Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9
Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9. november Innovasjon Bil en nettverkssatsning for norsk bildelsindustri Odd Myklebust RTIM

2 Prosjektets målsetning
Bidra til økt aktivitet og eksport til internasjonal bilindustri Øke deltagerbedriftenes innovasjonsevne gjennom kompetansebygging nyskaping teknologiutvikling internasjonalisering BRUKERSTYRT PROSJEKT, koordinert gjennom NORPART Finansiert av Innovasjon Norge

3 Innovasjon Bil Innovasjon Arena Bil
Internasjonalisering – regionalisering Klynge, bedrifter Store industriprosjekter, BIP prosjekter BIP: Brukerstyrte Innovasjonsprosjekter, Norges Forskningsråd Innovasjon Bil SMB nettverks prosjekt Innhold, konsept Søknad til ARENA programmet; ARENA BIL Relevante riktige deltaker bedrifter Brukerstyring

4 Nytteverdi for deltagerbedriftene
Tilgang på spisskompetanse mot krevende kunder Nettverk mot eksisterende underleverandører (Norpart) Kobling mot bilindustri med hjelp av Norpart og Norges Eksportråd Mulighet for deltagelse i internasjonale FOU-prosjekt og bilnettverk innen EU-systemet (7. rammeprogram) Assistanse for realisering av konkrete prosjekter mot virkemiddel-apparatet Teknologioverføring til små og mellomstore bedrifter

5 Bedriftsprosjekter, fase 1

6 Brukerstyrte innovasjonsprosjekter - BIP Norges forskningsråd, relatert til Innovasjon Bil
Alupart - Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler Hydro Aluminium Structures Raufoss, Raufoss Technology, Steertec Raufoss, Fundo Wheels mfl. Driveline Control Unit – styringsenhet med integrert clutch- og gearshiftbetjening for automatisering av manuelle transmisjoner på nyttekjøretøyer Kongsberg Automotive, Devotek Automatisert produksjonsenhet for komposittkoblinger med full variantfleksibilitet og en takts omstilling KA Raufoss Couplings, Plasto, Tronrud Engineering Poly-Crash - utvikle autovernstolper i plast Plasto, Arvid Gjerde AS, Vik Verk

7 Kompositt i koblinger Kongsberg Automotive, Raufoss
Product Development Design for Manufacturing Assure efficient product design Manufacturing Strategies Design production strategy and layout Highly automated production lines Project cost and risk Project Management Network Industrial Integration Høyeffektivt produksjonskonsept for komposittkomponenter

8 Polycrach, Plasto Målet er å utvikle autovernstolper i plast. Med basis i resirkulerbar plast skal det utvikles løsninger for autovernstolper med overlegne egenskaper. Disse skal erstatte impregnerte trestolper med miljøgifter. Samarbeidspartnere: vegsikringsbedriften Arvid Gjerde AS, Vik Verk, RTIM, SINTEF og NTNU i Trondheim Økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd Varighet 4 år

9 ALUPART - Sammenheng mellom virtuell og fysisk produksjon

10 ALUPART Helhetlig, interaktiv modellering, simulering og visualisering av tilvirkningsprosesser og produksjon Arena for samspill mellom kunder, produktutvikling, produksjon gjennom digitalisering av tilvirkningsprosesser og produksjonssystem Modellering, simulering og visualisering både for utvikling, forbedring, styring og drift Integrering og tilpassning av ulike verktøy og systemer Totaliteten og målene i ALUPART er like aktuelle for plastindustrien

11 Det regionale versus det globale

12 Utvalgte produkter og konsepter fra Norsk bildelindustri
Bidra til å gjøre Norsk kunnskap og innovasjon attraktiv i den globale bilindustrien Kunnskapsløsninger som medfører samarbeid med bilfabrikk over flere av produktets livssyklusfaser Produktutvikling og design ut fra funksjonelle krav Fullautomatisert produksjon Høykost – lavkostland produksjon Strategisk internasjonalt industri og F&U samarbeid

13 Viktige samarbeidende nasjoner
Tyskland Sverige Canada/USA UK ASIA: Japan, Kina, Korea, Innovasjon Norges utekontorer er aktive og gir verdifulle bidrag

14 Norske regionale områder innen bildelsproduksjon
Oppland – Hedemark (Innlandet, Raufoss ++) Buskerud - Kongsberg Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Agder Østfold-Vestfold Trøndelag

15 Canada’s industri-akademiske FoU
AUTO21 is a national research initiative supported by the Government of Canada through the Networks of Centres of Excellence Directorate and more than 110 industry, government and institutional partners. Prioriterte tema: Materialer og produksjon Drivverk, brennstoff og utslipp Design prosesser Intelligente systemer Helse, sikkerhet og skadeforebygging Sosiale emner Bærekraftighet Innovasjon Norge Innovasjon Bil arbeider med Auto21 for å utvikle et Norsk-Canadiske samarbeid innen automotive. Auto 21 har nær kontakt med de viktigste bil- og bildelprodustene i USA og Canada, og mot akademia. Auto 21 er med å utvikle fremtidens biler og bilproduksjon

16 UK’s industri - akademiske FoU
Prioriterte UK tema: Engine and Powertrain Hybrid, Electric and Alternatively Fuelled Vehicles Advanced Software, Sensors, Electronics and Telematics Advanced Structures and Materials Design and Manufacturing Processes DTI: Department of Trade and Industry, Automotive Unit

17 UK, Roadmap The scope of the Foresight Vehicle technology roadmap is broad, reflecting the complex nature of the road transport system and the changing environment in which it operates. The roadmap represents a ‘rich picture’, capturing knowledge and thinking from a wide range of perspectives.

18 Det regionale versus det globale
Innovasjon Norges rolle som initiativtager Forankring inn mot industrien Prioritering og riktig rekkefølge,- helhetlige aktiviteter, konsepter Bil er ingen regional bransje Utfordringer for Innovasjon Norge sektorkompetanse finansielt klynge Viktig å fokusere nasjonalt i tillegg til regionalt Samarbeid mellom store bedrifter og SMB er nødvendig Lokomotiver trengs for å dra de små, etterspørres av de små Innovasjon Norges utekontorer kan bidra på en rekke områder Samlinger, kontaktskaping eks Stuttgart Bedriftsrettede oppgaver eks. Hønefoss Verktøyfabrikk

19

20 LISBON STRATEGY I mars 2000 setter EU seg følgende målsetning om at Europa skal bli: The most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion

21 Manufuture 2020 MANUFUTURE 2020 – er en virkemidlene i LISBOA strategien Teknologisk plattform for EU’s 7 rammeprogram og Strategisk FoU agenda Hovedmål: kunnskapsintensiv og innovativ vareproduksjon, produkter og tilknyttede tjenester

22 Forskningsfokus Holistisk syn på vareproduksjon
Lansiktige mål men ut fra industriens behov Europeisk standardisering for utveksling av systemer og verktøy Gode miljømessige og energisparende løsninger Ny teknologi muliggjør nye løsninger Adaptiv og digital vareproduksjon Raskere og mer effektiv oppstart og endring av fabrikker Nanoteknologi og overflateteknologi av økende betydning

23 Manufuture Norge, etablert av Norges Forskningsråd og Norsk Industri
Arena for norsk vareproduserende industri Seminarer og workshops for formidling av FoU Synergieffekter – utveksling mellom pågående FoU aktivitet i Norge og eller i Europa Etablering av nye FoU prosjekter Større norsk deltagelse i EU-prosjekter Økt internasjonalt fokus i nasjonalt finansiert FoU Roadmap for norsk FoU sett i sammenheng med satsningen i EU Kopling til Innovasjon Bil!

24 www. innovasjonbil. no Kontakt Odd Myklebust +47 92614449 odd
Kontakt Odd Myklebust


Laste ned ppt "Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google