Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra gode ideer til gjeldende praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra gode ideer til gjeldende praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra gode ideer til gjeldende praksis
Om kvalitets- og kunnskapsutvikling i praksis

2 Rådet for psykisk helse
Paraplyorganisasjon for 25 organisasjoner i psykisk helse-feltet Brukerorganisasjoner Fagorganisasjoner/profesjonsorganisasjoner Universiteter og høyskoler Humanitære organisasjoner Politikk Informasjon Fagutvikling Hjerterom - TV-aksjonen oktober 2004

3 Prosjekter i Rådet for psykisk helse
”Endring er først endring når det er endring i praksis” Lever av prosjekter Stimulere det som skal bli det neste Helse- og rehabilitering: Forsknings- rehabiliterings- og forebyggingsprosjekter Kvalitetsutviklingsprosjektet (KUP 04-08) for psykisk helsearbeid: Delsatsing: KUP i praksis

4 Alt for mye prosjekter? Burde mer legges som ordinær kvalitetsutvikling innen rammene av ordinær drift? Hvordan tenker en prosjekt-tildeler? Hvordan stimulere at ønskede endringer faktisk skjer?

5 Hva styrer praksis? Tradisjoner Fagtradisjoner
Faglig utvikling (forskning, teoridannelse, moteretninger etc) Grunn- og videreutdanninger Lover, regler, veilleder-dokumenter Kontakt med brukere, pårørende Kontakt med andre ”kunder”, for eksempel henvisere, finansieringskilder Ha en meningsfylt, trygg og rimelig forutsigbar jobb Unngå skandaler og kritikk Andre forhold…

6 Ingredienser i vårt arbeid med prosjekter
Utlysning, henvendelser Møter og veiledning Beslutning og tildeling Oppfølging og rapportering Skape samhold og knytte prosjektene til våre mål og organisasjon Resultat og videreføring

7 Erfaringsdeling Gå sammen to og to og fortell om praksisendring dere har vært med i eller kjenner til. Tre minutter på hver Let etter noe interessant fra noen forhold som… 1) Ideutvikling, 2) Veiledning, 3) Treffe beslutninger, 4) Oppfølging eller rapportering, 5) Resultater, 6) Videreføring

8 Erfaringsdeling Veiledningsposter på sykehuset.
Flere s.pl.studenter på hver post. Nå 10 om gangen. Utfordring: Å få med alle. Skal man kaste uti, eller informere. Kastet oss uti. Få med kontaktsykepleiere og ledelsen og de i postene som ikke har noen definert rolle. Begynne med ide og verdi eller endringer i praksis. Bakgrunn: Hadde en post med masse praktikanter som fungerte godt og ble nedlagt. Men vi fant en kontrakt om at sykehuset skulle ha veiledningsposter. Ble nedlagt likevel, og startet et prosjekt for å få dette ut i vanlige poster. Ikke stud.bemanning – men mange studenter i praksis Utgangspunkt i tvang og press, nå mer frivillig. Mange studenter sammen er læringsfremmende. Er oppdragende ift fagutvikling på postene

9 Erfaringsdeling Veiledning i kommune
Tverrfaglighet og tverretatlighet. Veiledningsgrupper og undervisning Nettverksmøter (Åpne samtaler + Live Fyrand) Systemisk kommunikativ 12 møter / år. Prosessveiledning. Lede nettverksmøter. Motstand: Mange helsearbeidere vil helst snakke med brukeren alene. Etatslederne vil nettverk, men en ”naturlig” motstand overalt, man er vant til å være eksperter og fortelle folk hva de skal gjøre.

10 Erfaringsdeling Familiesenter. Opptrappingsmidler. Nå familier som vi ellers strever med å nå, som kan havne i barnevernet. Masse motstand. Økonomi var på plass. Kommunen ville få til mer forebygging. Tilført nye ressurser til barnevern som likevel jobbet i familiesenter. Bygget rundt åpen barnehage. Mange innvandrere. Ledelsesforankring. Forskningsprosjekt, gir status Psykiatrisk akuttavdeling. Sykehuset forpliktet seg til å tilby klinisk stige til alle sine medarbeidere. I en akuttpost blir det uforutsigbart, så det ble stadig avlyst. Tok heller hele dager og leide inn ekstravakter. Enklere. Alle får 4 hele dager/år. Bruker systematiserende notater og metoder. Eksterne lokaler, får ro. Har evaluert, deltagerne er fornøyde. Klinisk stige krever 200 t. veiledning. Fikk medhold og støtte i avdelingen. Hadde tidligere liten differensiering innen pleiepersonale. Seniorgruppen har nå blitt motor i avdelingen knyttet til etiske dilemmaer og faglig kompetanse.

11 Erfaringsdeling Systematisert veiledning inn i et psykiatriforetak.
Ansatte koordinator for 6 år siden. Systematiserte dette. Jobbet mot foretaks- og avdelingsledere. Tidligere: Enkeltpersonet veiledet faste grupper. Hadde 50 utdannede veiledere, men bare fikk fri til å veillede. Press for effektivisere, trekke tid fra veiledere. Brukte fokuset på kvalitetssikring til å systematisere veiledningen. Rapport etter dette førte til utlysning av 200 % veilederstillinger. Gir veiledning på det daglige arbeidet. Også systematisering i form av veiledning på veiledning, arbeidsverktøy som avtaler, evaluering

12 Berit Ås: Ingenting er så praktisk som en god teori!
Finnes det et kart å styre praksisutvikling etter? Struktur / forankring Smarte agenter (prosjektagentene) Ledelse (forankring) Ideutvikling Breddeforankring i virksomhetene Involvere tjenestebrukere som premissleverandører og aktører Kan man som tildeler / utvikler tilføre noe ekstra her? Er allment kjent nå. Særlig ledelsesforankring vet vi er avgjørende.

13 Eksempel på praksisutvikling
KUP i praksis: Rammebetingelser: Gi litt penger til en del steder som vil lage gode tjenester Utfordring: Hvordan vi kan sikre at litt penger gir mye uttelling? Kommer utenfra, lov å stille spørsmål utenfor ”rammene”

14 Vårt tildelingsarbeid
Begrenset utlysning Hadde et kart over ”Hva er gode tjenester”, utviklet sammen med brukere Brukermedvirkning, nærhet, sammenheng Silte ut de irrelevante, dialog med de relevante, gjerne flere møter Så etter videreføringsmuligheter på langs (i tid) og på tvers (i rom), Etterspurte flere samarbeidspartnere

15 Samholdsarrangement Vi ga penger til smarte agenter, ønsket ringvirkninger lokalt Ønsker: Gjøre prosjektgruppene stolte Skape nettverk mellom ulike prosjekter Gi en gulrot Løsning: Prosjektsamling på Soria Moria Både brukere og ansatte fra alle prosjekter Framlegg og veggavis fra prosjektene Kultur Vardebrenning

16 Prosjektutvikling – noen erfaringer
Uformell kontakt med potensielle prosjektledere spisser prosjektene - men man trenger et godt kart (vi fikk våre kart fra brukervurderinger av vårt felt) innsats i prosjektutviklingen kastet av seg (utenfra-blikket) involvering av tjenestebrukere ga mer kraft og dynamikk i prosjekter Prosjektene utviklet seg fra møte til møte Små innspill kunne gi store forbedringer i prosjektene Resultatoppfølging og rapportering som vanlig Samholds og nettverksarrangement Publisering Videre samarbeid med en del prosjekter


Laste ned ppt "Fra gode ideer til gjeldende praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google