Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av: Aad de Voogd Skadedyrkontroll i dagligvarebransjen Av Aad de Voogd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av: Aad de Voogd Skadedyrkontroll i dagligvarebransjen Av Aad de Voogd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av: Aad de Voogd Skadedyrkontroll i dagligvarebransjen Av Aad de Voogd

2 Bransjens skadedyr De viktigste er:  Rotter og mus  Fluer (forskjellige arter)  Lagervareinsekter (møll / biller i mat)  Maur (fra naturen / importert)  Kakerlakker (”blindpassasjerer”)  Fugl (spurv, fink, bydua) Landsdekkende skadedyrservice

3 Risikoer Smitteoverføring / forurensing:  Bakterier  Virus  Soppsporer - Overføres via urin, ekskrementer, hår eller døde dyr. - Gjelder både for rotter og mus samt insekter som fluer, kakerlakk og f.eks. faraomaur Landsdekkende skadedyrservice

4 Risikoer Skader på bygg og utstyr:  Gnageskader etter rotte / mus på elektrisk/ elektronikk med medfølgende driftstans / brann  Ødeleggelse av isolasjon i kjøle/frysemoduler etter rotte / mus  Ødeleggelse av fasader, markiser eller kundens bil pga fugleekskrementer, reir o.l. Landsdekkende skadedyrservice

5 Risikoer Renommé:  Trygg mat og arbeidsmiljø!  Trygge kunder = kommer igjen = sikker arbeidsplass!  Trivelige forhold for kunder og medarbeiderne! Landsdekkende skadedyrservice

6 Rotte og mus Flinke inntrengere… Mus: Hull 12 mm Ø, glippe 7 mm Rotte: Hull 25 mm Ø, glippe 12 mm Landsdekkende skadedyrservice

7 Skader på varer Landsdekkende skadedyrservice

8 Og i verste fall… Landsdekkende skadedyrservice

9 Utvendige tiltak mot gnagere  Unngå permanent lagring på rampen  Tette dører og porter, husk at en glippe på 7 mm eller et hull på 12 mm er nok for mus!  Holde vegetasjon langs bygget nede og stelt  Ingen lagring inntil veggene ute ved siden av porter og dører  Lukkede avfallcontainere  Ingen avfall under rampen og i busker ved kundeparkering  Tett asfalt inntil ytterveggene  Regelmessig systematisk deteksjon / bekjempelse Landsdekkende skadedyrservice

10 Utettheter Landsdekkende skadedyrservice

11 Utvendig orden, vegetasjon Landsdekkende skadedyrservice

12 Bekjempelse  Forebyggende giftåter ikke tillatt!  Ved angrep: Mest antikoagulanter, kun ”FTB” (Biociddirektiv)  Klappfeller  Levende-fangstfeller (Dyrevernloven)  Limplater? (Dyrevernloven) Landsdekkende skadedyrservice

13 Nedgravde åtestasjoner Landsdekkende skadedyrservice

14 Utvendige åtestasjoner Landsdekkende skadedyrservice

15 Søppelstativ med åtestasjon Landsdekkende skadedyrservice

16 Innvendige tiltak mot gnagere  Orden overalt / til enhver tid!  Mottakskontroll  Strategisk renhold  Tidsmessig innredning  Tette vegger, rør- og kabelgjennomføringer  Lagring opp fra gulvet  Gode avfallsløsninger  Regelmessig systematisk deteksjon/bekjempelse Landsdekkende skadedyrservice

17 MouseStop / Superseal Landsdekkende skadedyrservice

18 Mouse Monitor Landsdekkende skadedyrservice

19 RADAR Øyeblikkelig, humant og miljøvennlig (CO 2 ) Landsdekkende skadedyrservice

20 SAFE-stasjon med gul Non-Tox / blå antikoagulant Landsdekkende skadedyrservice

21 Fluer i dagligvarebransjen Fluer Stor husflue Irriterende, smitteoverføring Gjærfluer Frukt / grønt, panteautomat Spyfluer Som larver: nygrillet kylling, fersk fisk Landsdekkende skadedyrservice

22 Husflua 20 – 150 egg, larver, pupper Landsdekkende skadedyrservice

23 Bon appetitt: Landsdekkende skadedyrservice

24 De små flueartene  Sommerfuglmygg Sluk/”sure kluter”  Gjærflua Frukt/grønt  Osteflua Meieriprodukter Landsdekkende skadedyrservice

25 Kontroll av fluer i dagligvarebransjen, forebygging •Høyt reproduksjonspotensial. Klekkesteder skal elimineres gjennom ”STRATEGISK RENHOLD” der klekkingen foregår •Tilpass rengjøringsintervall av sluk, gummimatter, rister, avfallsbeholdere og panteautomater! •Og selvfølgelig: Kontroll av frukt- og grøntdisk + lager! •Rengjøringsplan som beskriver alle de ”skadedyr- strategiske” punkter. Kontroll på gjennomføring •Netting foran ventiler, vinduer, osv. Sluseløsninger ved inngangsdører •Temperaturkontroll hvor mulig Landsdekkende skadedyrservice

26 Fluenetting Landsdekkende skadedyrservice

27 Ukentlig renhold av sluk og renner Landsdekkende skadedyrservice

28 Luminos III lysfelle effektiv og hygienisk Landsdekkende skadedyrservice

29 Kjemisk bekjempelse i dagligvarebutikk?  Liten effekt  Begrenset hva en kan bruke, og hvor Landsdekkende skadedyrservice

30 Lagervareinsekter (næringsmidler) Tropiske/subtropiske biller/møll (nattsommerfugler) •Forurenser varen med sitt nærvær •Forurenser varen med larver og ”spinn” (møll) •Setter lukt til produktet (melbille, midd) •Skader eller forringer varen (også emballasje) •Kan spores tilbake til Deres produkt, tap av renommé, erstatningskrav •LARVEN ER LIVET og skal bekjempes! •Imago (=voksen) er kun forplantningsstadiet Landsdekkende skadedyrservice

31 Lagervareinsekter insekter som er helt eller delvis avhengig av å fullføre sin livssyklus i en matvare •Pelsbille- Attagenus pellio •Fleskebille- Dermestes lardarius •Korngnager- Tenebrio mauritanicus •Sagtannet melbille- Oryzaephilus surinamensis •Sagtannet nøttebille- Oryzaephilus mercator •Stor melbille- Tenebrio molitor •Bredhornet melbille- Gnathocerus cornutus •Kastanjebrun melbille- Tribolium castaneum •Rismelbille- Tribolium confusum •Brunsvart melbille- Tribolium destructor •Tobakkbille- Lasioderma serricorne •Brødbille- Stegobium paniceum •Tørrfruktmøll- Plodia interpunctella •Kakaomøll- Ephestia elutella •Melmøll- Ephestia kuehniella •Daddelmøll- Ephestia cautella. Landsdekkende skadedyrservice

32 Fullstendig forvandling har larvestadier Landsdekkende skadedyrservice

33 Melmøll Landsdekkende skadedyrservice

34 Rismelbiller Landsdekkende skadedyrservice

35 Risikovarer i dagligvarebutikk  Sjokolade  Nøtter  Gryn/korn varer  Makaroni/spagetti  Ris  Tørket frukt  Suppe/sauser  Krydder  Bakervarer  Helsekost  Dyrefôr (tørrfisk: tyvbiller/tørrfiskbiller.  Solsikkefrø: frømøll og klistermøll  Obs: Returvarer! Landsdekkende skadedyrservice

36 Indikasjoner på LVI – problemer  Spor i melstøv under reoler etter larver, møll eller biller  Møll som tiltrekkes av feromonkapsler  Silkespinn fra møll-larver  Gamle, tomme larveskinn  Gamle puppehylstre  Små hull i emballasje, også i alu. folieposer, etter larver  Levende eller døde biller  Snylteveps som lever på møll-larver Landsdekkende skadedyrservice

37 Forebyggende tiltak mot LVI  Mottakskontroll av risikovarer: Dyrefor, mel og gryn, tørrfrukt, nøtter og helsekost, sjekk posene  Ingen overliggere av nøtter/mandler etter jul  FIFO: First In First Out  Regelmessig (4x årlig) kontroll, støvsuging og eventuell lokal sprøytebehandling under hyllene til risikovarer  Ta ingen sjanser med returvarer: Kontrollert lagring! Om mulig på kjølelager Landsdekkende skadedyrservice

38 Deteksjon, feromoner/lokkemat Landsdekkende skadedyrservice

39 Deteksjon med mølldetektor Kjønnsferomonet tiltrekker hannene til:  Melmøll  Kakaomøll  Tørrfruktmøll  Daddelmøll  Mølldeteksjon indikerer om det foregår larveutvikling et sted...?  Aksjon: Nøye inspeksjon utført av Rentokil Landsdekkende skadedyrservice

40 Matsikkerhet  Renholdsprøver  IK-Mat system, etablering  IK-Mat system, revisjon  Analyser Landsdekkende skadedyrservice

41 Hva gjør Rentokil?  Inspiserer  Detekterer  Rapporterer / dokumenterer  Lærer opp bedriftens medarbeidere Landsdekkende skadedyrservice

42 PestNetOnLine 16 PestNetOnLine Monitor Unit Rat Alarm RADAR PyGo RID C.A.T. LUMINOS 3 PestNetOnline [16 of 22] PESTCONNECT Insect Monitor Unit Environment PestNetOnline Placing greater control in YOUR hands Interaktive PLANTEGNINGER

43 PestNetOnLine 5 PestNetOnLine Monitor Unit Rat Alarm RADAR PyGo RID C.A.T. LUMINOS 3 PestNetOnline [5 of 22] PESTCONNECT Insect Monitor Unit Environment PestNetOnline Placing greater control in YOUR hands


Laste ned ppt "Av: Aad de Voogd Skadedyrkontroll i dagligvarebransjen Av Aad de Voogd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google