Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Janicke Rasmussen, porteføljeansvarlig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Janicke Rasmussen, porteføljeansvarlig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Janicke Rasmussen, porteføljeansvarlig
En svært kort presentasjon av Major i forretningsjus, skatt og regnskap Janicke Rasmussen, porteføljeansvarlig

2 Velkommen til infomøte!
Porteføljeansvarlig Janicke Rasmussen Kontor A5-011 (ytre) Hva gjør en porteføljeansvarlig - Representerer et bindeledd mellom student/faglig/adminstrasjon - Kvalitetsikrer kursporteføljen i majoren - Organiserer Master Thesis - approving the thesis topic and thesis advisor. - responsible for thesis seminars in the program.

3 Hvorfor spesialisering i business law, tax and accounting
Spesialiseringen er satt sammen på grunnlag av næringslivets behov for personer med både økonomisk og juridisk kompetanse. Beslutninger som fra et økonomisk synspunkt virker fornuftige, kan være i strid med lover og reguleringer. Spesialiseringen passer særlig godt dem som ønsker å jobbe innenfor privat eller offentlig sektor med: Finansiell rapportering Oppkjøp og salg av selskaper Fusjoner og fisjoner Selskapskapsetableringer Regnskapsanalyse og verdsetting Skatte- og avgiftplanlegging Økonomisk kriminalitet (kredittilsyn, skattedirektoratet, m. fl.) Consulting

4 Majoren består av 6 kurs fordelt på 3 semester:
6 ECTS 1. semester: GRA Mathematics CORE GRA Microeconomics CORE GRA Applied Business Ethics CORE GRA Financial Accounting Theory GRA Financial Reporting and Analysis 2. semester: GRA Research Methods for Master of Professional Accountancy CORE GRA Multivariate Statistics CORE GRA Business Analysis and Valuation Using Financial Statements GRA Selskapsrett - selskapsformer GRA Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett 3. semester: Electives/minor GRA Master Thesis 4. semester: GRA Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett

5 I tillegg til kursporteføljen på 6 kurs i majoren kan du
Velge en minor Velge frittstående valgfag Velge internship Velge utveksling

6 Minor En minor betyr at du velger en portefølje av kurs fra en annen spesialisering
A minor in Economics must include the following courses: GRA Business Cycle Theory GRA Topics in Microeconomics GRA International Economics A minor in Finance consists of 3-4 courses: GRA Applied Finance (mandatory) Students who take this course cannot also take GRA 6543 Introduction to Financial Economics/GRA 6543 Introduction to Asset Pricing Please choose 2-3 of the following courses: GRA Multinational Corporate Finance GRA Corporate Governance GRA Credit Markets and Financial Crisis cancelled autumn 2011 A minor in Logistics must include the following courses: GRA Operations 1 GRA Supply Chain Management GRA Managing in Business Networks

7 Minor forts.... A minor in marketing must include the following courses: GRA Managing Business-to-Business Relationship GRA Brand Management GRA Understanding the Consumer A minor in HRM must include the following courses: GRA Organisational Behaviour GRA Psychological Measurement & Individual Differences GRA Stress and Productivity A minor in Strategy must include the following courses: GRA Foundations of Strategic Management: Models & Analyses GRA Foundations of Strategic Management: Processes & Decisions GRA Business Development and Innovation Management

8 Mulige veiledere fra institutt Regnskap, revisjon og jus:
NAVN TITTEL OMRÅDE Cathrine Bjune Førstelektor Skipsfartsjus Pål Berthling-Hansen PhD Økonomistyring Tore Bråthen Professor Selskapsrett Sverre Dyrnes Studierektor Regnskapsanalyse/Verdsettelse Bjørn Eriksen Arbeidsrett Ole Gjems-Onstad Skatterett Bror Petter Gulden Revisjon Dag Jørgen Hveem Personlig økonomi og jus Roy Kristensen Høyskolelektor Skatterett og merverdiavgift, økonomisk kriminalitet Erland Kvaal Regnskap John Christian Langli Svein A Løken Regnskapsføring/IT revisjon Ingunn Myrtveit Økonomistyring/IT Janicke Rasmussen Corporate governance

9 Mulige veiledere fra institutt Regnskap, revisjon og jus:
NAVN TITTEL OMRÅDE Flemming Ruud Professor Revisjon Hans Robert Schwenke Regnskap Espen Skaldehaug Førstelektor Økonomistyring Tor Tangenes

10 Eksempler på Thesis prosjekt:
Gruppe (navn) Arbeidstittel Veileder Has the excemption of independent audit affected mergers and demergers between small- and medium sized companies? John Chr. Langli The dropping of independent auditing – effect on accounting quality? Skatteunndragelse: Er straffesansksjonene for brudd på merverdiloven for lave? Sanaz Ferdowsi An economic assessment on how cybercrime affects Norwegian companies, and how to prevent them Janicke Rasmussen/Svein Løken Wealth tax; the wealth tax economic effect on teh Norwegian owned companies Pål Berthling-Hansen Correlation between macro-economic variables and the Norwegian Auto-mobile sale Sverre Dyrnes IFRS for SME Hans Robert Schwencke How characteristics of the nominating committee influence the choice of a nominated female board member Janicke Rasmussen

11 Hvorfor bør jeg velge denne spesialsieringen?
God plattform: Spesialiseringen gir et bredt faglig grunnlag for å kunne håndtere bedriftsrelevante problemstillinger, da den på en unik måte gir studentene relevant kunnskap innenfor tre integrerte områder; Regnskap, skatt, og forretningsjus Gode arbeidsutsikter: Majoren omfatter sentrale rammebetingelser for norske og tildels utenlandske foretak. Den gir spesialkunnskap som er etterspurt i næringslivet og i offentlig sektor Fagområdene kjennetegnes av hyppige og vesentlige omlegginger (EØS- avtalen, IFRS 2005, skattereform, endringer i selskapsrett og transaksjons/børsrett) Sterkt forskningsmiljø på BI innen majorens fagområde

12 Takk for oppmerksomheten
Spørsmål??? Dersom du lurer på noe mer; Tel


Laste ned ppt "Janicke Rasmussen, porteføljeansvarlig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google