Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekstreklameutvalget Norsk Redaktørforening Utvalgsmøte 25.10.2011 Versjon med oppdaterte notater gjort under møtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekstreklameutvalget Norsk Redaktørforening Utvalgsmøte 25.10.2011 Versjon med oppdaterte notater gjort under møtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekstreklameutvalget Norsk Redaktørforening Utvalgsmøte 25.10.2011 Versjon med oppdaterte notater gjort under møtet

2 Dagens innhold Konstituering av arbeidet: • Deltakerne • Mandatet • Formål: Hva vi skal levere? • Arbeidsform og møter Temaer i dette første utvalgsmøtet: • Mandatet – hva er oppgaven? • Rapport – skisse til disposisjon • En plan for kartlegging og eksempler

3 Deltakerne Utvalgets medlemmer: Trine Eilertsen, sjefredaktør Bergens Tidende (leder), Trine.Eilertsen@bt.no, 91317298 Trine.Eilertsen@bt.no Lars Kise, ansvarlig redaktør Varden, Lars.Kise@varden.no, Lars.Kise@varden.no Gunnar Stavrum, sjefredaktør/adm. dir. Nettavisen, gunnar.stavrum@nettavisen.no, gunnar.stavrum@nettavisen.no Jo Randen, kultur- og magasinredaktør Dagbladet, Jo.Randen@dagbladet.no, Jo.Randen@dagbladet.no Pål Nedregotten, konst. utviklingsredaktør, A-Pressen, pal.nedregotten@apdm.no, pal.nedregotten@apdm.no Ine Thereze Gransæter, prosjektredaktør Aller Internett, itg@allerinternett.no, 45271900 itg@allerinternett.no Støtte for utvalget: Jens Barland, medieforsker, jens.barland@media.uio.no, 90169580jens.barland@media.uio.no Nils E. Øy, NR gen. sekr., nils.oy@nored.no, 90550324nils.oy@nored.no Arne Jensen, NR ass. gen. sekr., arne.jensen@nored.no, 90778747arne.jensen@nored.no Si fra hvis noen titler og navn er feil, suppler gjerne tlf.

4 Arbeidsform og møter • Møte 1: tirsdag 25. oktober 2011 – om mandat og arbeidsform – hvordan skaffe det vi trenger til arbeidet • Møte 2: onsdag 11. januar 2012 kl 13-15 – om våre data: beskrive problemstillingene – velge eksempler som drøftes • Møte 3: onsdag 29. februar 2012 kl 13-15 – om våre forslag: hva vi mener er de viktigste utfordringene, og relevante løsninger på disse • Møte 4?: – hvis vi trenger mer arbeidstid sammen • Deadline: 1. april 2012 leveres ferdig rapport til NR-styret

5 Mandatet • NR-styret setter ned en arbeidsgruppe som skal se på nye utfordringer på tekstreklame-området: • Arbeidsgruppen skal kartlegge forekomst og omfang av nye former for tekstreklame og nye gråsoner i området mellom redaksjonelt innhold og reklame, særlig i nye formater og plattformer. Gruppen skal på bakgrunn av den registrerte utvikling vurdere behovet for eventuelle endringer i Norsk Presseforbunds tekstreklameplakat. • Levere sin rapport til NR-styret innen 1. april 2012. Slik teksten er formulert i NR-styrets vedtak

6 Mandatet – hva er oppgaven? • Finne nye former for tekstreklame • Finne nye gråsoner • Kartlegge forekomst og omfang • Særlig i nye formater og plattformer • Vurdere endringer i Tekstreklameplakaten

7 Formål: Hva vi skal levere? • Rapport = vi skal produsere tekst • Rapport: hva er formålet med den? – Forslag om endringer i TRP? – Skape debatt – Spre kunnskap – Konfrontere, krige for idealer – Vise smarte løsninger for nye inntekter – …

8 Notater om eksempler på nye problemområder (1) • Temabilag på nett • Sponsing • Ikke-redaksjonelle tjenester som vokser i kraft av redaksjonell trafikk • Webshop og klubbkonsepter, som også skal bygge opp under et redaksjonelt produkt • Konkurranser • Kontekstuell annonsering – hvor langt skal den gå? Hvor langt ned i seksjoneringen skal man gå mht til å selge annonser? Hvor spisset? Hvor integrert er annonsene? Hvor intelligent er utvalget? Vi har en verdikjede der relevant plassering er viktig for annonseinntektene. Selgerne ønsker å koble sitt budskap så godt som mulig ift. målgruppe. Hvis ikke de får kjøpt dette av oss, så kjøper de denne plasseringen gjennom Google eller andre. – Eksempel: ”Sprek” i Media Norge med faste annonser fra G-sport: Hvor mye skal de vite om reportasjeplanene, slik at de kan plassere relevante annonser? Tilsvarende: Hvor mye om det redaksjonelle innholdet skal annonsørene vite noe om? • Utenlandske konkurrenter (og deres praksis) påvirker oss mer på nett. • Bokanmeldelser med kjøpeknapp (annonsemerket), som lenker til bokhandel på nett. Musikkanmeldelse, der man kan høre musikken, via lenke til Spotify (ikke annonsemerket). Gråsone: Skal berike stoffet. • Lenker ifm. produktomtaler. (når vi ikke kan ha det, så gis den trafikken bort til Google) På denne og følgende sider er det notert fortløpende fra diskusjonen:

9 Notater om eksempler på nye problemområder (2) • Annonser som etterligner redaksjonelle bilag. (Hvem har høyest troverdighet av f.eks. HiFi-klubbens reklamebilag om slikt utstyr enn tilsvarende redaksjonelt bilag?) • Produktomtale: Hvor langt går man i informasjon om kjøpssted, pris osv. • Digitale julekalendre: Rent markedstiltak, men som legges inn i redaksjonelt område. • Hva er konkurranseområdet? Google og deres plassering av annonser. • Hva er opprinnelsen til hva man ville hindre med tekstreklameplakaten? Hvordan kan det oversettes til dagens etikk? Avsporing å gjøre dagens verdikjede ineffektiv. • Merking: Hvordan merke? Hva er tilstrekkelig? • Kobling: Lett å stemple noe som kobling. Kontekstuell plassering er ”maskinell kobling” som ikke inkluderer redaksjonelle vurderinger. Dette er det Google og FB lever av nå. Hva betyr ”kobling” i 2011? • På nett: Her er det så mange andre aktører med annen konkurransesituasjon, en annen virkelighet. Jo ”renere” vi er, jo mer tar konkurrentene av vårt marked. Og nettbrukerne har også andre forventninger på nett. • Sponsing av reportasjeutgifter, f.eks. ved reisereportasjer. Selv om vi har praksis for ikke å ta imot slik sponsing, så vet vi ikke hva frilansere gjør. Alternativt kan vi skrive i teksten at Star Tour har betalt reisen. • Bloggere: De har stor troverdighet når de for eksempel skriver at ”denne buksa er fin” selv om de kanskje har fått buksen gratis fra selger.

10 Notater om eksempler på nye problemområder (3) • Plassering av annonser som bare kommer sammen med positivt stoff om et navn. Slike annonser kan kjøpes i dag. Er det OK så lenge journalisten ikke har kunnskap om dette? • Etikk om informasjonsflyt, der man i samme hus kan håndtere ulike interesser samtidig – sammenligne det som skjer i mediehus med f.eks. meglerhus og advokater – Integritet og troverdighet. Hvordan oppfatter leserne f.eks. plassering av annonser. • Samarbeidspartnere: Stillingspanel, hvor langt kan vi gå i slikt samarbeid mht. betaling osv. • Bil-stoff: Vi skriver mer om biler enn det leserne er interessert i, fordi det er mange annonsører som har interesse i dette. • Annonse: Jo større andel som er annonseinntekter, jo mer utsatt er vi i disse problemstillingene. • Lesere / annonsører. • Innholdsprodusenter på nett: Mye mer mangfoldig på nett enn på papir, f.eks. bloggere og annet ikke-journalistisk produsert innhold. Dette lager en mer kompleks situasjon for innhold på nett, sammenlignet med papir.

11 Notater om eksempler på nye problemområder (4) • Konsernenes plassering av annonser, redaktørvurderingene gjøres sentralt i konsernene. Gråsoner. I konsernene sitter noen og tar redaktørbeslutninger på vegne av ”alle sine aviser”, kanskje uten å ha mandat? Spesielt aktuelt for nett. • Bilag, annonsebilag, som på alle måter etterligner et redaksjonelt utseende

12 Rapport – skisse til disposisjon 1: Sammendrag 2: Innledning 3: Mandat 4: Referanser til annet arbeid 5: Nye former for tekstreklame 6: 7: Konklusjoner og forslag Mer detaljert versjon - neste side

13 Rapport – skisse til disposisjon 1: Sammendrag 2: Innledning • Hvorfor er dette aktuelt nå? Helt kort forhistorien til dette arbeidet Om nett 3: Mandat • Hva er oppgaven? • Våre presiseringer og avgrensninger • Om arbeidsform 4: Referanser til annet arbeid • Opprinnelsen, historien • Oversikt over tidligere arbeider, inkl. litteratur • Definisjoner, begreper… • Hovedpunkter i utvikling/konflikter i senere tid • Status/erfaringer/arbeider fra Norsk Presseforbund/PFU + Sverige og Danmark 5: Nye former for tekstreklame • Medieutviklingen • Hva er de mest aktuelle nye problemstillingene/gråsonene? • Eksempler, drøfting av disse 6: Hvordan kan nye problemstillinger håndteres? • Norsk Presseforbund/PFU: Tekstreklameplakaten • Andre aktører med andre virkemidler (presseorg., politisk, myndigheter, markedet) • Fagrøkt, debatt • Kritisk journalistikk om medienes praksis (VVP 1.4.) 7: Konklusjoner og forslag • Sammendrag + evt. forslag til TRP-endringer Vi starter umiddelbart med å skrive tekster her jfr. denne disposisjonen

14 Referanser til annet arbeid • Opprinnelsen, historien – Brurås 1997 «Journalister til salgs» + GBJ 1999 • Oversikt over tidligere arbeider, inkl. litteratur – 2008: Sundvor ”Forbrukarjournalistikk” – 1999: Bodahl-Johansen ”Tekstreklame er selve arvesynden” i NRs årbok s. 157-174 – Barland: UiB-artikkel om Vektklubb, inkl. tekstreklamekonflikten i 2005 • Hovedpunkter i utvikling/konflikter i senere tid – 2011: Øy ”Tredve tekstreklamesaker i PFU 2000-2011” – 2011: MBLs avgrensningsutvalg (mva. for el. red. tjenester) • Status/erfaringer/arbeider fra Norsk Presseforbund/PFU + Sverige og Danmark – DK: ”Berlingske Medias lokalaviser idømt bøde for skjult reklame” + ”B.T.’s webannonce var forklædt som skjult reklame” – S: ”Riktlinjer mot textreklam - TU:s checklista” + Phalén: ”Lokala gratistidningar med redaktionell klass ” + ”Litteraturliste” til rapportens avsnitt 4:

15 Oppgaver til neste møte: • Notater fra møtet distribueres: JENS • Utkast til kategorier for problemområder: JENS • Finne eksempler som illustrerer problemstillingene: ALLE (Jens lager oppgavefordeling) • Komplettere litteraturen og gjøre den tilgjengelig: NILS • Lese litteraturen: Det er lov å være selektiv, alle behøver ikke lese alt: ALLE • Sverige: Mer bakgrunnsinformasjon, særlig fordi Tidningsutgivarna (www.tu.se) har mye om textreklam: TRINEwww.tu.se

16 Eksempler • Temabilag i nettaviser (fra Lars) • … Denne vil bli oppdatert etter hvert:


Laste ned ppt "Tekstreklameutvalget Norsk Redaktørforening Utvalgsmøte 25.10.2011 Versjon med oppdaterte notater gjort under møtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google