Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Massivtre - TRE ndy. Gruppe 2  Kari Silset Institutt for Bygg, Anlegg og Transport  Leif Hamang Bru Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Massivtre - TRE ndy. Gruppe 2  Kari Silset Institutt for Bygg, Anlegg og Transport  Leif Hamang Bru Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Massivtre - TRE ndy

2 Gruppe 2  Kari Silset Institutt for Bygg, Anlegg og Transport  Leif Hamang Bru Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap  Petter Nenseth Auk Institutt for Konstruksjonsteknikk  Roy Rones Institutt for Marin Teknikk  Vera Eide Thorsø Institutt for Kunst og Media

3 Massivtre Begrunnelse for valg av tema:  Kunnskap om temaet er lite kjent blant folk flest  Mange potensielle muligheter ved bruk av massivtre  Et god alternativ til tradisjonelle bygningsmaterialer som stål og betong

4 Mål for oppgaven:  Spre opplysninger til personer som vet lite eller ingen ting om massivtre  Gi inspirasjon til anvendelse av massivtre

5 Hvordan nå målet:  Lage internettside om massivtre  Ikke av spesiell teknisk art  Generelle opplysninger og kunnskap om muligheter som ligger i anvendelse av massivtre

6 Hva er massivtre? Opprinnelse:  Stammer fra Canada, hvor det på 1970-tallet var et stort behov for rehabilitering av gamle trebroer  Ideen spredte seg videre til Europa hvor man ved høyskolene i Lausanne og Zurich startet forskning og videre utvikling av materialet i begynnelsen av 1990-tallet  I dag er det et anerkjent materiale i Mellom-Europa  I Norge har man siden slutten av 1990-tallet forsket på materialet

7 Massivtre: Prinsippet for et konstruksjonssystem i massivtre er at trevirke (planker eller bjelker) sammenføyes til elementer ved spikring, liming, bruk av tredybler eller strekkstag.

8 Forskjellige typer massivtre elementer:  Spikrede bordstabel elementer  Dyblede bordstabel elementer  Tverrspente elementer  Krysslimte elementer  Hulromselementer

9 Spikret bordstabel element

10 Dyblet bordstabel element

11 Krysslimt element

12 Tverrspent element

13 Hulromselement

14 Bruksområder  Massive kan benyttes som bærende elementer i tak, vegger og etasjeskillere (gulv).  Hele bæresystem kan også bygges opp av massivtre.  Gir arkitekten muligheter til å konstruere ”enkle” bygninger.

15 Dagens vanlige bruksområder Etasjeskiller (gulv)

16 Vegger

17 Tak

18  Høyhus  Flytårn  Parkeringshus  Ferdighus Nye og framtidige eksempler på bruk av massivtre:

19 Høyhus (Svartlamoen)

20 Flytårn  Flytårn i Sverige, Ørnskjøldsvik og Skellefteå (hhv. 21 og 18 m høye).  Ble foretrukket i fri konkurranse mot alternativ som baserte seg på stål og betong.

21 Parkeringshus  Parkeringshus (under planlegging i Norge).  Kan gi et ”varmt” og tiltalende preg i et bymiljø.

22  Demonterbart og egnet for gjenbruk.

23 Ferdighus  Arkitekten overfører sine datategninger (DAK) til sagbrukets maskiner.  Full effektivisering av produksjonen + at en vil oppnå å lage trekonstruksjoner av høy kvalitet.

24 Prosjekter i massivtre.  I et hvert prosjekt er økonomi avgjørende.  Flere grunner til å velge massivtre:  Lav vekt  Kort byggetid  Miljøvurderinger  Dekomponering/gjenbruk

25 Svartlamoen prosjektet  Planlagt byggestart mars 2004  Norges største boligblokk i massivtre når ferdigstilt (november 2004)  Vegger, gulv og tak vil bestå av massive treelementer

26 Svartlamoen prosjektet

27 Branntomta - ”Tjære Trondheim”  ” Tjære Trondheim” – vinnerforslaget til hvordan bygge opp branntomta.  Det var satt stort fokus på å bruke tre som materiale for å fremme utviklingen av Trondheim som en treby.  Bruk av massive treelementer åpner for dette.

28 ”Tjære Trondheim”

29 Miljø

30  Strenge krav fra myndigheter, oppdragsgivere og brukere  Tre er fordelaktig i f.t. bruk av naturressurser, energi, CO 2 -utslipp og avfall  Tre har lav egenvekt:  Mindre miljøbelastning ved transport  Krever enklere fundamentering og dermed mindre energikrevende maskiner og kraner

31 Forskjellige miljøeffekter  Utomhus:  Drivhuseffekten  Bakkenært ozon  Overgjødsling  Forsuring

32 Forskjellige miljøeffekter  Innomhus  Fysisk og psykisk helse  Allergi/sykdom  Velvære  Varmeakkumulerende  Fuktakkumulerende

33 Forholdsregler  Organisk materiale som krever enkle forholdsregler:  Beskytte mot fukt og råte  De seks V`er: Vis Vann Vekk, Vann Volder Vanskeligheter

34 Oppussing og rehabilitering  Stort behov for restaurering av trehus i Norge  Lav egenvekt i f.t. styrke  Prefabrikerte elementer  Ingen rustproblemer

35 Estetikk Jorunn Kraft Mo: ”Skrog”

36 Utforming og design n Massivtre kan bearbeides og formes n Uproblematisk å: q endre dører, vinduer og åpninger i bygg q feste ting i tak, vegger og gulv

37 Utforming og design n Utnytte treets egenskaper utseendemessig n Utnytte stripeeffekten i sammenliming av forskjellige tresorter n Andre bruksområder: skulpturer, møbler… uendelige muligheter !

38 Fordeler og ulemper med massivtre Fordeler: n Stor styrke i forhold til egenvekt n Behov for ny kompetanse n Massivtre utnytter deler av tømmerstokken, lavkvalitetsvirke, som hittil ikke har blitt utnyttet n Massive treelementer er lette og transportvennlige

39 n Kort byggetid n Allsidige bruksområder n Gode miljøegenskaper n Gode brannegenskaper n Økonomi n Estetikk

40 Ulemper: n Lyd - flanketransmisjon - trinnlyd Massive treelementer uten tilleggs-isolasjon, har alene for dårlig lydisolasjon til å oppfylle de krav som stilles mellom boenheter.

41 God lydisolering kan likevel oppnås med flytende golv eller nedforet himling. Prinsippet går ut på å øke tyngden til etasjeskilleren, slik at den blir vanskeligere å sette i svingninger.

42 Konklusjon Massivtre:  Konkurransedyktig i f.t. miljø, økonomi, teknisk og estetisk, i områder med mye skog  Helsemessig fordelaktig  Lang holdbarhet  Lav egenvekt i f.t. styrke  Elastisk, ”levende” og formbart materiale  SPØRSMÅL?  Energibesparende  Fornybar ressurs  Gjenbruk  Nedbrytbart  Nyhet som vil kreve flere arbeidsplasser  Behov for nytenking, nysatsing og forskning som vil gi økt verdiskaping i bruk av tre!


Laste ned ppt "Massivtre - TRE ndy. Gruppe 2  Kari Silset Institutt for Bygg, Anlegg og Transport  Leif Hamang Bru Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google