Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kidd og Lutheran blodtypesystemer Nettundervisning 19.05.11 Aurora Espinosa AIT, St. Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kidd og Lutheran blodtypesystemer Nettundervisning 19.05.11 Aurora Espinosa AIT, St. Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kidd og Lutheran blodtypesystemer Nettundervisning 19.05.11 Aurora Espinosa AIT, St. Olavs Hospital

2 2 Kidd og Lutheran systemer  Generelt om Kidd og Lutheran systemer.  Antigener. –Molekylær struktur. –Funksjon.  Antistoffer. –Klinisk betydning. –Autoantistoffer. –Påvisning.

3 3 Blodtypesystemer- Funksjon  Membran transport. ( Jk, Rh, Di, Co)  Reseptorer og adhesjonsmolekyler (Lu, Fy, In, Xg)  Komplement regulatoriske gp ( Ch/ Rg, Cr, Kn)  Enzymer (Kell, Do, Yt)  Erytrocytt membran proteiner ( MNSs, Ge)  Komponenter av glykocalyx. (ABO, P, Le, H, I)

4 4 Kidd systemet  Vanlig navn: Jk  ISBT system symbol: JK  ISBT system nummer: 009  Jk a, Jk b og Jk3.  JK lokus i kromosom 18.  Jk a / Jk b polymorfisme  Asp280Asn  Ca. 14.000 antigener per erytrocytt.

5 5 Kidd system- Fenotyper Fenotype Insidens (%) Insidens (%) KaukasiereAfrikanereAsiater Jk (a+ b-) 285723 Jk (a+ b+) 493450 Jk (a - b+) 23927 Jk (a - b-) < 0,01% 0,9

6 6 Jk a og Jk b antigener  Kidd antigenet  45 kDa glykoprotein.  Ikke særlig immunogene (risiko 7:1000 etter transfusjon med Jka+ celler).  Jk a og Jk b  kodominante alleler.  Jk a og Jk b Ag  på endotelceller og erytrocytter.  Jk a og Jk b utviklet ( 11. og 7. sv. uke).  Jk a og Jk b utviklet tidlig i føtalt livet ( 11. og 7. sv. uke).  Jk a og Jk b  lokalisert på erytrocyttenes urea transport proteinet, HUT 11.

7 7 JK glykoprotein NH 2 COOH Erytrocyttmembran Ekstracellulært Jk a /Jk b Asp280Asn 211 280

8 8 Kidd lokus  JK i kromosom 18.  HUT11 gen som koder for urea- transport proteinet.  JK og HUT11 er samme genet.  Høyere kolesterol verdier hos Jk a homozygote enn hos Jk b homozygote eller heterozygote.

9 9 Kidd glykoprotein og urea-transport  Jk (a-b-) celler lyserer ikke i en 2M urea suspensjon.  Jk (a-b-) celler transportere urea 1000 ganger saktere enn normale celler.  Kidd gp (HUT11A)  ligner på et urea- transport protein i nyreceller (HUT2).  Jk (a-b-) fenotypen gir ikke kliniske manifestasjoner (kompenseringsmekanismer for ureatransport ?).

10 10 Jk (a-b-) null fenotype  Først beskrevet 1 1959 av Pinkerton hos en pasient med en blanding av anti-Jk3 og anti-Jkb. en pasient med en blanding av anti-Jk3 og anti-Jkb.  Jk(a-b-) individer kan danne anti-Jk3 ( en minoritet).  Hyppigst blant Polynesiere (0,27%).  Homozygote individer for 5 ulike mutasjoner har vært påvist hos Jk (a-b-).  2M Urea lyse test for Jk(a-b-) fenotype.

11 Kidd glykoprotein som urea-transporter 11 Transfusion, Vol 43, June 2003

12 12 Jk3 antigenet ( ”total Jk”)  Hos Jk a og/eller Jk b (+) individer.  Aminosyresekvensen ikke enda kartlagt.

13 13 Tap av Kidd antigener Først beskrevet hos en Jk(a+b-) pasient med myelofibrose og ca. colon, og som dannet anti-Jk3 og anti- Jk b mens pasienten hadde fenotype Jk(a-b-)

14 14 Kidd antistoffer Klinisk betydning  Kan føre til alvorlig HTR, ofte forsinket TR, men også som akutt HTR.  Kan føre til HDN (sjeldent alvorlig). –anti-Jk a i 1951 av Allen et al., ”Mrs. Kidd's sjette barn” som hadde tegn på HDN. –anti-Jk b i 1953 av Plaut et al. –Jk(a-b-). 1959 av Pinkerton et al.

15 15 Påvisning av Kidd antistoffer  Ofte vanskelige å påvise.  De påvises best ved AIT 37 C, helst etter enzymbehandling.  Doseeffekt.  Vanligvis IgG (IgG3, IgG1 + IgG3, IgG1, IgG2), men også IgG og IgM.  Ca. 40-50% av Kidd antistoffene binder komplementet men kun de som inneholder IgM, da IgG anti-Jk a eller Jk b ikke kan binde komplementet.

16 16 Påvisning av Kidd antistoffer  Anti-Jk a, påvises hyppigst. .  Ofte sammen med andre antistoffer.  Sjelden naturlig forekommende ( det er rapporterte kun noen få tilfeller).  HLA-DRB1*01 alleler og Jka immunisering

17 17 Anti-Jk3  Kun hos Jk(a-b-) individer.  Anti-Jk3 er ikke en blanding av anti-Jk a og anti-Jk b.  Kan finnes sammen med anti-Jk a og/eller anti-Jk b.  Kan føre til både HTR og HDN.  Naturlig forekommende anti-Jk3 har vært rapportert hos en Jk (a-b-) individ.

18 18 Kidd antistoffer og komplementaktivering  Noen tilfeller av Kidd antistoffer  Noen tilfeller av Kidd antistoffer aktiverer komplementet.  Doseeffekt for anti- Jka  100% hemolyse med Jk(a+b-) celler, men 25% hemolyse med Jk (a+ b+) celler.  IgG3  sterk hemolyse in vivo selv om man får kun svake reaksjoner in vitro.  IgG3 Rh antistoffer  aktiverer ikke komplementet. Posisjonen til Kidd antigenet i cellemembranen?

19 19 Problemer ved påvisning av Kidd antistoffer 1. Oftest svake reaksjoner in vitro. 2. Doseeffekt: Falsk negativt forlik ved anti-Jk a dersom man bruker heterozygote celler Jk (a+ b+), selv om pas. kan få en alvorlig transfusjonsreaksjon. 3. Ofte sammen med andre antistoffer. 4. Kidd antistoffer ”forsvinner” fort in vitro etter kun uker eller mnd.

20 20 Kidd antistoffer og forsinkede HTR  Mellom 30-60% av alle forsinkede HTR skyldes anti- Jk a eller anti-Jk b.  Hemovigilansdata 2004/9: 7 av 32 antistoffer som førte til HTR hadde spesifisitet for Jk a ( 6 anti-Jk a og 1 anti- Jk b ).  Hos tidligere immuniserte pasienter med anti-Jk a eller Jk b, som ikke lenger har påvisbart antistoff (neg. screening). –Transfunderes med antigen- positive celler. –Sterk anamnetisk respons med økt antistoff titer. –Forsinket HTR, hvor de transfunderte celler blir hemolysert.

21 21 Kidd auto-antistoffer  Auto-anti-Jk a og auto-anti-Jk b  rapportert hos pasienter med AIHA og hos pasienter som står på Aldomet og andre medikamenter.  Auto-anti-Jk3 har vært rapportert.  Også påvist hos friske individer.  Hovedsakelig ufarlige.

22 Lutheran systemet  Ikke spesielt viktig innen immunhematologi, men dets oppdagelse har bidratt til å øke kunnskapen innen genetikk.  1951  studier med Lu og Le systemer førte til den autosomal linkage hos mennesker.  1971  linkage mellom Lu og myotonisk dystrofi genet.  Regulering av Lu uttrykket av to ulike gener ( In(Lu) og XS2). 22

23 23 Antigener i Lutheran systemet  19 ulike antigener: Lu a, Lu b,Lu3, Lu4, og Lu5 til Lu20 (Lu18= Au a, Lu19=Au b ). og Lu5 til Lu20 (Lu18= Au a, Lu19=Au b ).  Vanlig navn: Lu  ISBT system symbol: LU  ISBT system nummer: 005  Antigenene er lite immunogene

24 Antigener i Lutheran systemet  Lutheran antigener  enten høy eller lav frekvente antigener. Frekvenser:  Lu (a+ b-)  0,15 %  Lu (a+ b+)  7,5 %  Lu (a - b+)  92,35%  Lu (a - b-)  veldig sjelden 24

25 25 Lu genet  I kromosom 19, sammen med H, Se, Le, LW, C3 og andre gener.  Lu genet er veldig nær Se lokus  dette var det første eksempel på autosomisk linkage.

26 26 Lu glykoprotein N C º º º º º º º º º º ººº º ºº ººº º º º Lu b, Lu5 Lu4, Lu8 Lu20 Lu7 Lu13, Au b Erytrocyttmembran Ekstracellulært

27 27 Lu glykoprotein  Lu proteinet har en molekylær vekt på ca. 85 kD og består av 5 ekstracellulære Ig- lignende domener. Lu and B-CAM (basel cell adhesion molecule) er ulike former for det samme proteinet/genet og har som funksjon å binde laminin.

28 28 Lu glykoproteinet- Funksjon  Ig-superfamilien.  Adhesjonsmolekyle.  Intracellulær signaling.

29 29 Lu a og Lu b antigener  De fleste individer er Lu b (+).  Dårlig uttrykt ved fødselen ( ikke fullt utviklet før ved 15 års alder).  Doseeffekt.  Lutheran antigener  også på endotelceller i nyrene og på hepatocytter, placenta, lunger, pankreas og muskel.

30 30 Lu (a-b-) fenotypen  Sjelden, men hyppigere enn andre (a-b-) fenotyper i andre systemer.  3 forskjellige mekanismer: 1. Dominant In(Lu) Lu (a-b-) 2. Recessiv Lu(Lu) Lu(a-b-) 3. Xs2 variant  suppressor gen i X-kromosomet som hemmet uttrykket av Lu antigener.

31 31 Lu antigener og lamininer  Lu Ag  Ig superfamilie (IgSF) som binder laminin ( ekstracellulært matrix protein).  Lu (a-b-) celler kan ikke binde laminin.  Lu ( og LW) gp bidrar til økt adhesjon av erytrocyttene til endotelceller  vaskulær okklusjon ved sigdcelle anemi.

32 32 Lutheran antistoffer  Callender et al. ( 1945)  anti-Lu a  Cutbush og Chanarin ( 1956)  anti-Lu b  Crawford et al. (1961)  første tilfelle av Lu (a- b-)  Bove (1971)  anti-Lu4

33 33 Anti-Lu a  Vanligvis ikke klinisk signifikant.  De fleste er naturlig forekommende og reagerer best ved RT enn ved 37 grader.  Noen eksempler av anti-Lu a kan aktivere komplementet, men de fører ikke til hemolyse in vitro.  De kan også være av type IgA og IgM, i tillegg till IgG.

34 34 Anti-Lu a  Anti-Lu a  vanskelig å påvise da alle cellene i panelet er Lu a - (neg).  Kan påvises pga et positivt utvidet forlik.  Ikke påvirket etter papain og ficin behandling (men andre type enzymer kan redusere styrken på reaksjonen).  Sjelden HDN (mildt forløp).

35 35 Anti-Lu b  De fleste er av IgG4 type og reagerer best ved 37 grader.  Ved immunisering.  Anti-Lu b  gir reaksjon med alle cellene i panelet unntatt auto-kontroll. Lu (a+b+) og cordceller gir svakere reaksjon.  Variabelt antall antigener per celle.  Ikke påvirket eter papain og ficin behandling.  Kan føre til milde tilfeller av både HTR og HDN.

36 36 Anti-Lu3  Sjeldent antistoff.  Reagerer med alle cellene bortsett fra Lu (a- b-) celler.  Kun recessiv Lu(Lu) Lu (a-b-) individer kan danne anti-Lu3.

37 Referanser:  The Kidd (009) blood group system (Issit, 1994).  Lack of effect of 2 M urea on Jk (a-b-) cells. Transfusion, 2003. 43:685.  HLA-DRB1 alleles and Jk a immunization. Transfusion,2005. 45:956- 959.  Lutheran blood grop system. Human blood groups. Daniels, 2002. Chapter 6  Kidd blood group system. Human blood groups. Daniels, 2002 Chapter 9.  Molecular basis of the antigens of the Lutheran blood group system. Transfusion, 2003;43:1729-1737.  The Lutheran glycoprotein: a multifunctional adhesion receptor. Transfusion, 2006;46:668-677.  Characterization of the laminin binding domains of the Lutheran blood group glycoprotein. J Biol Chem 2001, 276:26.  Review: the function of blood group-specific RBC membrane components. 37


Laste ned ppt "Kidd og Lutheran blodtypesystemer Nettundervisning 19.05.11 Aurora Espinosa AIT, St. Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google