Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-Senteret 50 år! Gratulerer med dagen! Torsdag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-Senteret 50 år! Gratulerer med dagen! Torsdag"— Utskrift av presentasjonen:

1 A-Senteret 50 år! Gratulerer med dagen! Torsdag 18.10.07
Vi bare venter til de har lagt seg… Om naive foreldre, nysgjerrige barn og rare rusvaner A-Senteret 50 år! Gratulerer med dagen! Torsdag Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

2 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter… Bakgrunn; rusfeltsansatt + universitetet sett de voksne barna gjennom lavterskelarbeid i Oslo kommune, seinere A-Senteret småbarnsmamma en røre av synsing, sosialfag, personlig engasjement og erfaring Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

3 Vi bare venter…. Definerte fakta…
rusvaner = tabu. Taust ved ubehag. (Prøv å pense inn på trøbbel i festlig lag!) finnes det et rusfritt samfunn i verden? rus er en del av livet, rituelt, seremonielt, i relasjoner mellom mennesker og for å oppnå høyere bevissthet. alminnelig barn lider under viktige voksnes rusproblemer. Mellom og (Frid Hansen) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

4 Vi bare venter…Tråder…
”problem” – definert av voksne, av barn? forsøke å påvirke til en villet bevegelse fra fokus på worst-/ til best-case-familier og rus… alminneliggjør vi rusproblemer er det lettere å husker hvilke muligheter og sårbarheter vi selv har i familiene faktorer som modererer trøbbel selv om man vokser opp i en ”rusfamilie” det går bra med mange (resiliens) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

5 Vi bare venter… Tråder…
språket… konstruerer virkelighetene våre muliggjør stigmatisering og hemmelighold låser oss i roller og posisjoner muliggjør bevissthet, prosesser og forandring gir makt, avmakt og åpner dører Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

6 Vi bare venter…Tråder…
Påstand: Språket i rusfeltet, og derfor fokuset, er på de ekstreme tilfellene. Vi bygger vår praksis rundt disse. De er viktige, Men: Viktig også å unngå mer av dette. Vi skal selvfølgelig hjelpe de barna som har det aller verst. Men fokus bør ligge på å styrke familier som har potensial til noe godt og selvgående. (Tidlig intervensjon og forebygging) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

7 Vi bare venter… Tråder…
Hva ser barna? utall historier om barn som vet hvor alle flaskene er gjemt barn forutser vold, krangel og sånt barn lider ofte mer i ”rolige” perioder skjønnlitteratur og kunst kan gjerne fortelle bedre enn allverdens faglitteratur og forskning! (Tikkanen og Renberg) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

8 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter… Skal si lite eller ingenting om viktige ting som… samarbeid mellom rusfelt og barne- /familiefelt behandling (snu fokus mot ”oss” – vi er til stadighet altfor opptatt av ”dem”) kjønn… (enda så lyst jeg har…) hjerneforskning, nevrologi og genetisk sårbarhet politikk… Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

9 Vi bare venter…. I et nøtteskall.
Tore Renbergs utrolige ”Kompani Orheim”. Sitat: ”De så tippekampen på NRK (…) og Håkon hadde tippekupongen klar. (…) Jarle kikket bort på pappa. De små, litt knortete fingrene løftet glasset til munnen. De kjøttfulle leppene skilte seg, tunga kom så vidt kom til syne før det lød et kort smatt, og glansen bredte seg i de forventningsfulle øynene. (…) Han forsøkte å ta øynene vekk fra faren, men klarte seg ikke. Han ble sugd inn av det han så: Stoltheten og alvoret som steg fram i pappa når halsen tok i mot spriten. Så skarpt han fokuserte. Så helt og fullt tilstede han var.” s 99. Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

10 Vi bare venter… Makt til å bestemme?
Voksne: Vi venter… betyr ansvar, ikke vil utsette våre små for unødig fulle foreldre. Barn: Det er da ”det” begynner – lytte etter lyder, være nysgjerrig eller redd Voksne: Jeg oppfører meg alltid skikkelig når jeg drikker med ungene i nærheten Barn: Så høy latter, dårlig ånde, vasne øyne… Små ting. Spør!! Voksne: Definisjonsmakt Barn: Nysgjerrighet + behov for språk og å forstå Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

11 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. worst-case-situasjoner; 1) Line på 4 år kan ikke leke, er tynn, alltid seint i barnehagen. Mor – lukter hun alkohol tro? Lines kompetanse på å åpne ølflasker for mor, rydde opp og vaske gulv er høyere enn hos andre 4 åringer. Far reiser mye. Er oppfarende og truende. Bhg-personell mangler kompetanse men ser ”noe”. Perspektiv: Vi har møtt Line. Hjertene våre blør for henne! Hun er relativt sjelden. Hun hører til ”de andre”. Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

12 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. worst-case-situasjoner 2) Trine skal ha sitt 2 barn. Første er i fosterhjem. Flere hjelpere rundt, ”alle tenker sitt”. Hovedrusmiddel: alkohol – så lenge det går tilsynelatende greit – vanskelig m dialogposisjon. Trine har hatt psyk problemer og har som regel ganske voldsomme kjærester. Kombinasjonen resulterte i dramatikk over tid med første barn. Perspektiv: Det er nå under utarbeiding ei retningslinje for gravide i LAR og ei for barn av LAR- pasienter. (hva med alkohol!?!) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

13 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Worst-case-situasjoner 3) Alf og Anne er kjent på Plata. Anne blir gravid og prøver å slutte med heroin. Når dette blir kjent i hjelpeapparatet… Perspektiv: settes det iverk tiltak og alle i ansvarsgruppa er med, og Individuell Plan for Anne har aldri vært mer effektivt på plass. Barnet til Anne og Alf vil bli et delvis overvåket barn. Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

14 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Worst case 4) Knut og Kamilla har 3 barn. Kamilla bruker piller og de fester mye med mange ”tvilsomme” folk. Begge drikker. Barn på 9, 11 og 14. Tonen i familien: røff men kjærlig. Barna får bekreftelse på skolearbeid, hvem de er. ”Kosekultur”. Perspektiv: flere kjennetegn ved denne familien peker i retning av at barna ikke vil føle skyld og at de får utvikle seg ”som seg selv” Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

15 Vi bare venter… Facts for sterke? Eller annen opplevelse?
Behovet for verdighet og aktørperspektiv må respekteres (Krigssonen – for sterkt for deltagerne i en VB-gruppe på A-Senteret) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

16 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Er det slik at worst-case-voksne kan bli til det beste for barna? Alt vi ikke ser fordi lønna er høy, anseelsen likeså eller respekten stor Ingen er bare det du ser! (SKBO) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

17 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Best-case-situasjoner 1) Lillemor og Leifern i Øvre Holmenkollen. Gullmedalje i omdømme, kjeller full av dyr vin og cognac. 2 barn – skikkelige hjemme men litt ”edgy” på skolen, men flinke. ”Alt” er riktig rundt familien, helt til Lullen på 13 blir tauet døddrukken inn til pumping. Perspektiv: Kjem du levande inn kjem du levande ut… Sårbart for følelseslivet… Kjølig? Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

18 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Best-case-situasjoner 2) Christian og Charly bor på Løkka og lever med dine, mine og våre barn et inspirerende liv – fart og spenning og penger nok. Språket i familien: legger mye ansvar og forventninger på barna og jo større de ter seg desto mer positiv oppmerksomhet. Mye ”sette til veggs” og ”snakk sant”. Drikker og ruser seg urbant og ”tidsriktig”, ingen overdrivelser. Perspektiv: Mer de selvopptatte foreldrenes fravær av varme som vil skade barna. Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

19 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Aller nærmest meg selv? Hvordan kommuniserte mine foreldre med meg da jeg var ungdom? …og hvordan kommuniserte de om eget alkoholkonsum? Småbarn… De skal ha språk om rus og om kjønn, om grenser og følelser… Hvordan gjør vi det??? Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

20 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Graviditet… Språk rundt alkohol – ”man drikker ikke med barn i magen”! Spebarn – man drikker ikke med barn i huset! Hvordan forebyggingsidealer kan skape kollektive løgner. Og hvordan rammer dette folk som ikke har det så lett ellers? Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

21 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Ungdom i huset… Skal man lyve? Hva skal man fortelle? Hvor mye kan kompetanse skade? Språk som forståelsesramme – Arne Klyve i SBK – ”Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid” Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

22 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Vi skyver unna gylne anledninger til å vise podene at vi faktisk ikke er helt bak mål… F.eks ved spørsmål om hvordan det var da du var ungdom. Er det farlig å svare på dette og å gi dialogen en sjanse? ”fredstida” i barneårene viktigere enn vi liker å tro. (stort forebyggingspot.) Hva forventer skolene å få når de ser at det står rusforebygging på tapetet? Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

23 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Rusfeltets (viktige og riktige) eufemismer: Det er god hjelp til barna å hjelpe de voksne. Vi gir behandling til pårørende og til voksne barn av rusmisbrukere. Flott det! Men det er pinadø seint! Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

24 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Det sosiopsykologisk akseptable? Trygt, kjærlig og godt? Å kunne si jeg elsker deg. Jeg er redd. Jeg er forbanna. Jeg er glad. Jeg vil ikke. Jeg har lyst til…… Genetisk sårbarhet? Determinisme? Om fremskritt i medisinsk forskning? kfr. AD/HD. Et samfunn som gir for lett opp det som er vanskelig fordi vi er for travle? for opptatte? for selvsentrerte? Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

25 Vi bare venter… Bare litt behandling…
Rusvaner og familieliv - dobbelt-tabu-tema – god grunn for familier i trøbbel å holde maska!! Jo større problem, desto større behov for støtte mht. meddelsomhet/tydeliggjøring Å hjelpe foreldrene er som regel også hjelp til barnet! Betydningen av varm profesjonalitet og respektfull holdning Tverrfaglighet og dialog/samarbeide Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

26 Vi bare venter… Bare litt politikk…..
Fraværet av kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet er også et hån og representerer en potensiell helsefare for mange tusen barn i framtidige generasjoner! en slik arroganse som har blitt vist av nåværende regjering i russpørsmål gir grunn til å bli direkte forbanna! trenger vi hender?? eller varme, kompetanse, vett og forskning (også på rus i et folkehelseperspektiv!) Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg

27 Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg 18.10.2007
Vi bare venter…. Rickie Lee Jones – mor, syngedame, komponist og alkoholbruker. Ex-dama til Tom Waits. Stiftelsen Bergensklinikkene v/Aino Lundberg


Laste ned ppt "A-Senteret 50 år! Gratulerer med dagen! Torsdag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google