Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter Knut Høylie Fagsjef skatt, NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter Knut Høylie Fagsjef skatt, NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter Knut Høylie Fagsjef skatt, NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 1

2 Oppdraget litt mer spesifisert •NARF  Forening for regnskapsførere •RF-bransjen – Et speilbilde av norsk næringsliv? •Skal gå inn på hva vi forventer av våre medlemmer •…og kort om hvordan foreningen bidrar Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 2

3 En liten agenda •Fakta om RF-bransjen •Om posisjonen RF har •Virksomhetskritiske oppgaver •Risiki i RF-bransjen •Hvordan møte disse? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 3

4 Fakta om regnskapsførerbransjen 4

5 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Om RF-bransjen •8.466 autoriserte regnskapsførere (pr 10.02.09) –2.161 er ikke aktive i bransjen (pr 2006) •NARF har 4.900 personlige medlemmer –15 % av medlemsmassen arbeider utenfor bransjen –77 % av omsetningen i bransjen skjer gjennom NARF-byrå (2005-tall) 5

6 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Om RF-bransjen - sysselsatte •Antall årsverk: 11.000 (?) •Årsverk: 0-1: 2.188 byråer 1-5: 1.442 byråer 5-10: 361 byråer96,5 % har færre enn 10 årsverk 10-20: 120 byråer 20-50: 19 byråer > 50: 4 byråer 6

7 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Om RF-bransjen - oppdrag •Antall oppdrag: 276.000 (2005-tall) –Aktive foretak i Norge: 370.000 •5.262 RF har oppdragsansvar –52 (!!!) oppdrag i snitt hver seg 7

8 Kort oppsummering - fakta •RF er involvert i en stor del av norsk næringsliv •Mange oppdrag pr oppdragsansvarlig Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 8

9 Om posisjonen RF har Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 9

10 Benytter din bedrift ekstern regnskapsfører til en eller flere av følgende oppgaver? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 10

11 Betaling MVA, skattetrekk og AGA •80 % utfører betalinger for kunder –35 % betaler for mer enn 50 % av kundene –50 % betaler for mer enn 30 % av kundene •Mangler tall for andre betalinger, men tallet er relativt høyt. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 11

12 Vår bedrift er både fornøyd med og har tillit til nåværende regnskapsfører •Fylke –Flest fornøyd i Aust-Agder (98%) –Færrest fornøyd i Akershus (82%) •Bransje –Små bransjeforskjeller •Størrelse –Synker med bedriftsstørrelse (91% - 83%) n=1007 (2007) 12 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

13 Kort oppsummering - posisjon •Ivaretar sentrale oppgaver for kundene •Ivaretar sensitive opplysninger –Økonomisk status, finansiering og utvikling –Nøkkeltall –Konkurrentanalyser –Strategier –Lønnsopplysninger vedr ansatte •Har en betrodd nøkkelrolle i SMB-markedet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 13

14 Virksomhetskritiske oppgaver Hva er spesielt kritisk for kundene? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 14

15 Kort oppsummering – kritiske oppgaver 1.Utbetaling av lønn til rett tid 2.Fakturering – viktig mht likviditet og tillit 3.Betaling til leverandører – som over 4.Korrekt regnskapsrapportering – grunnlag for riktige beslutninger 5.Korrekt avgifts- og skatterapportering – økonomiske konsekvenser Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 15

16 Risiki i RF-bransjen I lys av KTs risikostyringsforskrift Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 16

17 Risikoområder 1 •”All” produksjon er IT-basert – er svært leverandøravhengig •Transaksjoner automatiseres •…men svært mye registreres fortsatt manuelt •Bransjeomstilling – fra regnskapsproduksjon til regnskapsrådgivning – tar lang tid Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 17

18 Risikoområder 2 •Stor del av kommunikasjonen skjer elektronisk –Med kunder (usikret e-post) –Med banker (nettbanker og via økonomisystem) –Med det offentlige (jf altinn.no) •IT-kompetanse •Outsourcing av IT-drift øker i omfang Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 18

19 Risikoområder 3 •Fagkompetanse – omfattende regelverk og ofte endringer •Få ansatte pr byrå – vanskelig å nyrekruttere •Sprengt kapasitet •Friststyrte arbeidsoppgaver (offentlige oppgavefrister) Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 19

20 Risikoområder 4 •Daglig leder er primært saksbehandler – ikke leder •Bransjen relativt uerfaren med internkontroll •Mangel på ensartede rutiner •Enkelt å underslå kunders midler Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 20

21 Kort oppsummering - risikoområder •Utfordringer knyttet til –Organisering av oppgaver –Kompetanse –Kapasitet –IT-avhengighet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 21

22 Hvordan risikostyre? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 22

23 Byrådrift 1 •Krav: God regnskapsføringsskikk (GRFS) 0 •Skal til enhver tid vurdere behovet for interne rutiner •Skriftlige rutiner, hvis vesentlig •Skal kunne begrunne om opplegget er forsvarlig •Minst én gang årlig foreta en vurdering av vesentlige risiki og interne kontrolltiltak Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 23

24 Byrådrift 2 •Informasjonsbegrensningstiltak •Behandling av dokumentasjon •Program- og maskinvare –Bruksrettigheter –Eget ansvar for at software er oppdatert –Supportavtale –Ekstern IT-leverandør: Krav til innhold i avtale –Viruskontroll –Sikkerhetskopiering, med oppbevaringskrav •Vurdere forsikringsbehov Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 24

25 Byrådrift 3 •Dokumentbasert tilsyn fra KT 2006, 240 største selskaper: –78 % kan dokumentere IT-strategi –84 % gjennomfører risikoanalyse av IT- virksomheten minst årlig –67 % dokumenterer endringer i IT-løsninger –86 % overvåker leveranser fra IT-lev. løpende –53 % har etablert katastrofeplan •38 % av disse har testet katastrofeplanen siste 12 mnd Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 25

26 Oppdragsutførelse 1 •Krav: GRFS 1, 2 og 3 •Uttalelse fra tidligere RF på nye oppdrag •Vurdering kompetanse og kapasitet •Plikt å ha oppdragsavtale, hvor oppdragets innhold er spesifisert •Gjennomgang av kundens interne rutiner som påvirker oppdraget Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 26

27 Oppdragsutførelse 2 •Nærmere krav til utførelse av oppdrag •Regnskap skal avstemmes løpende – bransjens viktigste kvalitetskontroll –Stemmer bokført saldo med reell verdi? •Eget arbeid skal dokumenteres Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 27

28 Oppdragsutførelse 3 •Overordnet internkontroll årlig –Oppdragsavtale à jour –Fullmakter skriftlig dokumentert –Mottak og utsendelse av regnskapsmateriale loggføres –Avstemminger gjennomføres og dokumenteres –Fremdriftslogg ajourføres –Oppdragsdokumentasjonen har pliktig innhold Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 28

29 Oppdragsutførelse 4 •Kontroll av medarbeideres arbeid –Omfang behovsvurderes, men uansett mer enn en gang pr år –Vurdering av medarbeiders kompetanse, kapasitet og erfaring –Vurdering av oppdragsgivers adm. rutiner –Vurdering av oppdragets kompleksitet •Kontroll fra NARF eller Kredittilsynet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 29

30 Oppsummering - risikotiltak •GRFS er godt i samsvar med KTs risikostyringsforskrift •Forskriftskravene bidrar ytterligere –Gir bedre hjemmel for kravene –Større fokus –Formalisering i ledelsen –Dokumentasjon kommer på plass Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 30

31 Hva bidrar NARF med? •Informasjon – web, nyhetsbrev, kurs etc •Utvikler GRFS – arbeider nå med en standard/anbefaling vedr betalingsoppdrag •Kvalitetssikringssystemet KS Komplett –Dokumentsamling med mal for kvalitetsstrategi, rutinemaler, standard oppdragsavtale, brevmaler, avstemmingsskjemaer –Tilpasses risikostyringsforskriften •NARF Quality –Programvare for styring av byrå og regnskapsavdeling –Kommer til sommeren Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 31

32 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 32


Laste ned ppt "Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter Knut Høylie Fagsjef skatt, NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google