Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav og funksjonsskjema, - Et verktøy som passer godt inn i en ergoterapeutisk tilnærming Sidsel NerheimKari Rønsen Ergoterapispesialist i arbeidshelseBedriftsergoterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav og funksjonsskjema, - Et verktøy som passer godt inn i en ergoterapeutisk tilnærming Sidsel NerheimKari Rønsen Ergoterapispesialist i arbeidshelseBedriftsergoterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav og funksjonsskjema, - Et verktøy som passer godt inn i en ergoterapeutisk tilnærming Sidsel NerheimKari Rønsen Ergoterapispesialist i arbeidshelseBedriftsergoterapeut

2 •NETF støtter seg til et syn på helse som inkluderer utvikling i positiv retning basert på personens egen deltagelse. •Helsesynet i ergoterapi knyttes til personers evner og muligheter til å utføre ønskede aktiviteter i sine omgivelser også til tross for sykdom og skade (NETF/ Nils Erik Ness: Helse gjennom aktivitet 1999) HELSE

3 Helse knyttes derfor til personens; •Samhandling med omgivelsene (Tilpasning, deltagelse, og påvirkning) •Evne til mestring, problemløsning og ta ansvar for eget liv •Ressurser, talenter og kapasitet •Opplevelse av meningsfullhet og velvære •Sykdom og konsekvenser av sykdom og skader for dagliglivets gjøremål

4 GRUNNSYN I ERGOTERAPI •Mennesket har behov for å være i aktivitet •Mennesket kan ha problemer og utfordringer med aktivitet •Aktivitet er et middel og mulighet til å fremme helse

5 Som man roper i skogen… - en medisinsk individuell tilnærming •Hva er galt med deg? •Har du en funksjonshemming som begrenser dine daglige aktiviteter? •Hindrer funksjonshemmingen deg i å gå ut så ofte du ønsker? •Hvor vanskelig er det for deg å komme deg rundt i nabolaget på egen hånd? ( Eli Knøsen,-06. Hva vil det si å være funksjonshemmet)

6 Med en samfunnsorientert problemstilling spør vi kanskje: •Hva er galt med samfunnet? •Begrenser andre menneskers holdninger (eller fysiske hindringer) dine daglige aktiviteter? •Er det problemer knyttet til transport og/ eller økonomi som hindrer deg i gå ut så ofte som du ønsker? •Hvilke problemer i omgivelsene gjør det vanskelig for deg å kunne bevege deg rundt i nabolaget på egen hånd? ( Eli Knøsen,-06. Hva vil det si å være funksjonshemmet)

7 GAP modellen: Høy funksjon Lav funksjon Personens funksjonsforutsetning Omgivelsenes funksjonskrav Fysiske Psykiske Sosiale Fysiske Psykiske Sosiale FUNKSJONFUNKSJON GAP Aktivitetstap

8 ERGOTERAPI- helse gjennom aktivitet i vid forstand. Fysisk Psykisk Sosialt Hjem Arbeid Fritid

9 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav fritid Personlige gjøremål Arbeidsevne arbetsformåga www.funksjonsvurdering.no

10 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav fritid Personlige gjøremål www.funksjonsvurdering.no

11 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav fritid Personlige gjøremål www.funksjonsvurdering.no

12 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav fritid Personlige gjøremål Arbeidsevne arbetsformåga www.funksjonsvurdering.no

13 GAP modellen: Høy funksjon Personens funksjonsforutsetning Omgivelsenes funksjonskrav Behandling Opplæring Hjelpemidler Universell utforming Tilrettelegging Hjelp og bistand FUNKSJONFUNKSJON

14 krav jobbkrav fritid Personlige gjøremål www.funksjonsvurdering.no

15 Krav og funksjonskjema områder som vurderes •mentale funksjoner •sosiale funksjoner •tilpasning til fysisk miljø •dynamisk bevegelse •statisk arbeid •arbeidstid Inventory of functional abilities (Nederland) basert på ICF www.funksjonsvurdering.no

16 Gjennomføring •Leder og ansatt vurderer først hva som er krav som bør være vanlige å stille til jobben. •Deretter går de gjennom den ansattes funksjon •BHT bistår i prosessen •Der det er uenighet mellom arbeidsgiver og ansatt eller diskrepans mellom krav og funksjon kan man se på tiltak for å tilrettelegge.

17 Krav / Funksjon •Arbeidskrav •1 ikke relevant for stillingen •2 det som normalt forventes av friske personer i yrkesaktiv alder •3 høyere krav til funksjonsnivå •Personlig funksjon •1 lavere enn forventet hos friske i yrkesaktiv alder •2 Lik det som forventes av yrkesaktive •3 Langt over det som forventes

18

19 Oppsummering

20 Eksempel •Vaktmester 55 år •Klemskade i arbeid som rammet 2.-4. finger høyre hånd. Er høyrehendt. •Var 100% sykmeldt 6 mnd, nå i 20 % •Nedsatt sensibilitet 2.-4. finger •Nedsatt kraft høyre hånd

21 MENTALE FUNKSJONER •fokusere oppmerksomhet •dele oppmerksomhet •hukommelse •innsikt i egen dyktighet •handle målrettet •handle selvstendig •tempo www.funksjonsvurdering.no

22 SOSIALE FUNKSJONER •syn - hørsel - språk - skriving - lesing •takle emosjonelle problemer hos andre •uttrykke personlige følelser •forholde seg til konflikter •samarbeid •transport www.funksjonsvurdering.no

23 TILPASNING TIL FYSISK MILJØ •varme - kulde - trekk •hudkontakt •vernetiltak •støv, røyk, gass og damp •støy •vibrasjon www.funksjonsvurdering.no

24 DYNAMISK BEVEGELSE •bruk av hender og fingre •arbeid ved tastatur •rekkevidde •gjentatte strekkinger i arbeid •framoverbøying •gjentatte framoverbøyninger www.funksjonsvurdering.no

25 DYNAMISK BEVEGELSE •vridning av kroppen •dra og skyve - bære •gjentatt håndtering av lette gjenstander •gjentatt håndtering av tunge gjenstander •hodebevegelser •gå - klatre - gå trapper - sitte på huk www.funksjonsvurdering.no

26 STATISK ARBEID •sitte •stå •jobbe i knestående stilling •jobbe i framoverbøyd stilling •arbeid over skulderhøyde •arbeid med hodet i en bestemt posisjon www.funksjonsvurdering.no

27 ARBEIDSTID •tider i døgnet •timer per dag •timer per uke www.funksjonsvurdering.no

28 DER DET IKKE ER NOEN FUNKSJONSNEDSETTELSE? •SUPERT ! ! ! - da får man bekreftelse på at det er mye som ikke er noe problem ! - Dette kan være en ressurs i jakten på tilrettelegging.

29 KRAV OG FUNKSJONSKJEMA - områder som IKKE vurderes •Kompetanse •Erfaring •Utdanning •Atferd •Jobbtilfredshet www.funksjonsvurdering.no

30 Arbeidsmiljøet •Dette vurderes i utgangspunktet ikke. •Kan komme opp som et resultat av andre spørsmål. •Misforhold mellom krav og kontroll i arbeidsmiljøet kommer i liten grad fram. •Ufrysing, mobbing osv. kommer ikke fram.

31 KONTRAINDIKASJON •Hvis det er konflikt mellom leder og ansatt. •Hvis den ansatte er uønsket.

32 Om potten er hel eller knust, vitner den allikevel om pottemakerens dyktighet! Morris L. West


Laste ned ppt "Krav og funksjonsskjema, - Et verktøy som passer godt inn i en ergoterapeutisk tilnærming Sidsel NerheimKari Rønsen Ergoterapispesialist i arbeidshelseBedriftsergoterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google