og grusbaner var tema.Her deltok representanter for 12 kommuner, og 3 representanter fra lokale idrettslag. Samling kompetanseutveksling i området bade- og svømmeanlegg. Her var påmeldingen liten slik at dette er igjen satt på programmet til Fylkeskonferansen (Drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg). © Bergen kommune

31 Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune
Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. Ønsker/behov for hjelp til å løse konkrete driftsoppgaver. Det signaliseres fra noen kommuner vanskeligheter med å få kjøpt inn vedlikeholdsutstyr. © Bergen kommune

32 Samarbeidsavtalen I tillegg til dette er det gjennom møter signalisert et sterkt behov for: Kompetansedeling i form av fagsamlinger/kurs. Leverandør referanser/erfaringer mht kvalitet FDV etc. Fagopplæring, hospitering til andre kommuner for opplæring. Innkjøpssamarbeid. Kjøp av tjenester, (dyplufting, dyprensing, etc). Felles mal for bruk og ordensregler, skilting, etc. © Bergen kommune

33 Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune
Samarbeids avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Idrettseksjonen. Bergen kommune v/Idrettseksjonen ser det som naturlig at avtalen videreføres i den form den er utarbeidet i. Kompetanse utveksling, oppbygging og utvikling er særdeles viktig for ivaretakelse av våre idrettsanlegg. Ansattes behov for å kunne utveksle erfaringer,delta på fagsamlinger og fagkurs er helt avgjørende for å kunne ivareta de anleggene somblir bygget på en profesjonell måte. En klar forutsetning i det videre arbeidet er å sikre at informasjon om kurs, samlinger og sentrale personer blir ivaretatt slik at informasjonen når rette vedkommende i den enkelte kommune. © Bergen kommune


Laste ned ppt "Dialogkonferansen Hordaland 9. september 2008 Rune Titlestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google