Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEDRE LÆRINGSMILJØ PÅ ILA SKOLE Foreldremøte våren 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEDRE LÆRINGSMILJØ PÅ ILA SKOLE Foreldremøte våren 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEDRE LÆRINGSMILJØ PÅ ILA SKOLE Foreldremøte våren 2011

2 Vårt mål er at; Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø fritt for mobbing på skolen. Vi skal; -Drive aktivt forebyggende arbeid -Ha rutiner som avdekker mobbing -Jobbe med problemløsning av mobbesaker. (Med blant annet å følge opp mobbeoffer og mobber) -Sikre et godt samarbeid med foreldre/foresatte -Ha rutiner som sikrer god dokumentasjon

3 Definisjon på mobbing; Kjennetegn på mobbing: Hentet fra Mobbeplan Ila skole 2010 1.Aggressiv eller ondsinnet adferd 2.Adferd som gjentas over tid 3.En viss ubalanse i styrke- og maktforholdet i relasjonen Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i ”Zero, SAF`s program mot mobbing. Lærerveiledning” 2003)

4 Kapittel 9a. Elevenes skolemiljø • § 9a-1. Generelle krav Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom noen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, skal det gripes inn og skoleledelsen skal varsles. Dersom elever eller foreldre ber om tiltak skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

5 Kjennetegn ved en som mobber; Proaktiv aggresjon. Gleden/profitten er makt over andre/opplevelsen av sterk tilhørighet/intimitet til de andre. Ofte gjennomføres denne mobbingen av flere enn en. Kjennetegn: ”Jeg kan se at andre er redd for meg” ”Vi blir bedre venner om vi utestenger en annen”.

6 Hvordan oppdager man at barn mobber? Varselsignaler….. • Det virker som at barnet liker å håne, krenke, herse med, skade eller latterliggjøre andre barn • Barnet har en sterk trang til å dominere og manipulere andre • Barnet er aggressivt, ”frekt”, trassig og i generell opposisjon

7 Hvordan oppdager man at et barn blir mobbet? Når barnet … • Kommer hjem med istykkerrevne eller skitne/våte klær, ødelagte bøker eller har ”mistet” ting uten å kunne gjøre rede for hva som er skjedd • Har blåmerker, skader, kutt og skrammer uten troverdig forklaring på hvordan det er oppstått • Har ofte dårlig appetitt, hodepine eller vondt i magen

8 Hvordan oppdager man at et barn blir mobbet? Når barnet … • Ikke tar skolekamerater med seg hjem og sjelden er sammen med andre elever etter skoletid • Stjeler eller ber om penger • Velger ”ulogiske” veier til skolen • Virker ulykkelig, nedfor, deprimert eller har humørsvingninger • Har urolig nattesøvn • Skolevegring

9 Undersøkelser generelt viser at; • Gutter plager både gutter og jenter • Gutter plager elever i egen og i andre klasser Gutters samværsform er ofte knyttet til aktivitet, derfor vil det være flere arenaer gutter mobber på • Jenter plager hovedsakelig andre jenter • Jenter plager fortrinnsvis i egen klasse I jenters samværsform er ofte relasjonen det viktigste, man er sammen om en aktivitet fordi man vil være sammen. Hentet fra blant annet Elevundersøkelsen, der ca. 320 000 elever hvert år er med, Skolemiljøundersøkelsen i Norsk grunnskole, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008 m.fl.

10 Undersøkelser generelt viser at; • Noen elever er både plagere og offer. De plages ofte av jevnaldrende, men selv plager de yngre barn • Det er like mye plaging i små som store klasser • Det er ofte tilskuere når mobbing foregår og vanligvis er de fleste tilskuerne i mot mobbingen. Den enkelte tilskuer tror at de andre tilskuerne er mer positiv til plagingen enn de i virkeligheten er. De tror at de er alene om å være i mot og tør derfor ikke si stopp.

11 Zeroundersøkelsen 2010  Undersøkelsen er gjennomført for 2.-7.trinn i høst. Resultatet viser at: Noen av elevene uttrykker at de opplever mobbing i friminuttet/i garderoben/i undervisningen/til og fra skolen/på SFO/på fritiden.

12 Mobbe andre Hvor ofte har du dette halvåretAldriSjelden2-3 ganger i mndHver uke eller oftere AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsent mobbet andre elever på skolen?15272,0%4621,8%94,3%41,9% mobbet andre elever på skolen ved å erte dem/kalle dem stygge ting? 14469,2%5225,0%94,3%31,4% mobbet andre elever på skolen ved å isolere/stenge dem ute? 15273,8%4722,8%31,5%41,9% mobbet andre elever på skolen ved å slå, sparke eller dytte dem? 17081,7%2813,5%41,9%62,9%

13 Blitt mobbet Hvor ofte er du dette halvåret blittAldriSjelden 2-3 ganger i mnd Hver uke eller oftere AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsent mobbet på skolen av andre elever?10954,5%6231,0%157,5%147,0% mobbet på skolen ved at du er blitt ertet/kalt stygge ting av andre elever? 10854,3%5829,1%2010,1%136,5% mobbet på skolen ved at du ikke lenger får være med de andre, blitt isolert/utestengt fra andre elever? 12061,2%6533,2%73,6%42,0% mobbet på skolen ved at du er blitt slått, sparketeller dyttet av andre elever? 12161,1%5427,3%136,6%105,1%

14 Trivsel på skolen Tabellen viser gjennomsnittsverdier for trivsel på skolen. Skåringsbredden for trivsel er fra 0 – 4, hvor 0 er at påstanden er usann og 4 er at påstanden er sann. Gjennomsnitt Jeg liker å gå på skolen3,15 Jeg gleder meg til å gå på skolen2,79 Skolen min er en god plass å være3,37 Jeg føler meg trygg på skolen3,42 Jeg føler meg trygg på vei til og fra skolen3,58

15 Vi vet at; • Selv om vi hele tiden jobber med å bekjempe mobbing, er med i programmer som Respekt/Bedre Læringsmiljø, vil det være tilfeller av mobbing. • Vi skal ALDRI gi oss på å bekjempe mobbing i skolen. • Det er fortsatt flere ting vi kan gjøre for at barna kan oppleve større trygghet og trivsel på skolen.

16 Tiltak mot mobbing: -Ha bedre rutiner for observasjon. -Bli bedre på å kartlegge skjult mobbing. • Styrke kompetansen på klasseledelse, relasjonsbygging og arbeid mot mobbing. • Ha fast punkt om mobbing på elevsamtalene og foreldresamtalene.

17 Vi snurrer film DVD, Tips mot mobbing. Del 1 og del 2 http://www.udir.no/Artikler/_Satsingsomrader/_MMM/_Tips- mot-mobbing/Foreldre-mot-mobbing-filmen/ Annet: Generell info om bedre læringsmiljø og arbeid mot mobbing, finnes på www.udir.no og http://saf.uis.no/www.udir.nohttp://saf.uis.no/ Anbefalt litteratur: Roland, E. (2007) Mobbing. Håndbok for foreldre. Stavanger: Rebell forlag Olweus, D og Solberg, C. (1997) Mobbing blant barn og unge: Informasjon og veiledning til foreldre. Oslo: pedagogisk forum Nettressurs: Stopp mobbing! Gode råd til foreldre (fug.no) Film om digital mobbing (Barnevakten.no) Skoleturne om digital mobbing www.brukhue.nowww.brukhue.no

18 Vi ønsker at dere foreldre bidrar til støtte gjennom: -Foreldre uttrykker tydelig overfor sine barn at de er i mot mobbing (forskning viser at dette er forebyggende) -Foreldre omtaler skolen positivt -Slår ned på baksnakking av andre elever • Kommer med forslag på hva mer dere kan bidra med.

19 Eksempler på spørsmål til drøfting 1. Hva gjør du hvis; -ditt barn forteller om andre barn som blir mobbet på skolen? -du merker at noen barn ikke lenger kommer hjem til dere på besøk? -barnet ditt ikke lenger vil gå sammen med de faste til skolen? -du har mistanke om at ditt barn deltar i mobbing? 2. Hvordan synliggjør du for barnet ditt at dere er imot mobbing? 3. Hva er lurt å snakke med ungene om i forhold til forbygging av mobbing?


Laste ned ppt "BEDRE LÆRINGSMILJØ PÅ ILA SKOLE Foreldremøte våren 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google