Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektivt arbeid i lærergruppene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektivt arbeid i lærergruppene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektivt arbeid i lærergruppene
”Gruppeledelse arv eller miljø?” 13. Juni 2012 Nina Grini

2 Kommune gruppe PPT Nettverk Skole eier Arbeids gruppa Lærer gruppe Lærer

3 The human side of entreprise
“The effectiveness of organizations could be at least doubled if managers could discover how to tap into the unrealized potential present in their workforces.” (Douglas McGregor, 1960)

4 Hva skal lærerne gjøre i lærergruppa?
gjennomføre en analyse på en opplevd utfordring forståelse av de faktorer som utløser, påvirker og opprettholder atferds- og læringsproblemer i skolen finne tiltak som kan settes inn for å forhindre faktorene fra å opprettholde problemet og evaluere resultat EN STRATEGI FOR PROBLEMLØSNING

5 Lærergruppa - et sted midt i mellom?
En gruppe? Et team?

6 Definisjon av en gruppe
”En gruppe er mer enn to personer som er gjensidig avhengig av hverandre og bevisst samhandler for å nå et mål. Over tid utvikles felles normer og roller i gruppa” Størrelse, roller, tid, felles mål, gjensidig avhengighet, normer og verdier (Giddens 1993, Douglas 1995, Gjøsund &Huseby 1998, Svedberg 2000,)

7 Team eller ikke, avgjøres ved:
«…arbeidsgruppen har felles mål og oppgaver som medlemmene er avhengige av hverandre for å oppnå» (se Hackman 2002, Bang 2008, Thompson 2008) «Et godt team har også en gjennomtenkt sammensetning, hvor teammedlemmene har komplementær faglig og sosial kompetanse» (SINTEF, læringsledelse 2010)

8 Team: - et antall mennesker satt sammen for å ha en funksjon i kraft av sine individuelle egenskaper i teamet teamet har en spesifikk struktur teamet er et komplementært hele ingen resultat kan tilskrives et teammedlem alene

9 Hvordan defineres et effektivt team?
” Et team er en gruppe på mindre enn tjue deltakere som er gjensidig avhengig av hverandre og bevist samhandler for å nå et mål. Over tid utvikles det felles normer og roller i teamet. Strukturen i teamet er designet slik at dets medlemmer arbeider som komplementære deler av et sammensatt hele” (Adair 1986,Woodcock 1989, Katzenbach & Smith 1993, Strandgaard og Van Haugen 1996,Douglas 1983/1995)

10 Faktorer som man bør ha fokus på for å få til et effektivt lærergruppe arbeid
DETTE KAN MAN TRENE PÅ Åpen kommunikasjon Normer og verdier Miljø Medlemskap Tid Størrelse Teamledelse Tillit Fleksibilitet Konflikt Roller Stress Konformitet Mål

11 Gruppeleder`n med stor G - finnes han eller hun?
Systematisk Til å stole på Diskret Pålitelig Positiv Realistisk En god lytter Tilgjengelig Flinke til å håndtere endringer Ikke dømmende Omgjengelig Støttende Respektert av alle kolleger Åpensinnet

12 Metoden for lærerne er gruppearbeid
Rektor PPT Har Dialog Reflekterer Utfordrer Støtter Lytter Gi konstruktiv kritikk Meta kogniserer Gruppeleder Lærer gruppa Skole koordinator

13 Implementeringsplanen etterspør begrunnelser for…
sammensetning av deltakere i LP-gruppene: «Vår skole består av tre baser, og jeg har vært opptatt av at gruppene skulle settes sammen på tvers av basene, de som arbeider tett sammen til daglig ikke skal være på samme gruppe. Har også lagt vekt på variasjon i erfaring, alder og kjønn. valg av gruppelederne: «Gruppelederne er valgt ut fra personlige egenskaper, og ut deres tidligere erfaringer med veiledning – kollegaveiledning…»

14 Lærergruppeleders ansvar
Se til at det er framdrift i gruppas arbeidet Sørger for framdrift på sakene Sørger for at arbeidet gjennomføres i samsvar med fasene og prinsippene i LP-modellen Formidle mellom gruppa og skolens arbeidsgruppe Har fokus på og drøfter den interne kommunikasjonen i gruppa med de andre deltakerne Stimulere til bruk av kunnskapsheftet Sørge for kunnskapsoverføring til arbeidsgruppa og tilbake STØTTE FRA REKTOR , skolekoordinator og PPT

15 Effektive lærergrupper
Konformitet Tillit Åpen kommunikasjon Roller Mål Miljø Tid Normer og verdier Medlemskap Fleksibilitet Størrelse Gruppeledelse Konflikt stress

16 Lærergruppe ledelse ”…en teamleder skal stå for gruppens strategi og fremgangsmåte..” ”En god gruppeleder skal delegerer oppgaver som en hjelp til å oppnå eller utvikle, har evnen til å gi og motta lojalitet. Lederen må være åpen for andres behov, håp og integritet og prøve å gjøre teamet til et positivt og givende arbeidsfellesskap” (Woodcock, 1989)

17 Konflikt ”Konflikter kan betraktes som sannhetens øyeblikk i
relasjonen mellom to parter. De kan bære spiren til et destruktivt resultat eller spiren til et tettere og mer utbytterikt samarbeid” ( Strandgaard og Van Haugen, 1996) Felles mål før egne mål Holdningen til begrepet konflikt (SAK og RELASJON) Et utviklingspotensial – erfaringen ved å komme igjennom (Harvey 1994)

18 Konformitet Det er teamet som skaper resultatene, det er ikke du
Teamets ide avhenger av individets kunnskap Hva er en teambeslutning? - at et enkelt medlem kan leve med den beslutning som teamet har tatt, og at medlemmet vil gjøre det som kreves av henne i forhold til denne beslutningen Lytte til de kreative ideene Pass opp for ”group think”

19 Normer og verdier Norma – ”det rette” Sosiale normer
”implicit rules and expectations that dictate what we ought to think and how we ought to behave” (Atkinson & Atkinson, 1996) Hvordan skal vi oppføre oss her hos oss? Hva snakkes om? Hva snakkes ikke om?

20 Tillit ”The building of trust should be a key to any team. Trust is the glue that keeps the members team together” (Dyer, 1995) ”Troen på at ord skal bli til handling” Risiko – ”Å gi og få eller ta”

21 Åpen kommunikasjon Hvert medlem må kunne komme med sine synspunkter.
Feedback (konstruktiv feedback) Lytte aktivt Ta sjanser Gjøre feil Tillater evaluering og revidering Dialoger. Dialektikk; ”Metode til gjennom samtale å søke å løse et problem”(Stigen, 1986)


Laste ned ppt "Effektivt arbeid i lærergruppene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google