Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010 forbundssekretær Halvor Langseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010 forbundssekretær Halvor Langseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010 forbundssekretær Halvor Langseth

2 2 Tariff 2010 Fra DEBATT til KRAV Forslagene fra avdelingene behandlet • 17. og 18. november i forbundsstyret – foreløpig innstilling generelle krav • 1. desember i seksjonsrådene – generelle krav og krav største overenskomster • 29. januar i forbundsstyret – vedtak krav m.m. • 23. februar i LOs Representantskap – vedtak oppgjørsform og krav • 24. februar i forbundsstyret – vedtak forhandlingsutvalg og fullmakter

3 3 De økonomiske kravene: •generelt tillegg som sikrer kjøpekraften •særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger •justering av andre satser •Styrking av den lokale forhandlingsretten.. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…

4 4 KONJUNKTURENE FOR BYGG Krisa •bråstopp for boligbygg i byene og private næringsbygg •svært ulike signaler om i år og neste år På lengre sikt •store behov, men omstilling nødvendig •energisparing og klimatilpasning

5 LØNN OG PRIS Tekniske beregningsutvalget ikke ferdige, men her er noen tall fra SSB 5 VekterIndeksEndring i prosent August 2009- Januar 2010 Desembe r 2009- Januar 2009- jul.10jan.10 KPI totalindeks1 000 127,10,22,5 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 114,4 121,5-0,82,4 Klær og skotøy 56,3 -8,61,3 Bolig, lys og brensel 304,7 156,02,62,4 Møbler og husholdningsartikler mv. 61,8 104,8-2,20,7 Helsepleie 26,1 149,00,22,8 Transport 172,1 135,3-2,7 Post- og teletjenester 22,773,5-0,1-0,3 Kultur og fritid 120,6 115,4-3,6 Utdanning 2,4 163,1-3,3 Hotell- og restauranttjenester 35,3 148,10,42,6 Andre varer og tjenester 58,1 135,30,73,8 Konsumprisindeksen. 1998=100 LØNN Bygge- og anleggsvirksomhet Månedslønn Endring i prosent 20082009 2008-2009 KronerProsent i alt33 20034 1002,7 Håndverkere30 70031 5002,6 Av dette Murere28 80030 0004,2 Forskalingssnekkere34 10034 7001,8 Tømrere og snekkere29 10029 5001,4 Vei- og anleggsarbeidere35 60035 7000,3 Rørleggere31 00032 5004,8 Malere27 80028 4002,2 Elektrikere mv.30 40032 2005,9 Energimontører31 70032 7003,2

6 6 De økonomiske kravene: •generelt tillegg som sikrer kjøpekraften •særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger •justering av andre satser •Styrking av den lokale forhandlingsretten.. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…

7 7 MINSTELØNNA - FOB Minst 85 % av gjennomsnittet for fagarbeider!

8 8 De økonomiske kravene: •generelt tillegg som sikrer kjøpekraften •særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger •justering av andre satser •Styrking av den lokale forhandlingsretten.. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…

9 9 Oversikt satser i Fellesoverenskomsten for byggfag § / bilagtekst2009 § 2-8overtidsgrunnlagkr 199,24 § 2-9korte velferdspermisjonerkr 199,24 § 2-11.1minste godtgjørelse baskr 5,40 § 2-11.2smusstilleggkr 3,30 § 2-11.3blikkenslagere, lodding av bly og sveis av galv.jernkr 3,50 § 2-11.3blikkenslagere, arbeid på bratte tak og lign.kr 3,75 § 2-12.1verktøygodtgjørelse, forskalere og tømrerekr 1,45 § 2-12.1verktøygodtgjørelse, murere, flisleggere, sementpussere m.fl.kr 1,05 § 2-12.1verktøygodtgjørelse, murarbeidere ved stillasbyggingkr 0,95 §2-14.1matpenger ved overtidkr 70,00 § 2-14.2kafèpengerkr 23,00 § 6-2.2overtidsgrunnlagkr 199,24 § 6-2.3.4merknad for rørleggerfaget, utrykningstilleggkr 125,00 § 6-4.2skifttillegg, 2. skiftkr 21,32 § 6-4.2skifttillegg, 3. skiftkr 34,06 § 6-4.2skifttillegg, lørdag etter kl 13.00 m.m.kr 84,00 § 7-1.4.1fratrekk kostnader hjemreisekr 100,00 § 7-1.4.2fratrekk kostnader ved alternativ til hjemreisekr 100,00

10 10 § 7-2.1reise- og gangtid når arbeidstaker selv sørger for transport for avstand fra 7,5 til 15 kmkr 70,10 for avstand fra 15 til 30 kmkr 116,30 for avstand fra 30 til 45 kmkr 136,30 for avstand fra 45 til 60 kmkr 156,00 § 7-2.2reise- og gangtid når arbeidsgiver ordner transport for avstand fra 7,5 til 15 kmkr 41,40 for avstand fra 15 til 30 kmkr 68,90 for avstand fra 30 til 45 kmkr 82,40 for avstand fra 45 til 60 kmkr 96,30 § 7-2.8.3rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time pr dag rørleggerkr 84,00 ufaglærtkr 77,00 lærlingkr 58,00 bilag 16, 11.2offshoretilleggkr 57,33 bilag 16, 11.5nattilleggkr 25,20 bilag 16, 11.6kompensasjon klatreoppdrag, tilkomstteknikkkr 33,80 bilag 18, VI i)brakkeleiekr 3,00

11 11 De økonomiske kravene: •generelt tillegg som sikrer kjøpekraften •særskilte lavlønns- og likelønnstillegg, heving av minstelønn eller innføre / forbedre garantiordninger •justering av andre satser •Styrking av den lokale forhandlingsretten.. internasjonale økonomiske krisen slår sterkt inn i konkurranseutsatte næringer…

12 12 BEHOV FOR Å ENDRE LØNNSSYSTEMENE § 2-1.2 for stillasbyggere, industrimalere, verkstedarbeidere, sjåfører, lagerarbeidere.... samt andre grupper § 2-7 lokale forhandlinger en gang hvert år, etter de sentrale forhandlingene, på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet Hovedlønnssystemet akkord etter § 4 § 2-6.1 lokal lønnsavtale for arbeider som faller utenfor de landsomfattende akkordtariffer, eller som av andre årsaker ikke er mulig å utføre i akkord. Grunnlaget for forhandlingene er den gjennomsnittlige akkordfortjeneste i vedkommende fag / bransje på stedet Alternativ fastlønn etter § 2-6.2 må godkjennes av hovedorganisasjonene Bedriftsvis avtalt akkord etter § 2-6.3 reglene i § 4 gjelder med noen muligheter for avvik lagene har rett til akkord etter § 2-6.4 For alle: Minstelønnene etter § 2-2, § 2-3 og § 2-4 § 2-1.1 for anleggsgartnere, blikkenslagere, malere og byggtapetsere, betongarbeidere, tømrere, rørleggere, murere, taktekkere og isolatører

13 13 DRØFTINGER OM ENDRINGER For alle: Lokale forhandlinger en gang hvert år på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet (§ 2-7 ) For alt arbeid innenfor de landsdekkende akkordtariffene: –§ 4 gjelder for alt akkordarbeid –Rett til akkord etter landsakkordtariffene / forbudt å avtale priser / tider under –Rett til forskudd i forhold til forventet akkordfortjeneste –Målerett til alt akkordarbeid – rett til målegebyr ved alt akkordarbeid For alle: Minstelønnene etter § 2-2, § 2-3 og § 2-4

14 14 •Tariffavtale for bemanningsselskapene Utvidet omfangsbestemmelse eller LO-overenskomst •Allmenngjøringsinstituttet Utredningene og forslagene fra Kjell Skjervø •Innleie og innsyn KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING

15 15 •Innarbeidingsordninger for de på arbeidsreiser •Lik arbeidstid offshore ( 2- 4 ) •FOB – avklare at bedriftstillitsvalgte avtaler arbeidstida •Korte velferdspermisjoner tannlege, oppmøte sesjon og konferansetimer skole / barnehage ARBEIDSTID

16 16 •Rørleggerlærlingene + ½ år læretid •TAF-lærlinger FAGUTDANNING

17 17 •2. uka i mars – forhandlingene i gang for frontfagene, FOB, Byggeindustrien og Riksavtalen •Brudd i forhandlingene før påske •Mekling etter påske •Avtale eller konflikt? ?? Hvem og hvor lenge ?? •Uravstemning før 1. mai MULIG FRAMDRIFT

18 18 •Informasjon om tariffoppgjøret •Rekrutteringskampanje – alle uorganiserte må spørres om medlemskap •Forberedelse til konflikt •Forberedelse til uravstemning FORBEREDELSER

19 19


Laste ned ppt "1 Felleskurs Klubbinitiativet Kongsberg 12. februar 2010 forbundssekretær Halvor Langseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google