Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra gode ideer til gjeldende praksis Om kvalitets- og kunnskapsutvikling i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra gode ideer til gjeldende praksis Om kvalitets- og kunnskapsutvikling i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra gode ideer til gjeldende praksis Om kvalitets- og kunnskapsutvikling i praksis

2 Rådet for psykisk helse •Paraplyorganisasjon for 25 organisasjoner i psykisk helse-feltet •Brukerorganisasjoner •Fagorganisasjoner/profesjonsorganisasjoner •Universiteter og høyskoler •Humanitære organisasjoner •Politikk •Informasjon •Fagutvikling •Hjerterom - TV-aksjonen oktober 2004

3 Prosjekter i Rådet for psykisk helse •”Endring er først endring når det er endring i praksis” •Lever av prosjekter •Stimulere det som skal bli det neste •Helse- og rehabilitering: Forsknings- rehabiliterings- og forebyggingsprosjekter •Kvalitetsutviklingsprosjektet (KUP 04-08) for psykisk helsearbeid: Delsatsing: KUP i praksis

4 Alt for mye prosjekter? •Burde mer legges som ordinær kvalitetsutvikling innen rammene av ordinær drift? •Hvordan tenker en prosjekt-tildeler? •Hvordan stimulere at ønskede endringer faktisk skjer?

5 Hva styrer praksis? •Tradisjoner •Fagtradisjoner •Faglig utvikling (forskning, teoridannelse, moteretninger etc) •Grunn- og videreutdanninger •Lover, regler, veilleder-dokumenter •Kontakt med brukere, pårørende •Kontakt med andre ”kunder”, for eksempel henvisere, finansieringskilder •Ha en meningsfylt, trygg og rimelig forutsigbar jobb •Unngå skandaler og kritikk •Andre forhold…

6 Ingredienser i vårt arbeid med prosjekter •Utlysning, henvendelser •Møter og veiledning •Beslutning og tildeling •Oppfølging og rapportering •Skape samhold og knytte prosjektene til våre mål og organisasjon •Resultat og videreføring

7 Erfaringsdeling •Gå sammen to og to og fortell om praksisendring dere har vært med i eller kjenner til. •Tre minutter på hver •Let etter noe interessant fra noen forhold som… •1) Ideutvikling, 2) Veiledning, 3) Treffe beslutninger, 4) Oppfølging eller rapportering, 5) Resultater, 6) Videreføring

8 Erfaringsdeling •Veiledningsposter på sykehuset. •Flere s.pl.studenter på hver post. Nå 10 om gangen. Utfordring: Å få med alle. Skal man kaste uti, eller informere. Kastet oss uti. Få med kontaktsykepleiere og ledelsen og de i postene som ikke har noen definert rolle. Begynne med ide og verdi eller endringer i praksis. •Bakgrunn: Hadde en post med masse praktikanter som fungerte godt og ble nedlagt. Men vi fant en kontrakt om at sykehuset skulle ha veiledningsposter. Ble nedlagt likevel, og startet et prosjekt for å få dette ut i vanlige poster. Ikke stud.bemanning – men mange studenter i praksis •Utgangspunkt i tvang og press, nå mer frivillig. •Mange studenter sammen er læringsfremmende. •Er oppdragende ift fagutvikling på postene

9 Erfaringsdeling •Veiledning i kommune •Tverrfaglighet og tverretatlighet. •Veiledningsgrupper og undervisning •Nettverksmøter (Åpne samtaler + Live Fyrand) Systemisk kommunikativ •12 møter / år. Prosessveiledning. Lede nettverksmøter. •Motstand: Mange helsearbeidere vil helst snakke med brukeren alene. Etatslederne vil nettverk, men en ”naturlig” motstand overalt, man er vant til å være eksperter og fortelle folk hva de skal gjøre.

10 Erfaringsdeling •Familiesenter. Opptrappingsmidler. Nå familier som vi ellers strever med å nå, som kan havne i barnevernet. Masse motstand. •Økonomi var på plass. Kommunen ville få til mer forebygging. Tilført nye ressurser til barnevern som likevel jobbet i familiesenter. Bygget rundt åpen barnehage. Mange innvandrere. Ledelsesforankring. Forskningsprosjekt, gir status •Psykiatrisk akuttavdeling. Sykehuset forpliktet seg til å tilby klinisk stige til alle sine medarbeidere. I en akuttpost blir det uforutsigbart, så det ble stadig avlyst. •Tok heller hele dager og leide inn ekstravakter. Enklere. Alle får 4 hele dager/år. Bruker systematiserende notater og metoder. Eksterne lokaler, får ro. Har evaluert, deltagerne er fornøyde. Klinisk stige krever 200 t. veiledning. Fikk medhold og støtte i avdelingen. Hadde tidligere liten differensiering innen pleiepersonale. Seniorgruppen har nå blitt motor i avdelingen knyttet til etiske dilemmaer og faglig kompetanse.

11 Erfaringsdeling •Systematisert veiledning inn i et psykiatriforetak. •Ansatte koordinator for 6 år siden. Systematiserte dette. Jobbet mot foretaks- og avdelingsledere. Tidligere: Enkeltpersonet veiledet faste grupper. Hadde 50 utdannede veiledere, men bare 12-15 fikk fri til å veillede. Press for effektivisere, trekke tid fra veiledere. Brukte fokuset på kvalitetssikring til å systematisere veiledningen. •Rapport etter dette førte til utlysning av 200 % veilederstillinger. Gir veiledning på det daglige arbeidet. Også systematisering i form av veiledning på veiledning, arbeidsverktøy som avtaler, evaluering

12 Berit Ås: Ingenting er så praktisk som en god teori! •Finnes det et kart å styre praksisutvikling etter? •Struktur / forankring •Smarte agenter (prosjektagentene) •Ledelse (forankring) •Ideutvikling •Breddeforankring i virksomhetene •Involvere tjenestebrukere som premissleverandører og aktører •Kan man som tildeler / utvikler tilføre noe ekstra her?

13 Eksempel på praksisutvikling •KUP i praksis: •Rammebetingelser: Gi litt penger til en del steder som vil lage gode tjenester •Utfordring: Hvordan vi kan sikre at litt penger gir mye uttelling? •Kommer utenfra, lov å stille spørsmål utenfor ”rammene”

14 Vårt tildelingsarbeid •Begrenset utlysning •Hadde et kart over ”Hva er gode tjenester”, utviklet sammen med brukere •Brukermedvirkning, nærhet, sammenheng •Silte ut de irrelevante, dialog med de relevante, gjerne flere møter •Så etter videreføringsmuligheter på langs (i tid) og på tvers (i rom), •Etterspurte flere samarbeidspartnere

15 Samholdsarrangement •Vi ga penger til smarte agenter, ønsket ringvirkninger lokalt •Ønsker: •Gjøre prosjektgruppene stolte •Skape nettverk mellom ulike prosjekter •Gi en gulrot •Løsning: •Prosjektsamling på Soria Moria •Både brukere og ansatte fra alle prosjekter •Framlegg og veggavis fra prosjektene •Kultur •Vardebrenning

16 Prosjektutvikling – noen erfaringer •Uformell kontakt med potensielle prosjektledere spisser prosjektene - men man trenger et godt kart (vi fikk våre kart fra brukervurderinger av vårt felt) -innsats i prosjektutviklingen kastet av seg (utenfra-blikket) -involvering av tjenestebrukere ga mer kraft og dynamikk i prosjekter •Prosjektene utviklet seg fra møte til møte •Små innspill kunne gi store forbedringer i prosjektene •Resultatoppfølging og rapportering som vanlig •Samholds og nettverksarrangement •Publisering •Videre samarbeid med en del prosjekter


Laste ned ppt "Fra gode ideer til gjeldende praksis Om kvalitets- og kunnskapsutvikling i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google