Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010
forbundssekretær Halvor Langseth

2 Tariff 2010 Fra DEBATT til KRAV
Forslagene fra avdelingene behandlet 17. og 18. november i forbundsstyret – foreløpig innstilling generelle krav 1. desember i seksjonsrådene – generelle krav og krav største overenskomster 29. januar i forbundsstyret – vedtak krav m.m. 23. februar i LOs Representantskap – vedtak oppgjørsform og krav 24. februar i forbundsstyret – vedtak forhandlingsutvalg og fullmakter

3 .. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…
De økonomiske kravene: generelt tillegg som sikrer kjøpekraften særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger justering av andre satser Styrking av den lokale forhandlingsretten

4 KONJUNKTURENE FOR BYGG
Krisa bråstopp for boligbygg i byene og private næringsbygg svært ulike signaler om i år og neste år På lengre sikt store behov, men omstilling nødvendig energisparing og klimatilpasning

5 Bygge- og anleggsvirksomhet
LØNN OG PRIS Tekniske beregningsutvalget ikke ferdige, men her er noen tall fra SSB LØNN Bygge- og anleggsvirksomhet Månedslønn Endring i prosent 2008 2009 Kroner Prosent i alt 33 200 34 100 2,7 Håndverkere 30 700 31 500 2,6 Av dette Murere 28 800 30 000 4,2 Forskalingssnekkere 34 700 1,8 Tømrere og snekkere 29 100 29 500 1,4 Vei- og anleggsarbeidere 35 600 35 700 0,3 Rørleggere 31 000 32 500 4,8 Malere 27 800 28 400 2,2 Elektrikere mv. 30 400 32 200 5,9 Energimontører 31 700 32 700 3,2 Vekter Indeks Endring i prosent    August 2009-    Januar 2010    Desember 2009-    Januar 2009- jul.10 jan.10 KPI totalindeks 1 000  127,1 0,2 2,5 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer  114,4  121,5 -0,8 2,4 Klær og skotøy 56,3 -8,6 1,3 Bolig, lys og brensel  304,7  156,0 2,6 Møbler og husholdningsartikler mv. 61,8  104,8 -2,2 0,7 Helsepleie 26,1  149,0 2,8 Transport  172,1  135,3 - 2,7 Post- og teletjenester 22,7 73,5 -0,1 -0,3 Kultur og fritid  120,6  115,4 3,6 Utdanning  163,1 3,3 Hotell- og restauranttjenester 35,3  148,1 0,4 Andre varer og tjenester 58,1 3,8 Konsumprisindeksen. 1998=100

6 .. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…
De økonomiske kravene: generelt tillegg som sikrer kjøpekraften særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger justering av andre satser Styrking av den lokale forhandlingsretten

7 MINSTELØNNA - FOB Minst 85 % av gjennomsnittet for fagarbeider!

8 .. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…
De økonomiske kravene: generelt tillegg som sikrer kjøpekraften særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger justering av andre satser Styrking av den lokale forhandlingsretten

9 Oversikt satser i Fellesoverenskomsten for byggfag
§ / bilag tekst 2009 § 2-8 overtidsgrunnlag kr 199,24 § 2-9 korte velferdspermisjoner § minste godtgjørelse bas kr 5,40 § smusstillegg kr 3,30 § blikkenslagere, lodding av bly og sveis av galv.jern kr 3,50 blikkenslagere, arbeid på bratte tak og lign. kr 3,75 § verktøygodtgjørelse, forskalere og tømrere kr 1,45 verktøygodtgjørelse, murere, flisleggere, sementpussere m.fl. kr 1,05 verktøygodtgjørelse, murarbeidere ved stillasbygging kr 0,95 §2-14.1 matpenger ved overtid kr 70,00 § kafèpenger kr 23,00 § 6-2.2 § merknad for rørleggerfaget, utrykningstillegg kr 125,00 § 6-4.2 skifttillegg, 2. skift kr 21,32 skifttillegg, 3. skift kr 34,06 skifttillegg, lørdag etter kl m.m. kr 84,00 § fratrekk kostnader hjemreise kr 100,00 § fratrekk kostnader ved alternativ til hjemreise

10 § 7-2.1 reise- og gangtid når arbeidstaker selv sørger for transport for avstand fra 7,5 til 15 km kr 70,10 for avstand fra 15 til 30 km kr 116,30 for avstand fra 30 til 45 km kr 136,30 for avstand fra 45 til 60 km kr 156,00 § 7-2.2 reise- og gangtid når arbeidsgiver ordner transport kr 41,40 kr 68,90 kr 82,40 kr 96,30 § rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time pr dag rørlegger kr 84,00 ufaglært kr 77,00 lærling kr 58,00 bilag 16, 11.2 offshoretillegg kr 57,33 bilag 16, 11.5 nattillegg kr 25,20 bilag 16, 11.6 kompensasjon klatreoppdrag, tilkomstteknikk kr 33,80 bilag 18, VI i) brakkeleie kr 3,00

11 .. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…
De økonomiske kravene: generelt tillegg som sikrer kjøpekraften særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger justering av andre satser Styrking av den lokale forhandlingsretten

12 BEHOV FOR Å ENDRE LØNNSSYSTEMENE
For alle: Minstelønnene etter § 2-2, § 2-3 og § 2-4 § for stillasbyggere, industrimalere, verkstedarbeidere, sjåfører, lagerarbeidere .... samt andre grupper § for anleggsgartnere, blikkenslagere, malere og byggtapetsere, betongarbeidere, tømrere, rørleggere, murere, taktekkere og isolatører § 2-7 lokale forhandlinger en gang hvert år, etter de sentrale forhandlingene, på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet Hovedlønnssystemet akkord etter § 4 § lokal lønnsavtale for arbeider som faller utenfor de landsomfattende akkordtariffer, eller som av andre årsaker ikke er mulig å utføre i akkord. Grunnlaget for forhandlingene er den gjennomsnittlige akkordfortjeneste i vedkommende fag / bransje på stedet Bedriftsvis avtalt akkord etter § 2-6.3 reglene i § 4 gjelder med noen muligheter for avvik Alternativ fastlønn etter § 2-6.2 må godkjennes av hovedorganisasjonene lagene har rett til akkord etter §

13 DRØFTINGER OM ENDRINGER
For alle: Minstelønnene etter § 2-2, § 2-3 og § 2-4 For alle: Lokale forhandlinger en gang hvert år på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet (§ 2-7 ) For alt arbeid innenfor de landsdekkende akkordtariffene: § 4 gjelder for alt akkordarbeid Rett til akkord etter landsakkordtariffene / forbudt å avtale priser / tider under Rett til forskudd i forhold til forventet akkordfortjeneste Målerett til alt akkordarbeid – rett til målegebyr ved alt akkordarbeid

14 KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING
Tariffavtale for bemanningsselskapene Utvidet omfangsbestemmelse eller LO-overenskomst Allmenngjøringsinstituttet Utredningene og forslagene fra Kjell Skjervø Innleie og innsyn

15 ARBEIDSTID Innarbeidingsordninger for de på arbeidsreiser
Lik arbeidstid offshore ( 2- 4 ) FOB – avklare at bedriftstillitsvalgte avtaler arbeidstida Korte velferdspermisjoner tannlege , oppmøte sesjon og konferansetimer skole / barnehage

16 FAGUTDANNING Rørleggerlærlingene + ½ år læretid TAF-lærlinger

17 MULIG FRAMDRIFT 2. uka i mars – forhandlingene i gang for frontfagene, FOB, Byggeindustrien og Riksavtalen Brudd i forhandlingene før påske Mekling etter påske Avtale eller konflikt? ?? Hvem og hvor lenge ?? Uravstemning før 1. mai

18 FORBEREDELSER Informasjon om tariffoppgjøret
Rekrutteringskampanje – alle uorganiserte må spørres om medlemskap Forberedelse til konflikt Forberedelse til uravstemning

19


Laste ned ppt "Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google