Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2011

2 Saker 1.Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde 2.IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie 3.IMBs i ny webstruktur - oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie 4.Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

3 Saker 1.Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde 2.IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie 3.IMBs i ny webstruktur - oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie 4.Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

4 Håndbok for forskningsgruppeledere Håndbokens intensjon: •å sikre at mest mulig tid og ressurser reserveres til primærfunksjonene forskning og undervisning. •optimalisere arbeidsflyten ved instituttet ved å gi noen viktige forankringspunkter for gjennomføring av effektiv arbeidsflyt. Tilgjengelig på web http://www.med.uio.no/imb/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/handbok/ Distribueres også i papirversjon

5 Personalstøtte •Tone Tverfjell har sluttet i sitt vikariat, Ingeborg Stang fra Manpower overtar inntil videre. •Henvendelser per e-post rettes inntil videre til Elin Gislerud •Opplæringsfase og sykefravær gir noe lavere responstid •Respekter ”opptatt”-skilt •Fortløpende oppdatering og kontaktinformasjon på web

6 •Funksjonsmail for henvendelser til instituttleder: instituttleder@basalmed.uio.no

7 Saker 1.Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde 2.IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie 3.IMBs i ny webstruktur - oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie 4.Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

8 Funksjonsbeskrivelser HMS

9 IMBs kjemikalieregister •Systematisk arbeid fra 2010 har resultert i et godt oppdatert register 09.06.11: 7295 kjemikalier registrert 15.03.10.: 6149 kjemikalier registrert •Høy andel datablader av nyere dato (84% av databladene er fra 2006 eller nyere). •Antall farlige kjemikalier er redusert •Antall kvikksølvholdige kjemikalier er redusert •Videre fokus: tiltak for å redusere mengden av de farligste kjemikaler, samt risikoredusere bruk.

10 Dokumentasjon av rutiner og prosedyrer for laboratorieforsøk Mål: sikre at det foreligger skriftlige arbeidsinstrukser for arbeid som kan medføre fare for liv og helse •Bestilling ut til forskningsgruppene med frist 1. okt.: sende inn skriftlig beskrivelse av 3 etablerte prosedyrer med element av risiko •Sjekkliste •Sentralt arkiv unntatt offentlighet •Oppfordrer til å legge ut på fellesområde opprettet for formålet

11 Rutiner for avfallshåndtering •Legges ut i nytt format på web 1. juli •Rutinebeskrivelsene er utarbeidet utifra hensyn til at de skal ha praktisk nytteverdi •Utgjør et viktig element for opplæring av nye ansatte og gjesteforskere som tar del i laboratorievirksomhet

12 Saker 1.Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde 2.IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie 3.IMBs i ny webstruktur - oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie 4.Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

13 Saker 1.Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde 2.IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie 3.IMBs i ny webstruktur - oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie 4.Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

14 200 th Anniversary Conference Institute of Basic Medical Sciences 31 st August – 1 st September 2011 Poster PRIZE Debate Presentations IMB Art PRIZE Entertainment Tapas dinner

15 PROGRAM Wednesday 31 st of August: The future possibilities in biomedicine 16.00-16.45 Keith Campbell – creator of “Dolly the Sheep” 17.00-17.45Panel discussion 18.00-18.30Welcome reception (with entertainment) 18.30-21.30Tapas dinner Thursday 1 st of September: Basic Research for Better Health 09.00-11.00Presentations by IMB researchers 11.00-12.00Coffee/fruits and poster/artwork viewing 12.00-13.30Presentations by IMB researchers 13.30-14.30Lunch and announcement of prize winners. Poster prize (10 000 NOK) Deadline June 15th Research art prize (10 000 NOK) Deadline August 10th Programme committee = IMB Seminar committee Behavioural Sciences: Tonje L. Stensrud Anatomy: Tone Berge & Maria K. Dahle Biochemistry: Thomas Küntziger Biostatistics: Kjetil Røysland Nutrition: Ingvild Paur Physiology: Jean-Luc Boulland


Laste ned ppt "Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google