Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-bedrift …og stolt av det!!! 10.09.2013 Therese Johannesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-bedrift …og stolt av det!!! 10.09.2013 Therese Johannesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-bedrift …og stolt av det!!! 10.09.2013 Therese Johannesen

2 Caverion Therese Johannesen Erfaring HMS-konferanse EL&IT 10.09.20132  2010-2013 Caverion Norge AS – HMS-koordinator  2000-2004 Naturgass Vest AS (nå Gasnor) – Prosjektleder  1996-1999 Esso Norge – Kassadame  1997-1997 Global Alliance – Third World Trainee, Ghana West Africa  2010-2013 Caverion Norge AS – HMS-koordinator  2000-2004 Naturgass Vest AS (nå Gasnor) – Prosjektleder  1996-1999 Esso Norge – Kassadame  1997-1997 Global Alliance – Third World Trainee, Ghana West Africa Utdannelse Utdannelse  2005-2009 Høyskolen i Bergen - Autorisert Ergoterapeut  1999-2000 University of Ulster, Northern Ireland – International Business Studies  1998-1999 University of Central England – Økonomi og Adm.  1997-1998 BI Bergen - Markedsøkonomi  2005-2009 Høyskolen i Bergen - Autorisert Ergoterapeut  1999-2000 University of Ulster, Northern Ireland – International Business Studies  1998-1999 University of Central England – Økonomi og Adm.  1997-1998 BI Bergen - Markedsøkonomi

3 Caverion. HMS-konferanse EL&IT 10.09.20133

4 Caverion Hva er ergoterapi? Kjernekompetanse HMS-konferanse EL&IT 10.09.20134

5 Caverion Ergoterapi og arbeidshelse Tilrettelegging av aktiviteter •Gjennomfører ergonomiske risikovurderinger og foreslår relevante tiltak •Bidrar i organisering og struktur av arbeidsdag Endring av omgivelser Initierer, forankrer, planlegger, gjennomfører og evaluerer arbeidsmiljøtiltak med vekt på det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet Utvikling av individets mestring •Forebygger definerte arbeidsrelaterte helseutfordringer i forbindelse med psykisk helse og rus, muskel- og skjelettplager •Arbeider målrettet med faktorer som påvirker helse •Undersøker og vurderer ressurser og arbeidsevne Deltakelse og inkludering •Arbeider med helsefremmende og forebyggende prosesser i arbeidsmiljøet, inkludert fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold •Anvender IA-avtalen og er en løsningsorientert part i lokalt IA- arbeid HMS-konferanse EL&IT 10.09.20135

6 Caverion Helsefremmende arbeidsplass WHO HMS-konferanse EL&IT 10.09.20136  Definerer en helsefremmende arbeidsplass som et sted der alle arbeider målrettet mot en felles visjon om å fremme ansattes helse og velbefinnende. Det europeiske nettverk for helsefremmende arbeidsplasser  Definerer helsefremming på arbeidsplassen som: ”the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work”.  For å oppnå dette kreves en kombinasjon av at arbeidets organisering og omgivelser forbedres, at det tilrettelegges for ansattes aktive deltakelse i helseaktiviteter og at det oppmuntres til personlig utvikling.  Definerer helsefremming på arbeidsplassen som: ”the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work”.  For å oppnå dette kreves en kombinasjon av at arbeidets organisering og omgivelser forbedres, at det tilrettelegges for ansattes aktive deltakelse i helseaktiviteter og at det oppmuntres til personlig utvikling.

7 Caverion Ergoterapi og de 7 grunnprinsippene for helsefremmende arbeid Helhetssyn på helse Det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige ses i sammenheng. Helhetssyn på helse Det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige ses i sammenheng. HMS-konferanse EL&IT 10.09.20137 Myndiggjøring Handler om å legge til rette for at individer eller samfunn kan få egen makt over personlige, sosio- økonomiske og miljøfaktorer som påvirker helsen. Myndiggjøring Handler om å legge til rette for at individer eller samfunn kan få egen makt over personlige, sosio- økonomiske og miljøfaktorer som påvirker helsen. Deltakelse Deltakelse handler om at den eller de det angår skal involveres på alle nivå når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering. Deltakelse Deltakelse handler om at den eller de det angår skal involveres på alle nivå når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering. Sosial likhet og rettferdighet For å nå dette målet må ulikheter i dagens helse reduseres, og det må legges til rette for at folk får like ressurser og muligheter for å ta ut sitt helsepotensiale. Sosial likhet og rettferdighet For å nå dette målet må ulikheter i dagens helse reduseres, og det må legges til rette for at folk får like ressurser og muligheter for å ta ut sitt helsepotensiale. Intersektorielt og multistrategisk arbeid Intersektorielt: å initiere samarbeid med relevante virksomhetsområder og sektorer. Multistrategisk: å kombinere ulike tilnærminger som policyutvikling, lovendringer, organisatoriske endringer, samfunnsutvikling, utdanning og kommunikasjon. Intersektorielt og multistrategisk arbeid Intersektorielt: å initiere samarbeid med relevante virksomhetsområder og sektorer. Multistrategisk: å kombinere ulike tilnærminger som policyutvikling, lovendringer, organisatoriske endringer, samfunnsutvikling, utdanning og kommunikasjon. Bærekraft/vedvarenhet

8 Målgruppe

9 Caverion Caverion avdeling Oslo Avdeling Oslo Service  Antall ansatte195 stk  Teknikere 145 stk  Servicebiler130 stk  Funksjonærer 55 stk HMS-konferanse EL&IT 10.09.20139  Fagområder  Ventilasjon/Kjøling  Rør  Elektro/Nødstrøm  AV  Sikkerhet/Brann  Telecom  Fagområder  Ventilasjon/Kjøling  Rør  Elektro/Nødstrøm  AV  Sikkerhet/Brann  Telecom Avdeling Oslo Prosjekt  Antall ansatte240 stk  Montører 195 stk  Funksjonærer 45 stk  Fagområder  Ventilasjon/Kjøling  Rør  Elektro  Sikkerhet/Brann  Fagområder  Ventilasjon/Kjøling  Rør  Elektro  Sikkerhet/Brann

10 Individuell oppfølging

11 Caverion.. HMS-konferanse EL&IT 10.09.201311

12 Caverion IA-fundamentet: Systematisk oppfølging av sykemeldte  Kursing av ledere i sykefraværsoppfølging  Etablering av rutiner som gjelder ALLE ansatte  Informasjon til alle ansatte om hva bedriften tilbyr de ansatte ved sykefravær, samt hva som kreves av de ansatte.  Nettbasert sykefraværsoppfølgingssystem  Sikrer oversikt  Sikrer at de ansatte får hjelp  Sikrer at de lovpålagte oppgavene utføres  Kursing av ledere i sykefraværsoppfølging  Etablering av rutiner som gjelder ALLE ansatte  Informasjon til alle ansatte om hva bedriften tilbyr de ansatte ved sykefravær, samt hva som kreves av de ansatte.  Nettbasert sykefraværsoppfølgingssystem  Sikrer oversikt  Sikrer at de ansatte får hjelp  Sikrer at de lovpålagte oppgavene utføres HMS-konferanse EL&IT 10.09.201312

13 Caverion Praktiske eksempler på bruk av IA-virkemidler ved individuell oppfølging BHT-tilskudd Varsleravtale Første fraværsdag Ifm oppfølgingsplan Dialogmøte 1 BHT-tilskudd Varsleravtale Første fraværsdag Ifm oppfølgingsplan Dialogmøte 1 HMS-konferanse EL&IT 10.09.201313 Unntak fra arbeidsgiveransvar Kronisk syke/ gravide trenger flere egenmeldingsdager. Samtidig får bedriften refundert kostnaden fra 1. fraværsdag. Unntak fra arbeidsgiveransvar Kronisk syke/ gravide trenger flere egenmeldingsdager. Samtidig får bedriften refundert kostnaden fra 1. fraværsdag. Bedriftsintern omskolering Eksempel «Jonas» Bedriftsintern omskolering Eksempel «Jonas» Tilretteleggingstilskudd  Tekniske hjelpemidler  Avlastningsvikar Tilretteleggingstilskudd  Tekniske hjelpemidler  Avlastningsvikar Raskere tilbake – Spesialisthelsetjenesten Hver helseregion har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Omfatter forundersøkelser, operasjoner og rehabilitering Raskere tilbake – Spesialisthelsetjenesten Hver helseregion har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Omfatter forundersøkelser, operasjoner og rehabilitering Raskere tilbake - NAV Nav-kontorene i de ulike fylkene har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Gjelder både fysisk og psykisk helse. Raskere tilbake - NAV Nav-kontorene i de ulike fylkene har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Gjelder både fysisk og psykisk helse.

14 Forebygging av helserelaterte plager

15 Caverion Borders? I have never seen one …but I belive they exist in the minds of some people. Thor Heyerdahl HMS-konferanse EL&IT 10.09.201315

16 Caverion Eksempler på helseforebyggende IA-Prosjekter periode 2010-2013 Fysisk helse HMS-konferanse EL&IT 10.09.201316  Verneskoprosjektet  Hørselvernprosjektet  Verktøykasseprosjektet  Stylteprosjektet  Innføring av variasjon ved el-tavlearbeid  Innføring av variasjon ved arbeid med veggkanaler  Reduksjon i belastning ved håndtering av kumlokk  Reduksjon av belastning ved håndtering av tungt utstyr  Verneskoprosjektet  Hørselvernprosjektet  Verktøykasseprosjektet  Stylteprosjektet  Innføring av variasjon ved el-tavlearbeid  Innføring av variasjon ved arbeid med veggkanaler  Reduksjon i belastning ved håndtering av kumlokk  Reduksjon av belastning ved håndtering av tungt utstyr Psyko-sosial helse  Antimobbekampanje  Stopp seksuell trakassering  Stressmestringskurs  Akan-kampanje  Antimobbekampanje  Stopp seksuell trakassering  Stressmestringskurs  Akan-kampanje

17 Caverion HMS-konferanse EL&IT 10.09.201317

18 Caverion Fordelen med å være IA-bedrift Ikke IA-bedrifter HMS-konferanse EL&IT 10.09.201318  Må gjøre alt på egenhånd:  Ingen veiledning fra erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret  Ingen helsepersonell fra bedriftshelsetjeneste til å være med å avdekke behov + foredle de ansattes forslag til tiltak (BHT-tilskudd)  Ingen finansiell støtte til prosjektet (tilretteleggingstilskudd) Å drive helseforebyggende arbeid er lovpålagt gjennom arbeidsmiljøloven. Så hvorfor ikke få hjelp til dette arbeidet, både kunnskapsmessig og finansielt?  Må gjøre alt på egenhånd:  Ingen veiledning fra erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret  Ingen helsepersonell fra bedriftshelsetjeneste til å være med å avdekke behov + foredle de ansattes forslag til tiltak (BHT-tilskudd)  Ingen finansiell støtte til prosjektet (tilretteleggingstilskudd) Å drive helseforebyggende arbeid er lovpålagt gjennom arbeidsmiljøloven. Så hvorfor ikke få hjelp til dette arbeidet, både kunnskapsmessig og finansielt? Caverion  Masse gratis veiledning fra dyktige, erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret. Kursing av ledere, kursing av tillitsvalgte, kursing på bruk av IA-virkemidler,  BHT-tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten som for eksempel kan kartlegge de ansattes behov og forslag til tiltak for bedriften.  Tilretteleggingstilskudd til selve gjennomføringen av IA-prosjektet (hjelpemidler, kursing av ansatte, etc). NB! Uten aktiv bruk av IA-avtalen hadde ikke Caverion begynt å drive sitt HMS-arbeid på denne måten!  Masse gratis veiledning fra dyktige, erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret. Kursing av ledere, kursing av tillitsvalgte, kursing på bruk av IA-virkemidler,  BHT-tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten som for eksempel kan kartlegge de ansattes behov og forslag til tiltak for bedriften.  Tilretteleggingstilskudd til selve gjennomføringen av IA-prosjektet (hjelpemidler, kursing av ansatte, etc). NB! Uten aktiv bruk av IA-avtalen hadde ikke Caverion begynt å drive sitt HMS-arbeid på denne måten!

19 IA – Metodikken Hvorfor vi treffer med tiltakene

20 Caverion Ledelsen har alltid rett… eller? HMS-konferanse EL&IT 10.09.201320

21 Caverion Partssamarbeid og involvering gir eierskap til prosess HMS-konferanse EL&IT 10.09.201321

22 Caverion Arbeidstakere er eksperter på sin egen arbeidssituasjon! Arbeidstakers identifisering av BEHOV Arbeidstakers identifisering av TILTAK Tiltak som TREFFER HMS-konferanse EL&IT 10.09.201322

23 Caverion Infrastruktur for kommunikasjon av behov og forslag til tiltak; ALLE HAR ET ANSVAR! LAMU- medlemmene Den enkelte ansatte Tillitsvalgte verneombud HMS- personell Baser prosjektledere HMS-konferanse EL&IT 10.09.201323

24 Caverion Hvordan LAMU sikrer et helhetlig og systematisk HMS- arbeid HMS- handlingsplan = En helhetlig plan IA- målsettinger (NB! delmålene) Generelle HMS- målsettinger Avdelingens målsettinger Sentrale bedriftsinterne målsettinger (lovpålagte målsettinger) HMS-konferanse EL&IT 10.09.201324

25 Lar IA-metodikken seg overføre til miljø- og sikkerhetsarbeid også?

26 Caverion Rørlegger fra Caverion Oslo etter kuttskade med vinkelsliper 2012. HMS-konferanse EL&IT 10.09.201326

27 Caverion Praktisk eksempel på skade-/ulykkesforebyggende arbeid etter samhandlingsmetoden Problemstilling HMS-konferanse EL&IT 10.09.201327 I 2012 var 80% av ulykkene i Oslo relatert til rørleggerne i prosjekt og service. Ingen spesielle forhold gikk igjen. Løsning  Informasjonsmøte og workshop med rørleggerne i prosjekt og service.  Rapport med tilbakemeldinger fra rørleggerne på deres behov og forslag til tiltak  Større sannsynlighet for adopsjon av tiltakene som iverksettes fordi; samhandling og eierskap til prosess er oppskrift på suksess.  Informasjonsmøte og workshop med rørleggerne i prosjekt og service.  Rapport med tilbakemeldinger fra rørleggerne på deres behov og forslag til tiltak  Større sannsynlighet for adopsjon av tiltakene som iverksettes fordi; samhandling og eierskap til prosess er oppskrift på suksess.

28 Caverion Skader/ulykker og den tveeggede 0-visjonen Fordeler HMS-konferanse EL&IT 10.09.201328  Stort fokus på å unngå skader/ulykker i alle ledd Ulemper  Ulykker og skader underrapporteres for ikke å ødelegge bedriftens/prosjektets måltall  Fraværet skjules bak symptomer, ikke ulykken/skaden  Forhindrer avdekking av bakenforliggende årsaker, tiltak iverksettes ikke, og historien gjentar seg  Ulykker og skader underrapporteres for ikke å ødelegge bedriftens/prosjektets måltall  Fraværet skjules bak symptomer, ikke ulykken/skaden  Forhindrer avdekking av bakenforliggende årsaker, tiltak iverksettes ikke, og historien gjentar seg

29 Gevinster ved IA-arbeidet …slik at dere skal forstå, hvorfor vi i Caverion ikke kan forstå, hvorfor ikke ALLE bedrifter er IA- bedrifter 

30 Caverion Ledelsen vår presenterte følgende under LO og NHO sitt besøk hos Caverion: Arbeidsmiljømessige gevinster HMS-konferanse EL&IT 10.09.201330  Bedre samarbeid og klima mellom de tillitsvalgte og ledelsen (bygger bro gjennom å samarbeide om konkrete prosjekter som kommer alle til gode)  Muligheter for økonomisk støtte til prosjekter gjennom tilretteleggingstilskudd  Gratis kurs og kompetanseheving gjennom Arbeidslivssenteret  Positivt klima blant de ansatte  Muligheter til å tilby helsetjenester kjapt gjennom BHT-tilskudd  Bistand ifm interne omskoleringer  Lavere sykefravær  Mindre turnover  Uønskede forhold blir kjapt tatt tak i (før de får vokse seg store)  Mindre tabuer (seksuell trakassering/ psykisk helse/ mobbing). Vi river ned barrierene ved å snakke om det!  Bedre samarbeid og klima mellom de tillitsvalgte og ledelsen (bygger bro gjennom å samarbeide om konkrete prosjekter som kommer alle til gode)  Muligheter for økonomisk støtte til prosjekter gjennom tilretteleggingstilskudd  Gratis kurs og kompetanseheving gjennom Arbeidslivssenteret  Positivt klima blant de ansatte  Muligheter til å tilby helsetjenester kjapt gjennom BHT-tilskudd  Bistand ifm interne omskoleringer  Lavere sykefravær  Mindre turnover  Uønskede forhold blir kjapt tatt tak i (før de får vokse seg store)  Mindre tabuer (seksuell trakassering/ psykisk helse/ mobbing). Vi river ned barrierene ved å snakke om det! Konkurransemessige gevinster  Gjør oss attraktive/tiltrekker oss arbeidskraft (i kampen om de beste håndverkerne)  Mer lojale ansatte  Positiv PR  Lavere sykefravær  Økt effektivitet (en del hjelpemidler har resultert i dette)  Innovasjon  Mindre turnover  Har opplevd at kunder tar kontakt for å lære av IA-arbeidet vårt  Gjør oss attraktive/tiltrekker oss arbeidskraft (i kampen om de beste håndverkerne)  Mer lojale ansatte  Positiv PR  Lavere sykefravær  Økt effektivitet (en del hjelpemidler har resultert i dette)  Innovasjon  Mindre turnover  Har opplevd at kunder tar kontakt for å lære av IA-arbeidet vårt

31 Caverion Vår klubbleder (EL&IT) presenterte følgende under LO og NHO sitt besøk hos Caverion:  Samarbeid om IA prosjekter bringer partene tettere sammen  De ansatte opplever at:  De blir tatt vare på  De blir hørt på og at deres tanker blir realiteter  Belastningene i hverdagen er redusert  De får tett oppfølging og kommer raskt til behandling  Kanskje blir det normalt også for oss å kunne stå i arbeid frem til pensjonsalder  Samarbeid om IA prosjekter bringer partene tettere sammen  De ansatte opplever at:  De blir tatt vare på  De blir hørt på og at deres tanker blir realiteter  Belastningene i hverdagen er redusert  De får tett oppfølging og kommer raskt til behandling  Kanskje blir det normalt også for oss å kunne stå i arbeid frem til pensjonsalder HMS-konferanse EL&IT 10.09.201331

32 IA-prosjektet: Stopp seksuell trakassering

33 Caverion TANKEEKSPERIMENT Hva hadde du gjort dersom moren din, ektefellen din, samboeren din, kjæresten din, søsteren din, eller datteren din opplever følgende på jobb? HMS-konferanse EL&IT 10.09.201333

34 Caverion Hun opplever… Pågående/ aggressiv «sjekking» av menn hun ikke kjenner og som ikke respekterer at hun ikke er interessert. At menn bruker dårlige unnskyldninger for stadig å være nær henne fysisk, «dulte» borti henne, ta på håret hennes, etc. Å motta sms’er og voicemails fra fremmede menn som har fått tak i telefonnr hennes på jobb. …og som da også vet hvor hun bor. At menn tar kontakt med henne for å fortelle seksuelt ladede «vitser»/ kommentarer som er langt over grensen. HMS-konferanse EL&IT 10.09.201334

35 Caverion Og du vet… At dette hun utsettes for kalles seksuell trakassering At seksuell trakassering er ulovlig At seksuell trakassering kan medføre alvorlige helseplager som stress, angst og depresjon for den som utsettes for det. HMS-konferanse EL&IT 10.09.201335

36 Caverion Jentene våre… …opplever dette. Og det har foregått i lang, lang tid uten at vi har visst det, uten at de har fortalt oss om det. Det har de nå! …opplever dette. Og det har foregått i lang, lang tid uten at vi har visst det, uten at de har fortalt oss om det. Det har de nå! HMS-konferanse EL&IT 10.09.201336

37 Caverion Spøkelsene får leve i mørket… HMS-konferanse EL&IT 10.09.201337

38 Caverion IA-prosjektet: Stopp Seksuell trakassering  Jentene i Caverion er heldige; de har noen kollegaer som sier ifra og griper inn når håndverkere fra andre firma utsetter de for dette ute på bygg.  I Caverion har vi satt søkelyset på det, brutt tabuet, og tatt det opp med alle ansatte.  Og våre mannlige kollegaer vet at de skal:  Se hva som skjer. Ikke lukk øynene for det.  Grip inn når det skjer. Ikke la de stå med det alene.  Snakk om det. Ikke la det forbli et tabu, sett lyskasteren på spøkelsene. …men vi trenger DERES hjelp!  Jentene i Caverion er heldige; de har noen kollegaer som sier ifra og griper inn når håndverkere fra andre firma utsetter de for dette ute på bygg.  I Caverion har vi satt søkelyset på det, brutt tabuet, og tatt det opp med alle ansatte.  Og våre mannlige kollegaer vet at de skal:  Se hva som skjer. Ikke lukk øynene for det.  Grip inn når det skjer. Ikke la de stå med det alene.  Snakk om det. Ikke la det forbli et tabu, sett lyskasteren på spøkelsene. …men vi trenger DERES hjelp! HMS-konferanse EL&IT 10.09.201338

39


Laste ned ppt "IA-bedrift …og stolt av det!!! 10.09.2013 Therese Johannesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google