Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad

2 Hvordan kan du være flink og snill, rask, effektiv, omtenksom, empatisk, observant, inspirert, bestemt, våken, energisk, imøtekommende, respektfull, korrekt, trygg….. ? Og så gå hjem fra arbeid, og være på samme måte hjemme pluss å ha en aktiv fritid? Rolf Gjestad

3 Rolf Gjestad

4 Innhold: Hva kan stresse oss? Stressreaksjoner
Sårbar for stresskilder? Hva hjelper? Rolf Gjestad

5 Stress-modell Stressor Stress Mestring Belastningen kan være Kumulativ
Akutt - ulik grad av kontroll Rolf Gjestad

6 Stress Stress er et resultat av ubalanse mellom krav (subjektive og objektive) og ressurser til å møte disse kravene. Oppfattelse av trussel, utfordring eller andre endringer i miljøet kan gi fysiologisk og psykologisk aktivering som kan lede til stress-relaterte helseskader. Rolf Gjestad

7 Hva kan stresse? Stressreaksjoner Sårbar for stresskilder?
Hva hjelper? Rolf Gjestad

8 Hva kan gjøre oss stresset?
Arbeid Dagliglivets mas og kjas For mye å gjøre Tidspress For mye/lite utfordring Rollekonflikter Uklarhet: For mye eller lite informasjon Rolf Gjestad

9 Hva kan gjøre oss stresset?
Arbeid Personlige konflikter – mobbing Uvant kultur Dårlig klima Organisasjonshendelser Økonomisk usikkerhet Rolf Gjestad

10 Hva kan gjøre oss stresset?
Privat Rollekonflikter Familiekonflikter At andre rammes av noe som kunne ha skjedd oss Dårlig økonomi Rolf Gjestad

11 Hva kan gjøre oss stresset?
Spesielle og dramatiske hendelser Separasjon / skillsmisse Trussel - Vold Alvorlig sykdom Arbeidsulykker Ulykker og katastrofer Dødsfall blant kollegaer At andre rammes av noe som kunne ha skjedd meg eller en av mine Rolf Gjestad

12 Hva kan gjøre oss stresset?
Alt som handler om mangel på kontroll? Rolf Gjestad

13 Frå ”God vakt”- undersøkelsen (Arbeidstilsynet)
88000 tilsatte i helsevesenet Norske sykehus har høyere sykefravær enn noen annen sektor (9%) Flertallet: ”interessante oppgaver, mestrer godt, gode muligheter for å lære nytt 96% godt samarbeid mellom kolleger 80%: ”skippertak er nødvendig, alle stiller opp” 25%: helseplager som relateres til arbeidet (smerter nakke/skuldrer) 61% har helseplager, noen daglig, andre 1-2 g i uka eller måneden Rolf Gjestad

14 ”God vakt”: Andre funn ”Ansatte opplever frustrasjon, dårlig samvittighet og redsel for å gjøre feil i en svært presset arbeidssituasjon, og opplever at ressursene ikke står i forhold til oppgavene som skal løses” ”…arbeidssituasjon som mange ikke mestrer og som ofte kan oppleves som helsebelastende” ”Ansatte og ledere tar på seg byrden og strekker seg svært langt… tidvis på bekostning av egen helse” Sykefravær brukes som mestringsmekanisme for å ”ta seg inn” Likevel: God opplevd kollegial støtte, godt samarbeid Rolf Gjestad

15 ”God vakt”…….. 60%: ” for mange omorganiseringer og omlegginger”
79% av legene fornøyd med ”enhetlig ledelse”, sykepleiere og hjelpepleiere hhv 77 og 56% 50-60%: ”Arbeidstempoet blitt større de 2 siste år” 55% må sløyfe lunsj eller pauser De fleste opplever fysiske eller mentale belastninger Gode muligheter for medvirkning reduserer opplevde krav i jobben, og øker sosial støtte 18% opplever at ledelsen er negativ til HMS. 44% har selv, eller hørt om andre som har fått negative reaksjoner dersom de har uttalt seg negativt om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen Rolf Gjestad

16 Traumatiske hendelse En ekstrem hendelse som innebærer trussel mot liv og helse for en selv eller nære personer. Følges gjerne av intense følelser av frykt, redsel eller hjelpeløshet. Innebærer ofte svært sterke sanseinntrykk Rolf Gjestad

17 Type I og Type II – Traumer
Enkelttraumer (Type I) Repeterte traumer (Type II) Gir forskjellige utslag i type reaksjoner, omfang, intensitet og varighet. Gjenopplevelser Dissosiering - Manglende følelser og hukommelse ? Fokus på flere hendelser? En del av det ”vanlige” arbeidslivet? Rolf Gjestad

18 Stressreaksjoner Hva kan stresse? Sårbar for stresskilder?
Hva hjelper? Rolf Gjestad

19 Kva ”gjør” arbeidet med oss?
Negativt Blir mer sårbar, økt frykt og angst / katastrofefantasier, Utmattelse Distansert og kynisk Ingen ting er ”sterkt nok” til å gjøre inntrykk lenger Tap og sorg Positivt Setter mer pris på livet? Opplever å være nær andre? Være til hjelp for noen Blir ydmyk for styrken hos andre – lærer mye Mer intensitet i livet Omprioriteringar i eget liv? Rolf Gjestad

20 Stress reaksjoner - Fysiske og fysiologiske
Muskelspenninger Energitap og utmattelse (trøtthet) Søvnforstyrrelser Matlyst Fordøyelse Blodtrykk Immunsystem Hormonelle endringer Nevropsykologiske / hjerneorganiske endringer Rolf Gjestad

21 Stress reaksjoner - Mentale / Kognitive
Konsentrasjonsvansker Hukommelse Rigid – tyr til kjente løsninger / mindre kreativ Problemer med å ta bestemmelser ”Går i sirkel” Mistenksomhet Rolf Gjestad

22 Stress reaksjoner - Holdninger
Selvbilde og Selvoppfattelse Selvtillit og Verdiløshet Påvirkning (attribusjon / årsaksforklaringer) Skyld og Skam Selvforrakt Syn på andre - Trygghet og Intimitet Håpløshet – Nå og Framtid Negativisme / Kynisme Tviler på verdisystem Eksistensielle spørsmål - Mister illusjoner Rolf Gjestad

23 Stress reaksjoner - Følelser (emosjonelle)
Sjokk og mistro Uro og Angst Irritasjon og sinne Tristhet Desperasjon / Fortvilelse - Depresjon Sorg Rolf Gjestad

24 Depresjon - Vanlige reaksjoner
Tristhet, fravær av glede Redusert interesse, initiativ, isolasjon og tilbaketrekning Endret appetitt, øket eller senket Søvnproblemer (inn og opp…) Uro Irritabilitet Energitap: tretthet, slitenhet uten noen klar årsak Verdiløs, negativ selvvurdering og grubling om skyld Konsentrasjon, tenkning og å ta beslutninger er vanskelig Tanker om døden, selvmordstanker eller forsøk Rolf Gjestad

25 Stress reaksjoner - Atferd
Treg Tilbaketrekking Utagering / Aggresjon Destruktiv Tobakk / alkohol / narkotika Selvmedisinering Rolf Gjestad

26 Stress reaksjoner - Andre reaksjoner
Sosiale virkninger Relasjonsevne Generalisert mistillit til andre Isolasjon Belastning for andre Ubrenthet Utmattelse – emosjonell og fysisk Holdninger – negativ, depersonalisering Selvaktelse – negativt syn på seg selv Rolf Gjestad

27 Traumatiske hendelser – Umiddelbare krisereaksjoner
MENTALE REAKSJONER. Mental Mobilisering og Informasjonsbearbeiding, Skjema / Kognitive strukturer, Selektiv oppmerksomhet, Tidligere erfaring, Oppmerksomhet, Superhukommelse. Tidsopplevelse. Nyhetsgrad viktig. Derfor øvelse. Viktig med god informasjonsformidling i en krisesituasjon. Tar ut det viktigste, seleksjon. Oppmerksomheten rettes mot det sentrale. Utelater det andre. Vanskelig med vitenutsagn. Ikke nyansert informasjon. Men det sentrale. Individuelt. Sanseinntak: Sansekanalene står åpne. Krise-informasjon. Beslutninger og valg. Vi gjorde som vi hadde øvd på. Tar mange valg. Følelsesmessige Reaksjoner. Emosjonsutkobling (Tomt, uvirkelig, nummenhet, sjokk, lammelse). Overreaksjon – panikk. Følelsesmessig blokkering. Gjør det man skal. Bankran. Noen kan bli redd i selve situasjon. Avhengig av hva som skjer og hvor sterk hendelse. Overreaksjon uvanlig - påvirkbart av gruppe-atferd. Gode modeller i en krisesituasjon derfor viktig. Skjønne med følelsene hva man har vært med på. Fysiske reaksjoner Mentale reaksjoner Emosjonelle reaksjoner Rolf Gjestad

28 Posttraumatisk stressforstyrrelse
KRITERIUM A: EN TRAUMATISK HENDELSE Opplevd/vært vitne til/vært konfrontert med en hendelse som involverte faktisk eller trussel om død eller alvorlig skade, eller trussel mot den fysiske integriteten til en selv eller andre Personens reaksjoner involverte intens frykt, hjelpeløshet eller skrekk Rolf Gjestad

29 Posttraumatisk stressforstyrrelse
KRITERIUM B: GJENOPPLEVER HENDELSEN 1 av: Gjentagne påtrengende og forstyrrende minner fra hendelsen, hos barn traumatisk lek Gjentatte drømmer fra hendelsen Handler eller føler som om hendelsen skjer igjen Intenst psykologisk stress i situasjoner som minner om hendelsen Psykologisk re-aktivitet ved eksponering til interne eller eksterne tegn som symboliserer eller minner om aspekter ved den traumatiske hendelsen Rolf Gjestad

30 Posttraumatisk stressforstyrrelse
KRITERIUM C: UNNGÅELSE OG NUMMENHET 3 av: Unngåelse av assosierte tanker, følelser og samtaler Unngåelse av liknende aktiviteter, steder eller mennesker som minner om den traumatiske hendelsen Manglende evne til å huske vesentlige sider ved den traumatiske hendelsen Markert minsket interesse for eller deltagelse i viktige aktiviteter Følelse av avstand/isolering fra andre Minsket emosjonalitet (manglende varme følelser) Følelse av forkortet fremtidsorientering (forventer ikke en fremtid, karriere, familie, vanlig livsutvikling) Rolf Gjestad

31 Posttraumatisk stressforstyrrelse
KRITERIUM D: VEDVARENDE AKTIVERING 2 av: Vanskelig for å falle i søvn og sove uavbrutt Irritabilitet og sinne-utbrudd Konsentrasjonsvansker Hyper-våkenhet Øket startle-respons Rolf Gjestad

32 Mentale Ettervirkninger
Informasjonsprosesser Sansning / Oppfattelse Tolkning Konsentrasjon Hukommelse - Lagring og Gjenkallelse Tenkning Gamle Traumer blir som nye Konsekvens for Arbeids- og Læringskapasitet Rolf Gjestad

33 Arbeidsplassen - Negative virkninger
Tidspress og Nedsatt effektivitet Nedsatt trivsel Manglende støtte Mangel på initiativ Klikk-dannelse Rolf Gjestad

34 Arbeidsplassen - Negative virkninger
Negative holdninger - Depersonalisering Økt sykefravær og kanskje oppsigelse Belastning for ledelse/Adm. Dårligere ledelse Rykte? Virkninger for arbeidsplassen påvirker individets muligheter til å mestre Rolf Gjestad

35 Arbeidsplassen - Positive virkninger
Konstruktive endringer Utfordring: Skape mening Positiv læringsmulighet – i stedet for byrder Kontroll og ansvar Bedre kommunikasjon Bedre beredskap Bedre personalomsorg Bedre RUTINER Rolf Gjestad

36 Sårbar for stresskilder?
Hva kan stresse? Stressreaksjoner Sårbar for stresskilder? Hva hjelper? Rolf Gjestad

37 Personfaktorer Mestring (Alder og Kjønn) Utviklingsnivå og Intelligens
Belastning før situasjonen – kumulativt og akutt stress Roller og Relasjon mellom den utsatte og den / de som utsetter. Opplevd Støtte Rolf Gjestad

38 Holdninger: Hvorfor ble vi hjelpere
Holdninger: Hvorfor ble vi hjelpere? Hvordan ser vi på oss selv som hjelpere? Vil gjerne gjøre noe for andre, være til hjelp ”arbeide med / hjelpe mennesker” Engasjert og handlingsorientert? Opptatt av å være ”sterk”? Perfeksjonisme Prestasjonsbehov Opptatt av å holde avstand, ha kontroll? Ser ikke deg selv som ”offer” ” ”Fanget” i hjelperrollen? Roller fra tidligere? Rolf Gjestad

39 Personfaktorer Læringshistorie
Kulturmessig forståelse, forhold til ulik type av hjelp, håp, motstandskraft fra familie, venner og andre. Sårbarhet - robusthet Dårlig fysisk form / Helsetilstand Angst for ikke å mestre Rolf Gjestad

40 Økologisk forståelse av Traume
Mary R. Harvey 1996 Traumereaksjoner påvirket av: Hendelsesfaktorer Person faktorer Miljøfaktorer Rolf Gjestad

41 Hendelse Plutselig Varighet Forutsigbarhet Kontroll
Nærhet (fysisk og emosjonelt) Menneskeskapte Umenneskelig / Ondskap Fysisk skade Rolf Gjestad

42 Miljøfaktorer Tilgjengelig støttesystem
Støtte til god/dårlig mestring, Grad av sikkerhet/kontroll etter traumet Holdninger /atferd til de du møter etter hendelser Kollegaer, familie, venner, samfunn. Arbeidsmiljø med dårlige tradisjoner for omsorg? Rolf Gjestad

43 Hva hjelper? – Mestring Hva kan stresse? Stressreaksjoner
Sårbar for stresskilder? Hva hjelper? – Mestring Rolf Gjestad

44 Mestring Oppgaveorientert Emosjonsfokusert Unngåelse - Distraksjon
Folkmann og Lazarus Unngåelse - Distraksjon - Sosial atspredelse Endler og Parker Rolf Gjestad

45 Mestringsstil og psykisk helse
Oppgaveorientert mestring God helse Emosjonsfokusert Gjør godt Unngåelse Adaptivt – Maladaptivt Rolf Gjestad

46 Flere dimensjoner Carver, Scheier og Weintraub
Aktiv Mestring Planlegging Undertrykke konkurrerende aktiviteter Utsatt mestring Støtte – Instrumentell Støtte – Emosjonell Fokus på og ventilering av følelser Gi opp! Hjelpeløshet Distraksjon Positiv fortolkning og Vekst Benektning Akseptering Bruke religion Rolf Gjestad

47 Hvordan redusere stress? Individuelt nivå
Endre situasjonen Problemløsning Avstand Ta pauser / Hvile / Gå vekk Spring for livet ! Tidsstyring – Daglige rutiner Grensesetting Slutte ? Rolf Gjestad

48 Hvordan redusere stress? Individuelt nivå
Mestre egne reaksjoner Kjenne eget stress Kartlegge Fysisk aktivitet Avslapningsøvelser Ferie og fritid Rolf Gjestad

49 Hvordan redusere stress? Individuelt nivå
Utvikle beskyttende strategier Kunnskaper – Normalisering Være positiv med deg selv Støtte Justere målsetninger Rasjonell tenkning Rolf Gjestad

50 Lag forandringer i livet !
Vurdere: Hva virker positivt på meg? Hva gir negative opplevelser? Rolf Gjestad

51 Stressmestring - Individ
Tid ! Kontroll og Mestring Bearbeiding Eksponering Læring: Forberedelse og Erfaring Mental beredskap Ta vare på deg selv! Rolf Gjestad

52 Hvordan ”øve” på å holde nok avstand?
”Det er ikke ditt barn” ”det er ikke du..” (indre dialog) Gå hjem med god samvittighet selv om du har friske barn / familiemedlemmer Empati og innlevelse, men ikke overta - Ansvar Skille privat og jobb-relatert Ta pauser, rotere, dele oppgaver, jobbe sammen Søke støtte Dr. House ? Rolf Gjestad

53 Stressmestring - Miljø
Tid og Rutiner – Slik gjør vi det her hos oss ! Faste møter Fleksibilitet Delegere, fordele og rotere…. Kontinuitet Avklare konflikter Ressursbruk – også ressurser utenfra ”Good management and support costs money but poor management and support costs more” Rolf Gjestad

54 Stressmestring - Miljø
Sosial støtte Emosjonell – Åpenhet: Noen å snakke med – Involvere andre Praktisk – Tilrettelegge, ekstra hjelp, beskyttelse Vurdering – Veiledning og tilbakemelding Informasjon – Kommunikasjon, Kollektiv bearbeiding Er det lov å snakke om eget stress? Rolf Gjestad

55 Stressmestring - Miljø
Ta vare på nye medarbeidere Trening og utdannelse – sette nye inn i den virkelige arbeidssituasjon Læring – hele tiden ! Innse personlige begrensninger Realistiske mål Felles standard for godt arbeid? Ta vare på andre Rolf Gjestad

56 Multidimensjonal definisjon av bedring - Harvey
Kontroll over hukommelses-prosessen Integrasjon av hukommelse og affekt Affekt toleranse – Tåle følelser Symptom mestring Selvbilde og helhetlig selvforståelse Trygg tilknytning Skape mening Rolf Gjestad

57 Psykologisk Debriefing er:
Introduksjon Fakta Tanker Inntrykk Reaksjoner Normalisering Råd Avslutning Rolf Gjestad

58 Informasjon Fakta – hva hendte Tiltak – hva vil bli gjort
Reaksjoner – hva er vanlige reaksjoner Oppfølging – hvor få hjelp? Muntlig – Skriftlig Rolf Gjestad

59 Kognitiv teori og terapi
Rolf Gjestad

60 Kognitiv modell Automatiske Reaksjoner Situasjon tanker Leveregler
Holdninger Situasjon Rolf Gjestad

61 Grunnleggende leveregler (David Burns)
Vurdering – Hva andre synes er viktigst! Kjærlighet – Jeg må bli elsket! Prestasjon – Arbeidsnarkoman! Perfeksjonisme – Krev det perfekte, unngå alle feil! Forpliktelse – Jeg må ha…..! Omnipotens – Jeg er ansvarlig! Autonomi – Jeg har kontroll! Rolf Gjestad

62 Grunnleggende antakelser ved Traumer (Epstein, 1991)
Verden er god Verden er meningsfull Jeg er verdifull Mennesker er til å stole på Rolf Gjestad

63 Vurdere tanker: – Den indre dialogen
Rolf Gjestad

64 Tankefeil ! Kognitive forvrengninger
Enten/Eller-tenkning (Alt eller Intet) Overgeneralisering Mentalt Filter Diskvalifisering av det Positive Hoppe til Konklusjonen (Tankelesning/Prediksjon) Forstørring (Katastrofetenkning) og Forminskning Følelsesmessig Resonering Skulle/Skulle ikke (Burde/Burde ikke) Merkelapptenkning Personalisering Rolf Gjestad

65 Kognitiv modell Automatiske Reaksjoner Situasjon tanker
Leveregler Holdninger Situasjon Realitets-teste Diskutere Rolf Gjestad

66 Morsomme personer Rolf Gjestad

67 Andre personer Rolf Gjestad


Laste ned ppt "Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google