Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norpart Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9. november Innovasjon Bil en nettverkssatsning for norsk bildelsindustri Odd Myklebust RTIM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norpart Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9. november Innovasjon Bil en nettverkssatsning for norsk bildelsindustri Odd Myklebust RTIM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norpart Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9. november Innovasjon Bil en nettverkssatsning for norsk bildelsindustri Odd Myklebust RTIM

2 Norpart  Bidra til økt aktivitet og eksport til internasjonal bilindustri  Øke deltagerbedriftenes innovasjonsevne gjennom  kompetansebygging  nyskaping  teknologiutvikling  internasjonalisering  BRUKERSTYRT PROSJEKT, koordinert gjennom NORPART  Finansiert av Innovasjon Norge Prosjektets målsetning

3 Norpart Innovasjon Bil  Innovasjon Arena Bil  Internasjonalisering – regionalisering  Klynge, bedrifter  Store industriprosjekter, BIP prosjekter  BIP: Brukerstyrte Innovasjonsprosjekter, Norges Forskningsråd  Innovasjon Bil SMB nettverks prosjekt  Innhold, konsept  Søknad til ARENA programmet; ARENA BIL  Relevante riktige deltaker bedrifter  Brukerstyring

4 Norpart Nytteverdi for deltagerbedriftene  Tilgang på spisskompetanse mot krevende kunder  Nettverk mot eksisterende underleverandører (Norpart)  Kobling mot bilindustri med hjelp av Norpart og Norges Eksportråd  Mulighet for deltagelse i internasjonale FOU-prosjekt og bilnettverk innen EU-systemet (7. rammeprogram)  Assistanse for realisering av konkrete prosjekter mot virkemiddel-apparatet  Teknologioverføring til små og mellomstore bedrifter

5 Norpart Bedriftsprosjekter, fase 1

6 Norpart Brukerstyrte innovasjonsprosjekter - BIP Norges forskningsråd, relatert til Innovasjon Bil 1.Alupart - Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler  Hydro Aluminium Structures Raufoss, Raufoss Technology, Steertec Raufoss, Fundo Wheels mfl. 2.Driveline Control Unit – styringsenhet med integrert clutch- og gearshiftbetjening for automatisering av manuelle transmisjoner på nyttekjøretøyer  Kongsberg Automotive, Devotek 3.Automatisert produksjonsenhet for komposittkoblinger med full variantfleksibilitet og en takts omstilling  KA Raufoss Couplings, Plasto, Tronrud Engineering 4.Poly-Crash - utvikle autovernstolper i plast  Plasto, Arvid Gjerde AS, Vik Verk

7 Norpart  Product Development  Design for Manufacturing  Assure efficient product design  Manufacturing Strategies  Design production strategy and layout  Highly automated production lines  Project cost and risk  Project Management  Network  Industrial Integration Kompositt i koblinger Kongsberg Automotive, Raufoss Høyeffektivt produksjonskonsept for komposittkomponenter

8 Norpart Polycrach, Plasto  Målet er å utvikle autovernstolper i plast. Med basis i resirkulerbar plast skal det utvikles løsninger for autovernstolper med overlegne egenskaper. Disse skal erstatte impregnerte trestolper med miljøgifter.  Samarbeidspartnere: vegsikringsbedriften Arvid Gjerde AS, Vik Verk, RTIM, SINTEF og NTNU i Trondheim  Økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd  Varighet 4 år

9 Norpart ALUPART - Sammenheng mellom virtuell og fysisk produksjon

10 Norpart ALUPART  Helhetlig, interaktiv modellering, simulering og visualisering av tilvirkningsprosesser og produksjon  Arena for samspill mellom kunder, produktutvikling, produksjon gjennom digitalisering av tilvirkningsprosesser og produksjonssystem  Modellering, simulering og visualisering både for utvikling, forbedring, styring og drift  Integrering og tilpassning av ulike verktøy og systemer  Totaliteten og målene i ALUPART er like aktuelle for plastindustrien

11 Norpart Det regionale versus det globale

12 Norpart  Bidra til å gjøre Norsk kunnskap og innovasjon attraktiv i den globale bilindustrien  Kunnskapsløsninger som medfører samarbeid med bilfabrikk over flere av produktets livssyklusfaser  Produktutvikling og design ut fra funksjonelle krav  Fullautomatisert produksjon  Høykost – lavkostland produksjon  Strategisk internasjonalt industri og F&U samarbeid Utvalgte produkter og konsepter fra Norsk bildelindustri

13 Norpart Viktige samarbeidende nasjoner  Tyskland  Sverige  Canada/USA  UK  ASIA: Japan, Kina, Korea, Innovasjon Norges utekontorer er aktive og gir verdifulle bidrag

14 Norpart Norske regionale områder innen bildelsproduksjon  Oppland – Hedemark (Innlandet, Raufoss ++)  Buskerud - Kongsberg  Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane  Agder  Østfold-Vestfold  Trøndelag

15 Norpart Canada’s industri-akademiske FoU  Prioriterte tema:  Materialer og produksjon  Drivverk, brennstoff og utslipp  Design prosesser  Intelligente systemer  Helse, sikkerhet og skadeforebygging  Sosiale emner  Bærekraftighet AUTO21 is a national research initiative supported by the Government of Canada through the Networks of Centres of Excellence Directorate and more than 110 industry, government and institutional partners. Innovasjon Norge Innovasjon Bil arbeider med Auto21 for å utvikle et Norsk-Canadiske samarbeid innen automotive. Auto 21 har nær kontakt med de viktigste bil- og bildelprodustene i USA og Canada, og mot akademia. Auto 21 er med å utvikle fremtidens biler og bilproduksjon

16 Norpart UK’s industri - akademiske FoU  Prioriterte UK tema:  Engine and Powertrain  Hybrid, Electric and Alternatively Fuelled Vehicles  Advanced Software, Sensors, Electronics and Telematics  Advanced Structures and Materials  Design and Manufacturing Processes DTI: Department of Trade and Industry, Automotive Unit

17 Norpart UK, Roadmap The scope of the Foresight Vehicle technology roadmap is broad, reflecting the complex nature of the road transport system and the changing environment in which it operates. The roadmap represents a ‘rich picture’, capturing knowledge and thinking from a wide range of perspectives.

18 Norpart Det regionale versus det globale 1.Innovasjon Norges rolle som initiativtager  Forankring inn mot industrien  Prioritering og riktig rekkefølge,- helhetlige aktiviteter, konsepter 2.Bil er ingen regional bransje  Utfordringer for Innovasjon Norge  sektorkompetanse  finansielt  klynge  Viktig å fokusere nasjonalt i tillegg til regionalt 3.Samarbeid mellom store bedrifter og SMB er nødvendig  Lokomotiver trengs for å dra de små, etterspørres av de små  Innovasjon Norges utekontorer kan bidra på en rekke områder  Samlinger, kontaktskaping eks Stuttgart  Bedriftsrettede oppgaver eks. Hønefoss Verktøyfabrikk

19 Norpart

20 LISBON STRATEGY I mars 2000 setter EU seg følgende målsetning om at Europa skal bli: The most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion

21 Norpart Manufuture 2020  MANUFUTURE 2020 – er en virkemidlene i LISBOA strategien  Teknologisk plattform for EU’s 7 rammeprogram og Strategisk FoU agenda  Hovedmål: kunnskapsintensiv og innovativ vareproduksjon, produkter og tilknyttede tjenester  www.manufuture.org

22 Norpart Forskningsfokus  Holistisk syn på vareproduksjon  Lansiktige mål men ut fra industriens behov  Europeisk standardisering for utveksling av systemer og verktøy  Gode miljømessige og energisparende løsninger  Ny teknologi muliggjør nye løsninger  Adaptiv og digital vareproduksjon  Raskere og mer effektiv oppstart og endring av fabrikker  Nanoteknologi og overflateteknologi av økende betydning

23 Norpart Manufuture Norge, etablert av Norges Forskningsråd og Norsk Industri  Arena for norsk vareproduserende industri  Seminarer og workshops for formidling av FoU  Synergieffekter – utveksling mellom pågående FoU aktivitet i Norge og eller i Europa  Etablering av nye FoU prosjekter  Større norsk deltagelse i EU-prosjekter  Økt internasjonalt fokus i nasjonalt finansiert FoU  Roadmap for norsk FoU sett i sammenheng med satsningen i EU  Kopling til Innovasjon Bil!

24 Norpart www.innovasjonbil.no Kontakt Odd Myklebust +47 92614449 odd.myklebust@sintef.no


Laste ned ppt "Norpart Plasttekniske dager Gardermoen 8. og 9. november Innovasjon Bil en nettverkssatsning for norsk bildelsindustri Odd Myklebust RTIM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google