Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING
Bjørg A. Hauger Rådgiver/ utdanningsveileder Øyer ungdomsskole 2636 Øyer HiL

2 Et skikkelig løft….. I Kunnskapsløftet blir utdanningsveiledningen oppgradert fra å være et lokalt tiltak i samarbeidet skole/ næringsliv, til å være et ledd i - bekjempelse mot fattigdom og - for sosial utjamning Dette har vi ventet på lenge, men det forplikter. HiL

3 Dette stiller krav til oss…
Forholde oss til samfunn i rask endring Elevene forventes å ta ansvar for eget arbeidsliv på et tidlig tidspunkt ( hvem av dere kan si at deres valg er et resultat av nøye planlegging, veiing for og i mot, sirlig skrevet ned på et papir da du var 15 år?) Men jeg tror at irrasjonalitet, impuls og slump også er viktige faktorer i en valgprosess – ikke minst fordi det er menneskelig !!! HiL

4 Vi skal jobbe for sosial utjamning Hindre frafall (1 av 3)
Fortsettelse…… Vi skal jobbe for sosial utjamning Hindre frafall (1 av 3) Forebygge kjønnsdelte yrkesvalg Integrere ungdommer med annen kulturbakgrunn Dekke samfunnets behov for arbeidskraft Lytte til elevenes ønske, samt realitetsorientere elevene (uten å ta drømmen fra dem……..) HiL

5 ”Målet for veilederen må ikke være å gi de rette svarene, men å stille de riktige spørsmålene.”
(Sitat: Robert Terdal Moe, tidl. leder Elevorganisasjonen) HiL

6 Hvem er nå disse tenåringene…..
Utfordring: ”Lett brukte tenåringer med høyt støynivå, fleksible leggetider, stort vannforbruk, livredd oppvask og støvsuger, kan hentes…. eventuelt byttes bort med spedbarn eller dement svigermor med lett pleiebehov….” HiL

7 Hva er god veiledning? Looking in Looking out Looking around (Sitat: Norman Amundson) Å gjøre elevene/ brukerne på et gitt tidspunkt i stand til å gjøre kvalifiserte, bevisste og selvstendige valg, der konsekvensene er klare. HiL

8 Hvordan få til god veiledning ?
Gjennomføre systematisk veiledning med alle elevene/ brukerne Ha en helhetlig plan for veiledning som griper inn i hele skolens/ organisasjonens virksomhet Formidle arbeidslivets forventninger – i samarbeid med lokalt næringsliv Hjelpe eleven/ brukeren til å se seg selv i en samfunnsmessig sammenheng HiL

9 Bruk godt verktøy (for eksempel skoletest.no)
Fortsettelse…… Bruk godt verktøy (for eksempel skoletest.no) Finne gode interne og eksterne samarbeidspartnere (start med gode kolleger som brenner for saken (noen allierte, og utvid med lokale krefter) Variasjon i metoder Balansere mellom råd og veiledning HiL

10 Rådgiver/ karriereveileders rolle……
Jeg vil ha ressursfokus – ikke mangelfokus Hjelpe elevene å styrke sterke sider (resiliens) Jeg vil være elevenes talsperson Vi er ”kaospiloter” i informasjonsjungelen HiL

11 Vi må stimulere til refleksjon…
Fortsettelse……. Vi må stimulere til refleksjon… Vi må informere om fakta og alle mulighetene – åpne dører Veiledning skal være differensiert og tilpasset Jeg vil ha som mål at elevene ser seg selv i sammenhenger i et livslangt perspektiv HiL

12 Jeg tilrettelegger og koordinerer UV-tiltak på egen skole
Fortsettelse…… Jeg tilrettelegger og koordinerer UV-tiltak på egen skole Jeg veileder kontaktlærere og faglærere Jeg bygger nettverk eksternt (lokalt næringsliv, andre skoleslag, fjellstyret, osv…) HiL

13 Rådgiverens gode samarbeidspartnere – hvem?
Ledelsen – må legge til rette. Må gi fellestid til planlegging og oppdatering Kolleger – må ”utdannes” og være delaktig/ ansvarliggjøres (kurs, coaching, prosjekter/ resiliens, kollegaveiledning) Andre rådgivere – regionalt samarbeid Foreldre – egen 3-årig plan for samarbeid hjem/ skole HiL

14 Lokalt næringsliv – velg noen gode
Fortsettelse…… Lokalt næringsliv – velg noen gode Andre lokale aktører – fjellstyret, amatørteateret, musikkskolen, rikskonsertene (På krakken) NAV HiL

15 Planer for arbeidet med tiltakskjeder
Etabler en arbeidsgruppe på skolen - lag planer – forankre dem i ledelsen og implementer dem i de øvrige av skolens planer Vær konkret Tenk progresjon – ulike tiltak på hvert trinn Tenk sammenhenger – for eksempel mellom hospitering og fordypning i utd.progr i vg. skole HiL

16 Fortsettelse…… Synliggjør arbeidet – for foreldre, avisa, kolleger,osv. Det forplikter. Planen må inneholde tidsbruk, ansvar og rammer for gjennomføring og vurdering HiL

17 Hvordan nå alle …… Alle har behov for å bli sett og respektert
Vi må sørge for å bli invitert inn i elevens ”hus” Gud ga oss to ører, men bare en munn - vi skal derfor lytte dobbelt så mye som vi skal snakke ( denne er vrien – hva?) HiL

18 Variasjon i tiltakene er nødvendig – individuell tilpasning
Fortsettelse…… Variasjon i tiltakene er nødvendig – individuell tilpasning Både individuell og gruppeveiledning HiL

19 Fortsettelse…… Det er den veiledningssøkendes agenda som må være i fokus. Hva vi måtte mene er i grunnen irrelevant ?? Vi sitter i en maktposisjon, vi sitter ofte på kunnskapen/ alternativene, men ikke fasitsvarene !!! HiL

20 Hva gjør vi i møte med vårt eget ubehag?
Fortsettelse……. Eleven kommer til oss for å få råd, men de ber oss ikke om at vi skal trå til og ta styringa i livet deres Hva gjør vi i møte med vårt eget ubehag? (vet da f… jeg, det er kjett !!) Vær aktivt lyttende, kvitter positivt HiL

21 Vi må utfordre og aktivisere elevene under samtalen
Fortsettelse…… Prøv å visualisere for elevene – se deg selv om 10 år. Glem karakterer, glem nåsituasjonen: Hvor skulle du ønske at du var? Hvem er der med deg? Osv. Respekt er ikke noe man automatisk får – man må gjøre seg fortjent til det Vi må utfordre og aktivisere elevene under samtalen HiL

22 Nettverksbygging…… ”It takes a whole village to raise a child”
Mange foresatte og andre aktører sitter på mye kompetanse Mange ønsker å bidra med sin erfaring og kunnskap. Vi trenger alle typer samarbeidspartnere i skolen. Min erfaring med å ta kontakt er bare positiv. Knytt til dere noen bedrifter som ønsker å bidra. (Hunderfossen, TINE, Quality Hafjell Hotell) HiL

23 Eksempler på tiltak for elevene……
Gi tiltakene en lærende effekt – for hva fremmer ekstraordinære prestasjoner? De må gi mening. ”Det lønner seg å ta utdanning” er et opplegg i hverdagsmatematikk. Det viser hvordan vi kan engasjere faglærere til å tenke UV i fagene sine Skrive rapporter fra arbeidserfaring (gjerne noe av det på engelsk) Språkuke – fokus på reiselivet i Øyer i samarbeid med Welle-gruppen Hunderfossen – arbeidsuke for 9.trinn Karriereplan som en oppsummering i 10.kl for å samle tankene HiL

24 Fortsettelse…… Matematikkuke – fokus
Ingeniørspiren – i naturfag/ matte Stavsmartn Teknologi og design. Opplegg i samarbeid med lokale bedrifter (Skriverform) Yrkes-rap på engelsk Øve elevene i å tilegne seg valgkompetanse – i samarbeid med politiet HiL

25 Eksempler på tiltak for kollegene……
Lang prosess å innarbeide ansvarsfordeling for UV – hele skolens ansvar!!! Målet er å implementere UV i kollegene : ) Bør ha regelmessige informasjonsrunder med nyheter fra rådgiver Utvikle felles forståelse for å kunne endre praksis – partene må samhandle så systemet fremmer ønskede verdier, handlinger og mål. HiL

26 Coaching-kurs for alle kollegene - kollegaveiledning
Fortsettelse….. Obligatorisk for kontaktlærere å møte på info-møter for foreldrene – ny kompetanse Coaching-kurs for alle kollegene - kollegaveiledning Resiliens – prosjekt. Alle faglærere har veiledning med elever hver uke. Bidrar til engasjement hos lærerne. HiL

27 Eksempel på tiltak for samarbeidspartnere….
Arbeidslunsj – invitere lokalt næringsliv til skolen for å utveksle erfaringer med samarbeidet Finne arenaer for å møtes HiL

28 Oppgaver i grupper…… Mål: Forbedre utdanningsveiledningen
Hva innebærer/ hvordan foregår veiledning i din organisasjon? (Hva er bra og hva kan forbedres? Rydd i eksisterende praksis) Hvordan vil du implementere utdanningsveiledningen i egen organisasjon? Tenk langsiktig og systematisk. Hvilke tiltak vil du prioritere For ledelsen For kolleger For brukere/ elever For samarbeidspartnere HiL


Laste ned ppt "UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google