Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase Presentasjon fra arbeidet 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase Presentasjon fra arbeidet 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase Presentasjon fra arbeidet 2012

2 2 Mål for arbeidet Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig innovasjonssenter er å skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon i samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlige og private utviklingsaktører. Viktige delmål er å: •Gjøre Midt-Norge best i Norge til å «sette kunnskap i arbeid» •Skape en felles «inngangsdør» for hele kunnskapsmiljøet i Trondheim –for kunnskapsintensivt næringsliv; regionalt, nasjonalt og internasjonalt –for forskning, undervisning og studenter –i inngrep med store satsinger for å løse globale utfordringer •Bli internasjonalt ledende innen kompetanse på innovasjon som prosess og som fenomen.

3 3 Organisering Prosjekteier Prorektor Johan Hustad ProsjektledelseProsjektdirektør Inge Fottland SekretariatThorleif Eriksen, Faveo Prosjektledelse AS Tone Merethe Aasen, NTNU Samfunnsforskning AS Camilla Prytz, rektors stab for nyskaping, NTNU Referansegruppe - lederBente A Ingebrigtsen, NTNU Samfunnsforskning AS - medlemmer Karl Klingsheim, TTO/NTNU Torkel Ystgaard/Randi Torvik, SIVA Jon Uthus, NHO Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim Sigmund Kvernes, SINTEF Børge Beisvåg, Strategisk næringsplan i Trondheimsregionen Snorre Glørstad, Trondheim kommune Espen Gressetvold, HiST, avdeling TØH Arild Smolan, HiST Monica Rolfsen, NTNU IØT

4 4 Idé og konseptfase: Mandat for sekretariat og referansegruppe Sekretariat / referansegruppe skal gjennomføre en prosess som grunnlag for fastsettelse av konsept for et Innovasjonssenter. Prosessen omfattet: I.Kartlegging og beskrivelse av aktuelle interessenters behov og mulige roller ift. Innovasjonssenteret, med fokus på eksterne interessenter. II.Evaluering av vellykkede internasjonale konsepter for innovasjons- /framtidssenter opp mot interessentenes behov III.Etablering av en ambisiøs visjon for Innovasjonssenteret IV.Begrunnet beskrivelse av forslag til konsept, med anbefaling om veien videre.

5 5 Trondheim – verdens beste sted å sette kunnskap i arbeid «Tiltrekning – Tilgang – Akselerasjon» Senteret skal representere et nasjonalt innovasjonsløft for privat og offentlig sektor gjennom å: –tiltrekke kunnskapsrike mennesker og spennende næringsliv, og bidra til at de blir værende –gi tilgang til den beste kompetansen, uavhengig av hvor den befinner seg –akselerere innovasjonsprosesser

6 6 Hvem ble spurt? Oppsummering av informasjonsinnhentingen VirksomhetKontaktperson Store bedrifter Statoil (forskningssenter)Karl Johnny Hersvik SiemensOtto Frøseth NTEHåvard Belbo Det norskeHans Konrad Johansen Trønderenergi (påtroppende)Ståle Gjersvold Modne SMB TrondheimsregionenBørge Beisvåg CavotechGeir Paulsen “Spin off” SMB TTOKarl Klingsheim Boost CommunicationØystein Skiri VerdandeFrode Sørmo Offentlige KSTrude Andresen og Åshild Willersrud Trondheim KommuneMorten Wolden, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg STFKIda Munkeby Andre NHO (og Norsk Industri, Abelia) Daniel Ras-Vidal, Tore Myhre, Bjørn Løvlie (Abelia), Jørn Sund Henriksen, Gunnar Jordfald (Norsk Industri) SIVAHarald Kjeldstad VentureJan Biti, CoFounder NTNUBerit Kjeldstad / Torbjørn Digernes NTNU IØTMonica Rolfsen, Ann-Charlott Pedersen NTNU (stab for nyskaping)Jon Kummen

7 7 Elementer i et Innovasjonssenter Et spennende fremtidshus – og et utstillingslokale for forskning

8 8 Tematiske satsingsområder? F.eks. demografiutfordringen - helse og omsorg F.eks. storbyenes utfordringer F.eks. klimautfordringen

9 9 • Mulighetsrapport ferdigstilt • Møter med noen aktuelle bygg-ansvarlige foretatt • O- sak forelagt NTNU styret • NTNUs eiendomsavdeling jobber med rammesøknad, reguleringsplan og finansielle muligheter • Intensjonsavtale med HIST på plass • Studenter på arkitekturkurset trippel arkitektur har laget tolkninger og skisser som grunnlag for videre arbeid • Videre prosess • Skaffe «leietakere og bygg-ansvarlig» • Konseptutvikling sammen med interessenter • Styresak på NTNU i desember Nytt innovasjonssenter

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Fremover i relasjon til Elgsetergt. •Innovasjonssenteret –Konseptstudie sammen med eksterne interessenter –Ekstern finansiering. eierskapsmodeller og økonomi –Byggansvarlig og organisering –Operasjonalisering •Studentersamfunnet –Arkitektur, kunst, musikk –Del av vedtatt Campusplan –Skisse-/Idestadiet - Gruppe i arbeid blant brukere og eiere •Campusutvikling –Nye initiativ! Må da evt. se på nytt med muligheter inkl Entra, TA- bygget, Sorgenfri etc som kan få større betydning for NTNU. –Presisere styrevedtaket om to-campusløsning


Laste ned ppt "1 NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase Presentasjon fra arbeidet 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google